2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Jelentés a magyar közoktatásról >> Jelentés a magyar közoktatásról 2000

Felhasznált irodalom

2009. június 17.

Felhasznált irodalom

A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program (1999): Minőségfejlesztési kézikönyv. I. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Adatgyűjtés a helyi önkormányzatok közoktatási intézményeiben alkalmazásban álló közalkalmazottak besorolás szerinti illetményének változásáról (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

A decade of Reforms at Compulsory Education level in the European Union (1996): Euridyce, Brussels.

AIFSZ Konferencia. Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés helye a magyar oktatási struktúrában (2000): Számalk Rt. OKK Szakképzési Igazgatóság, Budapest.

A kormányzati szintek közötti felelősségmegosztás és a közoktatás (2000). Készítette: Balázs Éva, Halász Gábor, Imre Anna, Moldován Judit, Nagy Mária. In: Balázs Éva - Halász Gábor (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker Kiadó, Budapest.

A középfokú nevelés-oktatás kerettantervei I. Gimnázium (2000): Oktatási Minisztérium, Budapest.

A középfokú nevelés-oktatás kerettantervei II. Szakközépiskola, szakiskola (2000): Oktatási Minisztérium, Budapest.

Agenda 2000 - For a stronger and wider Union (1997): European Commission, Brussels.

Alpárné Zoltán Katalin (1998): NAT-tanfolyamok a megyei pedagógiai intézetek szervezésében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Altricher, Herbert - Halász, Gábor (2000): A közép-európai országok decentralizációs politikái és azok eredményei - összehasonlító elemzés. In: Balázs Éva - Halász Gábor (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker Kiadó, Budapest.

Andor Mihály (1999): Az iskolán át vezető út. Új Pedagógiai Szemle, 10. sz.

Andor Mihály - Liskó Ilona (2000): Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra, Budapest.

Antal László (1999): Nemzetközi pénzügyi válság és hazai gazdaságpolitikai dilemmák. Külgazdaság, szeptember.

ÁNTSZ iskolaorvosi vizsgálatok (1993-1998)

ÁNTSZ ifjúsági egészségmagatartás-vizsgálatok (1995)

Argejó Éva (2000): Oktatás a sajtóban 1998/99. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Aszmann Anna et al. (1997): Iskolás gyermekek egészség-magatartása 1986-1993. WHO nemzetközi kutatás keretében végzett magyar vizsgálat. Anonymus Kiadó, Budapest.

Aszmann Anna et. al. (1999): 11-18 éves tanulók egészség-magatartásának nemzetközi vizsgálata. Kézirat. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.

A tartalmi szabályozás korrekciójának szakmai koncepciója (2000): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Átmenet a tanulásból a munka világába (1999): OECD - Phare, Budapest. /OECD-tanulmányok./

Az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervei (2000): Oktatási Minisztérium, Budapest.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának OBH 6213/1998. számú jelentése a diákokat megillető jogok érvényesüléséről a középfokú oktatási intézményekben (1998): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Az iskola türelmetlen az esélytelenebbekkel (1998): Beszélgetés Pokorni Zoltánnal, a Fidesz - Magyar Polgári Párt alelnökével (Schüttler Tamás). Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Az iskola-egészségügy kézikönyve (1998): Anonymus Kiadó, Budapest.

Az iskolai kudarc leküzdése (1999): Kihívás az európai építkezési folyamat számára. Vál. és szerk. Szabó Balázs Gábor. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás (1997): Szerk. Halász Gábor. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a kerettantervi koncepciót érintő felmérés eredményeiről (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Az új évezred küszöbén (1998): Kormányprogram a polgári Magyarországért.

Bak Zsófia (1999): Magániskolák Magyarországon. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs Éva (1999a): Területi tervezés a közoktatásban. Kutatási záróbeszámoló. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs Éva (1999b): Önfejlesztő iskolák. Egy alapítványi kezdeményezésű innováció. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Balázs Éva (1999c): Területi egyenlőtlenségek a közoktatásban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs, Éva - van Wieringen, Fons - Watson, Leonard (szerk.) (2000): Quality and educational management. A European issue. ENIRDEM Conference papers, Budapest, 1999. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Balázs István (1998): Igazgatási felelősségmegosztás és oktatás. Összegző jelentés a közoktatási hatásköri lista alapján. Kézirat. Miniszterelnöki Hivatal.

Ballér Endre - Krug Ferenc (1998): Az iskolai pedagógiai program és a helyi tanterv kidolgozásának tapasztalatai a gimnáziumokban. Új Pedagógiai Szemle, 9. sz.

Balogh Miklós (1998): NAT - önkormányzatok - intézmények. Educatio, Tél.

Balogh Miklós (1999): Gazdasági és társadalmi folyamatok. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bánfalvy Csaba (1998): Speciális iskolákban tanuló gyermekek reintegrációját szolgáló lehetséges eszközök. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bánfalvy Csaba (1999): A fogyatékosok oktatása és képzése Magyarországon. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bánfi Ilona (1999): Az iskolai teljesítményt befolyásoló háttértényezők. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz.

Bánfi Ilona (2000): A felnőtt írásbeliség vizsgálata (SIALS) tanulságai. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Baráth Tibor (szerk.) (1999): Minőség és oktatás - III. Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia (Szeged, 1998). Qualitas, Szeged.

Bárdossy Ildikó (2000): Esély(teremtés) és együttműködés. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Barlai Róbertné (1999): A pedagógus szakmai szervezetek. In: Hoffmann Rózsa (szerk.): Évkönyv a magyar köznevelésről 1998. Oktatási Minisztérium - Országos Köznevelési Tanács, Budapest.

Bencze Péterné (1999): A közoktatás-finanszírozás változása a közoktatási törvény módosításával összefüggésben. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Benedek András (1999): A szakképzés helyzete. Szakoktatás, 1. sz.

Béni Gabriella (2000): Phare-program a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatására. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Beszámoló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának tevékenységéről 1999. január 1.-1999. december 31. (2000): 4. sz. melléklet: A kisebbségi ombudsman a cigány gyermekek speciális (kisegítő) iskolai oktatásával kapcsolatos vizsgálati jelentése. Országgyűlési Biztosok Hivatalának honlapja:
http://www.obh.hu/nekh/hu/beszam/99/mellek4.htm

Bognár Mária (1999): Az OKI közoktatási szolgáltatásairól és az iskolák tantervválasztásáról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bostingl, John Jay (1996): A minőség iskolái. I-II. School Bt., Nyíregyháza.

Chisholm, Lynne (1999): The transition to Knowledge Society and its implications for the European social model, XVIIth European Carrefour on Science and Culture, Bruges.

Classifying educational programmes. Manual for the Implementation of ISCED-97 in OECD Member Countries (1999): OECD, Paris.

Curriculum Reform: An overview of Trends (1990): OECD, Paris

Cs. Czachesz Erzsébet (1998): Olvasás és pedagógia. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Csákó Mihály (1999a): Belépés a felsőoktatásba. Az 1998. évi jelentkezések vizsgálatának főbb kérdései. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Csákó Mihály (1999b): Pedagógus attitűdök az iskolai informatikával szemben különös tekintettel az internetre. Kutatási beszámoló. Kézirat.

Csákó Mihály et al. (1998): A felsőfokú továbbtanulás meghatározói 1998-ban. Kézirat. ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ.

De Groof, J. (1999): Az oktatásjog általános helyzete: az összehasonlító és a nemzetek feletti oktatásjog. Ford. Forgács András. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Deák Zsuzsa (1998): A pedagógusok munkája. In: Nagy Mária (szerk.): Tanári pálya és életkörülmények 1996/97. Okker Kiadó, Budapest.

Disabilities, learning and behaviour difficulties, and disadvantage. Developing comparable education statistics and indicators (2000): Kézirat. OECD, Paris.

Economic Surveys. Hungary (1999): OECD, Paris.

Education and Equity in OECD Countries (1997): OECD, Paris.

Education at a Glance (1997): OECD, Paris.

Education at a Glance (1998): OECD, Paris.

Education at a Glance (2000): OECD, Paris.

Education Policy Analysis (1997): OECD, Paris.

Education Policy Analysis (1998): OECD, Paris.

Education Policy Analysis (1999): OECD, Paris.

Einhorn Ágnes (1999): Nyelvtudás és vizsga. Educatio, Ősz.

Elekes Zsuzsanna - Paksi Borbála (1996): A magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása. Népjóléti Minisztérium, Budapest.

Erkölcsi nevelés és/vagy etikaoktatás (1999): Szerkesztőségi beszélgetés az erkölcsi nevelés problémáiról. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Értékelés és minőségbiztosítás a magyar közoktatásban (1999): Jelentés. Magyar Gallup Intézet, Budapest.

Evaluating quality in school education (1999): A European pilot projekt Final Report (by John MacBeath, Denis Meuret, Michael Schratz, Lars Bo Jakobsen). European Commission, Brussels.

E. Vámos Ágnes (1999): Közoktatás-fejlesztési alapok és alapítványok Magyarországon. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Fábri György (1999): A magyar felsőoktatási rendszer a kilencvenes években. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Falus Iván et al. (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Egy empirikus vizsgálat eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Falus Iván (1999): Az oktatás módszerei. Iskolakultúra, 9. sz.

Falus Katalin - Jakab György (1999): Erkölcs és jog. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Farkas Péter (1996): A leszakadó rétegek oktatása. Educatio, Tavasz.

Farkas Péter (1997): A peremcsoportok szakképzésének helyzete. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Ferge Zsuzsa et al. (1972): A pedagógusok helyzete és munkája. Kézirat. MTA Szociológiai Kutató Intézet.

Forray Katalin (1994): A nemzetiségi-etnikai oktatás kiegészítő állami támogatása. Szakértői jelentés. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

From Initial Education to Working Life. Making Transition Work (2000): OECD, Paris.

Gábor Kálmán (1999): Tanuló fiatalok a kilencvenes években. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Gál Ferenc (2000): Tankönyvek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Garay Jánosné - Palotás Zoltán (1999): Minőségpolitika - minőségbiztosítás. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Gáspár László (1984): A szentlőrinci iskolakísérlet. I. Tankönyvkiadó, Budapest. /Korszerű nevelés./

Golnhofer Erzsébet (1999): A pedagógiai tevékenység meghatározói és változásai. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Gönczöl Enikő (1999): A pedagógus-továbbképzés a magyar közoktatás rendszerében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet. Kutatási Központ.

Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century. White Paper (1994): European Commission, Brussels.

Gyenge Eszter (1999): Az óvodás és iskolás gyermekek pszichés problémái. In: Aszmann Anna (szerk.): Egészségvédelem az oktatásban. Anonymus Kiadó, Budapest.

Halász Gábor (1999): Oktatáspolitikai megfontolások. Educatio, Ősz.

Halász Gábor (2000): A közigazgatás továbbfejlesztése és a közoktatás: a települések közötti együttműködés kérdése. In: Helyi önállóság és önkormányzati feladatok. Tanulmányok. Know How Found - Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatás- és Területpolitikai Államtitkárság, Budapest. /Közigazgatási füzetek 1./

Havas Péter - Varga Attila (1999): Pedagógusok a környezeti nevelésről. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Health and health-behavior among young people (2000): WHO Policy Series: Health policy for children and adolescence. Issue 1. International Report WHO/Euro-Universität Bielefeld.

Helyitanterv-felmérés (1999): A Nemzeti alaptanterv bevezetése, az iskolák helyi tanterve 1998 őszén. Kézirat. Szocio-Reflex Kft. - Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Helyitanterv-vizsgálat (1998): Kutatási adatbázis. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Herczog Mária (1999): Iskolai gyermekvédelem. In: Aszmann Anna (szerk.): Egészségvédelem az oktatásban. Anonymus Kiadó, Budapest.

Hetes óraterv az osztott általános iskolák számára (1988): Művelődési Közlöny, 9. sz.

Hoffmann Rózsa (1999a): Pedagógiai helyzetkép 1998/1999. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Hoffmann Rózsa (1999b): A tartalom szabályozása a közoktatásban. In: Hoffmann Rózsa (szerk.): Évkönyv a magyar köznevelésről 1998. Oktatási Minisztérium - Országos Köznevelési Tanács, Budapest.

Hortobágyi Katalin (1997): Projektmódszer. In: Pedagógiai Lexikon. Keraban Könyvkiadó, Budapest.

Horváth Attila (1999): Minőségbiztosítási technikák. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Horváth Attila - Tóth Tiborné (1999): Igazgatók a minőségbiztosításról. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz.

Horváth István (1999): Kollégiumi kiegészítés a Jelentés a magyar közoktatásról 2000 c. kiadványhoz. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Horváth Zsuzsa (1999a): Az érettségi reform történéseinek elemzése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Horváth Zsuzsa (1999b): Egy fogalom karrierje. Educatio, Ősz.

Horváth Zsuzsa (2000): A 9. évfolyamos tanulók tanulási problematikája a szakképző iskolákban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Vizsgaközpont.

IEA TIMSS-vizsgálat (1999): Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont.

Igazgatóvizsgálat (1997): Kutatási adatbázis. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre Anna (1999a): Iskolaszerkezeti változások és tanulói továbbhaladás. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre Anna (1999b): A katolikus egyház és az oktatás. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre Anna (1999c): Az idegennyelv-oktatás kiterjedésének hatása a nemzetiséginyelv-oktatásra. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Imre Anna (2000a): A középfokú oktatás indikátorai. Kutatási zárótanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre Anna (2000b): A nemzetiségi oktatás a tanulók szemével. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Írisz-SuliNet Program (2000): Az Írisz-SuliNet Programiroda jelentése. Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Jakab János - Molnár Géza (1999): A szakképzés irányítása. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Jelentés a KOMA 1998-1999 között meghirdetett pályázatairól (2000): Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, Budapest.

Jelentés a magyar közoktatásról 1995 (1996): Szerk. Halász Gábor - Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Jelentés a magyar közoktatásról 1997 (1998): Szerk. Halász Gábor - Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Kapitánffy Johanna (1999): Az OM idegennyelv-oktatási programja. Előadás. 1999. november.

Karlovitz János (1999): Tankönyv- és taneszközellátottság. In: Hoffmann Rózsa (szerk.): Évkönyv a magyar köznevelésről 1998. Oktatási Minisztérium - Országos Köznevelési Tanács, Budapest.

Karlovitz János Tibor (1998): Tankönyvválasztás az iskolában. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Kerékgyártó László (1999): Mire való a 9. és 10. évfolyam a szakiskolákban? Szakoktatás, 1. sz.

Key data on education in Europe (2000): Eurydice - European Commission, Brussels.

Kiss Éva (1999): A magyar fiatalok egészségi állapota. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Kocsis Mihály (1993): A képességfejlesztő tanítóképzés modellje. Kandidátusi értekezés. Kézirat.

Kocsis Mihály (1999a): Az alternatív pedagógiák hazai kínálatának elterjedtsége, képzési és továbbképzési rendszereik jellemzői. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Kocsis Mihály (1999b): A pedagógusképzés és -továbbképzés tartalmi változásainak tendenciái az 1990-es években. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet.

Kocsis Mihály (1999c): A pedagógusképzés szerkezeti és tartalmi változásai az 1990-es években. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest.

Kósáné Ormai Vera (1999): A gyerekek és a pedagógusok mentálhigiénéje. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Kovács Katalin (1999): A NAT eurokompatibilitása. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Középfokú közoktatási intézmények felvételi információs rendszere (1999): Országos Közoktatási Intézet Információs és Informatikai Központ, Győr.

Közoktatási információs rendszer (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

KSH statisztikai kiadványai a vonatkozó évekre: A KSH jelenti, 1998/12. és 1999/7.; Demográfiai Évkönyv 1998.; Életszínvonal. 1990-1998; Háztartás-statisztikai Közlemények 1999/12.; Időszaki tájékoztatók: Oktatási adatok (előzetes adatok) 1998/1999 és 1999/2000, A bruttó hazai termék 1997-ben, A szegények jellemzői a mai Magyarországon 1999; Magyarország 1998; Magyar Statisztikai Évkönyv. 1970, 1980, 1989-1998; Magyar Statisztikai Zsebkönyv '96 és '98; Munkaerő-felvétel 1999. I. és II. negyedév; Munkaerő-piaci jellemzők 1998/IV.; Statisztikai Havi Közlemények. 1992, 1999, 2000. I. negyedév; Területi Statisztikai Évkönyv. 1990-1998. TSTAR adatbázis.

Lannert Judit (1999a): Továbbhaladás az általános és középfokú iskolákban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Lannert Judit (1999b): Szerkezetváltási tendenciák és a továbbtanulási arányokat befolyásoló tényezők a közoktatásban. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Lányi András - Jakab György (1999): Erkölcsi esettanulmányok. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Lifelong Learning for All (1996): OECD, Paris.

Liskó Ilona (1998a): A NAT és a helyi oktatáspolitikák. Educatio, Tél.

Liskó Ilona (1998b): Pedagógusközvélemény-kutatás a NAT-ról. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Liskó Ilona (1999): A hátrányos helyzetű tanulók és az általános képzés meghosszabbítása. Kutatási zárótanulmány. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Liskó Ilona (2000): Társadalmi esélyek és iskola. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Literacy in the Information Age. Final Report of the International Adult Literacy Survey (2000): OECD, Paris - Stastics Canada, s. l.

Loránd Ferenc (1999): A családi hatások és az iskolai érvényesülés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ.

Lukács László (1999): Közoktatási feladatellátás társulásban és együttműködési formában B.-A.-Z. megyében. In: Palotás Zoltán (szerk.): Önkormányzat és közoktatás 99. Tolna Megyei Pedagógiai Intézet, Szekszárd.

Madarász Sándor (1997): Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés. In: Benedek András (szerk.): Szakképzés Magyarországon 1996. Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

Magyar Háztartás Panel (1998): Zárótanulmány. Szerk. Sík Endre és Tóth István György. TÁRKI, Budapest. /Műhelytanulmányok 9./

Makai Éva (1999): Szétszakadt és meg nem font hálók. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem a 90-es években. Doktori disszertáció. Kézirat.

Making the Curriculum Work (1998): OECD, Paris.

Marián Béla (1999a): A lakossági vélemények alakulása a közoktatásról. Kézirat. Marketing Centrum - Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marián Béla (1999b): A közvélemény a közoktatásról. Gyorsjelentés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marián Béla (1999c): Telefonos felmérés az új munkaerővel szembeni elvárásokról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marián Béla (2000): A nemzeti, etnikai kisebbségek és a közoktatás. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marián Béla - Szabó Ildikó - Szekszárdi Júlia (1999): Tanárok szakmai világképe. Tanárok, igazgatók, osztályfőnökök közoktatási elképzelései az empirikus kutatások tükrében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (1999a): Tartalmi modernizáció az iskolarendszerű szakképzésben. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet - Okker Kiadó, Budapest.

Mártonfi György (1999b): A helyi tanterv készítésének folyamata és hatása a szakképző iskolákban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (1999c): A 9-10. osztály problémájáról. Gyorsjelentés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (2000): A szakképzés átstruktúrálódása és a 9-10. osztály. Kutatási beszámoló. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Megyei/fővárosi pedagógiai intézetek összegzései a pedagógiai programokról (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Mi lesz veled, Emberismeret? (1998): Kerekasztal-beszélgetés. Szerk. Bencze Diána. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Minőségfejlesztés a közoktatásban (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

MNB Éves jelentés (1995; 1997; 1998)

Modláné Görgényi Ildikó (1999): A szakképzés központi programjainak kifejlesztése. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Monitor (1999): TÁRKI Monitor jelentések. Szerk. Szívós Péter - Tóth István György. TÁRKI, Budapest.

Monitor vizsgálatok (1986-1999): Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont.

Munkaerő-piaci információk (1999): Országos Munkaügyi Módszertani Központ, Budapest.

Művelődési Évkönyv (1993): Lásd OM oktatási statisztikái.

M. Nádasi Mária (1999): Oktatási módszerek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nagy Mária (szerk.) (1998a): Tanári pálya és életkörülmények. Okker Kiadó, Budapest.

Nagy Mária (1998b): Szakmai szerveződések a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, 1998. 6-7.

Nagy Mária (1999a): Közoktatás a politikai rendszerváltás után Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz.

Nagy Mária (1999b): A helyitanterv-készítés az iskolai változások folyamatában. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nagy Mária (1999c): Az iskolai személyzet létszámváltozása a kilencvenes évek magyar iskoláiban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nagy Mária (2000): Van-e középiskolai expanzió Heves megyében? Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nahalka István (1998): A magyar iskolarendszer átalakulása befejeződött. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Neave, Guy (1992): The Teaching Nation. Prospects for teachers in the European Community. Pergamon Press, Oxford.

Nemzeti alaptanterv (1995): Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest.

Neuwirth Gábor (1997): Kutatási jelentés. Kézirat. Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda.

Neuwirth Gábor (1999a): III. Kutatási jelentés. A középiskolák objektív összehasonlítására alkalmas adatok összegyűjtése, csoportosítása, megőrzése és közzététele. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Neuwirth Gábor (1999b): A középiskolai munka néhány mutatója. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, Budapest.

Neuwirth Gábor (1999c): A felsőoktatási felvételek adatai. Nevelés- és művelődéstudományi doktori program. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Neuwirth Gábor (2000): IV. Kutatási jelentés. A középiskolák objektív összehasonlítására alkalmas adatok összegyűjtése, csoportosítása, megőrzése és közzététele. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nicaise, Ideas (1999): Mindenkinek sikerül? Nevelési stratégiák hátrányos helyzetű fiataloknak hat európai országban. Esélyteremtés és iskola. Lillafüred, 1999. B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Intézet - Új Pedagógiai Szemle.

Nordic approach to transition (1999): Kézirat. OECD, Paris.

Oktatás - rejtett kincs (1997): A Jacques Delors vezette nemzetközi Bizottság jelentése az UNESCO-nak az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéséről. Osiris Kiadó - Magyar Unesco Bizottság, Budapest.

Oktatáspolitikai felmérések. Magyarország (1995): OECD, Paris.

Oktatásügyi közvélemény-kutatások a vonatkozó évekre: Marketing Centrum, 1994. szeptember, 1995. február, 1996. június (1000 fős, országos reprezentatív mintákon); Országos Közoktatási Intézet - Marketing Centrum, 1996. november, 1997. május, 1999. június (1000 fős, a magyar felnőtt lakosságot reprezentáló mintákon); Országos Közoktatási Intézet - Szocio-Reflex Kft. 1990 és 1995 tavaszán (1000 fős, a magyar felnőtt lakosságot reprezentáló mintákon).

OM oktatási statisztikái a vonatkozó évekre: Az Oktatási Minisztérium (éves) statisztikai tájékoztatói (óvoda, alapfokú oktatás, középfokú oktatás, művészetoktatás, szakmunkásképzés, felsőoktatás). 1985/86-1999/00; Művelődési Évkönyv 1993. (A kiadványokat 1980 és 1990 között a Művelődési Minisztérium [MM], 1990 és 1998 között a Művelődési és Közoktatási Minisztérium [MKM], 1998 őszétől az Oktatási Minisztérium [OM] adta ki.)

OM tankönyvi adatbázis: http://www.tankonyv.info.hu/

Országgyűlési beszámoló a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az ország területi folyamatairól (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Overcoming Failure at School (1998): OECD, Paris.

Palotás Zoltán (1997): Az önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltatások helyzete. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pályaválasztási aspirációk három kistérségben (1998): Kutatási adatbázis. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Papik Péter - Riedlné Péter Etelka - Szabó László (1998): A pedagógiai programok és a helyi tantervek készítésének tapasztalatai. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pásztor Miklósné (1999): Ifjúság, deviancia, bűnözés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pedagógus-továbbképzés: befektetés a jövőbe (1998): Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő.

Péteri Gábor (1998): A közoktatás pénzügyi és ellátási jellemzői. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pik Katalin (1999): Roma gyerekek és a speciális szakiskolák. Educatio, Nyár.

Pőcze Gábor (1999a): Pedagógiai rendszerek a közoktatásban. Zárótanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pőcze Gábor (1999b): A közoktatási intézmények tevékenységének helyi tervezése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pőcze Gábor (1999c): A pedagógiai programok készítése az iskolákban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Prepared for Life? How to measure Cross-Curricular Competencies (1997): OECD, Paris.

Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council (2000): Kézirat. European Comission.

Radó Péter (1997): Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Budapest.

Radó Péter (1999): Transition in Education and the Key Education Policy Areas in the Central-European and Baltic Countries. Kézirat. Institute for Education Policy, Open Society Institute, Budapest.

Radó Péter (2000): Esélyegyenlőség és oktatáspolitika. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Salné Lengyel Mária (2000): A minősített gyógypedagógiai programok és tantervek felhasználásának vizsgálata. Kutatási beszámoló. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ.

Sammons et al. (1995): Key characteristics of effective schools. A review of school effectiveness research. A report by the Institute of Education for the Office for Standards in Education. Kézirat.

Schooling for tomorrow. Learning and schooling in the knowledge society (1998). Report of the OECD/Dutch Ministry of Education, Culture and Science on Schooling for Tomorrow in the Knowledge Society. Held in Sceveningen, The Netherlands, 21 -22, April. Kézirat.

Schüttler Tamás (1998): Változások az iskolai nevelés funkcióiban és az osztályfőnöki szerepben. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Schüttler Tamás (1999): A közoktatás a magyar politikai pártok 1998. évi választási programjaiban és a kormányprogramban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Semjén András (1999): Hatékonyság a közoktatásban. Educatio, Ősz.

Setényi János (1996): Felzárkóztató programok az alapfokú oktatásban. Regio, 2. sz.

Setényi János (1997a): Régi oktatási szektorok és új képzési utak: a posztszekunder oktatás. Educatio, Nyár.

Setényi János (1997b): Hatékonyság és minőség: a kilencvenes évek iskolája. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Budapest.

Setényi János (1999a): Vevőközpontú iskola. Educatio, Ősz.

Setényi János (1999b): A minőség kora - bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába. Raabe, Budapest.

Sió László (1997): Intézményfenntartói társulások. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Socrates Pályázati Útmutató 1997 (1996): Európai Bizottság, Socrates Nemzeti Iroda, Budapest.

Soros Alapítvány Évkönyv (1997; 1998): Soros Alapítvány, Budapest.

Spéder Zsolt (1998): Szegénység. In: Magyar Háztartás Panel. Zárótanulmány. Szerk. Sík Endre és Tóth István György. TÁRKI, Budapest. /Műhelytanulmányok 9./

Sugár András (1999): A közoktatási rendszer szerkezeti változásai, jellegzetes trendek az oktatási statisztika tükrében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szablyár Anna (1998): A hazai némettanítás áttekintése. In: Einhorn Ágnes (szerk.): Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német nyelv. OKI Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont, Budapest. /Mérés - értékelés - vizsga 5./

Szabó Ildikó (1998): Tanárok szakma- és szerepfelfogása a 90-es években. In: Nagy Mária (szerk.): Tanári pálya és életkörülmények. Okker Kiadó, Budapest.

Szabó Ildikó (1999): Közoktatás és közvélemény. A lakossági vélemények alakulása a közoktatásról 1990-1999 között. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szabó Ildikó (2000): A kisebbségi oktatás az osztályfőnökök szemével. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szabó Ildikó - Örkény Antal (1998): Tizenévesek állampolgári kultúrája. Minoritás Alapítvány, Budapest. /Minoritás Könyvek 5./

Szabó Ildikó - Szekszárdi Júlia (1998): Osztályfőnöki munka, osztályfőnöki óra. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szabó László (1999): A pedagógiai szakmai szolgáltatások. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szabó László Tamás (1998): Tanárképzés Európában. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Szakképzés Magyarországon 1996 (1997): Szerk. Benedek András. Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

Szebenyi Péter - Szidiropulosz Archimédesz (1997): Látlelet a fővárosi pedagógiai szakmai szolgáltatásokról. In: Varga Lajos (szerk.): Közoktatás-kutatás 1996-1997. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest.

Szekszárdi Júlia (1996): Az osztályfőnöki szerep tegnap, ma és holnap. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Szép Zsófia (1999): A pedagógusok létszámának, munkaerő-piaci viszonyainak és bérhelyzetének alakulása. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szüdi János (1998): Igazgatás, szervezés, vezetés a közoktatási intézményekben. Okker Kiadó, Budapest.

Szüdi János (szerk.) (1999): 1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról - egybeszerkesztve magyarázatokkal. Iskolaszolga, 1-2. sz.

Tájékoztató a pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértő igénybevételéhez biztosított előirányzat felhasználására kiírt pályázat lebonyolításáról (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Tájékoztató a Socrates-program 1999-es programévének eredményeiről (2000): Tempus Közalapítvány Socrates Nemzeti Iroda, Budapest.

Tanárvizsgálat (1997): Kutatási adatbázis. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Tantárgyiasítás vagy integráció (1999): Kerekasztal-beszélgetés a modern tartalmak kerettantervbeli helyéről (Kerber Zoltán). Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

The curriculum redefined. Schooling for the 21st Century (1994): OECD, Paris.

The OECD Jobs Study. Facts, Analysis, Strategies (1994): OECD, Paris.

The World in 2020. Towards a new global age (1997): OECD, Paris.

Tomlinson, Carol Ann (1999): The Differentiated Classroom. Responding to the Needs of All Learners. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, USA.

Tót Éva (1999): Az oktatás és a munka közötti átmenet folyamata és a felnőttképzés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Tóth Tiborné (2000): Minőségbiztosítás a láthatáron. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Towards Lifelong Learning in Hungary. OECD proceedings (1999): OECD, Paris.

Trencsényi László (1991): "Csak ami nincs, annak van bokra". Adalékok a pedagógiai reformelit történetéhez. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Tuskáné Papp Erzsébet (1999): A megyei jogú városok intézményfenntartó tevékenysége. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Udvardi-Lakos Endre (1999): Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Új kiadványok az etikaoktatáshoz (1999): Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Vágó Irén (1997): Tankönyvek - taneszközök. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vágó Irén (1998): Közoktatási modernizáció - intézményvezetői reagálások In: Balázs Éva (szerk.): Iskolavezetők a kilencvenes években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Vágó Irén (1999a): Tartalmi változások a közoktatásban - A "rejtett" helyi tantervektől a valóságos helyi tantervekig. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Vágó Irén (1999b): Az élő idegen nyelvek oktatása. Egy modernizációs sikertörténet. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Vámos Ágnes (1999): Helyzetkép a nemzeti kisebbségi és a két tanítási nyelvű oktatásról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Júlia (1999): A közoktatás-finanszírozási rendszer hatása az egyenlőségre. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Júlia (1998): Iskoláztatási költségek. In: Magyar Háztartás Panel. Zárótanulmány. Szerk. Sík Endre és Tóth István György. TÁRKI, Budapest. /Műhelytanulmányok 9./

Varga Mária Beáta (2000): Jogszabálygyűjtemény a közoktatási intézmények vezetőinek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Várhegyi György (1996): Független iskolák Magyarországon. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Budapest.

Vári Péter (szerk.) (1997): A Monitor '97 vizsgálat főbb eredményei. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vári Péter (1998): A TIMSS-vizsgálat magyarországi eredményei. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont.

Vári Péter (1999): Beszámoló a Monitor '99 felmérés eredményeiről. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vass Vilmos (1999): Az oktatás tartalmi szabályozása - nemzetközi kitekintés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vidákovich Tibor (1999): Az alapműveltségi vizsga fejlesztése folytatódik! Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Alapműveltségi Vizsgaközpont.

Vidákovich Tibor - Csapó Benő (1998): A szövegesfeladat-megoldó készségek fejlődése. In: Varga Lajos (szerk.): Közoktatás-kutatás 1996-1997. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest.

Vidákovich Tibor - Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Az olvasási képesség fejlődése. Iskolakultúra, 6-7. sz.

Villányi Györgyné (1999a): Az iskoláskor előtti nevelés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Villányi Györgyné (1999b): Az iskoláskor előtti nevelés tartalmi változásairól. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Virág Rudolf (1999): A közigazgatás reformja és az oktatási feladatellátás rendszere. In: Palotás Zoltán (szerk.): Önkormányzat és közoktatás '99. Tolna Megyei Pedagógiai Intézet, Szekszárd.

Zarándy Zoltán (szerk.) (1999): Európa az iskolában - az iskola Európában. Kézikönyv az oktatás európai dimenziójáról. H. n., k. n.

Zsolnai József (1978): Beszédművelés kisiskoláskorban. Tankönyvkiadó, Budapest.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.