2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Jelentés a magyar közoktatásról >> Jelentés a magyar közoktatásról 1997 háttértanulmányai

Eseménynaptár, 1996

2009. június 17.

Eseménynaptár 1996-1997

Január

- Átveszi hivatalát az új movelődési és közoktatási miniszter, dr. Magyar Bálint.

- 1995. CXI. tv. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. módosításáról Az újságok főbb témái januárban:

- Viták a közoktatási törvény módosításának tervezetéről, főként a történelem érettségi kötelező jellegének eltörlésével kapcsolatban.

Február

- 1007/1996. (II.7.) Korm. határozat a TEMPUS Közalapítvány létrehozásáról (az Európai Unió Phare Tempus programjának megszervezésére).

Az újságok főbb témái februárban:

- Folytatódik a történelem érettségi körüli vita.

- Hírek vidéki nagyobb városok (Szeged, Tatabánya) önkormányzatainak oktatással kapcsolatos költségvetési megszorításairól. Iskolabezárási tervek.

Március

1024/1996. (III.20.) Korm. határozat a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrehozott egyeztető bizottságok elnökének megbízásáról

Az újságok főbb témái márciusban:

- Viták a közoktatási törvény módosításának tervezetéről.

- Parlamenti vitanap a cigányság helyzetéről (közoktatási vonatkozások).

- Az 1000 éves magyar iskola ünnepségei.

Április

Pályázati kiírás az 1996. évi költségvetésben "egyes közoktatási feladatok támogatása" címen tervezett előirányzat igénybe vételére

Az újságok főbb témái áprilisban:

- Viták a közoktatási, ill. felsőoktatási törvény tervezett módosításával kapcsolatban.

- Szöllősi Istvánné, a PSZ főtitkára sztrájkot helyez kilátásba, mert a kormány megszegte a 3 éves közalkalmazotti megállapodásra vonatkozó ígéretét.

- A tankönyvkiadás és -terjesztés visszásságai.

- Az egyházi ingatlanok visszaigénylésével kapcsolatos események.

Május

Az újságok főbb témái májusban:

- Érettségi hírek, botrányok (mobiltelefonos csalás, nyomdahibás matematika és biológia feladatok, eltűnt és megkerült tételek).

- Ismertetések, viták a kormány pedagógusokkal kapcsolatban tervezett intézkedéseiről.

- Vizsgálat kezdődik a hamis nyelvvizsga-papírok ügyében.

- Viták a kétszintű érettségivel kapcsolatban.

Június

5/1996. (VI.4.) MüM-MKM rendelet a szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről.

Az Országos szakértői névjegyzék kiegészítő jegyzéke

Az Országos vizsgáztatási névjegyzék kiegészítő jegyzéke

Az újságok főbb témái júniusban:

- FDSZ és PSZ béremelési követelései.

- Viták a pedagógus óraszámok emeléséről.

- Viták a kétszintű érettségiről.

- Cikkek a TEMPUS és a LEONARDO programokról.

Július

1996. évi XLVI. törvény a helyi önkormányzatok 1996. évi új induló címzett támogatásáról

Szabó Tamás gazdasági helyettes államtitkár felmentése, Dr. Stark Antal gazdasági helyettes államtitkár kinevezése

Pályázati felhívás az Oktatáskutató Intézet főigazgatói tisztségének betöltésére

- 1080/1996. (VII.23.) Korm. határozat az egyházi jogi személyek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekkel kötött közoktatási megállapodásokról.

Az újságok főbb témái júliusban

- Viták a közoktatási törvény módosításáról.

- Pedagógus elbocsátások, pedagógusok tervezett átképzése.

- Xénia-láz az iskolákban.

Augusztus

1996. évi LXII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról. (Biztosítani kell - az egyébként járó normatív költségvetési hozzájáruláson felül - a kiegészítő hozzájárulást.)

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alprogramjának kiadásáról

Az újságok főbb témái augusztusban:

- A közoktatási törvény módosításával kapcsolatos cikkek, főként az óraszámelésről és a pedagógusok elbocsátásáról. A PSZ az Alkotmánybírósághoz kíván fordulni.

- Internet-tervek a közoktatásban.

Szeptember

Az Országos Közoktatási Intézet Alapító Okiratának módosítása

Az újságok főbb témái szeptemberben:

- Tankönyvkiállítás és -vásár Budapesten.

- Egyházi oktatás (Dabas-Sári, alulfinanszírozottság, a debreceni Svetits terjeszkedése).

- Közoktatási törvénymódosítással (NAT, a normatív finanszírozás változásai) kapcsolatos cikkek.

-Cikkek az elbocsátott pedagógusok átképzéséről.

Október

- 44/1996.(X.22.)AB határozat. Kjt Vhr 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alkotmányellenes (a Munka Törvénykönyvénél kedvezőtlenebbül szabályozza a pedagógusok túlmunkára vonatkozó díjazását).

- 50/1996.(X.30.)AB határozat. A Kjt (199. évi XXXIII. tv.) 74.§ (4) bekezdése alkotmányellenes (a nyelvtanárok idegennyelv-tudási pótlékának megtiltása).

Az újságok főbb témái októberben:

- Vizsgálat a hamis nyelvvizsga-papírok ügyében.

- PDSZ-tiltakozások az oktatási költségvetés kérdésében.

- Vélemények, viták a tanárelbocsátásokról, -átképzésekről (MKM, PDSZ, APEH)

November

1996. évi LXXI. törvény a nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról.

Az újságok főbb témái novemberben:

- SZDSZ pedagógus bértábla tervezetét terjeszti a parlament elé.

- Pedagógiai konferencia Zánkán.

- Fegyelmi eljárás az OK-TAT Kft ügyében.

- Reformok a tankönyvpiacon.

December

1996. évi LXXVII. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról.

Az újságok főbb témái decemberben:

- Mérséklődik az egyházi iskolák aggodalma.

- Menesztések a művelődési tárcán-, elbocsátják az OKI főigazgatóját.

- Iskola összevonások a fővárosban. Fővárosi szakoktatás

- Támadják a Xénia-láz programot.

1997

Január

3/1997. Korm.rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992.Korm. rendelet módosításáról (a magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízásról, a magasabb beosztású közalkalmazottak pótlékalapjáról, a pedagógusok illetménypótlékáról)

- Megjelenik az MKM közoktatási stratégiája

- A Független Pedagógus Fórum kezdeményezésére megjelenik a pedagógusok etikai kódexe

- Kormány-egyház bizottság felállítása az egyházi iskolák támogatása ügyében

Az újságok főbb témái januárban:

- Reklám az iskolában

- A NAT-ról (az MDF Pedagógusfóruma tárgyalja, A FIDESZ a NAT indításának halasztását javasolja)

- A közalkalmazotti béremelésről, az egyszeri béremelésről, új pedagógus pótlékokról, óraszámemelésről

Február

-2/1997. MüM r. A szakképzés megkezdésének és folytatásának

feltételeiről

- A PDSZ közoktatási fóruma

Az újságok főbb témái februárban

- Az OK-TAT kft. csalási botrányáról

- NAT, pedagógus továbbképzés, iskolai Internet

- Viták a pedagógusbérekről

- Xénia díjkiosztó ünnepély az Operában

Március

-20/1997.Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény végrehajtásáról (pedagógusigazolványról, szakirodalom vásárláshoz nyújtott hozzájáruláshoz, a pedagógusok fővárosi , megyei állandó helyettesítési rendszeréről, a közoktatási információs rendszerről, a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési hozzájárulásának igényléséről, folyósításáról).

- Közoktatási megállapodás a főváros és a kerületek között

-Pályázati felhívás az Oktatáskutató Intézet főigazgatói

beosztásának betöltésére.

-8 - 14 / 1997 MKM rendelet különféle szakirányú továbbképzési

szakok képesítési követelményeiről.

Az újságok főbb témái márciusban

- Pécsi és Bp. XV. kerületi iskolabezárások, hajdúszoboszlói per iskola-összevonás ügyében

- Egyházi iskolák finanszírozásáról

- Magán- és alapítványi iskolák gondjairól

Április

- MKM határozat szakirányú továbbképzési szakok indításáról

- Oktatáspolitikai konferencia a FIDESZ és a Friedrich Naumann Alapítvány szervezésében

- AB döntés az egyházi iskolákról: nem alkotmányellenes az 1996. évi módosított oktatási törvény

- Közlemény az 1997. évi közoktatási célú támogatási előirányzatokról

- Az Oktatási Internacionálé főtitkára Magyarországon

Az újságok főbb témái áprilisban

- További cikkek iskolabezárásokról, az egyházi iskolák finanszírozásáról,

a NAT-ról, az új érettségi szabályzatról, Internetről

- A Nemzeti Tankönyvkiadó tervezett privatizációjáról

- a pedagógus továbbképzés gondjai

Május

- 9/1997 MüM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996 LXXVII törvény végrehajtásáról

- 1050/1997 Korm. határozat a közoktatás tankönyvellátásáról (az 1997-ben szükséges hitelek állami kezességvállalásához)

- Szöllősi Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára Magyar Bálint miniszterrel a pedagógusbérekről tárgyal

-A parlamenti oktatási bizottság nyílt vitanapja a közoktatás hosszú távú fejlesztési stratégiájáról.

-A köznevelési tanács jóváhagyta az új érettségi tervezetet.

-Egyházi iskolák konferenciája Dobogókőn

Az újságok főbb témái májusban

- A PM a következő évre költségvetési megtakarításokat tervez a közoktatásban

- Konfliktus a kőbányai gimnázium tanárai és az önkormányzati képviselőtestület között az igazgató újbóli kinevezése ügyében

-Botrány a mányi Leonardo gimnázium érettségije körül

Június

- Megnyílt a II.országos iskolaigazgatói fórum

- Magyar Bálint és a Települési Önkormányzati Szövetség bírálja a vatikáni megállapodás tervezetét, a PSZ a megállapodás mellett.

-Megállapodás a Kormány és a Szentszék között, az egyházi ingatlanok visszaadásáról

-Az FKgP pedagógus fóruma a "Nemzet Lámpásai "címmel

Az újságok főbb témái júniusban

- Pécs város költségvetési hiánya, iskolabezárások. Az alpolgármester és a PSZ képviselői tárgyalása a pedagógus elbocsátásokról

- Budapesti iskolák átszervezése, költöztetése

- Balassagyarmaton 33 érettségizőből 31 bukott magyarból

- Egyház és iskola

Július

- 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

- 23/1997. (VI.4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról

- 24/1997. (VI.5.) MKM rendelet az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

- 111/1997. (V.27.) Korm. rendelet a tanári képesítés követelményeiről

- Az Országos vizsgáztatási és az Országos szakértői névjegyzék közzététele

Az újságok főbb témái júliusban

- Xénia tanévzáró buli a Budapest Sportcsarnokban

- Pedagógus és lakossági tűntetések Pécsett a város 25 intézményét érintő átszervezés tervezete miatt

-A Szentszéki megállapodás visszhangjai

-Magyar sikerek a nemzetközi kémiai diákolimpián.

Augusztus

- Megjelent az MKM tájékoztatója a pedagógus továbbképzésekről

Az újságok főbb témái augusztusban

-Sarkadra Költözik a gyulai Bay Zoltán Gimnázium

-az EU értékelése oktatási rendszerünkről

-NAT vitasorozat az ÉS-ben

-Középiskolai Internet pályázat

-Magyar Bálint miniszter tanévnyitó köszöntője az Interneten

Szeptember

- Az MDF 187 iskola megszűnéséről, cáfolatok.

- PSZ tanévnyitó sajtótájékoztatója: kevés a közoktatásra fordított költségvetés, kétséges a NAT bevezetése

-Kisgazda bírálat a NAT-ról

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.