2019. augusztus 19., hétfő , Huba

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> A felnőttek iskolái

Irodalom

2009. június 17.

Felhasznált irodalom

A tanulók munkaterhei Magyarországon. OKI FKK, Bp., 2003. Szerk.: Mayer József.

Balázs Éva: A középfokú oktatás expanziója. OKI-szakmai napok 2002.

Benő Kálmán: Az iskolarendszerű felnőttoktatás fejlődésének tendenciái hazánkban 1948–1953 között. – különlenyomat Akadémia kiadó, Bp., 1980.

Csoma Gyula: Felnőttoktatási konferenciák – hajdan és most – Magyarországon. Kultúra és Közösség, 1998/4–1991/1.

Erdei Ferenc: Népi demokrácia. In: Demokrácia. Bp., 1945.

Esélyt teremtő iskola. OKI, Bp., 2003. Szerk.: Mayer József.

Farkas Péter–Györgyi Zoltán–Híves Tamás–Imre Anna: Az általános iskolai felnőttoktatás helyzete (kézirat, OKI IFK dokumentáció)

Ferge Zsuzsa és mts-i.: Gyorsjelentés a szegénységről 2004. Szociális Szakmai Szövetség.
http://www.romapage.hu/">www.romapage.hu

Gábor R. István–Galasi Péter: A „második” gazdaság. Bp., 1981.

Gyarmati Szabó Éva: Mind többen az esti iskolákban. Népszabadság, 1995. február 17.

Hrubos Ildikó: Az ismeretlen szakképzés. Oktatáskutató Intézet–Új Mandátum Kiadó, Bp., 2002.

Ifjúság 2000. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 2001. CD.

Jóború Magda: Köznevelésünk felszabadulás utáni történetének néhány kérdése (1945–1948). Pedagógiai Szemle, 1979/10. 874 p.

Kardos József: Fordulat a közoktatásban. In: Fordulat a világban és Magyarországon, 1947–1949. Napvilág Kiadó, Bp., 2000.

Kerékgyártó István: Vagyonregény. Magvető Kiadó, Bp., 2002.

Keresztúri Dezső: A magyar művelődéspolitika irányelvei. In: Mai magyar művelődéspolitika. MVKM, Bp., 1946. 22–23. p.

Kéri László: Összeomlás után. Bp., 1991. 139. p.

Kovács Máté: Bevezetés. In: Mai magyar művelődéspolitika. MVKM, Bp., 1946. 4. p.

Mayer József: Adalékok a dolgozók iskoláinak történetéhez. In: Iskolakultúra, 1993/7.

Mayer József: A NAT, a szerkezetváltó iskolák és a felnőttoktatás. In: Köznevelés, 1998. december 4.

Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatás helyzete. In: Köznevelés, 1998. február 27.

Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatás: a hagyományok rabsága és a megújulás kényszere között. In: Fejlesztő Pedagógia, 1999/2-3.

Mayer József: Útkeresők. Interjúk a felnőttoktatásról. OPKM–OKI, Bp., 2002.

Mayer József: Az iskolai rangsor kérdése az iskolarendszerű felnőttoktatásban. OKI FKK, Bp., 2002. (Az OKI FKK 2002/2003. évi kutatásának zárójelentése)

Mayer József: Iskolarendszerű felnőttoktatás 2000-ben Új Pedagógiai Szemle, 2000. 11.

Mindenki középiskolája. Szerk.: Nagy Mária OKI, Bp., 2003.

Módszertani stratégiák I–V. Szerk: Mayer József. OKI FKK, Bp., 2002-2003.

Nádasdy Ádám: A „modern” és a belőle képzett fogalmak jelentés- és használattörténete. Replika, 1998. június 30.

Sáska Géza: Ciklikusság és centralizáció. Educatio, Bp., 1992. Teleházak és távmunka Magyarországon. Teleház Kft., Bp., 1999.

Vitányi Iván: A magyar kultúra az ezredfordulón. Társadalmi Szemle, 1998/8-9. sz.

Dokumentumok:

  • Az iskolarendszerű felnőttképzés helyzete 1990–1994 között. Összeáll.: Fejes Lászlóné. Munkaügyi Minisztérium, Szakoktatási Főosztály. Szakképzési statisztika tájékoztatók 15. 1996/3.
  • Statisztikai tájékoztató – A főváros oktatásügyének helyzetéről 1998-1999. Bp., 1999.
  • Jelentés Budapest Főváros közoktatásfejlesztési tervének felülvizsgálatáról. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézkedési tervére: 53–54. p. 2001.
  • Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára. OM, Bp., 2001.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.