2019. augusztus 19., hétfő , Huba

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Sajátos nevelési igényű tanulók >> Új horizontok az együttnevelésben >> Függelék

1. Függelék

2009. június 17.

1. Függelék

Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért (European Agency for Development in Special Needs Education) célja és tevékenysége1

Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért (European Agency for Development in Special Needs Education) olyan független és önálló szervezet, amelyet a tagországai a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása területén folytatandó együttműködés céljából alapítottak 1996-ban.

Az ügynökség tagjai az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Norvégia és Svájc; a szervezetet a tagországok oktatási minisztériumai tartják fenn, az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatásával.

Az ügynökség a pontos és megbízható információáramlás segítésére jött létre. A tagországok számára lehetőséget nyújt arra, hogy egymástól tanulhassanak, felhasználva a szervezet koordinációja által biztosított különféle – közvetett és közvetlen – alkalmakat az ismeret- és tapasztalatcserére. Átfogó célja a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek megfelelő oktatáspolitika és pedagógiai gyakorlat továbbfejlesztése.

A szervezet működésének fókuszában az esélyegyenlőség biztosítása, az akadálymentesítés, a befogadó szemlélet erősítése és az oktatás minőségének előtérbe helyezése áll. Ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül az egyes országok oktatáspolitikájában, oktatási gyakorlatában meglévő különbségeket.

A szervezetnek nem az a célja, hogy bizonyos elméleteket népszerűsítsen és egyoldalú tájékoztatást nyújtson, hanem inkább az, hogy biztosítsa az információcserét a tagországok között, lehetővé téve az országspecifikus oktatáspolitikai irányelvek és gyakorlati megvalósulásuk értékelését, összehasonlítását.

Az ügynökség kölcsönösen előnyös együttműködést tart fenn a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával foglalkozó legfontosabb európai és nemzetközi szervezetekkel, így az Európai Bizottsággal és a hozzá kapcsolódó intézményekkel – a Eurydice-vel és a EUROSTAT-tal –, illetve más nem kormányzati szervekkel. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a tagországok és partnereik ezekhez a szervezetekhez is fordulhassanak, ha az ügynökség nem rendelkezik a szükséges információval vagy tapasztalattal.

Az ügynökség munkája két átfogó vezérlő elvre épül:

  1. Figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos legfontosabb nemzetközi irányelvekre, így az Egyesült Nemzetek Szervezete által meghatározott követelményekre, a Salamancai nyilatkozatra, a luxemburgi kartára, az Európai Tanács határozataira.
  2. Folyamatosan törekszik arra, hogy az oktatás minden formájához való hozzáféréssel kapcsolatban felhívja a figyelmet az esélyegyenlőség elvére. Különösen fontosnak tartja az olyan, mindenki számára elérhető, színvonalas oktatás biztosítását, amely tiszteletben tartja az egyedi sajátosságokat és a tanulók meglévő értékeire épít, nem pedig a hiányosságaikra fordít túlzott figyelmet.

Célkitűzése az, hogy

  • a hosszú távú, széles körű európai együttműködés kereteinek fenntartásával járuljon hozzá a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának fejlesztéséhez;
  • megbízható képet adjon a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának valós európai helyzetéről, és naprakész információt szolgáltasson a tagországokban tapasztalható jelenségekről;
  • azonosítsa azokat a kulcstényezőket, amelyek akadályozzák, vagy támogatják a jó gyakorlatok átvételét;
  • járuljon hozzá a tagországok közötti és a tagországokon belüli hatékony ismeret- és tapasztalatcseréhez;
  • megkönnyítse a szakpolitikusok és a szakértők információhoz való hozzáférését az általunk biztosított szolgáltatások segítségével, amelyek elősegíthetik a hatékony információcserét és kapcsolattartást;
  • külön figyelmet szenteljen a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése szempontjából fontos szakterületekre. A tagországok maguk határozzák meg a feldolgozni kívánt témákat, külön hangsúlyt fektetve a kapcsolódó oktatáspolitikákra, és azok gyakorlati megvalósításának lehetőségeire. Fontosnak tartja továbbá az innovatív gyakorlatok megjelenését, a kutatást-fejlesztést és az Európai Unió által támogatott programokat.

Az ügynökség honlapján (http://www.european-agency.org/) található tematikus adatbázisok és egyéb összehasonlító információk speciális internetes információs szolgáltatásként használhatóak. A honlapon található Nemzeti oldalakon (National pages) az egyes tagországokra vonatkozó információk találhatóak.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.