2020. június 05., péntek , Fatime

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> A felnőttek iskolái >> II. rész

6. A tanulás tere

2009. június 17.

6. A tanulás tere

A tanulás minőségét jelentősen befolyásolja annak a térnek az infrastruktúrája, ahol az esemény zajlik. Tágabb értelemben az iskola egészéről, szűkebb értelemben a tantermekről, szaktantermekről van szó. Láttuk, hogy a felnőttképzés helyszínei többnyire egybeesnek azzal a térrel, amit délelőttönként a tanköteles korosztály is igénybe vesz. 1 Kérdés az, hogy az iskola speciális létesítményei (szaktantermek, nyelvi és más jellegű laborok, könyvtár stb.) is a felnőttek rendelkezésre állnak, vagy azokat ők nem vehetik igénybe. Először azt vizsgáljuk meg, hogy azok az intézmények, ahol felnőtteket is oktatnak, milyen „alapfelszereltséggel” rendelkeznek (%):

Tanulási tér típusa Az iskola Válaszhiány
Rendelkezik vele Nem rendelkezik vele
Tornaterem 84 13 3
Könyvtár 94 3 3
Étterem 67 29 4
Informatikai szaktanterem 97 1 2
Nyelvi labor 59 36 5
Természettudományos szaktanterem 67 27 5
Büfé 89 8 3
Sportudvar 81 17 3

A táblázat láttán megállapíthatjuk, hogy az intézmények feltételrendszere kielégítő. Noha ezeknek az objektumoknak a tényleges minőségéről nincs adatunk, fel kell tennünk, hogy túlnyomó részük üzemképes, használható állapotban van. Ha ez nem így lenne, akkor – különösen a szaktantermek vonatkozásában – alapvető akadályai lennének a kerettantervek bevezetésének. Az osztálytermekről külön nem szólunk, hiszen azokban zajlik a tanítási órák zöme. 2

A következő táblázat arra keresi a választ, hogy vajon igénybe vehetik-e ezeket a létesítményeket az iskola felnőtt tanulói (%):

Tanulási tér típusa Igénybe vehetik Nem vehetik igénybe Válaszhiány
Tornaterem 68 26 6
Könyvtár 97 2 1
Étterem 58 37 5
Informatikai szaktanterem 93 5 3
Nyelvi labor 87 12 1
Természettudományos szaktanterem 93 5 2
Büfé 94 5 1
Sportudvar 94 5 1

A korábbi évekhez képest a helyzet kifejezetten jónak mutatkozik. 3 A legfontosabb létesítmények a felnőttek rendelkezésére állnak. Ahol az arány magas százalékban elutasító, ott ez az oktatás szempontjából nem esik súlyosan latba (étterem, tornaterem). Problémát talán csak a nyelvi labor használatánál mutatkozó adat jelent (12%). Azt nem tudjuk vizsgálni, hogy vajon hányan élnek a kínálkozó lehetőséggel!?

Még kedvezőbb a helyzet, ha megvizsgáljuk azt, hogy az iskolák hány százaléka rendelkezik internetes elérhetőséggel (%):

Eszköz Az iskola Válaszhiány
Rendelkezik vele Nem rendelkezik vele
internet 97 1 2

Látjuk, hogy gyakorlatilag minden olyan iskolában van internet-elérhetőség, ahol felnőtteket tanítanak. Ami ennél is fontosabb az az, hogy az iskolák többségében valóban hozzá is férhetnek:

Eszköz Használhatják a felnőttek Nem használhatják a felnőttek Válaszhiány
internet 89 9 2

Ennek az utóbbi táblázatnak a jelentőségét akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük az alábbi ábrán látható adatokat:

Az internethasználók aránya az egyes korcsoportokban 4

Az iskolarendszerű felnőttoktatásban éppen ezért van kiemelkedő jelentősége az informatika oktatásának. A másik ok, amiért meghatározónak tartjuk e területet az, hogy az ide járó tanulók többsége otthon nem rendelkezik ezzel a lehetőséggel. 5

6.1. Milyen eszközöket használnak a pedagógusok?

Az oktatás minőségét a tanórán a pedagógus által használt eszközök is befolyásolják. Az iskolák többségében elegendő számú tanulást támogató eszköz van, a kérdés az, hogy a tanórákon sor kerül-e ezeknek a használatára? 6 Az eszközök többsége vizuális, audiovizuális eszköz, amely kifejezetten kedvező, tanulást támogató tanórai feltételt teremtő eszköz. Többségük bármelyik tanteremben alkalmazható. Az eszközök másik csoportjába a nagy értékű eszközöket soroltuk, amelyek egy része közvetlenül nem alkalmazható a tanórákon.

Eszközök Az iskola Válaszhiány
Rendelkezik vele Nem rendelkezik vele
Fénymásoló 98 0 2
CD lejátszó 95 2 3
Írásvetítő 96 2 2
Lemezjátszó 81 16 3
Hi-Fi torony 61 31 8
Videómagnó 97 1 2
Videókamera 87 11 3
Projektor 76 19 5
Flipchart 32 50 19

Ezeket az eszközöket a pedagógusok általában igénybe vehetik. Az alábbi táblázatból ez egyértelműen kitűnik. 7

Eszközök A pedagógusok Válaszhiány
Igénybe vehetik Nem vehetik igénybe
Fénymásoló 100
CD lejátszó 98 1 1
Írásvetítő 99 1
Lemezjátszó 98 2
Hi-Fi torony 87 11 2
Videómagnó 100
Videókamera 80 17 3
Projektor 93 5 2
Flipchart 96 1 2

Az eszközök használatának gyakorisága ennél is többet árul el. 8 A fénymásoló szinte minden óra elengedhetetlen kelléke. Ez azt jelenti, hogy olyan segédletek készül(het)nek, amelyek kiegészítik a tankönyveket vagy más, a tanulók rendelkezésre álló taneszközt. 9

Eszközök

A másik leggyakrabban használt eszköz a videómagnó. A tantermek jelentős részében van tévékészülék, így egy-egy anyag megjelenítése nem okoz(hat) különösebb gondot. Érdekes, hogy megelőzi az írásvetítő használatát is. A nagy értékű készülék, a projektor használatának az említése már önmagában is meglepetés, mint ahogy az is az volt, hogy az iskolák számottevő része rendelkezett ezzel az eszközzel. A számítógépekkel történő összehangoláshoz szakemberre van szükség, és eléggé valószínűtlen, hogy ezek az eszközök mobilizálhatók. Valószínűleg a számítástechnika-terem használata tette lehetővé a gyakoribb alkalmazást.

Az írásvetítő a hagyományos falitábla „leváltását”, illetve a hagyományos, krétára és törlőrongyra épülő óravezetés sokkal mobilabb, illusztratívabb felépítését teszi lehetővé.

A „2”-es jelzőszám alatti értékekhez kapcsolt eszközök gyakorlatilag alig-alig jutnak el a tanórákra.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az eszközhasználat „kétarcúságot” mutat:

  • az iskolák az adatok alapján gazdag eszköztárral rendelkeznek és elvben a pedagógusok hozzáférése is biztosított ezekhez, ugyanakkor
  • látható, hogy reálisan egy-két eszköz az (írásvetítő, videó), amit a tanórákon nagy gyakorisággal alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy pedagógusok módszertani kultúrájának megújítását az eszközhasználat alapos(abb) átgondolásával kell megoldani. 10

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.