2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2001 november

Ismertető az Egészségügyi Minisztérium és a KOMA közös pályázatáról

2009. június 17.

A melléklet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztősége között létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenik meg. Célja a KOMA pályázatainak utógondozása, a sikeres pályázatok bemutatása, illetve a hazai közoktatási pályázati kultúra fejlesztése.

Ismertető az Egészségügyi Minisztérium és a KOMA közös pályázatáról Az iskolás gyermekek jobb egészsége érdekében a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás megvalósításának támogatására (KOMA XXXVII. pályázat)

Alap- és középfokú közoktatási intézmények nyújthattak be pályázatot a gyermekek egészségének védelme érdekében folyó iskolai munka továbbfejlesztésére. A pályázati kiírásban kikötötték, hogy az igényelhető támogatás összege tanulónként 2000 forint, és az elnyert összeg a 2001/2002-es tanévre szól. A pályázat keretösszege 45 millió forint volt, és a kuratórium döntése értelmében gyakorlatilag ezt az összeget szétosztották a győztesek között (44 254 300 forintot).

A kiírásban komoly szakmai feltételeket fogalmaztak meg a pályázók számára. A pályázó vállalja, hogy "mindennap valamennyi tanuló számára megvalósuló minimum 30 perces, egészségfejlesztő testmozgásprogramot tart (ez lehet délután is); a testnevelési órák anyaga és az egészségfejlesztő testmozgásprogram összességében megfelel az egészségfejlesztés kritériumainak. Ezek a következők:

  • minden testnevelési órán van gimnasztika, benne légzőtorna és a gerinc biomechanikailag helyes használatát automatizáló tartásjavító torna (a Magyar Gerincgyógyászati Társaság tartásjavító tornája);
  • minden testnevelési órán és minden testmozgási alkalmon megfelelő keringési és légzőrendszeri terhelésre kerül sor;
  • az eltérő testi adottságú gyermekek számára is megfelelő, örömöt adó, sikerélményt nyújtó mozgásformákat alkalmaz;
  • minden foglalkozáson játékra is jut idő;
  • a testnevelés és testmozgás összességében stresszoldó, lazító hatású;
  • a programot a 2001/2002. évi tanévben valósítja meg;
  • a testnevelési és testmozgásprogram összességének szakmai színvonalát testnevelési szaktanácsadó meghívásával ellenőrzi, és az arról készült írásos jegyzőkönyvet a KOMA számára készített pályázati beszámolóhoz csatolja;
  • a mindennapi, valamennyi tanulónak felkínált, differenciált, egészségfejlesztő testmozgás megvalósításának módjáról 2002. februárig előzetes rövid beszámolót küld a KOMA részére;
  • a tanulók fizikai állapotáról készülő tanév eleji és tanév végi mérési eredményeket a KOMA számára is megküldi;
  • az iskolaorvossal együttműködve igyekszik a felmentett tanulók számát minimalizálni, biztosítva minden tanulónak a számára megfelelő mozgásformát."

A pályázat elbírálásakor előnyt jelentett, ha

"Az iskola saját modellt dolgozott ki és működtet a minden tanulója számára megvalósuló mindennapi testnevelésre.

A mindennapi egészségfejlesztő testmozgásprogram valamennyi gyermek számára történő megvalósításában az alsó tagozatos nevelők és a testnevelők együttműködnek; az iskolában a tanulóknak életmódsportok megismerésére, gyakorlására is módjuk van.

Az iskolában már van olyan pedagógus, aki speciális (akkreditált) képzésen megismerte és tanítványain alkalmazza a Magyar Gerincgyógyászati Társaság tartásjavító tornáját, vagy erre most beiratkozik.

Az illetékes megyei, illetve fővárosi Közoktatási Közalapítvány, a helyi önkormányzat is támogatja a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás programjának megvalósítását."

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.