2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Jelentés a magyar közoktatásról >> Jelentés a magyar közoktatásról 1997

Függelék 220-221

2009. június 17.

220. táblázat

A szakmunkásképző iskolák fontosabb jellemzői településtípusonként és régiónként

az önkormányzati adatok alapján, 1995


Intézmé-
nyek
száma
Nappali
tagoza-
tos ta-
nulók
száma
Osztá-
lyok
száma
Pedagó-
gusok)
száma
(elméleti-
és gya-
korlati
együtt)
Egy tanu-
lóra jutó
kiadás,
E Ft,
elméleti
oktatás
Egy tanu-
lóra jutó
kiadás,
E Ft,
iskolai
tan műhely
Egy tanu-
lóra jutó
kiadás,
E Ft,
üzemi
gyakorlat
Egy peda-
gógusra
jutó
tanuló

Településtípus

Főváros
önkormányzat
45 22 086 794 1 457 69 60 7 15,2
Kerület 100 ezernél kevesebb lakossal 1 242 11 11 70 33 0 22,0
Kerület 100 ezres vagy több lakossal - - - - - - - -
Megyei önkormányzat 43 14 974 607 1 145 77 61 7 13,1
Megyei jogú város és megyeszékhely 84 57 048 1 976 3 463 60 28 10 16,5
Egyéb város 10 ezernél kevesebb lakossal 18 5 709 199 388 75 28 8 14,7
Egyéb város10 ezer vagy több lakossal 98 48 495 1 701 3 174 62 33 7 15,3
Község 1000-4999 lakossal 3 334 16 25 62 51 0 13,4
Község 5000 vagy több lakossal 6 1 639 62 127 68 40 0 12,9

Összesen 298 150 527 5 366 9 790 64 38 8 15,4

Régió

Budapest 46 22 328 805 1 468 69 60 6 15,2
Közép-
Magyarország 19 9 240 331 637 75 32 6 14,5
Észak-
Magyarország 35 20 066 677 1 309 64 32 10 15,3
Észak-Dunántúl 61 30 618 1 071 1 849 58 30 11 16,6
Dél-Dunántúl 44 21 444 758 1494 65 39 8 14,4
Kelet-
Magyarország 29 17 269 605 1 098 68 33 8 15,7
Dél-Alföld 64 29 562 1 119 1 935 61 38 6 15,3

Összesen 298 150 527 5 366 9790 64 38 8 15,4

Forrás: TÁKISZ, 1995

221. táblázat

A szakmunkásképzők fontosabb jellemzői településtípusonként és régiónként

a kötelező adatszolgáltatás adatai alapján, 1996/97


Intézmények száma Tanulók száma 3 éves képzésben tanulók száma 2 éves, érettségi utáni képzésben tanulók száma Évfolyamismét-lôk aránya a 3 éves képzés-ben, % Egy elméleti pedagósura jutó tanulók száma

Településtípus

Budapest 58 21 228 18 365 2 863 7,2 28,9
Megyeszékhely 111 57 697 53 262 4 435 4,2 30,4
Város 154 58 829 57 392 1 437 3,9 24,8
Község 40 6 092 5 943 149 2,5 20,9

Összesen 363 143 846 134 962 8 884 4,4 27,2

Iskolatípus

Tiszta szakmunkásképző 39 8 929 7 900 1 023 3,6 25,2
Szakmunkásképző és szakközépiskola 134 65 554 61 539 4 015 5,2 29,1
Szakmunkásképző és szakközépiskola és egyéb 148 60 337 56 993 3 344 3,9 26,3
Szakmunkásképző és egyéb 42 9 026 8 530 496 3,4 22,8

Összesen 363 143 846 134 962 8 884 4,4 27,2

Régió

Budapest 58 21 228 18 365 2 863 7,2 28,9
Közép-
Magyarország
25 9 030 8 674 356 4,0 22,6
Észak-
Magyarország
42 18 977 18 066 911 4,7 29,6
Észak-
Dunántúl
77 29 468 27 810 1 658 3,7 27,7
Dél-Dunántúl 54 20 583 19 744 839 3,8 24,3
Kelet-
Magyarország
33 16 090 15 393 697 3,9 27,6
Dél-Alföld 74 28 470 26 910 1 560 4,2 27,9

Összesen 363 143 846 134 962 8 884 4,4 27,2

Forrás: MKM és KSH kötelező adatszolgáltatás

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.