2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 március

Kalauz egy virtuális oktatási kiránduláshoz Európán át

2009. június 17.

Kalauz egy virtuális oktatási
kiránduláshoz Európán át

"Eddig a társadalom a kézikönyveken és enciklopédiákon
keresztül szűrte meg számunkra az ismereteket. A webbel minden
tudás, minden létező információ, még a
legérdektelenebb is, a rendelkezésünkre áll."1

"Nézd meg az Interneten, biztos találsz valamit!" Gondolom, Önök is sokszor találkoztak ezzel a felszólítással. Eligazodni az információtömegben azonban már nem is olyan könnyű. Ha az internetkeresőbe beírunk egy kulcsszót, elképzelhető, hogy hatalmas tételt tartalmazó listát kapunk, amelyből eléggé időigényes kiválogatni a nekünk éppen megfelelőt. Míg korábban a kereséshez különböző segédeszközök és rendszerek álltak rendelkezésünkre, addig az internetes böngészéskor szinte semmi sem segít válogatni, és csak saját intelligenciánk óvhat meg attól, hogy az Internet információárja elsodorjon minket.

Mivel az internetes böngészés kultúrája még gyermekcipőben jár, úgy gondoltuk, megpróbálunk segítséget nyújtani azoknak, akik az oktatás és szakképzés európai összefüggései, gyakorlatai, programjai iránt érdeklődnek. Összeállítottunk egy kis ízelítőt azokból a honlapokból, amelyeket munkánk során a leggyakrabban szoktunk meglátogatni. Az idézett honlapokról rövid leírást adunk, amely segít a választásban. A linkek felsorolásakor azokat, amelyekről ebben az összeállításban is olvashatnak, nyíllal és vastag betűvel jelöltük. A zárójelben mögötte található szám azt mutatja, hogy a listánkon hol található. Izgalmas kirándulást kívánunk.

1. CEDEFOP (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)

Tartalom: Az Európai Unió Szakképzés-fejlesztési Központját 1976-ban állították fel azzal a céllal, hogy segítse a fiatalok szakmai képzésének és a felnőttek folyamatos és továbbképzésének a fejlesztését, koordinálja a szakképzés területén folytatott elemzéseket és kutatásokat, végezzen előrejelzéseket a szakképzés területén, valamint járuljon hozzá az Európai Unió szakképzés-politikája megvalósításához. A CEDEFOP feladata továbbá, hogy a szakképzésről folyó európai párbeszéd fóruma legyen. A CEDEFOP honlapján további információk és hírek olvashatók a CEDEFOP-ról, lehetőség van ingyenes és térítéses kiadványok megrendelésére, találunk tematikus és nemzeti szakképzési rendszereket bemutató tanulmányokat, továbbá az Európai Unió szakképzés-politikájára vonatkozó dokumentumokat.

http://www.cedefop.gr

2. Elektronikus Képzési Falu (Electronic Training Village)

*

Linkek: rengeteg szakképzési Web-oldalhoz, európai kutatói címjegyzék, szakképzés-kutatási projektek adatbázisai.

http://www.trainingvillage.gr

3. Európai Bizottság 22. Főigazgatóság
(European Commission DG. 22.)

Tartalom: Az oktatás, szakképzés és ifjúságpolitika a Maastrichti Szerződés óta az Európai Bizottság 22. Főigazgatóságának felelősségi körébe tartozik. A honlapon a Főigazgatóság felügyelete alá tartozó szakmapolitikákról, programokról, programtervezetekről, pályázati és tenderfelhívásokról, kulcsfontosságú dokumentumokról és jelentésekről, mintaprojektekről, újdonságokról és eseményekről olvashatunk.

Linkek: oktatás, kulturális politika, audiovizuális politika, sport, könyvtárak stb.

http://www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

4. Európai iskolahálózat (European Schoolnet, EUN)

Tartalom: Az EUN-programot a Bizottság kezdeményezésére hozták létre. Az EUN a tagországok iskolahálózatainak hálózata, egy olyan keret, amelyben a partnerek azzal a céllal működnek együtt, hogy elősegítsék az ICT használatát és fejlesztésére közös erőfeszítéseket tegyenek. Az EUN tagja nemcsak EU vagy EFTA ország lehet, nyitott más európai országok számára is. Tagsági kérelmet oktatási minisztérium vagy általa felhatalmazott intézmény, szervezet nyújthat be. A tagság éves tagdíj befizetésével jár, ami azonban az első három évben nem haladhatja meg a 20 000 EURO-t (bővebben a honlapon: Agreement on objectives and management of the Europeana schoolnet initiative).

*

Az iskolai projektek oldal lépésről lépésre bemutatja, hogyan készítsünk projektet. Meglátogathatjuk a tagországok sulinet hálózatait, ahonnan ötleteket meríthetünk saját fejlesztő munkánkhoz (http://www.en.eun.org/countries/countries.html).

A virtuális iskola oldal (http://www.en.eun.org/menu/vs/vs-set.html) alatt a tanítás-tanulás során használható segédanyagokat és egyéb hasznos információkat találunk tantárgyanként. projektekhez partnerkereső található az adatbázisokhoz mutató linkkel az alábbi címen: (http://www.en.eun.org/projects/parners-body.html).

http://www.en.eun.org/front/actual

5. Európai Képzési Alapítvány
(European Training Foundation, ETF)

Tartalom: Az Európai Képzési Alapítvány 1995 óta az Európai Unió és a társult országok közötti együttműködés kerete a szakképzés területén. Az ETF segítséget nyújt a TEMPUS-program végrehajtásában és a PHARE- és TACIS-országok felsőoktatásának modernizációjában. Az ETF tevékenységei közé tartozik a partnerországok szakképzése területén az együttműködés ösztönzése, a képzési szükségletek és prioritások meghatározásának támogatása, az ETF által irányított programok koordinációja, információterjesztés és tapasztalatcsere. Fő munkaterülete a fiatalok és felnőttek szakmai alap- és továbbképzése, beleértve a vezetőképzést is. A honlap az ETF tevékenységével kapcsolatos információkat, programleírásokat, a PHARE-, TACIS- és a mediterrán országokban futó képzési projekteket és tenderlehetőségeket, tanulmányokat, nemzeti szakképzési rendszereket bemutató dokumentumokat, összehasonlító elemzéseket tartalmaz.

Linkek: PHARE-, TACIS-, Meda-program, Tempus, Tender-kiírások, Observatory program.

http://www.etf.it

6. Európai Közvélemény (European Public Opinion)

Tartalom: Az Európai Közösség országai a Maastsrichti Szerződéssel kinyilvánították azon óhajukat, hogy a tagországok állampolgárainak kell az Unió haszonélvezőivé válniuk. Az, hogy a Népek Európája kifejezés ne csak üres szlogen maradjon, és az uniós politika emberközelibbé váljon, szükséges a rendszeres közvélemény-kutatás és felmérés. A honlapon a legutóbbi felmérések eredményeiről, a kutatási eszközökről olvashatunk.

Linkek: Eurobarometer kérdőíveken, adatfelvételen alapuló tanulmányok és bibliográfia, közép- és kelet-európai Eurobarometer felmérés, társdalomtudományi adatok archívuma stb.

http://www.europa.eu.int/comm/dg10/epo/polls.html

7. Europe On-line (EOL) - Education Online

Tartalom: Az Europa On-line olyan virtuális kikötő, amely könnyű hozzáférést biztosít 24 ország weboldalaihoz számos kategóriában, ezek közül az egyik kiemelt kategória az oktatás. Az Education Online célja az oktatással kapcsolatos weboldalak fejlesztésének elősegítése és az információs és kommunikációs technológiák oktatási célú felhasználásának támogatása.

Linkek: bibliográfia, könyvek, tanfolyamok, adatbázisok, alapítványok, metodológia, szoftver, előadások és konzultációs lehetőségek stb.

http://www.europeonline.com/int/educ/index.htm

8. Eurydice (Európai Oktatási Infaormációs Hálózat)

Tartalom: Az Eurydice Európa oktatási információs hálózat 1980-ban jött létre azzal a céllal, hogy gyűjtse, rendszerezze és terjessze az oktatási rendszerekről, trendekről, reformokról szóló információkat, s ezáltal segítse elő a rendszerek működésének minél jobb megértését és az európai intézmények közötti együttműködést. A honlap tartalmazza az Eurydice Hálózat tematikus összehasonlító tanulmányait, az európai oktatási rendszerek adatbázisát (Eurybase), a tagállamok oktatási rendszerének felépítésével és szervezetével kapcsolatos információkat, referenciaanyagokat, valamint az Európai Oktatási Thesaurust.

Linkek: Európa Tanács, Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT), Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (OECD), Eurydice nemzeti képviseletek honlapjai, fontosabb oktatási szervezetek honlapjai országonként stb.

http://www.eurydice.org

9. Ifjúság Európáért Program (Youth for Europe)

Tartalom: A program azon 15-25 éves fiatalok és nonprofit ifjúsági szervezetek részvételével valósul meg, akik többet szeretnének tudni Európáról, egymás országairól, népeiről, kultúrájáról és fejleszteni szeretnék idegennyelvtudásukat,a vagy szeretnének részt venni közös projektekben. A program tevékenységei: egyéni mobilitási lehetőségek, közös projektek megvalósítása, 6-12 hónapos külföldi munka az ottani Európai Önkéntes Szolgálatnál, fiatalokkal foglalkozó vezetők képzése, a fiatalok csoportjai közötti együttműködés elősegítése, csereprogramok szervezése. A honlapon partnerkereső szolgáltatás, fiatalokkal kapcsolatos információk, ifjúságpolitika tárgykörébe tartozó dokumentumok, a program jogi háttere, nemzeti képviseletek listája stb. található.

Linkek: Európai Önkéntes Szolgálat l(Európean Voluntary Service)

http://europa.eu.int/comm/education/youth.html

10. Leonardo da Vinci Program

Tartalom: A Leonardo da Vinci program az Európai Unió 1994-ben útjára indított együttműködési programja a szakképzés területén. A program célja az európai uniós szakmai képzési politika megvalósítása: a szakmai készségek és tudás fejlesztése, a szakmai képzés minőségének javítása és megújulási képességének elősegítése európai szinten az élethosszig tartó tanulás jegyében. A honlap hatástanulmányokat és a projektek eredményeit ismertető összefoglalókat, valamint szakképzési statisztikákat is tartalmaz.

Linkek: Leonardo I. 1995-99 és Leonardo II. 2000-2006 programtájékoztató, Leonardo projektek adatbázisa, Training 2000 workshop

http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo.html

11. Minerva Program (multimédia és ICT)

Tartalom: A program célja, hogy elősegítse a nyitott és távoktatás (ODL), valamint az információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazását az oktatásban, tájékoztassa az oktatás szereplőit az ODL és az ICT használatáról, biztosítsa az eszközök és szolgáltatások fejlesztéséhez megfelelő hátteret, illetve tegye hozzáférhetővé az oktatási módszereket, segédanyagokat és hasznos tapasztalatokat. Az oldal tartalmazza a program leírását, egy interaktív projekt adatbázisát, partnerkereső szolgáltatást, pályázati űrlapot és útmutatót, megvalósult ODL-projektek honlapjainak listáját és egyéb hasznos információkat.

Linkek: kutatásfejlesztési keretprogram

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/minerva/ind1a.html

12. Netd@ys

A Netd@ys az Európai Bizottság évente megrendezésre kerülő programja. A programban oktatási, kulturális intézmények, oktatási célú nonprofit szervezetek, ifjúsági központok és vállalatok vehetnek részt. A program célja, hogy támogassa az oktatás területén a különböző partnerek közötti együttműködést és az on-line technológiák használatát a tanítás-tanulás során. Az évente megrendezendő netd@ys héten - általában novemberben - kiállítják a támogatásban részesült összes projektet. A projektek lehetnek helyi, regionális vagy országos kezdeményezések is, legalább három különböző ország részvételével kell megvalósulniuk. Az elfogadott projektek minimum 20 000 euro támogatásban részesülnek. A benyújtható pályázatok témaköreit évente teszik közzé.

http://www.en.eun.org/projects/funding-netdays.html

13. Norwood ICT-oktatás weboldala

Tartalom: Az oldal célja, hogy az alapfokon tanító tanárok számára az ICT-tanítás fejlesztéséhez hasznos információkat és linkeket szolgáltasson. A weboldal kiváló példája a felhasználó központú ICT-fejlesztésnek és -tanításnak. Sok hasznos ötletet meríthetünk belőle. A weboldalon található iskolai ICT-hitvallás (ICT-használat céljai az erőforrások függvényében, lehetőségek, veszélyek, tapasztalatok, iskolai ICT-menedzsment, iskolai internet-hozzáférés politikája, szülői engedély, útmutató a tanulói internethasználathoz stb.) referenciapontként szolgálhat ahhoz, hogy hogyan készítsük el saját intézményünkét. Az oldal továbbá szempontokat kínál az ICT-tanítás, -tanulás folyamatának tervezéséhez, valamint évfolyamonként a tanítás fejlesztési célkitűzéseit és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket az angol alaptanterv értékelési követelményeinek megfelelően.

Linkek: rengeteg hasznos oktatási weboldalhoz

http://www.intonet.co.uk/~norwood

14. Oktatási Multimédia Munkacsoport
(Educational Multimedia Task Force)

Tartalom: A munkacsoportot Edith Cresson és Martin Bangemann korábbi Eu-biztosok kezdeményezésére állították fel, hogy fejlessze az oktatási és kulturális termékek és szolgáltatások elektronikus formájú elérhetőségét. A munkacsoport feladata, hogy a termékek és szolgáltatások minőségi fejlesztését biztosítsa. A honlap tartalmaz jelentéseket, projekttervezéshez és telematikai alkalmazások fejlesztéséhez hasznos dokumentumokat, valamint tudnivalókat arra nézve, hogyan léphetünk kapcsolatba a munkacsoporttal.

Linkek: kutatás-fejlesztés programjai, Információs technológiák, transzeurópai hálózatok.

http://www2.echo.lu/emtf

15. Oktatás, szakképzés, ifjúságpolitika

Tartalom: A 22-es Főigazgatóság felügyeleti körébe eső együttműködési programok és egyéb stratégiai kezdeményezések. Socrates- és Leonardo da Vinci-programok, ifjúsági programok, Tempus, valamint olyan stratégiailag fontos területeken indított kezdeményezések, mint az iskolai oktatás minőségének indikátorai, diplomaelismerés, Netd@ys, oktatás és aktív állampolgárság az EU-ban, második esély iskolái, erőszak az iskolákban, innovatív nyelvtanulás stb.

Linkek: Eurodesk; Tempus, stratégiai kezdeményezések stb.

http://europa.eu.int/comm/education/progr.html

16. Ortelius (felsőoktatási adatbázis)

*

Linkek: nemzeti felsőoktatási rendszereket bemutató adatbázis, intézményjegyzék és kurzuskínálat adatabázisa.

http://ortelius.unifi.it

17. Socrates Program

Tartalom: Az Európai Unió Socrates keretprogramja az oktatás minden szintjét - az óvodai neveléstől a köz- és felsőoktatáson át a felnőttoktatásig - és minden szereplőjét érinti. Célja az oktatás és nevelés minőségének javítása, az oktatási együttműködések elősegítése Európában. Az oldal tartalmazza a Socrates alprogramjainak általános leírását, a programot létrehozó Tanács döntését, programhíreket, pályázati útmutatót és a program célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb területeken indított stratégiai kezdeményezéseket.

Linkek: Erasmus (felsőoktatás), Comenius (közoktatás), Lingua (nyelvtanítás), Grundtvig (felnőttoktatás), Arion (tanulmányutak), Naric (nemzeti ekvivalencia központok információs hálózata) stb.

http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates.shtml

18. A tanárképzés tematikus hálózata
(The Thematic Network of Teacher Education)

Tartalom: A hálózatot az Európai Bizottság alapította a Socrates/Erasmus Program részeként. A hálózat célja olyan rugalmas transznacionális fórum megteremtése a tanárképzés fejlesztésére, amely összekapcsolja a tanárképzésben érdekelt intézményeket. A hálózat tagjai a tanárképzés különböző aspektusainak megfelelően tematikus alhálózatokba kapcsolódnak.

Linkek: alhálózatok tagjainak weboldalai.

http://tntee.umu.se

19. Az Unió oktatáspolitikája

Tartalom: A honlap az Európai Unió oktatás-, szakképzés- és ifjúságpolitikával foglalkozó dokumentumai, a politikák közösségi jogalapja, döntéshozatali eljárások, bizottsági javaslatok, az Európai Parlament és a Régiók Bizottságának véleményei, az Európai Bíróság vonatkozó döntései, politikákat megvalósító programok, az együttműködések keretei.

Linkek: CELEX, Eurodesk, információs anyagok, sokumentumok stb.

http://www.europa.eu.int/pol/educ/index_en.htm

Összeállította: Kövesi Edit és Loboda Zoltán

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.