2020. május 26., kedd , Fülöp, Evelin

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése

4. Moodle – a legnépszerűbb tanulási platform

2009. június 17.
Cimkék: SDTMoodletanulási platformIKT

4. Moodle1 – a legnépszerűbb tanulási platform

Ez az ingyenes, szabad forráskódú, intézményre és személyre szabható keretrendszer 1999-ben, Ausztráliában született, és máris a legelterjedtebb ilyen rendszer a világon. 155 országban több mint 12 000 regisztrált változatban működik, 4 millió feletti regisztrált felhasználóval.2 A valós felhasználói szám ennél nagyobb, naponta átlagosan 500 alkalommal töltik le a szoftvert3. A tananyagok elhelyezésére és elérésére, kurzusok szervezésére, tesztek készítésére kínál lehetőséget, de ezen túl együttműködési lehetőséget, virtuális tanulási környezetet is biztosít. A „kurzusok” résztvevői fórumokon, csevegés és e-mail formájában is kommunikálhatnak a tanulás érdekében, s ami a jövő: a tanulás módja, ill. eszközeként.

A magyarországi Moodle-felhasználók fóruma az ELTE-n

A Moodle keretrendszert a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola és a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola használta. Az ELTE Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központjától kaptunk segítséget, ahol már évek óta üzemeltetik ezt a keretrendszert, akárcsak a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán. A Moodle eleinte nem aratott osztatlan sikert a kollégák körében. Vitathatatlan előnyei ellenére néhányan úgy érezték, kizárólag felsőoktatásban és távoktatásra alkalmas, de később sokan megbarátkoztak vele, és kreatívan alkalmazták óráikon. Egyes kollégák véleménye szerint keretrendszer használatát a diák/vendég 5 perc alatt elsajátíthatja, de vannak olyanok is, akik szerint rendkívül körülményes előkészítést igényel, de a befektetett energia bőségesen megtérül már az első tanórán, hosszabb távon pedig különösen. Az egyik iskolában az ELTE Moodle-szerverét használták, a másikban az iskola szerverére telepítették a keretrendszert. Az utóbbiban végül olyan sikertörténet lett a Moodle kipróbálása, hogy ősztől tervezik az egész intézményre kiterjedő használatát, és már konferenciákon is beszámoltak pozitív élményeikről. A másik iskolát sokkal kevésbé érintette meg ez a lehetőség, nem fedezték fel a benne rejlő lehetőségeket.

A tanárok számára nagy segítséget jelentett, hogy a Moodle-t fel tudták használni az óratervezésben. Az egymásra épülő tananyag-elemeket a saját logikájuk szerint rögzítették a rendszerben, s ez megkönnyítette az óra tervszerű vezetését. Egy-egy internetes forrás, például egy SDT-tananyag vagy elem linkjének megadásával feleslegessé vált a cím begépelése az órán, időt takaríthattak meg, mert egyből a kívánt feladatnál, képnél találták magukat a tanulók. Néhányan nem a linket helyezték el a rendszerben, hanem az előre lementett forrást, így a felhasználók számától szinte függetlenül gyorsabb az elérés. A megfelelő címkék, azaz a tananyagelemek közötti összekötő szöveg elhelyezésével és a tananyagelemek logikus elhelyezésével az egész órát kitöltő élvezetes, tanulói aktivitásra épülő munkát lehet tervezni, akár differenciáltan is. A tanulói tevékenységek ezután már saját tempóban folyhatnak, a tanár pedig ott segít, ahol erre szükség van.

A Moodle további nagy előnye, hogy nyomon követhető a tanulók aktivitása, valamint a rendszerben készített interaktív feladatok megoldásának helyessége. Az interaktív feladatlapok biztosítása fokozza a tanulók motivációját, tudják, hogy a Moodle „figyeli”, rögzíti a teljesítményüket, szigorúan betartatja az időkorlátokat. A diákok általában szeretnek megfelelni a követelményeknek, szívesen tesztelik tudásukat akár többször is egy órán. Fontos számukra, hogy az elvégzett feladatok helyességéről azonnal kapnak visszajelzést, ez pozitívan befolyásolja munkakedvüket és az egészséges versenyszellemet is. 

A Moodle, mint minden keretrendszer kitágítja a tanítás terét és idejét: a tanulók bármikor hozzáférhetnek a digitális forrásokhoz és feladatokhoz, kommunikálhatnak egymással és tanáraikkal a sikeres megoldás, az eredményes tanulás érdekében. Sokak számára azonnal a „illegális” eszközök és megoldások használatának lehetősége ötlik fel, holott a tanulásban és a feladatmegoldásban is egyre inkább a közös munkára, a kooperációra kell a hangsúlyt helyeznünk, az együttműködés tehát nem tiltandó, hanem támogatni való munkaforma a tanulás során.

Néhány Moodle-kurzus a Leövey Klára Gimnáziumban

„Bár csak két keretrendszerrel megtartott óra volt a projekt során előírva, én a felét így oldottam meg. Nagyon megszerettem. Minden óratípus tervezésére és lebonyolítására alkalmasnak tartom. Mind az öt esetben egész órát a keretrendszerrel terveztem meg, amibe SDT-s és Celebrate-s tananyag-elemeket helyeztem el. Tartottam új anyag közlő, gyakoroltató és rendszerező órát egyaránt. A tanulók könnyen kezelik, nagyon szeretnek benne dolgozni. Az anyagok előzetes feltöltése gyorssá és biztonságossá teszi az órát, nem kell tartani egy esetleges on-line problémától. A címkék navigálják a tanulót, új információt, tanári utasításokat tartalmazhatnak, miközben logikailag összekötik az egyes elemeket. A keretrendszerben megtartott órához nem szükséges nyomtatott feladatlap, a tudáspróbát, a feladatokat a gépen készítik el a tanulók. Azokon az óráimon is felhasználtam a keretrendszert (és a jövőben is fel fogom használni), amelyek nem voltak projektórák. Egyetlen hátránya a rendszernek, hogy a feltöltés, a címkék, tesztek, feladatok megírása időigényes, de meggyőződésem, hogy megtérül a befektetett munka.”

„Számomra egyértelmű a Moodle sikere... Rendkívül változatos tevékenységi formákra ad lehetőséget, ragyogóan irányítható általa a tanulók órai és otthoni munkája, kiváló visszajelzéseket ad diáknak és tanárnak egyaránt. Ezen előnyökhöz képest a munka közben felmerült apróbb technikai nehézségek, gondok szinte elhanyagolhatóak...

Az órák során bebizonyosodott, hogy a Moodle segítségével jól megszervezhető egy tanulócsoport munkája, még akkor is, ha meglehetősen heterogén a csoport összetétele. Különösen hasznos volt a Moodle használata abban az esetben, mikor az SDT-nek egyetlen egysége sem felelt meg céljaimnak önmagában, viszont számtalan részelemre volt szükségem. A link-rengeteg helyett a Moodle-ben viszonylag könnyen el lehetett készíteni a céljaimnak megfelelő, áttekinthető, tanulói aktivitást megkövetelő oktató anyagot. Így lehetőség nyílt például az SDT-ből hiányzó tesztek elkészítésére, beillesztésére is. A tanulók motivációját fokozza, ha tudják, látják, hogy a Moodle „figyel”: azaz eredményeiket, tevékenységeiket rögzíti, a határidőket betartatja. A 16 projekt órából tízet Moodle-val tartottam, de ... többen is jóval a kötelező mérték felett használtuk, és 5 komplett tananyagot dolgoztunk fel benne: latin érettségi felkészítő (5 óra), genetika (4 óra), kriptológia, kriptográfia (6 óra), szénvegyületek (5 óra), Moodle tanfolyam tanároknak (3 óra). A testületből 12(!) (projekten kívüli) kolléga számára kellett – kérésükre! – kétszer is több órás Moodle szemináriumot tartanunk.”

„Alapvetően új volt mind számomra, mind a diákok számára a Moodle keretrendszer használata. A Moodle-t nem csak a projektórákon használtuk, hanem máskor is. Így a projektórákon már kellően kiismerték magukat a Moodle felületén, rutinszerűen jelentkeztek be. Nagy sikert aratott, hogy a Moodle-ban megoldott feladatok értékelését azonnal kézhez kapták.”

„Az óra utolsó részében olyan feladatot adtam, amit csak az oldhat meg a tanórán, aki gyorsan megértette és el is sajátította az aktuális anyagot, így ideje és „ereje” is maradt a feladat megoldására. Ezt az osztály kb. 17%-a teljesítette is órán. További 25% már az óra végén papíron kész volt  a megoldással, amit megmutatott nekem, de digitális változatban már nem volt ideje feltölteni. További 50% a délután folyamán továbbította e-mailben, mivel nem sikerült otthonról az iskolai szervert elérniük. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek közel 90%-a adott választ egy olyan feladatra (még a szabadidejét is rááldozva), amit a legtöbb gimnáziumban alapórán a tanár be se mer vinni az órára. Ennyit jelent szerintem a megfelelő motiváció és módszer!”

„Úgy zárhattam ezt az órát, hogy sikerült az előre megtervezett órám, és igen jó hatékonysággal. A tanulók végig aktívak voltak,  és rendkívül jó partnereim. Az i-re a pontot azonban az tette fel, hogy óra után egy gyerek után szaladt és azt mondta: „Tanárnő ez tök izgi óra volt!” Bár a stílus kicsit pongyola, a spontán kitörés mutatja, hogy nem csak én tartottam jónak az órát.”

„Most már, a tanórát követően bizton állíthatom, hogy ilyen biztonságosan levezethető tanóra hagyományos módszerekkel nincs!!!”

„Ezt a tanórát tudatosan választottam olyan szerkezetűre, hogy minimális frontális munka történjen. Arra voltam kíváncsi, hogy az általam megszerkesztett struktúra valóban alkalmas-e az önálló tanulásra, a diákok motiválására, a problémamegoldó képesség fejlesztésére. Az órán és az utólag kiértékelt, a szerver által rögzített tanulói tevékenység, majd az óra végén a tanulók értékelése alapján állíthatom, hogy igen! Még a nagyon gyenge képességű tanuló (aki a genetika példamegoldásban és a számítógép-használatban is gyengécske) is megfogalmazta (amin magam is megdöbbentem, mert a digiórákon a legkevesebb sikerélmény érte), hogy izgalmasabbak, hatékonyabbak az ilyen órák, mint a hagyományos frontális munkára épülő, krétával megtartott órák. Kell ennél több egy tanárnak?! Nehéz! Bátorság, elszántság és sok idő szükséges egy ilyen órához. Aki azonban ezeket vállalja, sokat kaphat szakmailag, emberileg a tanítványaitól. Megéri... ”

„Nagy előnye a keretrendszernek, hogy használata könnyen, gyorsan elsajátítható azok számára is akik nem vettek részt a keretrendszerrel ismerkedő órán ill. vendégként látogatják a kurzusokat. A Moodle használata mellett szól, hogy az előre elkészített tananyagot a tanulók otthonról ill. bárhonnan, tetszés szerinti időben elérhetik. Ez különösen akkor jelentős, ha a diák nem tudott részt venni az óra menetében. Igaz így a tanári segítség elmarad, de a tananyagrészek a tananyag-elemek közötti megfelelő összekötő szöveg elhelyezésével kis elsajátíthatóak.”

„A projektben a Moodle oktatási keretrendszert használtuk. 12. évfolyamon a csillagászat témakörhöz kapcsolódó (órán részben vagy egészében bemutatott) internetes képanyagot tettem közzé a keretrendszerben, illetve egy feladat beadását kellett megoldaniuk a tanulóknak. Egyetlen tanuló próbálkozott „másolással”, de miután engedélyeztem az újbóli feltöltést ő is szép megoldást adott be. Meglepődtem azon, hogy hányféle egyedi megoldást kaptam, volt olyan diákom, aki kézzel kiírta egy füzetbe a válaszokat, azt beszkennelte, hogy lássam, nem csak az egérgombot nyomogatta a feladat megoldása során. Mellékelt még egy felvételt egy exobolygóról, valamint a Mars felszínéről, hósipkáiról. Sajnos az ő otthoni operációs rendszere Linux, így nehézségei voltak a Moodle használatával. Sokan számos többlet-információt is gyűjtöttek, azzal gazdagították beszámolójukat a csillagászat témakörből.

Amilyen nehezen regisztráltak ezek a nagyfiúk a Moodleben, később olyan lelkesedéssel, humorral formázták meg személyes oldalukat, töltötték fel a képet magukról. Többen írtak a keretrendszeren belül a tananyaghoz kapcsolódó levelet is nekem és még akkor is beléptek a kurzusba, amikor már nem volt kötelezettségük ezzel kapcsolatban. Tömören úgy nyilatkoztak: Jó volt használni a Moodle-t!”

Néhány kezdetben tapasztalt, apró negatívumot sikerült rendszergazdai beavatkozással kiküszöbölni: a használt linkek már színt váltanak, ez segíti a tanuló navigálását az órai munkában. A kezdeti maximum 2 MB-os feltöltést sikerült 7 MB-re módosítani.

„A történelem oktatása szempontjából a Moodle csak korlátozottan használható. Elsősorban tananyag közlésére. Igazán jó feladatot a Moodle-ban történelemből nem lehet adni4. Ma már a történelem feladatok is elsősorban források, diagramok, táblázatok stb. elemzésére épülnek. Miután a keretrendszer csak a betű szerint helyes válaszokat fogadja el, az előző mondatban említett feladattípusokat nem lehet megfogalmazni. Gyakorlatilag csak feleletválasztós feladatokat tudtam adni, ezek azonban lényegüknél fogva nem nagyon tartanak igényt gondolkodásra, kreativitásra. Lehetne még esszét adni feladatként, de ehhez nem látom különösebb értelmét a Moodle használatának. Esszét a diák emailben is elküldhet, mint ahogyan erre már eddig is volt nem egy példa.”

Összességében örömmel állapítottuk meg, hogy a tanulást segítő keretrendszerek használata a tanárok és a diákok számára is könnyen elsajátítható. Kitágítja a tanulás terét és idejét, fokozza a tanár-diák és a diák-diák kommunikációt. A hat iskolából ötben továbbra is használni fogják a most megismert keretrendszert, kettőben pedig az egész iskolára kiterjesztik.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.