2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 február

Az iskolai minőségbiztosítás gyakorlata

2009. június 17.

Az iskolai minőségbiztosítás gyakorlata

*

A második rész - címéhez hűen: A minőség a közoktatásban - az oktatási minőségügyről ad tájékoztatást. Itt némi bizonytalanság tapasztalható a fogalomhasználatban. Például a minőségellenőrzés kifejezést a hagyományos minőségellenőri munka értelemben használják, amire általában a MEO kifejezéssel szoktunk utalni. A minőségellenőrzésen általában a minőségkövetelmények teljesítéséhez használt rendszeres és szervezett tevékenység ellenőrzését értjük. Érdekes gondolat az 57. oldalon a TQM-mel foglakozó részben, hogy a diákok "nemcsak vásárlóként, hanem a rendszer egyik legfontosabb ťdolgozójakéntŤ is megjelennek". Ennek következetes végiggondolása hiányzik a könyvből, gondolom minőségbiztosítási rendszerükből is, de legfőképpen az egész közoktatási társadalmi alrendszerből. Ezen a téren jelentős eredmények várhatók mind a szerzők által bemutatott mintaintézményekben, mind pedig a kérdésfelvetésen komolyan elgondolkodó szerzők munkáiban. Kissé mechanisztikus vevőfelfogásra vallanak azok a - ugyanebben a fejezetben szereplő - példák, melyek a tanárok vevőként való megjelenését mutatják be. Apró kritikai észrevételt tennék a könyv 58. oldalán található kijelentéssel kapcsolatban is, mely szerint Horváth Attila és Pőcze Gábor - a könyvben a [27]-es számú hivatkozás - az Új Pedagógiai Szemlében megjelent cikkükben foglalkoztak volna hazai szinten elsőként a minőségbiztosítás témájával. Nem tudom, hogy az én írásom az Iskolakultúrában előbb vagy később jelent-e meg1, de az biztos, hogy a könyvben a [11]-es számon hivatkozott Botka Lajosné által elkészített anyag - amely már 1993-ban tananyag volt - korábban készült. Ugyancsak korábbiak Zárda Sarolta írásai és előadásai, bár ezek jobbára angolul jelentek meg vagy hangzottak el.

A harmadik rész A minőség szolgálatában címet viseli, a negyedik rész pedig a Horváth Attila és Tóth Tiborné szerzőpárosnak az Új Pedagógiai Szemlében azóta megjelent tanulmánya alapján íródott. A harmadik fejezet egyébként a könyv legfontosabbika, ha egyáltalán van értelme ilyen gyakorlatias, minden részében fontos mű fejezetei között rangsort felállítani. Figyelemre méltó a PEST, COPS és SWOT analízis együttes alkalmazásának bemutatása. A különböző minőségtechnikák, -eszközök bemutatása annyira érdekes, hogy eleinte arra gondoltam, kigyűjtöm azok felsorolását, és e recenzióban közzéteszem. Ahhoz azonban, hogy igazán hasznos legyen, az egész fejezetet idéznem kellene, amire itt nyilvánvalóan nincs mód. Egyszerűbb a könyvet kézbe venni.

Melegen ajánlom mindenkinek a könyv elolvasását. Az oktatás minőségbiztosításával foglalkozók pedig egy fontos, folyamatosan használható kézikönyvhöz jutnak. A szerzők számára valószínűleg ez lesz a legfontosabb visszaigazolás.

TÓTH TIBORNÉ DR. - TÓTH ANDREA ÉVA: Értékelés és minőség a közoktatásban. Pedagógus könyvek. Budapest, 1999, Műszaki Könyvkiadó, 107 p.

Bardócz András

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.