2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése >> Ökológia, környezeti nevelés

Ökológia, környezeti nevelés

2009. június 17.

Tartalom

 • Kötet a szegedi ENSI-Seed konferenciáról • Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés • „Innováció a tanárképzésben, az akciókutatás és a környezeti nevelés lehetőségei”
  A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiának. Egyre több és több területtel keresi meg kapcsolódási pontjait, egyre komplexebb megközelítésmódokat alkalmaz. Az OKI legújabb kiadványa egy olyan nemzetközi konferencia magyar nyelvű kötete, mely híven tükrözi ezt a fejlődést. A konferencián környezeti nevelési tematikájú fejlesztések kerültek bemutatásra, melyek célja, egységes rendszerbe foglalni az iskolafejlesztést és a helyi közösségek fejlesztését. Mindezen célok érdekében a konferencia résztvevői mozgósítják a tanárképző intézmények innovációs készségeit, és a pedagógiai akciókutatás eszköztárát.
 • Átfogó mintaprogramok az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez
  A dokumentum négy különböző iskola (városi, illetve természeti környezetben lévő általános iskola, gimnázium és szakközépiskola) átfogó környezeti nevelési programját tartalmazza. A négy program csupán mintaként szolgál, melyekből minden iskola – adottságaihoz, jártasságához és felkészültségéhez illeszkedően – meríthet ötleteket, példákat. A négy mintaprogram egyúttal alapjául szolgált az OM kezdeményezésére és kiadásában, a KöNKomP szerkesztésében, az MKNE és az Országos Közoktatási Intézet (OKI) közreműködésével megjelent Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez című kiadványhoz, mely szintén megtalálható a dokumentumban.
 • Beszámoló: • ENSI-SEED konferencia Szegeden, 2003. szeptember 3-6. • "Fenntartható közösségek és Iskolafejlesztés"
  "Innováció a tanárképzésben az akciókutatás és a környezeti nevelés lehetőségei"

  A konferencia célja környezeti nevelési nemzetközi tanárképzési projektek bemutatása és újak útnak indítása volt. Elsősorban olyan projektekről esett szó, melyek a gyakorlóiskolákkal szoros együttműködésben integrálják az akciókutatást a tanárjelöltek képzésébe. Az akciókutatási és a gyakorlóiskolai munka egyidejű bevonása a projektekbe biztosítja a legkorszerűbb pedagógiai módszertant hallgatóknak, és segítséget nyújt a gyakorlóiskola iskolafejlesztési munkájához is...
 • Havas Péter, Széplaki Nikolett, Varga Attila • A környezeti nevelés magyarországi gyakorlata
  Az Országos Közoktatási Intézet 2003 tavaszán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából kutatást végzett a magyarországi általános és középiskolák környezeti nevelési tevékenységéről, mely kiterjedt az ország mind a hét eurorégiójára. A kutatás, helyzetértékelést ad a jelenlegi hazai környezeti nevelési gyakorlatról, megmutatja a legfontosabb problématerületeket, és a javaslatokat fogalmaz meg a legsürgetőbb fejlesztési irányokra.
 • Varga Attila • A környezeti nevelés helyzete a magyar közoktatásban
  A 2001-es év fodulópont volt a magyar közoktatás törénetében. Bevezetésre kerültek a kerettantervek. Minden iskolának újra át kellett gondolnia tevékenységét, a kerettantervekehez kellett igazítania helyi szabályozó dokumentumait. Az Országos Közoktatási Intézet Program és Tantervfejlesztési Központja 2001 folyamán figyelemmel kísérte milyen változásokat okozott a kerettantervek bevezetése az környezeti nevelés terén.
 • Erdei iskolai tanulásszervezés Magyarországon 2001-ben • Kutatás
  "Az 1980-as években éledt újjá az erdei iskola. Az addigra alaposan megváltozott közoktatási helyzetben természetesen nem volt értelme egyszerűen reprodukálni a 20-as évek pedagógiai gyakorlatát, hanem új funkcióval ruházták fel azt. A környezeti nevelés szemléletével és eszközrendszerével, a projektpedagógia tanulásszervezési formáival gazdagodva több pedagógiai alternatíva, többféle nevelési tapasztalat és elképzelés szövedékéből alakultak ki a jelenkori erdei iskolák. A kezdetben tanóraszerű foglalkozásokat mindinkább felváltotta a környezet komplex megismerését célzó tanulás..."
 • Lehoczky János • Az iskolai környezeti nevelés jogi szabályozása
  A környezeti nevelés – mint az intézményes nevelés-oktatás egyik, egyre nagyobb figyelmet érdemlő területe – nem független azoktól a szabályozóktól, amelyek a közoktatás egészének működését, a tanítás tartalmát és munkaformáit meghatározzák. Vajon e dokumentumok által meghatározott keretek milyen lehetőségeket jelentenek e nevelési terület kibontására, s milyen jogi korlátokba ütközhet annak megvalósulása?

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.