2020. május 28., csütörtök , Emil, Csanád

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2001 április

Gondolkodjunk Európában! -- az európai dimenzió a tantervben

2009. június 17.

Észak-Írországról először a politikai és vallási megosztottság és a terrorizmus jut az eszünkbe. Az alábbi válogatás azonban egy olyan, 1992-ben Észak-Írországban kiadott könyvből készült, amely az Európához való csatlakozás oktatási és tantervi kérdéseit gondolja át, illetve készíti elő. A tankönyvből szemelvényként az előszót, a tartalomjegyzéket és a középiskolára (a 11-16 éves korosztály számára) vonatkozó részt adjuk közre. Az olvasó feladata, hogy levonja a mai Magyarország számára aktuális tanulságokat.

Gondolkodjunk Európában! -
az európai dimenzió a tantervben

Mennyire kell átírni a javaslatokat ahhoz, hogy Észak-Írország helyett Magyarországot lehessen írni? A nyilvánvaló történelmi-földrajzi különbségek mellett talán meglepőbb a matematikai feladat életszerűsége, praktikus szemlélete (szállítási költségek és idő kiszámítása megadott konkrét adatok alapján) vagy a magyar akadémikus hagyományoktól eltérő tantárgyak puszta léte, mint a technológia és tervezés, az üzleti ismeretek vagy a magyarul nehezen kimondható háztartás-gazdaságtan (Home economics). Meglepődve értesülhetünk továbbá, hogy az észak-ír középiskolákban van műholdas képek vételére alkalmas antenna, a műholdfelvételek értelmezése pedig általános követelmény a középiskolában.

A magyar oktatásban is létező tantárgyakon belül is sok az új szemléletet tükröző feladat. Néhány példa: beszéljük meg az iskolában, hogy milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak Európában a képzőművészet, a formatervezés, a zene, az idegennyelv-oktatás, a sport területén, az üzleti szférában! Milyen hatással volt Európa hazánkra, hazánk Európára?

A szöveg érdekességeként meghagytuk az Európai Közösség kifejezést - a ma megszokott Európai Unió helyett - és az egységes európai piac jövőbeli kialakulására vonatkozó utalásokat.

A kötet előszava

1988-ban az Európai Közösség tagállamainak oktatási miniszterei határozatot fogadtak el arról, hogy "hozzájárulásképpen a közösség fejlesztéséhez és az 1992-ben létrejövő egységes belső piac célkitűzésének eléréséhez, az oktatásban kiemelten kell kezelni az európai dimenziót".

1993-tól 1997-ig a Közösség stratégiái arra irányulnak, hogy megteremtsék a teljes gazdasági és - 1997. január 1-jétől - pénzügyi egységhez vezető átmenet szükséges feltételeit. Az oktatás most először szerepel a stratégiák részeként. A Közösség oktatási és képzési politikájának alapja az "egész életen át tartó tanulás". Mindez egyre nagyobb hatással van a ma iskolába járó, holnap felnövő, munkába álló és már egy mozgékonyabb, versenyképesebb európai társadalomban élő fiatalok életére.

Tekintettel a fentiekre, az Észak-Írországi Tantervtanács (NICC) felkérte a belfasti St. Mary’s College Kutató és Fejlesztő Projektet, hogy vizsgálja meg:

 • az európai tudat kialakításának hatékony módszereit az általános és középiskolában;
 • az Európáról tanulás forrásait és segédanyagait;
 • az európai tudat helyét (feladatát, céljait) a tantervben és az európai tudat mint nem kötelező, az egész tantervet átfogó téma megközelítéseit.

A projekt számos értékes, jelenleg is folyó tevékenységet talált Észak-Írországban és másutt, amely az oktatás európai dimenzióját fejleszti. A kötetben közzétett anyagok célja a kutatási eredmények és az értékes meglátások szélesebb körű megismertetése.

Az európai dimenzió beépítése az oktatásba azért jelent kihívást, mert olyan pillanatban esik erről szó, amikor az iskolák számos más kihívás előtt állnak. Néhány fontos európai elemet beépítünk az országos tantervbe, és az iskolák nem kötelesek ennél többet tenni. Remélem azonban, hogy a kötetben szereplő anyagok segítenek megvilágítani a kötelező elvárások szélesebb összefüggéseit, és új ötleteket, példákat adnak más feladatokra, amelyek élményekkel gazdagítják a diákokat és segítségükre lesznek abban, hogy európai polgárokká váljanak.

Catherine Coxhead
az Észak-Írországi Tantervtanács vezetője

A kötet tartalomjegyzéke

Első rész: Az európai dimenzió integrálása a tantervbe - Stratégiák

Bevezetés
A hivatalos tanterv
Tervszerű kapcsolatépítés
Idegennyelv-tanulás
Speciális tevékenységek
Tanterven kívüli tevékenységek

Második rész: Az európai dimenzió az általános iskolai tantervben

Bevezetés
A tantárgyak és tanítási témakörök lehetséges kiegészítése
Angol
Matematika
Természetismeret
Technika
Történelem
Földrajz
Testnevelés
Rajz és művészettörténet
Ének-zene
Hittan
Témakörök szerinti megközelítés
Iskolák közötti együttműködés
Speciális tevékenységek

Harmadik rész: Az európai dimenzió a középiskolai tantervben

A) A 11-16 éves korosztály
A tantárgyak és tanítási témakörök lehetséges kiegészítése
Angol
Matematika
Természetismeret
Technika
Történelem
Földrajz
Gazdasági ismeretek
Üzleti ismeretek
Háztartás-gazdaságtan
Testnevelés
Rajz és művészettörténet
Ének-zene
Dráma
Idegen nyelv
Hittan
Az órarendben külön szereplô rövid tanfolyamok vagy modulok
Európai tanulmányok projekt
Speciális tevékenységek
B) A 16 év feletti korosztály
Bevezetés
Tantárgyak, tanfolyamok és modulok a 16 év feletti korosztály számára
Az európai tanulmányok projekt 16-18
Speciális tevékenységek
Az Európai Közösség programjai
LINGUA, YOUTH FOR EUROPE, PETRA, FORCE, IRIS, ERASMUS, TEMPUS, COMETT, EUROTECNET, MÁS PROGRAMOK

Negyedik rész: Az európai dimenzió megvalósítása a tanterv egészében

Bevezetés
Tantervértékelés
Az európai dimenzió beépítésének iskolai gyakorlata
Célok és célkitűzések
Akcióterv
Összehangolás
Monitoring és az eredmények értékelése
Támogatás

Ötödik rész: Forrásanyagok és tanítási segédanyagok az Európáról való tanuláshoz

Oktatási Tanács és Könyvtártanács Észak-Írországban
Más kormányhivatalok
Az 1. és 2. szint forrásanyagai
A 3. és 4. szint forrásanyagai
Az Európa-tanítás és -tanulás módszertana
Európa-tanítást támogató Észak-Írországon kívüli szervezetek
Európai ügyekkel kapcsolatos információforrások
Európa térképe

Függelékek

1. Az európai dimenzió az oktatásban témájával kapcsolatos, az Európa Tanácsban, az Európai Közösségben és Nagy-Britanniában hozott határozatok
2. Tantervi javaslat: a tantárgyak reagálása
3. Tantervi javaslat: az európai tudat tendenciái az iskolai tantervben
4. Tantervi javaslat: példa az órabeosztásra
5. 1. és 2. szintű modelltanterv
6. 3. és 4. szintű modelltanterv
7. 1. és 2. szintű tantervértékelés
8. 3. és 4. szintű tantervértékelés
9. A tanácsadó testület tagjai
10. Köszönetnyilvánítás

Az európai dimenzió a középiskolai tantervben: a 11-16 éves korosztály

Bevezetés

A középiskolába kerüléstől számított öt-nyolc éven belül a fiataloknak olyan nemzetközösségben kell élniük, dolgozniuk és versenyképesnek lenniük, amelyben a lehetőségek és a kihívások sokkal nagyobbak, mint korábban bármikor. Ebben a diákgenerációban ki kell alakítani az európai tudatot, az Európához tartozás érzését, a kínálkozó új lehetőségek megragadásának képességét.

Minden tanár részt vesz a diákok tudatának és az új, szélesebb világban szükséges képességeinek formálásában azáltal, hogy az európai dimenzió - ahol erre lehetőség van - beépül a tanterv egészébe, valamint azáltal, hogy a kommunikáció és a kapcsolatok révén lehetőségeket teremt az európai valóság megtapasztalására.

A középiskolai tanterv szerkezete számos lehetőséget kínál az európai dimenzió megjelenítésére:

 • ahol ez lehetséges, az egyes tárgyak éljenek az európai példákkal;
 • az órarendben elkülönítve jelenjen meg az Európa tantárgy vagy rövid, Európáról szóló modulok;
 • közös projekt más iskolákkal;
 • külön feladatok és rövid, intenzív programok, például Európa-nap vagy Európa-hét.

A munkát megkönnyítheti, ha a diákok Európával kapcsolatos élményeire építünk. Ilyenek lehetnek például a sajtóból szerzett értesülések és benyomások, utazási élmények, Európa más részeiből az iskolába hívott vendégek, továbbá közös tanulási programok.

A tantárgyak és témakörök lehetséges kiegészítése

Az alábbi táblázatok javaslatokat tartalmaznak arra, hogyan jelenhet meg Európa a középiskolai oktatásban, akár a tanulási program meghatározott követelményeként, akár a tanulás tárgyaként. Az európai dimenzióra szükség van számos - a tantervet átfogó - témakör célkitűzéseinek teljesítéséhez. Ezekre a lehetőségekre is rámutatunk.

A tanárok számára hasznosak lehetnek az alábbi táblázatok, mert a vita és a további fejlesztés alapjául szolgálhatnak a munkaközösségekben, illetve talán ösztönző erővel hatnak az Európára összpontosító munka megtervezésekor.

Az európai dimenzió megjelenése a matematika-tantervben Észak-Írországban
3. szint 4. szint
 • Nemzetközi idôzónák ismertetése, a kölcsönösen és egyezményesen elfogadott idôzónák jelentôsége
 • A nemzetközi utazáskor használatos, különbözô idôzónákat érintô menetrendek megtekintése
 • Kereskedelmi árucikkek árának összehasonlítása különbözô európai pénznemekben
 • Európai statisztikai adatok gyujtése, grafikai ábrázolása és értelmezése a belföldi és az európai adatok összehasonlításának céljából
 • Európáról szóló információk gyujtése, rögzítése és értelmezése, például
  • az emberek véleményét tükrözô "eurobarométer"
  • egészségi mutatók
 • Egy egyszeru üzleti vállalkozás nyereségességének vizsgálata, az egységes európai piacból adódó új körülmények figyelembevételével
 • Hogyan hat az új valutaátváltás a turistákra és az üzleti szektorra?
 • A kormányzati és a nemzetközi statisztikai információ jelentôségének értékelése
Példa

Európai dimenziójú matematikai feladat egy írországi, egész Európába szállító közúti árufuvarozó cég működése alapján.

Egy kamionsofőrnek Milánóból Belfastba kell elszállítania rakományát. Négy útvonal közül választhat. Ezeket nyomon lehet követni a térképen. Minden szakasz hossza adott. Ha úthasználati díjat kell fizetni, a szakasz után "FIZ" szerepel. A szakaszok megtételéhez szükséges idő kiszámításához tegyük fel, hogy a kamion átlagosan 100 km/h sebességgel halad. A kompátkelésekhez szükséges időt megadtuk.

A tanulóknak ki kell számítaniuk, mennyi időt vesz igénybe az út Milánótól Belfastig mind a négy útvonalon, és választ kell adniuk továbbá a következő kérdésekre:

 • Melyik a leggyorsabb útvonal?
 • Melyik a leglassúbb útvonal?
 • Melyik útvonalon kell a legtöbbet vezetni?
 • Melyik útvonallal lehet a legtöbb úthasználati díjat megtakarítani?
 • Melyik útvonal esetén kell a legkevesebb időt hajón tölteni?
 • Melyik útvonal halad át olyan országon, amelyik nem tagja az EU-nak?
 • Melyik útvonalat választanád és miért?

Más tantárgyakkal érintkező feladatként a tanulónak az alábbiakat is figyelembe kell vennie:

 • Vannak a közeletekben árufuvarozó cégek?
 • Hová szállítanak a legtöbbször?
 • Milyen árucikket szállítanak?
 • Milyen végzettségre van szüksége a sofőrnek?
 • A kamionok üresen jönnek vissza Belfastba?
1. útvonal 3. útvonal
Belfast - Lame 36 km     Belfast - Dublin 162 km  
Lame - Stranraer 42 km 2,5 h   Dublin - Rosslare 144 km  
Stanraer - Dover 809 km     Rosslare - Le Havre 850 km 21 h
Dover - Ostende 110 km 3,5 h   Le Havre - Orleans 283 km  
Ostende - Brüsszel 114 km     Orleans - Clermont Ferrand 299 km FIZ
Brüsszel - Luxemburg 214 km     Clermont Ferrand - Lyons 299 km FIZ
Luxemburg - Stuttgart 267 km     Lyons - Orange 178 km FIZ
Stuttgart - Zürich 221 km     Orange - Nizza 198 km FIZ
Zürich - Milánó 319 km     Nizza - Genova 276 km FIZ
        Genova - Milánó 194 km FIZ
          142 km FIZ
             
             
2. útvonal 4. útvonal
Belfast - Dun Laoghaire 175 km     Belfast - Lame 36 km  
Dun Laoghaire - Holyhead 91 km 3,5 h   Lame - Stranraer 42 km 2,5 h
Holyhead - Dover 563 km     Stranraer - Dover 809 km  
Dover - Calais 44 km 1,5 h   Dover - Calais 44 km FIZ
Calais - Reims 262 km FIZ   Calais - Reims 262 km FIZ
Reims - Dijon 284 km FIZ   Reims -Dijon 284 km FIZ
Dijon - Macou 116 km FIZ   Dijon - Macou 116 km FIZ
Macou - Mont Blanc-alagút 252 km FIZ   Macou - Mont Blanc-alagút 252 km FIZ
Mont Blanc-alagút - Milánó 157 km FIZ   Mont Blanc-alagút - Milánó 157 km FIZ
További ötletek

A 4. szinten a tanulóknak meg kell vizsgálniuk, nyereséges-e egy ilyen szállítmányozással foglalkozó vállalkozás. Ez lehetőséget teremt a tanulóknak arra, hogy matematikai tudásukat is fejlesszék és egyúttal ismereteket szerezzenek az európai gazdaságról.

Az egységes piac kialakulásával minden észak-írországi vállalkozás előtt egy tizenkét országból álló piac nyílik meg. A tanulók kiszámíthatják a piac nagyságát, a szállítási költségeket, az átváltási rendszer hatásait a kamatlábakra és a devizaügyletekre.

Az európai dimenzió megjelenése a természettudományi tantervben Észak-Írországban
3. szint 4. szint
• Hogyan használják Európában a természettudományos ismereteket a mindennapi életben? • A természettudományok képessége és korlátai a társadalmi problémák megoldására, például az AIDS európai elterjedésére
• Tájékozódás nemzetközi egészségügyi projektekrôl, például az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Egészséges Városok Projekt, amelyben számos európai város mellett Belfast is részt vesz • A megújuló és nem megújuló energiaforrások megismerése
• A víz mint európai természeti kincs: hogyan osztozzunk rajta? • Az alternatív energiaprogramok elônyeinek értékelése az európai országokban, például a nukleáris energia meghatározó szerepe Franciaországban
• Tájékozódás a világűr kutatásáról, ezen belül: • A fák pusztulásának okai az európai erdôkben, az európai ökoszisztémák kezelésének gyakorlatával összefüggésben
• az Európai ?rközpontról • Hogyan kezelik a különbözô európai országok a hulladékot?
• az Arion felbocsátásáról • Összehasonlító tanulmányok az ipari anyagokkal kapcsolatos társadalmi, kulturális, gazdasági, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági szempontból
• Milyen hatással volt a nyersanyagok kitermelése az európai tájra és az energiakincsekre? • Az Európai Közösség természettudományos és technológiai programjainak megismerése
• Az európai mezôgazdasági vegyszeres gyakorlat hatásainak tanulmányozása • Milyen álláslehetôségek vannak természettudományi területen 1992 óta?
• Híres európai természettudósok életének és munkásságának tanulmányozása • A környezeti katasztrófák - például Csernobil - tanulságai
• Az örökletes betegségek szabályszer?ségeinek összehasonlítása Európában • Milyen hatással van az egységes piac az alkalmazott természettudományra, különös tekintettel a szabványok összehangolására?
• Az információtechnológia hatása az európai társadalomra • Az információtechnológia hatása
• A természettudomány mint kulturális örökségünk része • Hogyan teremti meg a természettudományok fejlôdése egyre inkább a modern világ közös kultúráját?
• Milyen információcsere zajlik Európán belül az egészséges életmóddal kapcsolatban?  
• Hogyan érinti a gazdasági fejlôdés az életszínvonalat?  
Példa

Az úgynevezett savas eső problémája megfelelő kiindulópontot jelenthet az európai dimenziójú természettudományos vizsgálódáshoz. Ez kiterjedhet:

 • laboratóriumi kísérletekre, amelyek a savas esőt és a növényekre és építőanyagokra kifejtett hatását vizsgálják,
 • európai savaseső-térképek készítése,
 • a savas esővel kapcsolatos álláspontok megismerése,
 • kapcsolatfelvétel más európai iskolákkal további adatszerzés céljából.
Az európai dimenzió megjelenése a technológia és tervezés tárgy tantervében Észak-Írországban
3. szint 4. szint
• A tervezéssel és a gyártással kapcsolatos egységes munkahelyi gyakorlat és szabályozás • A technológia és a tervezés szerepe az európai szabványok és biztonsági elôírások területén
• Mennyiben teszik lehetôvé az európai piacok sokszín?séget az árukban és a szolgáltatásokban • Az egységes piac elônyei a technológia és a tervezés területén
• Iskolai látogatás a külföldre vagy külföldön is termelô helyi gyárakban • Milyen energiaforrások találhatók Európában a jövôben?
• Tervezési irányzatok a különbözô európai országokban • Milyen összefüggések vannak a technológiai és tervezési végzettség és az elhelyezkedési lehetôségek között?
• A minôség jelentôsége a technológiában és a tervezésben, tekintettel az európai piaci versenyhelyzetre • Milyen elhelyezkedési lehetôségeket teremt Európa más részein a technológia és a tervezés?
• Az ipari forradalom Nagy-Britanniában és Európában • Hogyan segíthet a technológia és a tervezés a környezeti problémák megoldásában?
• Milyen társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai vannak a technológiai és tervezési fejlôdésnek • A modern távközlés megismerése, például a STAR-program
például az európai munkanélküliség tekintetében • Az észak-írországi tervezési és technológiai hagyományok megismerése, például:
• A technológiai fejlôdés ütemének összehasonlítása Európán belül • hajógyártás
• A termékek tervezésére és gyártására vonatkozó egységes európai biztonsági szabványok következményei • repülôgép-tervezés
• Az űrtechnológia és a m?holdas technológia tanulmányozása  
• Az IT hatása a technológiára és a társadalomra  
• Hogyan járul hozzá a technológia és a tervezés a gazdasági fejlôdéshez?  
• Elhelyezkedési lehetôségek Európában  
• Hogyan javíthatja a technológia az egészségügyi körülményeket?  
Példa

Az alaptanterv a 3. szinten a 19. századi és 20. század eleji brit és ír politikával foglalkozik. Az egyik központi téma ebben a tanulmányi részben a nacionalizmus. A tanulók a kor más európai országainak politikájába való betekintés révén érthetik meg a folyamatot. A tanár fontolóra veheti történelmi források használatát olyan országok történelmének tanulmányozásához, amelyekben - Olaszországhoz hasonlóan - a nemzeti mozgalom a 19. század végén különösen fejlett volt. Párhuzamok vonhatók a mai európai történésekkel.

Az európai dimenzió megjelenése a történelemtantervben Észak-Írországban
3. szint 4. szint
• A normann örökség Írországban, Nagy-Britanniában és Európában • Észak-Írország és szomszédainak kapcsolata Európa és a világ történéseinek összefüggésében
• Az európai vetélkedés és a konfliktusok okai • Milyen tanulságokkal szolgálhat az európai történelem napjainknak?
a 16. század végén • Az európai egyesülés folyamata
• Európai gyarmatosítás más országokban • A bevándorlás és a nacionalizmus problémái
• A nacionalizmus elôtérbe kerülése • Németország 1919-1945
a 19. század végén • Oroszország 1905-1949
• Brit és ír történelmi események európai összefüggései • Nagy-Britannia 1919-1951
• Az európai történelem részletes elemzése egy adott szempontból • Hogyan érinti Európát
• Az európai történelmi fejlôdés elemzése egy adott szempontból • az arab-izraeli viszony alakulása
• A huszadik századi európai történelem részletes elemzése egy adott szempontból • Fekete-Afrika történelmének alakulása
• Helytörténeti tanulmány az európai történelmi események és tendenciák összefüggésében • az Egyesült Államok történelmének alakulása
• Történelmi tanulmányaik segítségével a tanulók • Japán történelmének alakulása
• megismerik és értékelik a történelemben végig megfigyelhetô európai kölcsönös függôséget • Európa felelôssége a nemzetközi békefenntartásban
• megismerik a nemzetközi és nemzetek feletti hatásokat az európai társadalomban • Mit jelent az egészséges környezet és a fenntartás és jobbítás felelôssége?
• megértik az Európán belüli, illetve az európai társadalmak közötti konfliktusok természetét • Az európai szintű döntéshozatal és hatásai
• összegyűjtik az európai kulturális örökség közös, sokszínű és eltérô oldalait • Az európai szerkezet és foglalkoztatási potenciálja
  • Európai történelmi adatok feldolgozása és bemutatása az információtechnológia segítségével
Példa

A Meteosat az Egyenlítő felett mintegy 36 000 km magasságban lévő geostacionárius ("álló") meteorológiai műholdakból álló globális hálózat. A műholdakat az Európai Űrhivatal bocsátotta fel. A műholdakról érkező adatokat a németországi Darmstadtban dolgozzák fel. Számos észak-írországi középiskola rendelkezik a Meteosat-műholdak által készített képek vételére alkalmas vevőkészülékkel, a többi középiskola pedig kereskedelmi kiadóktól, illetve a televízió időjárás-jelentéséből juthat hozzá ilyen képekhez.

Az európai dimenzió megjelenése a földrajztantervben Észak-Írországban
3. szint 4. szint
• Európára vonatkozó források elemzése és értelmezése, például • Európai minták felismerése
• térképek • térképeken
• légi felvételek • összefoglaló táblázatokban
• műholdfelvételek • műholdfelvételeken
• népszámlálási adatok • Európával kapcsolatos másodlagos források széles skálájának elemzése és értelmezése
• Európai adatbázisok alapján • Európai idôjárási és éghajlati minták tanulmányozása
• Idôjárási mutatók összehasonlítása Európában, az éghajlat hatása a növényzetre és az állatvilágra • Európai természeti erôforrások, élôhelyek és ökoszisztémák megismerése
• A megújuló és a nem megújuló természeti erőforrások Európában • A népesség, a gazdasági tevékenység és a településforma összehasonlítása Európában
• Különféle élôhelyek és szélsôséges természeti jelenségek - például szicíliai vulkánkitörések - hatásának tanulmányozása • Mennyiben formálja az emberi tevékenység a tájat?
• Különbözô európai országok népességének, gazdasági tevékenységének, településformáinak tanulmányozása • Egymástól sokban különbözô európai területek elhelyezkedésének és meghatározó tulajdonságainak összehasonlítása
• A Brit-szigetek és Európa más részeinek területi összehasonlítása • Az európai területekrôl kialakult sztereotípiák és közkelet? tévedések vizsgálata
• Európai dimenziójú környezeti és fejlôdési kér-dések vizsgálata helyi, regionális és globális szinten • Hegyek, távoli szigetek és más érdekes tájak tanulmányozása
• Az Európán belüli kölcsönös függôségi viszonyok megértése és kedvezô vonatkozásának értékelése, a nemzetközi és nemzetek feletti hatások az európai társadalomra • Milyen nagy hatásai vannak az európai konfliktusoknak? Például
• Az Európán belüli, illetve az európai társadalmak közötti konfliktusok természetének megértése • etnikai csoportok tömeges vándorlása
• Az európai kulturális örökség közös, sokszínű és eltérô oldalai • regionális különbségek
  • egyenlôtlenségek Európában
  • Környezeti és fejlôdési kérdések, például a turizmus vizsgálata
  • Mit jelent az egészséges környezet és a fenntartásának és jobbításának felelôssége?
  • Hogyan születnek a döntések és választások európai szinten, és ez milyen hatással van az országok gazdaságára?
  • Az európai szint? szerkezet és foglalkoztatási hatása a gazdasági környezetre
  • Európai földrajzi adatok feldolgozása és bemutatása az információtechnológia segítségével

Az Európáról és Észak-Afrikáról készült, felnagyított műholdas felvételek hasznos segédanyagok a földrajztanításban, mert megismertetik a tanulókat:

 • az Európa feletti felhőzettel, a szélirányokkal és a felhők mozgásából kiszámítható szélsebességgel;
 • a Föld sugárzásával és energia-egyensúlyával;
 • az európai regionális növényzettel;
 • a tenger, a felhők és a felszín hőmérsékletével, valamint
 • a tengerek, hegységek, tavak és szigetek elhelyezkedésével.

A műholdas felvételek értelmezése a 3. és a 4. szinten is általános követelmény. A műholdas felvételek jól példázzák az információ- és kommunikációtechnológia társadalmi hasznosságát.

Példa

Az Európa Tanács 1987-es ajánlása alapján ma már rendelkezésre áll számos Eurofit-teszt a 6-18 éves korosztály fizikai kondíciójának mérésére. A teszt jól használható az egyéni erőnlét mérésére. Az egységes módszerekkel kapott eredmények lehetővé teszik, hogy a tanulók összehasonlíthassák erőnléti szintjüket más európai országok tanulóiéval. Az eredmények adatcseréje az iskolák közötti további párbeszéd és kapcsolatok alapja lehet.

Az európai dimenzió megjelenése a gazdasági ismeretek tantárgy tantervében Észak-Írországban
4. szint
• Hogyan terjeszthetik ki helyi vállalkozások piacukat az európai kontinensre?
• Hogyan lehet a kisvállalkozások termékeit bevezetni más európai ország piacára?
• Egy adott vállalkozás kereskedelmi volumenét mennyiben határozza meg az egységes európai piac nagysága és jellemzői?
• Az észak-írországi vállalkozások számára fontos EK-jogszabályokról felvilágosítást adni tudó kormány-hivatalok összegy?jtése és megkeresése
• Az európai kontinensen termékeikkel megjelenni kívánó észak-írországi vállalkozások számára fontos kérdések, például:
• szabványok egységesítése az Európai Közösségben
• a nagyobb versenyt jelentő üzleti környezet
• Milyen következményekkel jár az egységes európai piac az észak-írországi nemzetközi kereskedelem szempontjából?
• Az Európai Közösség munkavállalók jogairól és kötelességeiről szóló határozatai és ezek hatása Észak-Írország vállalkozásaira
• Milyen kormányhivatalok segíthetnek a fentiekhez hasonló európai vonatkozású vizsgálódásokban?
• Az Európai Közösség bizonyos árucikkekre és szolgáltatásokra vonatkozó korlátozásai
• Az európai partnerek számára fontos tényezők, például a környezetvédelmi kérdések tudatosítása, amelyek hatással lehetnek az észak-írországi gyártási módszerekre
• Az Észak-Írország számára elérhető EK pénzügyi források és hatásuk az észak-írországi üzleti élet infrastruktúrájára
• Az egy vállalkozáson belüli, illetve vállalkozások közötti kölcsönös függőség fogalmának bevezetése, európai összefüggésben
• Az észak-írországi társadalom nemzetközi vonatkozásainak tudatosítása
• Hogyan segíthetik és javíthatják az elektronikus kommunikációs eszközök az európai kereskedelmi kapcsolatok hatékonyságát?
• Más európai partnerekkel folytatott üzleti kapcsolatra vonatkozó információ lekérdezése adatbázisból
• Elhelyezkedési lehetőségek az európai üzleti életben, a különböző képességek, készségek és érdeklődés szerinti állástípusok és szintek
• Részvétel más európai országokban folyó, munkatapasztalatokat adó programokban
• A nyelvtudás jelentősége az egységes piacból adódó új, megnövekedett kereskedelmi lehetőségek szempontjából
• Milyen hatással van az európai szint? döntéshozatal és politika az észak-írországi gazdaság működésére? Az említett politika tájékozott és kiegyensúlyozott értékelése
 

 

Az európai dimenzió megjelenése a háztartás-gazdaságtan tantervében Észak-Írországban
3. szint 4. szint
• Családi élet a különböző kultúrákban • Milyen hatása van a család életére az egységes piacból következően megnövekedett személyes mobilitásnak?
• Élelmiszer-tárolással és -készítéssel kapcsolatos EK biztonsági és higiéniai rendelkezések • Nemzetközi szervezetek, például az Egészségügyi Világszervezet (WHO) létjogosultsága és a család életével kapcsolatos feladataik
• Az utóbbi években mennyiben változtatta meg az életünket az európai kulturális hatás? • Rovarirtó és gyomirtó szerekkel kapcsolatos EK-rendelkezések
• Különböző európai országok családjainak otthoni környezete és életkörülményei: a hatások összehasonlítása • A táplálkozás és az egészség összefüggéseit bemutató statisztikák összehasonlítása, például Észak-Írországban és a mediterrán országokban
• Olyan, családon belül felmerülő kérdések, amelyek segíthetnek a más emberek véleménye iránti • A családi élet összehasonlító tanulmányozása az európai országokban
tolerancia kialakításában. Értékrendünket és kialakult világnézetünket hogyan befolyásolhatják a sztereotípiák és az előítéletek? • Hogyan reagálnak a különböző európai nemzetek a családdal és az otthonnal kapcsolatos kérdésekre, meggyőződésüktől, értékeiktől, hozzáállásuktól és tapasztalataiktól függően?

 

Az európai dimenzió megjelenése a testneveléstantervben Észak-Írországban
3. szint 4. szint
• Az európai "Sport mindenkinek" (Sport for All) program • Az európai "Sport mindenkinek" (Sport for All) program
• Különböző európai országok néptáncainak összehasonlítása • A hagyományos népi játékok Európában
• Más európai országok sporthagyományainak megismerése • Az Eurofit-teszt és a kapott értékek összehasonlítása más európai országokkal
• Tapasztalatszerzés közös európai játékokban • Doppingbotrányok Európában
• Hivatásos vagy szabadidősporttal kapcsolatos elhelyezkedési lehetőségek Európában • Az európai sport aktuális kérdései, például
• Az európai országok hagyományos játékai, például • a tömeg magatartása
• a francia boules • biztonság
• a spanyol pelota • szponzorálás
• az ír hurley • Európai edzéstechnikák
• A játékok és a kultúra kifejezésének kapcsolata • A sport szerepe a nemzetközi kapcsolatokban
  • A sport és a kultúra kapcsolata európai összefüggésben
  • Információtechnológia a fizikai kondíció tesztelésében
  • Az egészséggel kapcsolatos testnevelési programok Európa más részein

 

Az európai dimenzió megjelenése a rajz és művészettörténet tanterévben Észak-Írországban
3. szint 4. szint
• Hogyan járulnak hozzá egyének, régiók és országok az európai m?vészet és formatervezés sokszínűségéhez? • A kereskedelmi célú formatervezés és a megjelenítés lehetőségei az európai társasjátékok példáján
• A művészet és a formatervezés erős hagyományai Európában • Európai témájú, sporteseményekkel kapcsolatos formatervezés
• A formatervezés elé állított esztétikai és műszaki követelmények tanulmányozása az európai piacon • A reklám Európában
• Látogatás az európai m?alkotásokat, • A képzőművészek, iparm?vészek és formatervezők szerepe más európai társadalmakban
formatervezést és iparm?vészetet bemutató múzeumokban és kiállítótermekben • A divat összehasonlítása a különböző európai országokban
• Találkozás egy alkotóművésszel, formatervezővel vagy iparm?vésszel, beszélgetés munkájukról és viszonyukról más európai területekkel • Az európai képzőm?vészet és formatervezés hatása Észak-Írországban, például az építészet területén
• Más európaiak művészi és formatervezési munkáinak kritikai elemzése • Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak a képzőm?vészet és a formatervezés területén
• A nyelvi határokat áthidaló nemzetközi jelzések, szimbólumok és képek üzenetközvetítő szerepének vizsgálata • A reklám vizuális eszközeinek vizsgálata a különböző európai országokban
• Más európai országok térképei grafikai megjelenítésének tanulmányozása • A vallás és a képzőművészet kapcsolata az európai hagyományban
• Európai mesterművek és nagy művészek megismerése • Brit és észak-írországi képzőművészek munkáiban felfedezhető európai hatások
• A vizuális megjelenítés ereje és a politika kapcsolata a 20. századi Európában, például a náci Németországban • A képzőművészet és a formatervezés alkalmazása a munkahelyen

 

Az európai dimenzió megjelenése az ének-zene tantervében Észak-Írországban
3. szint 4. szint
• Európa változatos zenei kultúrája, ezen belül a népzene, a klasszikus zene és az európai zeneipar • Zeneművek írása és előadása különböző stílusokban
• Más európai országok számos népdalának éneklése, a dalok eredetének ismerete • Zeneművek széles választékának hallgatása, elemzése, kulturális és korabeli zenei hátterének, zenei nyelvének megvitatása
• Európai zeneszerzők műveinek előadása, a m?vek történelmi, földrajzi és kulturális hátterének megismerése • Milyen európai hatások érték és érik most is az észak-írországi zenét?
• Európai zeneművek széles választékának hallgatása, megvitatása • Az Európába bevándorolt közösségek, például az észak-afrikaiak zenei hagyományai
• A zenei hagyományok és kultúrák "keveredésének" tudatosítása • A zene határokon átnyúló képessége, az európai kommunikációs korlátok átjárása
• Az Észak-Írországban hallgatott zene nagy részének nemzetek felettisége • Különböző kultúrák zenéjének értékelése
• Elhelyezkedési lehetőségek zenészként Európa különböző részein • Hogyan érinti az egységes piacból adódó nagyobb mobilitás a zeneipart?
• Új technikák az Európában közös zenében  

 

Az európai dimenzió megjelenése a drámatantervben Észak-Írországban
4. szint
• Betekintés más európai országok színházi hagyományaiba, európai hatások a brit és az ír színjátszásban
• Európai kisebbségek hiedelmeinek és véleményének kifejezése, például
• a cigányok sorsa
• más etnikai kisebbségek sorsa
• Emberi és kulturális kérdések, például az emberi jogok megismerése
• Szerepek az Európa Parlament modelljében
• Gazdasági vagy politikai okok miatti kényszerű elvándorlás kérdéseinek vizsgálata
• Jelentős európai személyiségek szerepének eljátszása
• Beszédek tartása európai kérdésekről
• Tárgyalási és reagálási technikák
• Ismert nemzetközi feliratok, szimbólumok és képek felhasználása
• Európai témákat, például a Holocaustot feldolgozó színm?vek elemzése
• A színház mint az európai kulturális örökség része
• A dráma jelentősége a munka világában
• Hogyan jelennek meg a különböző európai kultúrákban az olyan általános emberi témák, mint
• szerelem
• kapzsiság
• halál

 

Az európai dimenzió megjelenése a hittan tantervében Észak-Írországban
A hittanoktatás célja, hogy tudatosítsa a tanulókban saját identitásukat és annak a közösségnek az értékeit és világnézetét, amelyhez tartoznak. Ezenkívül fogékonnyá teszi őket a keresztény hagyományok, valamint a más vallású, illetve a vallási gyakorlatot nem folytató emberek iránt. Ebben az értelemben a hittanoktatás hozzá-járulhat a tanulók tapasztalatainak kiszélesítéséhez, a mai, sokvallású európai társadalom tudatosításához és megértéséhez.
A hittanoktatás célkitűzései bizonyos európai dimenziót rejtenek. A kereszténység elterjedésének megismerése és értékelése során a tanulók tudatára ébrednek azoknak az erős kapcsolatoknak, amelyek az egyház történelme során Európa és Írország között létrejöttek. Megismerik, hogyan alakultak a vallási ünnepek Európa különböző területein és hogyan járultak hozzá a kereszténység alakulásához ismert keresztény személyiségek Európa különböző részein.
A tanulóknak meg kell érteniük, hogy számos erkölcsi kérdés - például a materializmus, a rasszizmus vagy az igazságszolgáltatás - jellegéből adódóan európai, illetve globális természetű. Alátámaszthatja ezt a kérdést az Európa különböző részein megjelenő áttekintő hírlevelek tanulmányozása, illetve annak vizsgálata, hogy a magánélet és a társadalmi élet egyes kérdéseiben az ország törvényei vagy az Európai Közösség jogszabálya a meghatározó.

 

Az európai dimenzió megjelenése az idegen nyelv tantervében Észak-Írországban
3. és 4. szint
• Kultúraismeret
• autentikus anyagok, például magazinok, újságok, műholdas vagy más televízióműsorok használata
• találkozás anyanyelvi beszélőkkel, például lektorokkal vagy más, Észak-Írországban tartózkodó külföldiekkel
• levelezés vagy a célnyelvi közösségbe vagy országba tett látogatások, csereprogramok
• a célnyelvi közösség vagy ország népszokásainak és hagyományainak megismerése
• Személyes és társadalmi készségek
• olyan készségek kifejlesztése, mint a tolerancia, az empátia; más nemzetek tehetségének és értékeinek megbecsülése
• Szakmai készségek
• a célnyelv használata valódi vagy szimulált szakmai helyzetben
• részvétel a célnyelv használatát igénylő munkaprogramban (szakmai tapasztalatszerzés)
• Nyelvspecifikus készségek
• a célnyelv manipulációja Európával kapcsolatos információkérés és -közlés céljából
• A tanulás kontextusa
• mindennapi helyzetek
• magánélet és társas kapcsolatok
• a bennünket körülvevő világ
• a munka világa
• a kommunikáció és technológia világa
• a nemzetközi világ
• más kultúrák énekei és zenéje
• európai költők és prózaírók műveinek megismerése
• a nyelvismeret és a középiskola utáni képzési formák, felsőoktatási és elhelyezkedési lehetőségek közötti összefüggés megértése
• az egységes piacon megjelenő reklámban felhasznált információ elemzése és értelmezése
• betekintés más európai társadalmak konfliktusaiba
• kapcsolat, információcsere és párbeszéd más európaiakkal
• szükség esetén más európai ország kultúrájának és életmódjának elsajátítása

Az órarendben külön szereplő rövid tanfolyamok vagy modulok

Az Üzleti és Műszaki Oktatás Tanácsa európai tanulmányok tantárgya az alábbi kérdéseket vizsgálja:

 • Hogyan működik az Európai Közösség?
 • Az egységes európai piac
 • A Közösség infrastruktúrája, többek között éghajlati, nyelvi, társadalmi, gazdasági, közlekedési, távközlési szempontból
 • A legfontosabb tényezők, például az oktatás, az egészségügy, a megélhetési költségek, a foglalkoztatási szerkezet és a lakáshelyzet összehasonlítása

A tanfolyam feladataiban hangsúlyosan szerepel az európai tartalom, lehetővé téve, hogy a tanulók választott jövőbeli szakmájukról európai összefüggésben gondolkodjanak.

Több tantárgyat érintő témák

Bár a több tantárgyat érintő témák célkitűzései szerepelnek a tantervben, a Skót Tantervipar Együttműködési Tanács nemrég oktatócsomagot állított össze, amely az Európa-tudat gazdasági dimenziójának oktatását segíti. A csomag a következőket tudatosítja a tanulókban.

 • A nagy cégek alkalmazottai gyakran dolgoznak hosszabb-rövidebb ideig külföldön.
 • Az idegennyelv-ismeret sokkal fontosabb az elhelyezkedésnél, mint régen.
 • Egyre inkább szükség van az európai törvényhozási és parlamenti mechanizmus megértésére.

A csomagban található egyik feladat a VENDU ŕ la FRANCE. A problémamegoldó feladat során a tanulók csapatmunkában versenyeznek egy francia nagykereskedő szállítási és marketingmegrendelésének elnyeréséért.

Életpályák

A kilencvenes évek Európája sokkal nyitottabb az utazni, külföldön tanulni vagy dolgozni kívánó diákok számára. A fiataloknak szükségük van azokra az információkra, amelyek segítségével élhetnek ezekkel a lehetőségekkel. Ilyenek például:

 • felsőoktatási és továbbképzési lehetőségek más európai országokban;
 • az Európai Tanegység-elfogadási Rendszer (ECTS);
 • az Európai Közösség diákok számára létrehozott programjai, például az Erasmus, a Comett és a Lingua;
 • csereprogramok, például a Youth for Europe, a Petra és az AIESTE;
 • külföldi tanulási és munkalehetőségek diákok számára;
 • díjak és ösztöndíjak, például a 16-19 Európa Projekt Pénzügyi Program (Project Europe 16-19 Bursary Scheme), az Európai Iskolák és Főiskolák Díja (European Schools and Colleges Award) és a Peter Kirk Ösztöndíj;
 • munkalehetőségek az Európai Közösségben;
 • megélhetés Európában, ezen belül a mozgási lehetőségek, álláslehetőségek felkutatása, társadalombiztosítási lehetőségek.

Európai tanulmányok projekt

A projektet Észak-Írország, az Ír Köztársaság és Nagy-Britannia Oktatási Minisztériuma hozta létre tantervi kapcsolatok építése céljából Franciaországgal, Belgiummal, Németországgal, Dániával és Hollandiával. Az alábbiakban két korcsoportra kidolgozott részprogramot ismertetünk.

A 11-14 évesek számára összeállított program

Ez a program lehetővé teszi, hogy a különböző országok tanulói kapcsolatot teremthessenek egymással történelmi és földrajzi közös munka segítségével, amelyhez külön tantervi anyagokat dolgoztunk ki.

A 14-16 évesek számára összeállított program

Ez a program az idegennyelv-tanítás módszertanára és egy másik európai iskolával fenntartott kapcsolatra épül. Az iskolák megállapodás szerinti tananyagokat cserélnek, például a családra és az otthonra, az iskolára és a környezetre vonatkozó információkat. Rendelkezésre áll minden téma angol és francia példaszövege. A témák nyitottak, a tanulók egyéni megoldásaira lehetőség van. A tanulók anyanyelvükön magnóra mondják saját változatukat, és eljuttatják a partneriskolának, egyúttal e-mailben elküldve a szövegszerkesztőn rögzített írott változatot is. A fogadó iskola tanára felhasználja az anyagot a nyelvórán. A példaszöveg lehetővé teszi, hogy a tanár szöveg-, illetve beszédértési feladatként használja a kapott anyagot, amelyben bizonyos típusú/témájú információk szerepelnek.

Speciális tevékenységek

Rövid, intenzív rendezvények segítségével - mint például az Európa-nap vagy Európa-hét - az osztály, egy egész évfolyam vagy esetleg az egész iskola speciális, európai témájú rendezvényekkel teli időszakot alakíthat ki.

Esettanulmány: Európa-hét előkészítése

Az Európa-hét előkészítése során minden tantárgy munkaközösségét felkértük, hogy Európa-centrikus témát válasszanak feldolgozásra. A témák természetesen illeszkedtek az országos tanterv célkitűzéseihez. A folyamatot a Tantervbizottság koordinálta. Az egyes tantárgyak munkaközösségei az alábbi témákat választották.

Irodalom - Az irodalomórán a tanulók helyi újságok régebbi számait nézték át abból a szempontból, hogyan alakult az Európa-tudat a helyi sajtóban az utóbbi évek távlatában. Az órán ezenkívül Samual Beckett műveit elemezték, különös tekintettel a szerző franciaországi vonatkozásaira.

Matematika/számítástechnika - A tanulók felmérést készítettek a helyi lakosság nagyobb európai integrációval kapcsolatos véleményéről. Az adatokat információtechnológiai eszközökkel dolgozták fel és jelenítették meg.

Természettudomány - Az érettségi vizsgára felkészülő projektmunka keretében a tanulók megvizsgálták, hogyan próbálják különböző európai országok a fosszilis tüzelőanyagokat alternatív energiaforrásokkal helyettesíteni.

Technológia - Az idegennyelv-tanárok a technológiatanárokkal együttműködtek az autókerékcsere-problémának a megoldásában, az utasításokat különböző európai nyelveken követve.

Rajz és művészettörténet - A tanulók a római boltív témáját és a helyi viktoriánus építészetre gyakorolt hatást dolgozták fel.

Üzleti ismeretek - A tanulók négy nemzetközi kezdeményezést vizsgáltak meg, az EK-program keretében létrejött négy kereskedelmi kamara bevonásával. A figyelem középpontjában az egységes európai piac Írország nemzetközi kereskedelmére gyakorolt hatása állt.

Történelem - A tanulók a helyi történelem európai kapcsolódási pontjaival foglalkoztak. A témák között szerepelt a helyi bronzkori emlékek európai összefüggése, a kelta népek eredete és elterjedése Európában, a vikingek és a normannok hatása, az Európa más részeiből érkező szerzetes tudósok hatása, a két világháború hatása a helyi lakosságra, a város kapcsolata belga testvérvárosával.

Földrajz - A tanulók Európába exportáló helyi gyárakat látogattak meg. A látogatások során a tanulók interjút készítettek a cég vezetőivel az Észak-Írországból külföldre irányuló szállítmányozás nehézségeiről.

Az Európa-hét rendezvényei

Európa Parlament - A 16 év feletti tanulók vitában vettek részt az Európai ismeretek tárgy keretében, amely az Európa Parlament mintájára épült.

Európai üzleti játék - Az iskola felső két osztályába járók megvitatták az 1992 utáni nyitott piac és az idegennyelv-ismeret témáját.

Nyelvi délelőttök - Ír, francia és spanyol nyelvű délelőttök, diavetítéssel, nyelvi játékokkal és kiállításokkal.

Általános iskolák és az idegennyelv-tanítás - Több helyi általános iskolából kisdiákok érkeztek, és részt vettek a nyelvi délelőttök programjaiban.

Reggeli szeminárium - Az üzleti ismeretek tárgy tanulói jelentést készítettek üzletemberek részére a nemzetközi kereskedelemről.

Életpálya-szeminárium - Az egységes európai piacból adódó munkahelyekre hívtuk fel a tanulók figyelmét.

Ételfesztivál - Az iskolai menza különböző európai országok ételkülönlegességeivel lepte meg az iskola tanulóit és tanárait, a tanulók pedig piaci standot állítottak össze friss gyümölcsökből.

Iskolák közötti versenyek - A környékbeli középiskolák részvételével rendezett élvezetes kvízversenyek és vitaversenyek középpontjában európai kérdések álltak.

A tanulók Európáról szóló munkáinak kiállítása - A kiállítóteremben és az aulában tantárgyak szerint kiállítottuk a tanulók Európa-hétre készített munkáit, összeállításait.

Értékelés - Az Európa-hét az iskola tanulói és tanárai számára teljes mértékben az európai gondolat jegyében telt. A két hónappal később a tanulók körében végzett reprezentatív felmérés szerint a rendezvény üzenete minden részterületen célhoz ért.

Válogatta és fordította: Szemere Pál

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.