2019. október 23., szerda , Nemzeti Ünnep, Gyöngyi

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Az oktatás társadalmi-gazdasági környezete >> A tanulók munkaterhei >> A tanulói munkaterhek intézményi szintű mérése >> Függelék – kérdésminták a szülői vélemények feldolgozásához

Függelék – Kérdésminták a szülői vélemények feldolgozásához

2009. június 17.

Függelék

Kérdésminták a szülői vélemények feldolgozásához

 1. Ön szerint mennyire fontosak az életben való előrejutáshoz a következők? Az értékeléshez használjon iskolai osztályzatokat, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon fontos! Mennyire fontos az életben való előrejutáshoz, például…
  1 2 3 4 5
  Magas iskolai végzettség
  Nyelvismeret
  Megfelelő összeköttetések
  Kemény munka szorgalom
  Jó családi háttér
  Velünk született képességek
  Kiemelkedő szaktudás
  Együttműködési készség
  Hol van az iskola és a lakóhely
 2. Kérem, válassza ki azokat a szempontokat, amelyek szerepet játszottak abban, hogy gyermeküket ebbe az iskolába íratták, ahova most jár! Ha a fő indok nem szerepel a felírtak között, akkor kérjük, azt is írják le!
  Indok Igen Nem
  Ide jöttek a gyerek legjobb barátai is
  Nagyobb testvére jár vagy járt ide
  Azzal foglalkozzon a gyerek, ami érdekli
  Ennek az iskolának jó a híre, jókat lehet hallani róla
  Ide akart járni a gyerek
  Könnyű itt jó osztályzatokat szerezni
  A gyerekek általában szeretnek idejárni
  Ez van legközelebb
  Könnyű ide bejutni
  Minél hamarabb szakmát, szakképzettséget szerezzen
  Az iskola elvégzése után a gyerek el tudjon helyezkedni
  Az iskoláztatás költségei ne terheljenek meg jelentősen
  Az iskola legyen szigorú
  Az iskola és környéke legyen biztonságos
  Egyéb ok:
 3. Az Ön tapasztalatai alapján a gyermeke iskolájának mely elvárásokban kellene még egy kicsit javulnia a jelenlegihez képest, és melyekben kellene még sokat javulnia ahhoz, hogy Ön elégedett legyen az iskolával?
  Teljesül Kicsit Sokat
  kellene javulnia
  Fejlessze a gyerek képességeit, készségeit
  Gondolkodni tanítson, fejlessze a problémamegoldó készséget
  Megfelelően készítsen fel a továbbtanulásra
  Minél több ismeretet adjon át
  Neveljen a közösségi életre, a másokkal való együttműködésre
  Nyugodt, szeretetteljes iskolai légkört biztosítson
  Széleskörű műveltséget adjon
  Szerettesse meg a tanulást
  Tanítson az élet dolgaiban eligazodni
  Tisztességre, erkölcsre neveljen
 4. Ön összességében mennyire elégedett gyermeke iskolájával?

  4 – teljes mértékben elégedett

  3 – többé-kevésbé elégedett

  2 – egy kicsit elégedetlen, vagy

  1 – nagyon elégedetlen?

 5. Ha gyermeke nem ér el jó eredményeket az iskolában, az Ön szerint általában milyen okokra vezethető vissza? Az alábbi okok közül melyik lehet a leggyakoribb oka a gyengébb teljesítménynek?
  Ok A leggyakrabban Nem a leggyakoribb, de hozzájárul
  nagy létszámú az osztály/csoport
  sok a tananyag
  különböző képességű gyerekek vannak az osztályban/csoportban
  rosszak a tanárok
  nehezen tanul a gyerek
  gyakran cserélődik a tanár
  rosszak az oktatás körülményei, nem megfelelő a tanterem, a felszereltség
  nem megfelelőek a tankönyvek
  mi nem tudunk segíteni a gyereknek a tanulásban
  nem engedhetjük meg a különtanárt
  a gyerek nem tanul eleget, lusta
  a tanár nem szereti a gyereket
  túl magasak a követelmények
  nincs rendszeres számonkérés
  egyéb ok:
 6. Kérjük, jelezze, hogy mennyire ért egyet a következő állításokkal?
  Egyáltalán nem értek egyet Inkább nem értek egyet Inkább egyet értek Egyet értek
  Ma a gyerekeknek túl sok adatot kell megtanulni ahelyett, hogy összefüggéseket tanulnának.
  Ma sokkal több teher nehezedik az iskolás gyerekekre, mint a mi időnkben.
  Összességében elégedett vagyok az oktatással.
  A gyerekeknek ma sok felesleges dolgot kell megtanulniuk.
  Nem tudjuk megadni a gyerekünknek a szükséges segítséget a tanuláshoz.
  Ma az iskola jobban felkészíti a gyerekeket, mint a mi időnkben.
  A követelmények nincsenek összhangban a tanítás színvonalával.
  Gyermekem szívesen jár iskolába.
  A jó eredményhez külön tanárra, korrepetálásra van vagy lenne szükség.
  Az iskola nem képes megszerettetni a tanulást.
  A gyerekek ma sokat szoronganak az iskola miatt.
  Az iskolában eltöltött idő nincsen jól kihasználva, mert utána még rengeteget kell otthon is tanulni.
  A tananyag egy részét a gyerekek nem tudják segítség nélkül megtanulni.
  Gyermekem iskolájának jó a légköre, hangulata.
  A gyerekek az iskolában gyakran nem azt tanulják, amit kellene.
  Az iskola nem tanítja meg a gyerekeket tanulni.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.