2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Hátrányos helyzet, második esély >> Integráció kontra szegregáció

VI. Bibliográfia

2009. június 17.

VI. Bibliográfia

 1. Ferenc Babusik, Roma gyerekeket képző általános iskolák speciális kínálata, Új Pedagógiai Szemle, 2001. február
 2. Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről, 2002. január 1. – 2002. december 31. Országgyűlési Biztosok Hivatala, 2003
 3. Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről, 2000. január 1. – 2000. december 31. Országgyűlési Biztosok Hivatala, 2001
 4. Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről, 1999. január 1. – 1999. december 31. Országgyűlési Biztosok Hivatala, 2000
 5. A Művelődésügyi és Közoktatási Minisztérium adatai, 1993
 6. Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona, Cigány gyerekek az általános iskolában Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum Kiadó, 2002
 7. Interjú az Oktatási Jogok miniszteri biztosával, 2000. november. Ha egy gyerek nem tud jól magyarul, mert az anyanyelve cigány, s a bizottság egyik tagja sem beszéli a cigány nyelvet, a testület nem tudja megmérni a gyerek szellemi képességeit, és valószínűleg kisegítő iskolába irányítja.
 8. Kemény István – Havas Gábor – Kertesi Gábor Kertesi, Országos reprezentatív vizsgálat 1993–94. MTA Szociológiai Intézetének beszámolója. In: Roma szociológiai tanulmányok – Periférián. Ariadne Alapítvány, Budapest, 1997
 9. Kóczé Angela, Roma hallgatók a felsőoktatásban, kézirat, OKI, 2003
 10. Liskó Ilona, Cigány tanulók a középfokú oktatásban, Új Pedagógiai Szemle, 2002. november, 17–40. old.
 11. Elizabeth Lorand, Preface (Előszó), 2001, in: Susan Rona, Linda E. Lee, School success for Roma children, Step by step special schools inititiative, Interim Report (Roma gyerekek iskolai sikere, Lépésről lépésre speciális iskolák kezdeményezés, Időközi jelentés) OSI, New York, 2001
 12. Loss Sándor, Egy csapásra, Roma gyerekek útja a speciális iskolába, www.romapage.hu/tudomany/index.php?kozep=tan077.htm, 2001
 13. Pik Katalin, Romák és óvodák, www.romapage.hu/tudomany/index.php?kozep=tan021.htm, 2001
 14. Radó Péter, Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatási helyzetéről, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1997
 15. Péter Radó, Roma education policies in Hungary (Roma oktatáspolitikák Magyarországon), 43–62. old., in: Christina McDonald – Judit Kovács – Csaba Fényes, The Roma Education resource book (Roma oktatási forrásgyűjtemény), OSI, Budapest, 2001
 16. Radó Péter, Politikafejlesztés roma diákok oktatására, kézirat, 6. old.
 17. Réger Zita, Cigányosztály, „vegyes osztály” – a tények tükrében, Valóság 21 (8): 77–89. old.
 18. Vágó Irén, Óvodai intézményrendszer, óvodai nevelés az ezredfordulón, Új Pedagógiai Szemle, 2002. december
 19. Varga Júlia, Oktatás-gazdaságtan, Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 1998

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.