2020. január 27., hétfő , Angelika

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Jelentés a magyar közoktatásról >> Jelentés a magyar közoktatásról 1997

Függelék 50-59

2009. június 17.

50. táblázat

Lemorzsolódási arányszámok az általános iskolában kiemelt évfolyamonként és összesen, 1990/91-1995/96 (%)


Lemorzsolódás a 4. évfolyamon Lemorzsolódás a 8. évfolyamon Lemorzsolódás összesen Lemorzsolódás a 8 évvel korábbi induló létszám-hoz képest

1990/91 2,80 1,11 3,40 12,3
1991/92 2,23 0,97 2,93 12,0
1992/93 2,00 0,94 2,86 11,4
1993/94 1,99 1,18 2,82 11,4
1994/95 1,94 1,18 2,81 8,4
1995/96 2,02 1,09 2,74 8,8

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

51. táblázat

A hetedikesek és szüleik véleménye arról, hol érdemes továbbtanulni a 14 éveseknek, 1997 (%)


Szülők Gyerekek

Gimnázium 25 49
Szakközépiskola 57 37
Szakmunkásképző 8 8
Nincs jelentősége 10 6

Forrás: Pályaválasztási.l., 1997

 

52. táblázat

A hetedikesek és szüleik véleményének megoszlása arról, hogy az adott iskolatípuban továbbtanulónak lesz munkája 20 év múlva, 1997 (%)


Szülők Gyerekek

gimnázium 68 92
szakközépiskola 91 91
szakmunkásképző 78 65

Forrás: Pályaválasztási..., 1997

 

53. táblázat

Ha biztosan felvennék, hol tanulna tovább/hol taníttatná tovább a gyerekét? 1997 (%)


Szülők Gyerekek

Gimnázium 34 36
Szakközépiskola 52 47
Szakmunkásképző 14 16

Forrás: Pályaválasztási..., 1997

 

54. táblázat

Az iskolák száma a középfokú oktatásban (a fogyatékosok speciális képzése és a dolgozók iskolája nélkül) iskolatípusonként, 1985/86-1996/97


Gimnázium Gimnázium és szakkö-zépiskola Szakközép-iskola Együtt Szakmun-kásképző Gép- és gyorsíró szakiskola Egészség-ügyi szakiskola Speciális szakiskola nem fogyatéko-sok részére

1985/86 179 81 300 560 274 58 24 n. a.
1986/87 186 82 318 586 278 57 24 n. a.
1987/88 190 85 332 597 284 56 25 n. a.
1988/89 195 86 363 644 294 58 24 n. a.
1989/90 204 89 381 674 299 63 29 n. a.
1990/91 214 104 405 723 308 63 30 16
1991/92 233 125 421 779 317 61 31 125
1992/93 251 145 427 823 329 56 30 229
1993/94 270 150 445 865 332 49 23 257
1994/95 278 169 439 886 335 45 20 252
1995/96 293 182 481 956 349 40 14 239
1996/97 293 204 483 980 363 31 10 201

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

55. táblázat

Az osztályok száma aközépfokú oktatásban iskolatípusonként, 1985/86-1996/97


Gimnázium Szak-közép-iskola Szakmun-kásképző Gép- és gyorsíró szakiskola Egészség-ügyi szakiskola Speciális szakiskola Összesen

1985/86 3 331 4 101 6 309 276 160 - 14 177
1986/87 3 379 4 187 6 312 275 158 - 14 311
1987/88 3 463 4 312 6 367 268 162 - 14 700
1988/89 3 568 4 515 6 564 266 169 - 15 237
1989/90 3 793 5 037 6 909 242 191 - 16 355
1990/91 3 988 5 452 7 199 220 196 23 17 273
1991/92 4 211 5 874 7 036 201 195 238 17 998
1992/93 4 409 6 201 6 648 161 166 589 18 174
1993/94 4 476 6 497 6 182 131 134 747 18 167
1994/95 4 579 6 801 5 824 125 115 743 18 187

1995/96 11 954 5 490 n. a. n. a. n. a. -
1996/97 12 470 5 088 n. a. n. a. n. a. -

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

56. táblázat

A középiskolákba felvettek számának alakulása, 1985/86-14996/97


Gimnázium Szakközépiskola Összesen

1985/86 27 246 34 058 61 304
1986/87 27 162 35 429 62 591
1987/88 28 321 35 838 64 159
1988/89 30 078 41 001 71 079
1989/90 34 862 46 141 81 002
1990/91 34 734 45 269 80 003
1991/92 34 325 45 926 80 251
1992/93 35 252 45 540 80 792
1993/94 34 897 45 857 80 754
1994/95 35 183 44 629 79 813
1995/96 33 159 41 235 74 394
1996/97 32 793 41 835 74 627

Forrás: MKM oktatási statisztikái; előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

57. táblázat

A középfokú intézménytípusokba járó tanulók arányának változása iskolatípusonként, 1985/86-1996/97 (%)


A középfokú intézményekbe járók arányának változása
(1985/86 = 100)

100 középiskolásbólGimnázium Szakközépiskola Szakmunkásképző Összesen Gimnáziumba jár Szakközép-iskolába jár

1985/86 100,0 100,0 100,0 100,0 44,8 55,2
1986/87 99,4 101,0 99,3 99,8 44,4 55,6
1987/88 100,2 102,7 100,5 100,9 44,2 55,8
1988/89 102,9 107,4 105,9 105,3 43,7 56,3
1989/90 109,9 120,7 114,4 114,8 42,5 57,3
1990/91 116,7 129,3 118,7 120,9 42,3 57,7
1991/92 123,3 137,5 116,3 124,9 42,1 57,9
1992/93 129,2 143,0 106,9 125,8 42,3 57,7
1993/94 130,6 147,8 98,8 124,5 41,8 58,2
1994/95 132,7 151,3 92,6 123,0 41,7 58,3
1995/96 133,2 160,1 87,5 122,6 40,3 59,7
1996/97 133,2 169,4 81,5 122,1 39,0 61,0

Forrás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

 

58. táblázat

A tanulólétszám változása iskolatípus és ágazat szerint, 1990/91 és 1996/97


1990/91 1996/97 1996/97, %
1990/91 = 100
Érettségit tett
1996-ban

Gimnázium 123 427 140 867 114,1 32 133

Szakközépiskola
    Ipari (műszaki) 76 042 98 191 129,1 18 612
    Mezőgazdasági 15 568 17 768 114,1 3 694
    Közgazdasági 31 799 45 378 142,7 8 811
    Kereskedelmi 10 339 17 894 173,1 2 823
    Vendéglátó-ipari 5 098 8 882 174,2 1 334
    Közlekedési 4 756 4 500 94,6 879
    Egészségügyi 16 928 16 615 98,2 3 501
    Óvónői 4 510 273 6,1 421
    Művészeti 2 495 3 754 150,5 781
    Egyéb 910 7 273 799,2 423
Szakközépiskola összesen 168 445 220 130,9 41 280

Mindösszesen 291 872 361 395 123,8 73 413

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv ’96, KSH

 

59. táblázat

A középfokú oktatásban tanító pedagógusok száma iskolatípusonként, 1985/86-1996/97


Gimnázium Szakközép-iskola Szakmunkás-képző Gép- és gyorsíró iskola Egészség-ügyi szakiskola Speciális szakiskola Összesen

1985/86 7 923 9 976 11 505 236 385 30 025
1986/87 8 286 10 241 11 591 253 383 30 754
1987/88 8 646 10 538 11 651 258 404 31 497
1988/89 9 103 10 981 11 745 288 434 32 551
1989/90 9 656 11 769 12 044 303 504 34 276
1990/91 10 246 12 656 12 060 221 498 - 35 681
1991/92 10 732 13 285 11 766 215 441 261 36 700
1992/93 11 290 13 983 11 451 181 369 505 37 799
1993/94 11 959 14 862 11 251 173 325 760 39 330
1994/95 12 578 15 338 10 939 153 281 871 40 160
1995/96 12 912 15 772 10 284 136 183 796 40 083
1996/97 13 133 16 329 9 223 126 109 706 39 626

Forás: MKM oktatási statisztikái; Előzetes oktatásstatisztikai adatok, KSH

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.