2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

Az idegen nyelv alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

Az idegen nyelv alapműveltségi vizsga általános követelményei

Egy idegen nyelv az A) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 5-10. évfolyamra előírt követelményei képezik. A vizsga a kommunikatív kompetenciát méri: azt, hogy a vizsgázó az idegen nyelvet milyen sikeresen tudja meghatározott célokra használni.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, időtartamát, a vizsgáztatás eszközét és módját az iskola a helyi tanterv alapján határozza meg.

*

A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgából.

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó egy feladatlap feladatait oldja meg.

A feladatlap a központi feladatbankból összeállított feladatokat tartalmaz. A megoldás alapján értékelhető a vizsgázó szövegértési készségének és íráskészségének szintje és ezen belül szókincse. Az írásbeli vizsga részben az olvasott szöveg értését, részben az íráskészséget értékeli központilag megadott eljárásokkal.

A feladatlap megoldására 90 perc áll rendelkezésre.

A javítást és az értékelést a tárgyat oktató nyelvtanár megadott szempontok alapján végzi.

Az értékelés ellenőrzésére a vizsgaelnök külső, független vizsgaszakértőt kér fel.

*

A szóbeli vizsga a beszédértést és beszédkészséget méri a Nemzeti alaptantervben megadott témákról folytatott beszélgetés és szerepjáték, valamint a részletes vizsgakövetelményekben felsorolt egyéb feladattípusok segítségével, amelyek a tanulók és tanáraik számára egyaránt ismertek.

A beszédértést külön is mérni kell. Ennek technikai feltételeit az ország összes vizsgáztató intézményében meg kell teremteni.

A szóbeli vizsga időtartama maximum 15 perc.

A szóbeli vizsga a vizsgaelnök jelenlétében zajlik.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.