2020. február 24., hétfő ,

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése

Navigare necesse est

2009. június 17.

NAVIGARE NECESSE EST

Az iskolai könyvtár lehetőségei a szép új világban
Idejétmúlt az a nézet, hogy az iskolai könyvtár állományát csak az ott található dokumentumok alkotják. Minden interneten elérhető dokumentum is a könyvtári információs bázis egészét alkotja. Szinte észrevétlenül kibővült a könyvtárak állománya, kommunikációs lehetősége. Mindez rendkívül intenzíven megváltoztatta a könyvtári tájékoztatás lehetőségeit, területeit, oktatásban betöltött szerepét. A szép új világban, a korszerű technikai eszközök még fokozzák a könyvtárak szerepét.
Sokan úgy érzik, hogy a digitalizált publikációk kiszoríthatják a nyomtatott kiadványokat, és nem lesz szükség a könyvtárban az ismeretek közti kutatásra. A tapasztalat azonban bebizonyította, hogy többféle tájékoztatási eszköz és módszer igen jól megfér egymás mellett. Az iskolai könyvtárak alkalmasak a tájékoztatás hagyományos formáit újakkal kiegészíteni.

QUO VADIS SCHOLA ET BIBLIOTHECA?

A szakmai képzés szerepe

Az informatika forradalma folyamatos kihívást jelent mindannyiunk számára. Egyértelmű, hogy magasabb szakmai képzést igényel. Jelenleg még nagy probléma, hogy sok az eszkimó és kevés a fóka, azaz kevés a jól képzett, megfelelő informatikai ismeretekkel rendelkező tanár. Hiányoznak az igazi profik. Elsősorban jól képzett információs szakemberekre van szükség az iskolákban is. A tanárnak az a feladata, hogy elsajátítsa az új eszközök használatát, majd megtanítsa a diákoknak az információk világában való navigálást.

Igénykutatás, tervezés, felkészítés

A fentiek azt indokolják, fel kell készíteni a diákokat (a tanárokat is!) a modern információkutatási lehetőségek, eszközök megismerésére

Igénykutatás

Az igénykutatás azt jelenti, hogy felmérjük kikből áll az iskolai könyvtár felhasználóinak köre (belső: tanár, diák; külső: oktatási intézmények, könyvtárközi kölcsönzés, "a public library"-azaz külső felhasználók-esélyei az iskolai könyvtárban )

Tervezés

Milyen személyi és tárgyi feltételek állnak az iskolai könyvtár rendelkezésére? Számítógépek száma, szoftverek, hardverek, CD-ROM-ok, audiovizuális anyagok, multimédia és természetesen a hagyományos értelemben vett dokumentumok.

A személyi feltételnél itt elsősorban arra gondolok, hogy nonstop nyitva tartás és folyamatos könyvtár- és számítógép-használat esetén naponta kb 300 diák látogatja a könyvtárat. Ez azt jelenti, hogy szükség van könyvtáros-asszisztensekre, akik a könyvtárostanár távollétében könyvtári ügyeletet látnak el.

Felkészítés

Az 1999/2000-es tanévben már kísérletképpen a könyvtáros-asszisztensek (diákok) segítségével tartott nyitva a könyvtár. A hatalmas felhasználói igény felvetette a könyvtáros-asszisztens tanfolyam megvalósításának szükségességét.

Lépésről lépésre

A továbbiakban néhány oktatási műhelyt és modult mutatok be, amelyek működése mindannyiunkat hozzásegített az Internet oktatásban való hatékonyabb kihasználásához ill. alkalmazásához.

A Soros pályázaton egykori iskolámmal (Kossuth L. KSZKI) 1997-ben nyertünk számítógépet, hardvereket, szoftvereket és Internet elérést., amelyet az első pillanattól kezdve alkalmaztam a könyvtári tájékoztatásban. Céltudatosan gyűjtöttem az állomásokat a naponta felmerülő témakörökhöz.

A Soros Alapítvány kérésére a Fővárosi Pedagógiai Intézet megbízott, hogy tartsak könyvtári informatika órákat, ahol a hagyományos és a korszerű tájékoztatási eszközöket párhuzamosan használjuk. Ekkor született meg bennem az ötlet, hogy a diákokat egy könyvtári-informatikai fakultáció keretében felkészítem az órákra. Itt könyvtári és informatikai ismereteket sajátíthattak el. Nagy szerencsém volt, hogy ezzel párhuzamosan éppen az ISZE felsőfokú oktatásinformatikus képzésére jártam. Elmélet és gyakorlat kitűnően kapcsolódott egymáshoz.

Az órákon különböző szaktárgyakhoz kapcsolódó tematikus feladatokat oldottunk meg az Interneten, CD-ROM-on és a kézikönyvek segítségével

A felvételt a Soros Konferencián mutattam be 1998-ban Balatonfüreden: Digitális órák a könyv- és médiatárban címmel. A 18 perces video demo anyagát CD-re írattam, így megtalálható a digitora.avi file-ban.

A Karinthy Frigyes Gimnáziumban 1998. októberében folytattam korábbi elképzeléseim és kutatómunkám megvalósítását, amelyet a Soros Alapítvány Internet eléréssel támogat 1997 óta. Kezdettől fogva közösen dolgoztunk a szaktanárokkal, diákokkal, bemutatókat, oktatási anyagokat készítettünk. A tanárok és hallgatók munkái felkerültek CD-re, amelynek első bemutatóját a Soros Konferencián tartottuk meg 1999. Nyarán.

Nem vitatható, hogy segítség nélkül lehetetlen a hatalmas érdeklődés mellett a napi könyvtári-informatikai feladatok, az Internetes tájékoztatás ellátása. Így merült fel a hivatalos könyvtáros-asszisztens tanfolyam terve, amit a 2000/2001. tanévben indítunk el. A tanfolyamon többek között megismerkedhetnek az Internetes keresőkkel és katalógusokkal, osztályozási, keresési szempontjaikkal, stratégiáikkal. Mindez a későbbiekben hathatósan segíti a diákokat az információk gyors elérésében.

A kéttannyelvű gimnáziumban Multimédiás bemutató órákat tartottunk 1999. októberében és novemberében (irodalom, történelem és német) A bemutatókra való felkészülést az informatika fakultáció jelentette, amely végül 1999 szeptemberében kezdtünk el. A fakultáción a home page készítés rejtelmeibe vezettem be a tanulókat. Kezdetben az interneten és CD-ROM-on végeztünk kutatómunkát, kapcsolódva az Irodalom órák egy-egy aktuális témájához. Kihasználhattam azt a vissza nem térő lehetőséget, hogy irodalmat is tanítok.

Oktatási anyagaim egy részét digitalizáltam. Mindehhez felhasználtam több CD- oktatási anyagát ill. az irodalmi tankönyveket. A második félévben már több alkalommal tartottam irodalom órát interneten. Hét számítógépen a diákok dolgoztak, és tematikus keresést végeztek az adott témához kapcsolódva a másik csoport a CD-n, a harmadik pedig a hagyományos módszerrel a kézikönyvekben kutatott. Minden feladatot a végén összesítettünk és ellenőriztünk. A kutatómunka eredménye az Irodalom órák az Interneten címszó alatt lelhető fel.

1997-től végzek tematikus keresést és Internet címek gyűjtését, rendezését. Az összegyűjtött dokumentációt 1999-ben vittem CD-re. Azóta is tanárok és diákok segítségével frissítjük ill. bővítjük az állomásokat. Munkám eredménye a Tematikus linkgyűjtemény. Mindez különösen fontos, hiszen így rövid idő alatt hamarabb jutunk eredményhez, mintha az Internetes keresők labirintusában bolyonganánk.

Feladatról feladatra haladva ismertem fel, hogy rendkívül fontos a korábbi ismereteket, tapasztalatokat egymáshoz kapcsolni. A különböző modulokból így épült fel a korszerű oktatási modell, amely beilleszkedik az iskola pedagógiai rendszerébe. A korábbiakban az igényeknek megfelelően kialakított ill. megvalósított tanítási megoldásokat logikus struktúrába építettem. Ahogy láttuk ezek egymástól függetlenül is működhetnek, de igazán hatékonyan csak egymásra épülve érvényesülnek.

Az első modul - Könyvtári műhely

Könyvtáros-asszisztens tanfolyam

  • Adatbank - könyvtári tárgyszójegyzék szerkesztése
  • Szellemi munka technikája (esszék, pályázatok kiselőadások készítése, a hivatkozások szabályai, könyvtári kutatómunka)
  • Az órák anyaga (Dokumentumismeret, Bibliográfiai leírás, Katalógus, Egyetemes Tizedes Osztályozás, Tájékoztatás-kommunikáció, Online könyvtári katalógusok, Adatbázisok)

A tanfolyam-fakultáció elvégzése után egy kiképzett csapat áll az iskola (iskolai könyvtár) rendelkezésére, akik a könyvtárostanár távollétében ügyeletet vállalnak. Ellátják az alapvető iskolai-könyvtári feladatokat: nyitva-tartás, kölcsönzés és tájékoztatás (interneten is). Biztos vagyok benne, ha ez hosszabb távon beválik, akkor érdemes lenne országos szinten is bevezetni. Mindebben a Karinthy F.G. csapata szívesen támogatná az érdeklődőket. Az elmélet is fontos, de a gyakorlat szerepét szeretném hangsúlyozni. A tapasztalat azt igazolja, hogy akár tanítják, akár nem a Könyvtárhasználatot, a színvonalas iskolai könyvtárakban létfontosságú a jól képzett asszisztens csapat munkája.

Második modul - Könyvtári-informatika

  • Digitális órák a Könyv- és médiatárban (Kossuth L. KSZKI 1998.)
  • Számítógépes tantárgyi feladatok interneten és CD-ROM-on

A fentiekben már írtam az előző iskolámban filmre vett Digitális órák a könyv- és médiatárban c. témáról. A könyvtári informatika órák tulajdonképpen a tantárgyakhoz kapcsolódó kereséseket segítik, miközben döntő bizonyítékot adnak a hagyományos információs eszközök használatához. A kettő párhuzamos alkalmazása, felgyorsítja a napi tájékoztatást.
A Számítógépes tantárgyi feladatok interneten és CD-ROM, az előbbieknek magasabb szintű folytatása. A feladatsorok elkészítése 1998-ban kezdődött meg, majd folyamatosan bővül. A CD-n az eredeti verziót hagytam meg, természetesen a szükséges korrekciókkal együtt.

Harmadik modul-Tematikus keresési stratégiák az interneten

A Harmadik modul . a tanárokkal és a diákokkal együttesen végzett internetes keresések eredményeként született meg az úgynevezett Tematikus linkgyűjtemény. Hasznosságát mi sem indokolja jobban, mint olykor percek alatt kapunk megfelelő információt egy adott témakörben, amely kapcsolódhat dolgozathoz, versenyhez. Itt ne azt képzeljük el, hogy egy állandó Internetes címlista áll rendelkezésünkre. Nagyon jól tudjuk, hogy ellenőrizni, frissíteni, bővíteni kell. Talán ez az egyik legsikeresebb modul, amelyet a Soros Konferencián (1999) már többen szerették volna, ha felviszem az Internetre. Természeten ezeket a címeket permanensen ellenőrzöm A "dead links"-nél (saját fordításban: "holt lelkek") nincs semmi, ami bosszantóbb lenne. Az összegyűjtött és tematikusan rendezett linkek lényege, hogy rövid időn belül releváns információt tudjunk adni ill. Internetes szakórákhoz anyagot gyűjteni.

Az internetes keresők, katalógusok, indexelők buktatói-navigálási tanácsok

Az információkereső nyelvek, osztályozási rendszerek.
A kisebb Internet keresők az Egyetemes Tizedes Osztályozást alkalmazzák (BUBL, WWW Virtual Library, Netfirst)
A nagyobb Internet katalógusok önállóan kialakított osztályozási rendszert alkotnak. A legfelső szinten néhány áttekinthető, főként ismertebb szakterület - főosztály jelenik meg. Ugyanaz a téma több osztályon belül is előfordulhat., ezt természetesen jelzik a találatnál. Ld. a Yahoo osztályozási rendszerét!

A legismertebb indexelőszolgáltatások
http://www.av.com, http://www.excite.com, http://www.google.com, http://www.infoseek.com, http://www.lycos.com A2Z, Northern Light, http://www.heureka.hu (Hungary Network) 1996 óta, 1998 után: http://www.origo.hu (MATÁV)

A találatok avulása - a relevancia problémája
Tudjuk, hogy a html dokumentumok szélvészsebesen elavulnak. Ennek több oka is lehet: megszűnhetnek vagy átalakulhatnak, folyamatos frissítésre van szükség.
Fontos a keresési stratégiák kialakítása
Ebben némelyik kereső segít: ld. Heuréka, vagy találhatunk a neten olyan állomásokat, amelyek leírást tartalmaznak a keresési módszerekről. Ld. a Tematikus linkgyűjteményben az Internet keresők c. html oldalt! Nehezebb az online adatbázisokhoz hasonló kombinatorikus, többszempontú keresés. Az AltaVista megengedi a nyelvi választást, a Lycos a dokumentumtípust, van ahol csak a html címben, vagy a teljes szövegben végezhető el a keresés. Olykor lehetőségünk kínálkozik az adott találathalmazban való keresésre.
A kutatás többnyire nem korlátozható bizonyos mezőkre, nem rendezhetők meghatározott szempont szerint, nem egységes formában jeleníti meg, sok az irreleváns találat-ugyanaz a cím több időpontból előbukkan. A találatok megjelenítésére sajnos nincs szabványosított megjelenési forma

Speciális keresők-Metakeresők
Nagyobb segítséget jelentenek a meta-keresőszolgáltatások. Velük egyszerre több indexelő szolgáltatásban lehet keresni, anélkül, hogy a felhasználónak az egyes szolgáltatásokkal külön kellene foglalkoznia. Pl. http://www.sicherheit-im-internet.de, MetaGer: http://meta.rrzn.uni-hannover.de, MetaCrawler: http://www.webcrawler.com. Előnyeiről és hátrányairól ld. bővebben a Datanet inernetes iskolájában, amelyről lementettem a metakaresőkről szóló lapot.

Negyedik modul- Internet, multimédia alkalmazása az oktatásban (tanári és diák műhelyek)

  • Felkészülés - informatika fakultáció (1999. szeptember)
  • Multimédiás bemutató órák a KFG-ben (Magyar, Német, Történelem)
  • Közös munka a szaktanárokkal és diákokkal (Történelem: Virtuális séták, Történelem-Földrajz: Nagy földrajzi felfedezések)
  • Irodalom órák az Interneten ill. CD-n Pl.: Irodalom: Reneszánsz, Balassi, Barokk, Klasszicizmus)
  • Magyar, Történelem-intraneten működtethető - elkészített dokumentáció-az iskolán belül bárki számára elérhető tananyag

A 22-es csapdája

A tapasztalatainkat, tudásunkat egyesítve alkalmazzuk az oktatásban. Kimondhatjuk azt a bűvös mondatot "Órát tartok az interneten". Nagyfokú könnyelműség lenne azt képzelni, hogy egy ilyen órát minden felkészülés nélkül elő lehetne vezetni.
Ez itt a 22-es csapdája, vagyis óra az Interneten. Miért? Nem másért, mint azért, amit a fentiekben is hangsúlyoztam, a címek hamar elévülnek, nem működnek. Ugyanakkor a hardver szoftver feltételek is fontosak. Mindig naprakésznek kell lennünk.
Nem lehet 45 perc alatt letölteni egy bemutatót (ld. pl. Sulinet), közben villogva tanítani is. Nagyot lehet bukni, ha nincs megfelelő szoftver pl.: a Quick Time Player, Real Player Basic, Liquid Player. vagy túl lassú a gépünk , netán nem működik az Internet. Ne csodálkozzunk, ha olykor ehhez hasonló üzenet érkezik a gépünkre: kérem, töltse le a Netscape újabb verzióját, a Quick Time legfrissebb változatát vagy Java error. A Windows pedig nem kímél bennünket és a legváratlanabb pillanatokban így szól a szegény tanárhoz: Szabálytalan műveletet hajtott végre. A program bezár stb.
Tartsunk ki, semmi sem reménytelen! Természetesen a szoftvereket is fel kell újítanunk, ha szerencsénk van, akkor ingyenesen elérhetőt találunk. (Pl.: http://www.prim.hu/letoltes)

Aki órát tart a neten, annak többet és alaposabban kell készülnie, mintha a megszokott módon tartaná előadását. Tehát szükséges egy előzetes kutatás, gyűjtőmunka. Ezért fontos az első modulban elsajátított Szellemi munka technikája ill. a Tematikus linkgyűjtemény. A technika kis ördöge mindig ott bujkál, ezért mentsük el a fellelt forrásokat lehetőleg floppyra vagy winchesterre. Engem igazolt a sors, amikor CD-re mentettem az eddigi munkámat. Több előadáson is előfordult, hogy az Internet éppen elszunnyadt, s az ember a számítógépes háttérnek kiszolgáltatva riadt rémültséggel, reménykedve csodára várt. Mindezt elkerülhetjük, ha bebiztosítjuk magunkat, higgyük el, hogy hosszú távon megéri. Hiszen folyamatosan gyűjthetjük és felhasználhatjuk digitális anyagainkat.

Hogy tartsunk órát az Interneten? Ismerkedjünk meg néhány módszerrel!

Első módszer - bemutató
Az óra a tanár "szólója", azaz bemutatója. Tudjuk, hogy számítógépek csodálatos interaktív eszközök bemutatók készítéséhez. Ilyenkor a diák figyel, kivetíthetjük a diákok számítógépére a tanári gépet. Talán az a legjobb kifejezés, hogy ezek elsősorban elméleti órák. Itt csupán egyetlen veszély leselkedik ránk, hogy a diák csak a bemutatót figyeli, a számítógép által szimulált téma kutatása nélkül. Fontos, hogy a számítógépek oktatási célú használata a diákokat jó kérdések feltevésére ösztönözze, amelyek a későbbiekben segítik őket a felfedezés kalandjában. Az Internetről közvetlenül elérhetünk kidolgozott szemléltető anyagokat. Ezek közül a legmegbízhatóbbak a Sulineten találhatóak.

Másik módszer - "Élő órák"
Élő órák, ami azt jelenti, hogy a pedagógus csoportos vagy egyéni feladatot ad, s ehhez kell gyűjtőmunkát végezni a diákoknak. Így születtek meg az Irodalom órák az Interneten c. anyagaim, amelyek eredményeként reneszánsz, Balassi, barokk és a klasszicizmus óráit már interneten tartottam. A diákok többsége számítógépen dolgozott, a második csapat a Verstár ill az Art Gallery CD-n keresett és a számítógéphez kisebb affinitást mutatók pedig a csodálatos kézikönyvekben kutakodhattak. Az eredmény természetesen az volt, hogy a neten lényegesen több találatunk volt, de az adatok megbízhatóságát már nehezebb volt ellenőrizni. Ezért fontos az előzetes tanári munka, hogy határozottan tudjuk, melyik a legértékesebb forrás. Szintén ide sorolnám, ha az interneten található feladatsorokat oldatunk meg diákjainkkal. (Ld. Sulinet: Irodalom, Történelem, Anyanyelv stb.) A multimédiák közül az utóbbi időben igen sok színvonalas CD-ROM került kiadásra.

Közülük ajánlanám a Szépművészeti Múzeum gondozásában megjelent kiadást (Mesterművek a Szépművészeti Múzeumban) , amelyen bemutatókat, feladatokat, a múzeumi gyűjteményeket találunk. Nagyon magas színvonalú, kitűnő technikájú CD-ROM! A tanár (diák) igénye szerint állíthat össze albumokat, majd vetítheti, kérdésekkel, feladatokkal fűszerezheti.

Harmadik módszer - tanári team - A tanári műhelyek tevékenysége
Elsősorban arra gondolok, hogy részben alkalmanként, részben folyamatosan felvetődő témákban együttes kutatómunkát végzünk. Ez azt jelenti, hogy az informatikában jártas tanár (lehet a könyvtárostanár is) segít a kollégának egy adott témához kapcsolódó Internet címeket összegyűjteni. Majd bemutató formába szerkeszti, s végül közösen "megalkotják a nagy művet". Mindennek eredménye: a Történelem (Virtuális séták), Történelem-Földrajz (Nagy földrajzi felfedezések) órák.

Negyedik módszer - a diákok otthoni feladatai
A tanár az Interneten megoldható feladatot ad a diáknak, amelyet akár az iskolában, akár otthon végez el. Az megoldás floppyra kerül, majd a diák átadja a tanárnak. Tulajdonképpen a Digitális órákon már hasonló történt, csak ott az óra végén email-en érkeztek a feladatok, amelyeket a diák email-en küldött el oktatójának.
A Karinthy Gimnáziumban így készült el Jakobsenné Szentmihályi Rózsa irányításával az Irodalom (reneszánsz, felvilágosodás, realizmus), amely az Interneten is fellelhető. A Karinthy honlapján egyébként számos tanár-diák műhely anyaga megtalálható. Pl. földrajz, rajz, testnevelés, angol, német, történelem, irodalom, ének, biológia, földrajz )

Ötödik módszer - belső hálózaton elérhető elektronikus anyagok
Tulajdonképpen az alkalom szüli az ötletet. Ugyanis a pedagógus miközben készül az órára, azonnal multimédiás formába öltöztetheti tanóráit. Mit értek ezen? Az előző tanév folyamán kísérletképpen a 9. évfolyam tananyagát vittem fel html formába, majd kombináltam feladatokkal, tárgyszógyűjteménnyel. Időhiány miatt a Biblia témájáig jutottam. Természetesen fontos, hogy a forrásokat is megjelöljük, amelyeket felhasználtunk, legyen az könyv, Internet állomás vagy CD-ROM. Mindennek nagy hasznát vettem az oktatásban és a Multimédiás bemutatókon is. Ld. Magyar, Történelem gyancsak ide sorolható a negyedik módszernél már említett Karinthy F.G. internetes anyaga.

Hatodik módszer - Multimédiás órák
Ezzel egyúttal elérkeztünk a Multimédiás órákhoz. A Karinthy tanárainak és diákjainak közreműködésével élő internetes bemutató órákat tartottunk, amelyeket bárki ingyenesen meglátogathatott 1999. október-november folyamán. Itt két kollégával közösen tartottunk Multimédiás bemutatókat, természetesen egy-egy évfolyam aktív közreműködésével.
Tulajdonképpen megosztottuk tapasztalatainkat más kollégákkal annak a reményében, hogy iskolájukban hasonló módon alkalmazni tudják mintáinkat, megoldásainkat.

HELP
Mindannyian azt valljuk, hogy fontos a tapasztalatcsere, a továbbképzés, az ismeretek folyamatok bővítése. Ne féljünk, ha elakadunk munkánk során, mert az Internet tengere végtelen lehetőségek sokaságát hordozza. Az email az egyik legjobb eszköz arra, ha megakadunk munkánk során, azonnal segítséget kérhetünk. Így kaptam anyagot Huszár Zoltán (Sulinet-Földrajz), Farkas Zoltántól (Sulinet-Történelem + Ságvári Gyak.G.-Szeged), Moldován István (MEK+OSZK), Tószegi Zsuzsanna (Neumann-ház). Tubákos Zsuzsanna (Baja). A lényeg, hogy merjünk bátran segítséget kérni és adni.

Ezek után nyugodtan kitehetjük tantermünk ajtajára a kissé kibővített Dante idézetet: Ki itt belépsz, ne hagyj fel minden reménnyel!

Tartalomjegyzék

NAVIGARE NECESSE EST 1
Az iskolai könyvtár lehetőségei a szép új világban 1
QUO VADIS SCHOLA ET BIBLIOTHECA? 1
A szakmai képzés szerepe 1
Igénykutatás, tervezés, felkészítés 1
Igénykutatás 1
Tervezés 2
Felkészítés 2
Lépésről lépésre 2
Az első modul - Könyvtári műhely 4
Második modul - Könyvtári-informatika 4
Harmadik modul - Tematikus keresési stratégiák az interneten 5
Negyedik modul - Internet, multimédia alkalmazása az oktatásban (tanári és diák műhelyek) 6
Hogy tartsunk órát az Interneten? Ismerkedjünk meg néhány módszerrel! 7
Első módszer - bemutató 7
Másik módszer - "Élő órák" 7
Harmadik módszer - tanári team - A tanári műhelyek tevékenysége 8
Negyedik módszer - a diákok otthoni feladatai 8
Ötödik módszer - belső hálózaton elérhető elektronikus anyagok 8
Hatodik módszer - Multimédiás órák 9
Tartalomjegyzék 8

Budapest, 2000. augusztus 30.

Benkő Ilona
tanár
Karinthy Frigyes Gimnázium
1183 Bp. Thököly u.7.
Lakcím: 1205 Bp Irányi u. 17.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.