2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése >> Informatika az oktatásban, informatikaoktatás

Informatika az oktatásban, informatikaoktatás

2009. június 17.

Tartalom

 • Kőrösné Mikis Márta • Kalandozások Információ-országban
  A 6 éves Matyi a számítógép előtt ül. Bátran nyomogatja a billentyűket, miközben "varázsol": a képernyőn sorra szebbnél szebb rajzok jelennek meg. Épp egy mese születik, amelynek rajzát és rövid történetét a tanító segítségével papírra nyomtatják. Matyi - aki nemrég még sírva fakadt az iskolakezdéskor, és leggyakoribb válasza a "nem tudom" volt - büszkén mutatja alkotását délután az érte jövő édesanyjának. Álom ez? Nem! Egy évtized óta már valóság a magyar elemi iskolákban. De csak ott, ahol az innovatív tanító fáradhatatlanul küzdött azért, hogy a számítógép napi munkájának segítője legyen a gyermekek smeretelsajátítása, képességfejlesztése érdekében...
 • Multimédia-kalauz az általános és középfokú iskolák számára
  2002 tavaszán az ISZE az OM megbízásából 60 pedagógus bevonásával egyedülálló szakmai anyagot készített. A kerettanterv minden tantárgyához, altéma-szintig lebontva hozzárendelte az IKT alkalmazási lehetőségeit, megnevezve a szükséges hardver- és szoftvereszközöket, az óratípust, a tanítási módszereket, az időigényt. Ezt az anyagot egészíti ki az OKI Program- és Tantervfejlesztési Központja által készített annotált multimédia-gyűjtemény, amely mintegy „útikalauzként” segíti az eligazodást a hazai CD-ROM-ok birodalmában.
 • A hazai digitális taneszközök annotált oktatási ajánlása a 14–18 éves korosztály számára
  Nemrégiben közreadtuk az általános iskolás korosztály tanításához használható CD-k, multimédiás anyagok listáját. Akkor megígértük, hogy hamarosan jön a középiskolákra vonatkozó folytatás. Most itt van.
 • Komenczi Bertalan • Az információs társadalom iskolájának jellemzői
  Átléptük a harmadik évezred küszöbét. Az új évezred első évtizedének végére az Európai Unió - amelynek várhatóan rövidesen Magyarország is tagja lesz - stratégiai fejlesztési programjában azt a célt tűzte ki, hogy területén a világ legfejlettebb, legversenyképesebb dinamikus tudásalapú gazdasága és tudásközéppontú társadalma jöjjön létre. A nagyigényű programot meghirdető eEurope felhívást hamarosan követte az eLearning kezdeményezés, amelynek címe nem hagy kétséget afelől, hogy a stratégiai célkitűzés elérésében kulcsszerepet játszó oktatási rendszer fejlesztésében és megújulásában az információs- és kommunikációtechnikai eszközrendszernek (IKT) kulcsszerepet szánnak.
 • Komenczi Bertalan • Az információs és kommunikációs technika oktatási implementációjának programjai és a megvalósulás példái nemzetközi kitekintésben
  A 2000/2001-es forduló nemcsak az évszázad/évezred küszöbének átlépését jelenti, hanem egyúttal egy új, más minőségű gazdasági - társadalmi működésmód kibontakozásának is tanúi és részesei vagyunk. Miután a 90-es években néhány ország már megfogalmazta Információs Társadalom stratégiáját, a folyamat most tetőzik. Világszerte átfogó stratégiák, jövőképek, programok fogalmazódnak meg azzal a szándékkal, hogy elősegítsék az információs és kommunikációs technikán alapuló új társadalmi-gazdasági formáció kibontakozását.
 • Nagy-Szakál Zoltán • Az iskolai honlapok elemzésére épülő, az általános iskolai honlapszerkesztés folyamatát bemutató szakmai anyag
  Mostani tanulmányomban megpróbálom a fenti követelmények alapján is megvizsgálni iskolánk honlapját, bemutatni készítésének körülményeit, tartalmát. Mindezt teszem annak érdekében, hogy tapasztalataimmal segítsem a most kezdő honlap-készítők munkáját.
 • Dancsó Tünde • Tehetséggondozás Logo pedagógiával – az informatika tantárgyi versenyek tükrében
  A tanulmány célja, hogy az informatika tantárgyi versenyek folyamatának bemutatásán keresztül felhívja a figyelmet a tehetséggondozásnak a közoktatásban betöltött fontos szerepére. A tevékenység fontosságának hangsúlyozása céljából az olvasó megismerkedhet a közoktatási törvény azon bekezdéseivel, amelyek külső szabályozóként teremtik meg a tehetséggondozás tartalmi, szervezési formáit a közoktatásban. A tanulmány kitér a tantárgyi versenyek céljára, majd annak eredményeire, illetve az iskola, a tanuló illetve tanár, és közvetve a társadalom munkájára kifejtett pozitív hatásaira. Gyakorlati példaként bepillanthatunk a hazai informatika versenyek kínálatába, kiemelten kezelve a Logo nyelvvel kapcsolatos versenyeket, amelyek egy részének a tanulmány írója aktív kezdeményezője és részese.
 • Dancsó Tünde • Beszámoló az Eurologo2003 konferenciáról
  2003. augusztus 27–30. között Portugália adott otthont a kétévenként megrendezésre kerülő Eurologo konferenciának. A konferencia alatt 38 előadást hallhattunk a világ különböző tájain folyó Logo-oktatásról, -fejlesztésről, -alkalmazásról. A konferencia főbb témái a tanulási környezetek és közösségek, a kreatív tanulás és technológia, eszközök témakörök köré szerveződtek.
 • Baranyai István • Honlapszerkesztés a középiskolában
  ... Amíg az iskolai weblapokat műkedvelő tanárok és diákok készítik, nem pedig professzionális webszerkesztők, a honlapok megjelenésére erősen rányomja a bélyegét készítőinek aktuális felkészültsége, a lehetőségek számát erősen korlátozza a helyben lévő „szakértők” tudásszintje...
 • Földes Petra • Az informatika innovatív pedagógiai gyakorlata • Esettanulmányok elemzése
  A változásnak ez a szinte követhetetlen sebessége, és a számítógép meghatározott (számítástechnika, informatika) tantárgyon kívüli (illetve gyakorlatilag minden tantárgyon belüli) megjelenése áttekinthetetlenné tette a számítógép iskolai használatát, ugyanakkor létrehozott egy nagyon sokrétű és virágzó gyakorlatot. Ahhoz tehát, hogy a számítógép felhasználására vonatkozó ajánlásokat tehessünk, érdemes ebből a spontán gyakorlatból kiindulni, és összegyűjteni az általánosítható eredményeket.
 • Vígh Dániel • A multimédiás fejlesztőkörnyezet szempontcsoportjai a közoktatásban
  A cikk bemutatja az "e-Learning" elnevezésű EU-s program célkitűzéseit, a szükségesnek ítélt teendőket, főbb irányelveket. Majd ismerteti a szerző által az általános és középiskolákban 2000-ben lefolytatott pedagógiai részkutatás főbb fázisait, kivitelezésének fontosabb lépéseit. Kutatása során a szerző választ keresett arra a kérdésre, hogy melyek azok a releváns, döntést befolyásoló szempontok, amelyek alapján a multimédiás oktatóprogramot fejleszteni kívánó tanár fejlesztőkörnyezetet választ munkájához, illetőleg ezen szempontok között milyen fontossági sorrend állítható föl. Arról is olvashatunk, hogy milyen jellemzőkkel rendelkezik az a pedagógus, aki oktatóprogramot fejlesztene vagy fejlesztett.
 • Pluhár Zsuzsa • A Logo és az Internet
  A számítógép megjelenése az oktatásban nagy kérdéseket vetett fel. Ezek a kérdések még most is vitákat kavarnak, és lehetőségeink minél jobban bővülnek, annál élesebb, hevesebb viharokra számíthatunk. Mindig lesznek ellenzői és támogatói a felbukkanó irányzatoknak, lehetőségeknek, hasonlóan a televízió és a mobiltelefon használatához. Szükséges egy bizonyos számítógépes kultúra kialakítása (ami sajnos még mind a televízió, mind a mobiltelefon tekintetében hiányzik), és elsajátítása, a megjelenő új módszerekkel pozitív irányba történő terelése.
 • Beszámoló az Eurologo 2001 konferenciáról • Linz, 2001. augusztus 21-25.
  A Logo-pedagógia szakértői (tudósok, szoftverfejlesztők, pedagógusok, a Logo vagy más, Logo-alapú szoftverek kutatói és alkalmazói) 1987 óta kétévente rendeznek konferenciát. A mostani a 8. ilyen rendezvény volt. Természetesen már csak nevében utal Európára, mivel évek óta látogatottsága kibővült: USA-beli, kanadai, mexikói és ausztrál résztvevőkkel is. Jómagam eddig három ilyen rendezvényen vehettem részt (Gent - 1989, Anavissos - 1993, illetve Budapest - 1997).
 • Nyíri Kristóf • Virtuális pedagógia
  Az információs társadalom az öngerjesztő tudásgyarapodás társadalma, ahol a tudás a gazdasági érték legfőbb forrása s egyszersmind az a használati érték, amelynek előállítása a gazdaság legfőbb célja. Az információs társadalom viszonyai közepette a tudás jellege megváltozik: multimediálissá, transzdiszciplinárissá és gyakorlatiassá lesz. - Megváltoznak ugyanakkor a tudás megszerzésének jellemző mintázatai is: uralkodóvá válik az egész életen át tartó tanulás, ismét elhalványul a gyermek és a felnőtt közti éles - merőben újkori - fogalmi megkülönböztetés, a formális iskolai intézményeket pedig egyre inkább fölváltják a nyitott művelődés virtuális környezetei.
 • Bánhidi Sándorné • Az ISZE eredményei az iskolai informatikai fejlesztések területén
  Az informatika, ill. számítástechnika tanárok 1991-ben alapították egyesületüket (ISZE – http://www.isze.hu/), amelynek célja az informatikai kultúra terjesztése, az informatika tanárok érdekvédelme, szakmai programok és pedagógus továbbképzések szervezése. Az előadás az ISZE eddigi sokrétű, eredményes közhasznú tevékenységéről számol be.
 • Mészáros Tamásné • A Multimédia alapjainak tanítása
  Az előadásból megtudhatjuk, miért fontos a multimédia alkalmazása és oktatása, nemcsak középfokon, hanem már az általános iskola alsó tagozatán is. A multimédia a pedagógusok számára segítséget nyújt a tanórai differenciált foglakozások szervezésében, a diákok egyéni ismeretszerzését támogatja. A diákokat fel kell készíteni arra, hogy képesek legyenek használni a multimédia eszközeit, sőt értelmesen szelektálni tudjanak a gazdag választékból. A szerző évfolyamokra történő lebontásban, táblázatos formában foglalja össze azokat a tudnivalókat, tartalmakat, amelyeket célszerű lenne elsajátítania a diákoknak tanulmányaik során, az 1-12. évfolyamokon.
 • Engelbrecht Károly • A Sulinet oktatási anyagainak (CD-k) értékelése, felmérése
  „A Sulinet keretében 1997 végén jutott több középiskola az Internethez való hozzáférés lehetőségéhez... Az 1998-as év tavasza táján (bár ez iskolánként eltérő időpont is lehetett) megérkeztek a Sulinet szoftvercsomagok. Általában az informatika tanárok, esetleg a könyvtárosok kapták kézhez a lemezeket. A hozzájuk adott vékonyka tájékoztató füzet igazából nem sok segítséget adott első pillanatban a tájékozódáshoz.”
 • Török Balázs • Digitalizált Oktatási Anyagok Katalógusa
  Több bíztató jele van annak, hogy az oktatási rendszerben dolgozók -- elsősorban a pedagógusok – felfedezték a számítógép-használat előnyeit. A tanártovábbképzések legnépszerűbb tanfolyamai a számítógép-használattal ismertették meg a jelentkezőket. A Sulinet (Írisz) hálózat kiépítése óta a középiskolákban elérhetővé vált a világhálózat, és ugyanezen program keretében folyik a digitális tananyagok fejlesztésének munkája is. Látható tehát, hogy az oktatási rendszerben tevékenykedők közül is egyre többen bizonyítják: készek modern eszközökkel, modern formában tudást közvetíteni.
 • Tót Éva • A számítógép, mint a tanárok kommunikációs eszköze
  A tanulmány 256 iskola kérdőíves vizsgálata, illetve interjúk alapján bemutatja a tanárok számítógép-használati szokásait, főképpen az Internet és e-mail segítségével történő kommunikációt elemezve. Kitér az egyes iskolatípusok, településtípusok, tanári életkorok, nemek közti eltérésekre is.
 • Kőrösné Mikis Márta • Dörzspapír és számítógép
  Közel száz éve az olasz Maria Montessori számos taneszközt talált ki (pl. dörzspapírból kivágott betűket), amelyet a kisgyermekek oktatásában alkalmazott. Bár taneszközei ma is használatosak, egyre népszerűbb szerepet kap a számítógép, amely hatékonyan segítheti a gyermeki képességek fejlődését. Az előadás az információs és kommunikációs technika (IKT) kisgyermekkori alkalmazásának az elmúlt évtizedben elért jelentős hazai eredményeit mutatja be. Megismerkedhetünk a paperti Logo-mikrovilágok, az anyanyelvi kultúrát fejlesztő Cohen-pedagógia óvodai-iskolai tapasztalataival, hazai fejlesztésű és adaptált szoftverekkel, szakanyagokkal, kutatási eredményekkel. Helyzetképet kaphatunk az informatika tantervi megjelenéséről és a fejleszthető készségek-képességek gazdag választékáról is.
 • Füvesi István • Informatikaoktatás nem informatika szakosoknak a felsőoktatásban
  A Szegedi Tudományegyetem nem informatika szakos hallgatóinak képzési tervében mintegy 10 éve jelent meg az informatika. Azóta előképzettségüket és a velük szemben támasztható elvárásokat figyelembe véve egy alapozó, elméleti és gyakorlati ismereteket is nyújtó kurzus keretében ismerik meg a ma hozzáférhető legújabb eszközöket, melyek munkájukat rövid és hosszú távon is segítik. Az alapkurzust végzettek egy mélyebb ismereteket nyújtó speciálkollégium keretében válhatnak a szakmai munkájukat segítő informatikai eszközök rutinos használóivá. A dolgozat elhelyezi képzésünket a többi hazai felsőoktatási intézményben folyó hasonló jellegű oktatás rendszerében, s beszámol külföldi tapasztalatokról is.
 • Nagy Ádám • Informatikus leszel.. s katona
  Elcsépelt frázisként hat az "oktatás a legjobb befektetés" szlogenje. Az információs társadalom víziói, az informatika hullámszerű terjedése miatt érdemes azt egy-egy részterületen konkrétabban is körüljárni. Bár a magyar oktatás még a piacgazdaság követelményeihez sem alkalmazkodott igazán – hol vagyunk még attól, hogy az Internet győzzön a sör felett -, nem is kérdés: a banki és egészségügyi informatika mellett az oktatási informatika lehet(ne) a következő évezred elejének húzóágazata. Az áttekintés megpróbálja feltérképezni a magyar oktatás komplex értelemben vett informatikai képzéseit, nem elfelejtve azt, hogy némiképp méltánytalanul, ma boldog-boldogtalan informatikusnak hívja magát...
 • Együtt az információs társadalomban - konferencia Egerben • Oktatás az információs társadalomban
  „Együtt az információs társadalomban” címmel rendezte meg VII. kongresszusát a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT – http://www.njszt.hu/) 2000. június 21-23. között Egerben. Napjainkban egyre többet hallunk az információs sztrádáról, és az iskola azon feladatáról, hogy a felnövekvő nemzedéket fel kell készíteni az információs társadalomra. Milyen eredmények történtek az elmúlt évek során? A kongresszus oktatási szekciójának előadásai közül ajánlunk néhányat a téma iránt érdeklődők figyelmébe.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.