2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Az oktatás társadalmi-gazdasági környezete >> Az iskolai hátrány összetevői

Irodalom

2009. június 17.

Irodalom

Andor Mihály (2001): Társadalmi egyenlőtlenség és oktatás. Educatio, 1.

Andor Mihály–Liskó Ilona (2000): Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra.

Balázs Éva–Halász Gábor–Imre Anna–Moldován Judit–Nagy Mária (2000): A kormányzati szintek közötti felelősségmegosztás és a közoktatás öt Kelet-Közép-Európai országban. Magyarország. OKI.

Bódi Ferenc (2000): A szociális ellátórendszer öröklött hiánya a falvakban. Esély.

Bognár Mária–Imre Anna–Mezei István (2001): A humánerőforrás fejlesztési lehetőségei egy kistérségben. Új Pedagógiai Szemle, 11.

Bognár Mária–Imre Anna–Mezei István (2001): Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: az Ózd-putnoki kistérség. Tér és társadalom, 3–4. 105–124.

Bourdieu (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest, Gondolat.

Farkas Péter (1996): A leszakadó rétegek oktatása. Educatio, tavasz.

Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. A szociális szakképzés könyvtára. Budapest.

Forray R. Katalin (1992): A régió és a migráció szociológiai összefüggései. In: Forray R. Katalin–Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai.

Forray R. Katalin (1992): Általános iskolai sikertelenség aprófalvas térségekben. In: Forray R. Katalin–Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai.

Forray R. Katalin (1998): A falusi kisiskolák helyzete. Oktatáskutató Intézet. Educatio Füzetek.

Forray R. Katalin: Nemzetközi oktatásfejlesztési tendenciák és a kistelepülések iskolázási törekvései Magyarországon. In: Baranya Megyei…

Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón. OKKER.

Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó.

Halász Gábor: A közoktatási rendszerek irányítása. OKKER Oktatási iroda.

Halász Gábor–Lannert Judit (szerk.) (2000): Jelentés a közoktatásról. OKI.

Halasz, G.–Altrichter, H. et al. (2000): Comparative Analysis of Decentralisation Policies and their Results in Central European countries. (www.oki.hu/Kiado.asp)

Hutmacher, Walo (2000): Towards a system of Equality and Equity Indicators. In: The INES Compendium. Fourth General Assembly of the OECD Education Indicators programme. 11–13. Sept. 2000 Tokyo, OECD.

Imre Anna (1993): Területi egyenlőtlenségek. Educatio, 3.

Imre Anna (1997): Intézményfenntartó társulások. Educatio, 3.

Imre Anna (1997): Iskolai elemzés. In: Halász G. (szerk.): Oktatási minoség és decentralizált oktatásirányítási rendszer. OKKER.

Imre Anna (1997): Iskolai elemzés. In: Halász G. (szerk.): Oktatási minoség és decentralizált oktatásirányítási rendszer. OKKER.

Imre Anna (1997): Kistelepülési iskolák. Educatio, 2.

Imre Anna (2000): A középiskolai oktatás kiterjedése és hatása a tanulói továbbhaladásra. Kézirat. OKI.

Imre Anna: Társadalmi egyenlőtlenségek és oktatási sikertelenség. Kézirat. OKI.

Inbar, Dan E. (ed.) (1990): Second chance in education. An interdisciplinary and international perspective. The Falmer Press.

Kecsmár Ilona (szerk.) (2000): Egyéni esélyek, iskolai esélyek, társadalmi esélyek. Magyarország közoktatása a változó világban. Napvilág Kiadó.

Kemény István (1997): Cigányok és az iskola. Educatio.

Kerékgyártó László (1999): Mire való a 9. és 10. évfolyam a szakiskolákban? Szakoktatás, 1.

Liskó Ilona–Havas Gábor–Kemény István (2000): Cigány gyerekek az általános iskolában. Új Mandátum.

OECD (1998): Overcoming Failure at School. Paris.

Orsós Éva–Bohn Katalin–Fleck Gábor–Imre Anna (2001): Alternative schools and roma education. World Bank Regional Office Hungary, NGO studies, No. 3.

Radó Péter (1997): Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról. Budapest, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal.

Radó Péter (2000): Egyenlőtlenségek és méltányosság a közoktatásban. In: Halász Gábor–Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI.

Reynolds, D. et al. (1994): Advances in School Effectiveness Research and Practice. Pergamon.

Teddlie, Ch. (1994): The Study of Context in School Effectiveness Research. In: Reynolds, D. et al.: Advances in School Effectiveness Research and Practice. Pergamon.

Vári Péter (1999): A Monitor‘97 vizsgálat főbb eredményei. Kézirat. OKI.

Vári Péter (alkotó szerk.) (2003): PISA-vizsgálat 2000. Műszaki Könyvkiadó.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.