2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Az oktatás társadalmi-gazdasági környezete >> Az iskolai hátrány összetevői

Az iskolarendszeren kívüli és belüli tényezők hatása a több tárgyból bukottak arányára

2009. június 17.

Az iskolarendszeren kívüli és belüli tényezők hatása a több tárgyból bukottak arányára

A továbbiakban azt igyekeztünk feltárni, hogy milyen mértékben hatnak az eredményesség, ill. az eredménytelenség egyes megragadható területeire iskolarendszeren belüli és iskolarendszeren kívüli tényezők. A kutatás adatait csoportosítottuk aszerint, hogy iskolán kívüli vagy iskolán belüli tényezőkre vonatkoznak, és többváltozós regressziós elemzéssel megvizsgáltuk, hogy mely tényezők függenek inkább össze egy kiválasztott eredményességi mutatóval, a több tárgyból való bukás magas iskolai arányával. Az iskolarendszeren kívüli, családi helyzetet jellemző tényezők közül az alábbiakat vontuk be az elemzésbe: a hátrányos helyzetű tanulók aránya, a munkanélküli szülők gyermekeinek aránya, a csonka családban nevelkedő gyermekek aránya, cigány származású gyerekek aránya az iskolában. Az iskolarendszeren belüli tényezők körében a következőket elemeztük: az iskola mérete, körzeten kívüli tanulók aránya az iskolában, nem megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógusok aránya, használatban lévő számítógépek száma.

Az elemzést négy lépésben végeztük el: első lépésben csak a családi háttérrel összefüggő változók hatását vizsgáltuk a több tárgyból bukott gyerekek arányával összefüggésben – a cigány tanulók arányának kivételével. A második lépésben az iskolarendszeren belüli tényezők hatását vizsgáltuk, egy változó, a pedagógusok kivételével. A harmadik és negyedik lépésben a két korában kihagyott, önmagában is igen erős hatást mutató változót vizsgáltuk: a cigány tanulók arányát és a nem megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógusok arányát.

A vizsgált, iskolarendszeren kívüli, családi hátteret jellemző változók közül egyedül a munkanélküli szülők aránya mutatott szignifikáns összefüggést a több tárgyból bukottak arányával, de együtt a jelenség mintegy 20%-át magyarázták (1. lépés). A vizsgált iskolai tényezőkkel együtt a változók együttes magyarázó ereje 26%-ra emelkedett, de köztük már nem volt olyan változó, amely szignifikáns kapcsolatban lett volna a bukottak arányával – a munkanélküli szülők változója is veszített magyarázó értékéből (2. lépés). A cigány származású tanulók arányának változója erős szignifikáns kapcsolatot mutatott a több tárgyból bukottak arányával, s a változó elemzésbe történő bevonásával a modell magyarázó ereje 50%-ra emelkedett (3. lépés). Az utolsó lépésben a külön elemzett pedagógus-változó ismét szignifikáns kapcsolatban volt a függő változóval, a modell magyarázó értéke 69%-ra emelkedett (4. lépés).

62. táblázat • Regressziósmodell-sorozat, Béta együtthatók, Függő változó: több tárgyból bukottak aránya
Független változók 1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés
Szignifikancia: 0,05 *
0,01 **
0,001 ***
Iskolarendszeren kívüli változók
• hátrányos helyzetű tanulók aránya
• munkanélküli
szülők gyermekeinek aránya
• csonka családban
élő gyermekek aránya
-,254155 -,242253


-,467684
-,244679
,610956 *


,640284 ,343523 ,357213
-,068407 -,088901 -,027622 ,017994
Iskolarendszeren belüli változók
• tanulók száma összesen
• körzeten kívül lakó gyermekek aránya
• használt számítógépek száma
  ,341765


-,215382-,01928


  ,043653 -,265127 -198253
  ,044133 ,411154 ,29308
Cigány származású tanulók aránya     ,832258* ,445321
Nem megfelelő képesítéssel
rendelkező tanárok aránya
      ,513775 **
R2 0,19 0,26 0,50 0,69

Az iskolarendszeren belüli tényezők önmagukban valamivel kevesebb meghatározó erővel bírnak, köztük csak egy változó bizonyult szignifikánsnak, a nem megfelelő képesítéssel dolgozó pedagógusok. Jobban látszanak befolyásolni az iskolai sikertelenséget az iskolarendszeren kívüli tényezők, köztük is elsősorban a munkanélküli szülők, ill. még hangsúlyosabban a cigány származású szülők aránya. Elgondolkodtató azonban a szorosnak tűnő kapcsolat ezen tényezők között, s a tény, hogy végső soron úgy tűnik, a nem megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógusok aránya erősebben hat az iskolai kudarcokra, mint a kedvezőtlen családi háttér. Az a tény, amivel a kisiskolák gyakran szembesülnek, hogy nincs, ill. nem tudnak alkalmazni elegendő megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógust egyes szaktárgyakban, feltehetően erősen rontja a tanulók esélyeit, ennélfogva ez az iskolarendszeren belüli tényező inkább tovább gyengíti a már hátránnyal érkező tanulók esélyeit, mintsem kiegyenlíteni segítené azt, hiszen éppen ezekben az iskolákban magasabb az átlagnál a munkanélküli és a cigány tanulók aránya is.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.