2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése

C. Teszt

2009. június 17.
Cimkék: érettségiteszt

C. Teszt

A különböző tesztfeladatok elméleti felkészültségét mérik le. Altípusok szerint ismertetjük őket.

Fontos! A megoldás során elsőre csak azt írja be, amiben teljesen biztos! Ha sok Önben a bizonytalanság, érdemes a vázlatpapírt használnia. Ha mégis javításra kényszerül, figyeljen annak egyértelműségére, különben nem kap a jó megoldásra sem pontot.

1. Fogalmak párosítása

Egyaránt elképzelhető a fogalom és meghatározásának összekapcsolása, vagy két logikailag összetartozó fogalom összekötése, esetleg szinonimák keresése.

Ezekre a feladatokra elemenként esetleg csak fél pontot kaphat, hiszen akkor is jó eséllyel megtippelheti, ha nem tudja a helyes választ! Ezért semmiképpen se hagyja megválaszolatlanul, büntetőpontok hiányában nincs veszíteni valója!

Ilyen kérdések esetében sokszor segíthet a logika, esetenként kizárásos alapon, a maradék elemek összepárosítása már könnyebben megoldható feladat. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha készült, és a fogalmaknak legalább a felét biztosan tudja!

Ha bizonytalan a megoldásban, első lépésben párosítsa össze a fogalmakat úgy, hogy egy pár kimaradjon. Ha az teljesen rossz megoldásnak tűnik, fogjon hozzá egy másik feladathoz, majd visszatérve gondolja végig elölről!

1.1. Korábbi évek fogalompárosítását kívánó feladatai

(A feladatok megoldását az Oktatási Minisztérium honlapján: a www.om.hu vagy www.om.hu címen találja meg.)

 1. Az alábbi feladat társadalomismereti fogalmakat sorol föl. Töltse ki az alábbi táblázatot az egymáshoz tartozó fogalmak összepárosításával!
1    
2    
3    
4    
5    
 1. Fogalmak:
 2. szolidaritás, lakóhely-változtatás, identitás, beletörődő, segítő kiállás mások mellett, megkülönböztetés, migráció, diszkrimináció, azonosságtudat, rezignált.

  4 pont
 3. Fogalmak:
 4. emancipáció, többféle kultúra egyenrangú szerepe, élőlények mesterséges reprodukciója, többnejűség, hatalom, klónozás, poligámia, egyenjogúsítás, állam, multikulturalizmus.

  4 pont
 5. Fogalmak:
 6. populáris, tiltás, diktatúra, rasszizmus, ceremónia, népszerű, totalitarizmus, tabu, fajgyűlölet, szertartás.

  4 pont
 1. Párosítsa össze a fogalmakat a magyarázatokkal!
  1. A legegyszerűbb vállalkozási forma, de csak egy személy munkájára épül.
  2. Törzsbetétekből álló törzstőkével alakul és tulajdonosai csak a befektetett pénzükkel felelősek a vállalkozás adósságaiért.
  3. Kültagja és beltagja is van, de vagyonával csak az utóbbi felelős a vállalkozás adósságaiért.
  4. Legalább 20 millió forintos alaptőkével alapítható.

  Megoldások:

  1. részvénytársaság,
  2. betéti társaság,
  3. korlátolt felelősségű társaság,
  4. egyéni vállalkozás.

1.2. Fogalompárosítást kívánó feladatok tára

 1. Az alábbi feladat társadalomismereti fogalmakat sorol föl. Töltse ki az alábbi táblázatot az egymáshoz tartozó fogalmak összepárosításával!
1    
2    
3    
4    
5    

Fogalmak:

kisebbség, attitűd, mágikus, etnikum, kultusz, rítus, bálvány, szertartás, magatartás, metafizikai.

Megoldás:

1 kisebbség etnikum
2 attitűd magatartás
3 mágikus metafizikai
4 rítus szertartás
5 kultusz bálvány
 1. Párosítsa össze a fogalmakat a magyarázatokkal!
  1. Azonos időszakban élik meg életük egy alapvető eseményét.
  2. Termelési eszközök közös tulajdonba vételét hirdető tanítás.
  3. Termelőeszközök magántulajdonának megszűnésén alapuló társadalom.
  4. Csatlakozás egy csoportban uralkodó értékekhez, normákhoz és viselkedésekhez.
  5. A munkaerőpiac szakmai vagy foglalkozási csoportosításon nyugvó szervezési elve.
  1. korporációs rendszer
  2. kommunizmus
  3. konformizmus
  4. kohorsz
  5. kollektivizmus

  Megoldás: a-4, b-5, c-2, d-3, e-1

 2. Párosítsa össze a fogalmakat a magyarázatokkal! (Írja a fogalmak alá a megfelelő meghatározás betűjelét!)
 3. áfa, szja, társasági adó, ingatlanadó
  ____

  ____ ____ ____
  1. Az önkormányzatok által bizonyos jól azonosítható vagyontárgyakra kivetett adó.
  2. A keresők által fizetett sávosan emelkedő progresszív adó.
  3. A termékek és szolgáltatások után a végső felhasználó által fizetett adó.
  4. A vállalkozások egy része által a nyereségük után fizetett adó.

  Megoldás:

  1. ingatlanadó,
  2. szja,
  3. áfa,
  4. társasági adó.

2. Fogalmak felismerése kiválasztással

Ezeknél a feladatoknál viszonylag könnyű dolga van, de ne kapkodja el az aláhúzást! Lehet, hogy a sor végén van a helyes megoldás! Hasonló típusú kérdés az, amelyben egy fogalom több jellemzőjét kell kiválasztani. Ezekre a feladatokra elemenként fél pontot kaphat, hiszen akkor is jó eséllyel megtippelheti, ha nem tudja a helyes választ! Ezért semmiképpen se hagyja megválaszolatlanul, büntetőpontok hiányában nincs veszíteni valója!

Ilyen kérdések esetében sokszor hasznos lehet a fordított megközelítés: ne csak azokat a meghatározásokat, kifejezéseket keresse, amelyek a feladatban megadott kulcsfogalomra vonatkoznak, hanem próbálja meg megkeresni azt a néhányat, amit ki tud zárni! (Figyeljen az elérhető pontszámra, mert abból rájöhet, hogy hány elemet kell megjelölni!)

2.1. Korábbi évek fogalom felismerését és kiválasztását váró feladatai

Válassza ki és húzza alá az alábbi meghatározások közül azt az egyet, amely a kérdezett fogalomhoz tartozik!

A.  Mit jelent az empátia?
Gyengédség, sajnálat, beleérző képesség, távoli dolgok megérzése, rokonszenv.
  1 pont
B.  Mit jelent a sovinizmus?
Szélsőséges bizalmatlanság, szélsőséges, gyűlölködő nacionalizmus, agresszióban megnyilvánuló gyűlölet, a határok visszaállítására vonatkozó törekvés, erőszakos fogyókúra.
  1 pont
C.  Mit jelent az, hogy pragmatikus valaki?
Patikai dolgozó, alkalmazkodó, összekötő, gyakorlatias, paradigmáknak megfelelő.
  1 pont
D.  Mi a Hegyi Beszéd?
Fölösleges erkölcsi intelem, Gellért püspök szózata letaszíttatása előtt, Zarathustra okfejtése Nietzsche művében, Jézus tanítása a boldogságról, a Síksági Beszéd ellentéte Dante Isteni színjátékában.
  1 pont
E.  Mi a társadalmi mobilitás?
Mobiltelefonok általános használata, társadalmi csoportok közötti mozgás, gyakori halálok, szabad költözés joga, tömeges kivándorlás.
  1 pont
F.  Mit jelent a civil társadalom?
Nem katonai szervezet, államtól független szervezetek, egyének közössége, államtól függő, annak céljait megvalósító tömörülés, városi társadalom, félkatonai alakulat.
  1 pont
G.  Mit jelent a természetes szaporodás?
Nem mesterséges fogantatás, a születések és a halálozások egymáshoz viszonyított aránya, szülés otthoni környezetben, spontán szülés, sokgyerekes családmodell.
  1 pont

2.2. Fogalomfelismerést kiválasztással váró feladatok tára

 1. Válassza ki és húzza alá az alábbi meghatározások közül azt az egyet, amely a kérdezett fogalomhoz tartozik!
  1. Mit jelent a marginalitás?
  2. Margóra kerülés, könnyen kenhetőség, visszahúzódás, peremkerületbe költözés, Szent Margit követése.

   Megoldás:

   margóra kerülés, könnyen kenhetőség, visszahúzódás, peremkerületbe költözés, Szent Margit követése.

  3. Mit jelent a mentalitás szó?
  4. Mentatea kedvtelése, agykárosodás egyik fajtája, gondolkodásmód, elvándorlás, higiénikus.

   Megoldás:

   mentatea kedvtelése, agykárosodás egyik fajtája, gondolkodásmód, elvándorlás, higiénikus.

  5. Mit jelent a migráció?
  6. Racionális érvelés, tudatos gondolkodás, családi állapot megváltoztatása, közös függés, elvágyódás, elvándorlás.

   Megoldás:

   racionális érvelés, tudatos gondolkodás, családi állapot megváltoztatása, közös függés, elvágyódás, elvándorlás.

 2. Válassza ki és húzza alá azt az egy meghatározást, amely a nagy betűkhöz tartozó fogalmat jelenti!
  1. a részvénytársaság tulajdonosai
   1. részvényesek
   2. igazgatóság és a felügyelő bizottság
   3. felügyelő bizottság és a közgyűlés
   4. igazgatóság és a közgyűlés

   Megoldás: a

  2. a bt. kültagja
   1. korlátlan felelősségű
   2. korlátolt felelősségű
   3. egyetemleges felelősségű
   4. jogi személy

   Megoldás: c

  3. a szakszervezet
   1. a munkaadók érdekeit képviselő szervezet
   2. ágazati érdekeket képviselő szervezet
   3. a munkavállalók érdekeit védő szervezet
   4. szakmai érdekeket képviselő szervezet

   Megoldás: c

  4. az IMF jelentése
   1. Világbank
   2. Világ Pénzügyi Szervezete
   3. Nemzetközi Pénzügyi Rendszer
   4. Nemzetközi Valutaalap

   Megoldás: d

  5. Ki a vállalkozó?
   1. új termékeket talál ki
   2. nagyvállalatot irányít
   3. pénzt ad kölcsön
   4. üzleti tevékenységet folytat, elsősorban saját pénzét kockáztatva

   Megoldás: d

 3. Az alábbiak közül a számok bekarikázásával válassza ki azokat a jogköröket, amelyek a köztársasági elnök hatáskörébe tartoznak!
  1. a parlamenti választások időpontjának meghatározása
  2. az egyetemi tanárok kinevezése
  3. közkegyelem megadása
  4. törvények aláírása
  5. az önkormányzatok ellenőrzése
  6. a bírók kinevezése

  Megoldás: 1, 2, 4, 6

  (elemenként fél pont)
  2 pont
 4. Az alábbiak közül a betűk bekarikázásával válassza ki az országgyűlésnek azokat a feladatait, amelyek kétharmados többséget igényelnek!
  1. a Legfelsőbb Bíróság elnökének megválasztása
  2. az Alkotmány módosítása
  3. a miniszterelnök megválasztása
  4. a köztársasági elnök választásának második köre
  5. a költségvetés elfogadása
  6. az állampolgári jogok országgyűlési biztosának megválasztása

  Megoldás: a, b, d, f

  (elemenként fél pont)
  2 pont

3. Fogalomfelismerés kiegészítéssel

Ennél a feladattípusnál próbálja megkeresni a meghatározások kulcsfogalmait, mert azok alapján elég hamar leszűkül a lehetséges válaszok száma. Vagy a meghatározott fogalom, vagy a definíció hiányzó elemét kell beírnia. Ha marad ideje és nincs biztos megoldása, bátran tippeljen! Csak nyerhet!

Például: Milyen fogalmat takar az alábbi meghatározás?

Az önkormányzatok számára juttatott ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés.

Az egyik kulcsfogalom a jövedelemátengedés, ami, ha nincs érte ellenszolgáltatás, akkor klasszikusan az adók és a transzferek jellemzője. A másik kulcsszó az önkormányzat, amely helyi adókat szed. Így már nyilvánvaló a megoldás: helyi adó.

Ezek a feladatok fogalmanként általában egy pontot érnek.

3.1. Korábbi évek fogalomfelismerést kiegészítéssel váró feladatai

Az alábbiakban fogalommeghatározások szerepelnek. A kipontozott vonalra írja annak a fogalomnak a nevét, amelyikre illik a meghatározás!

A) ............................................................. közlés(folyamat): az élőlények (emberek, állatok) egyedei közötti társas érintkezés, melynek során lehetőség van a visszajelzésre. Lehet nyelvi és nem nyelvi (gesztusokból álló).

1 pont

B) ............................................................. az egy év alatt megtermelt új értékek összege az adott országban.

1 pont

C) ............................................................. a népesedés számszerű változásainak kutatásával foglalkozó önálló tudomány.

1 pont

D) Egy embercsoport bizonyos jellemvonásainak, vagy motívumainak általánosítá-
sát ............................................................. nevezzük.

1 pont

E) Az ............................................................. a Dél-Afrikai Köztársaságban a feketék elnyomására és kizsákmányolása céljából alkalmazott faji elkülönítési politika.

1 pont

F) A ............................................................. közös megállapodás alapján történő együttes munkabeszüntetés a jobb életfeltételek, munkafeltételek, magasabb jövedelmek kiharcolásáért, illetve politikai követelések érvényesítése céljából.

1 pont

3.2. Fogalomfelismerést kiegészítéssel váró feladatok tára

 1. Az alábbiakban fogalommeghatározások szerepelnek. A kipontozott vonalra írja annak a fogalomnak a nevét, amelyikre illik a meghatározás!
 2. ............................................................. az, akinek alkalmazottai vannak.

  ............................................................. az, aki munkaviszonyban áll és munkát végez.

  ............................................................. a munkaviszony írásba foglalt jogalapja.

  Megoldás: munkaadó, munkavállaló, munkaszerződés

 3. Milyen fogalmat takar az alábbi meghatározás?
 4. Vállalkozási forma, amelyet legalább két korlátlan felelősségű tag alkot.

  Megoldás: közkereseti társaság.

4. Rövidítések magyarázatát vagy feloldását váró feladatok

Itt nincs mese, ezeket meg kell tanulni, nem lehet tippelni, körülírni! Segítséget csak néhány hasonló jellegű fogalom ismerete jelenthet, mert feltételezheti (de nem biztos, hogy így van), hogy ugyanaz a betű ugyanazt rövidíti. (Pl.: bt., kkt., kft. és rt. „t” betűje, vagy a GDP és GNP két azonos betűje.)

Ez a feladattípus elemenként általában egy pontot ér.

Igyekezzen pontosan fogalmazni! Csak a precíz meghatározásokat szokták elfogadni!

4.1. Korábbi évek rövidítések magyarázatát váró feladatai

Adja meg a következő rövidítések magyarázatát!

Kft: ..........................................................................................................................

MNB:

..........................................................................................................................
  2 pont

4.2. Rövidítések magyarázatát váró feladatok tára

Adja meg a következő rövidítések magyarázatát!

kjt: ..........................................................................................................................

szja:

..........................................................................................................................

EFt:

..........................................................................................................................

btk:

..........................................................................................................................

GNP:

..........................................................................................................................

Megoldás:

kjt: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
szja: személyi jövedelemadó
EFt: ezer forint
btk: büntetőtörvénykönyv
GNP: bruttó nemzeti termék (Gross National Product)

5. Fogalmak magyarázata, meghatározása, azaz definíció

A fogalmak meghatározását a legcélszerűbb a már Arisztotelész óta ismert módon elvégezni. Minden fogalom meghatározása két részből áll. Az egyik teendő a fogalom besorolása abba a csoportba, nagyobb egységbe, amibe tartozik. A másik feladat, hogy a fogalmat megkülönböztessük a csoportja többi tagjától, bemutassuk jellemzőit.

Feladat:

 • A definíció hányadik szavánál ismeri fel?
 • Az ............................................................. olyan bútor, aminek 1-3-4-6 lába és egy 40-130 cm magasságban húzódó vízszintes lapja van. Eredetileg fából készült, de készülhet fémből, műanyagból, a lapja üvegből, márványból stb. Étkezésre, munkára, tárolásra stb. használnak.

  (Megfejtés: asztal)
 • Gyakorlásként határozza meg, mi az olló?
 • Olvassa el az alkotmány fogalmi meghatározásának menetét!
 • Az alkotmány a jogszabályok csoportjába, azon belül is a törvények közé sorolható. A csoport többi tagjától megkülönbözteti, hogy az összes többi jogszabály számára igazodási alap, egy sem kerülhet ellentétbe vele, ha úgy tetszik a jogszabályok hierarchiájának csúcsán található alaptörvény. Az is megkülönbözeti a többi törvénytől, hogy mivel foglalkozik: tárgya az állam felépítése, az állami szervek feladatainak és jogainak, az állampolgárok jogainak és kötelességeinek meghatározása.

  Tehát: az alkotmány az állam felépítését, az állami szervek feladatait és jogait, az állampolgárok jogait és kötelességeit meghatározó alaptörvény.

 • Határozza meg az önkormányzati rendelet fogalmát!
 • Először azt a nagyobb kategóriát jelölje, amelybe a fogalom beletartozik, majd jellemzőit írja le!

5.1. Korábbi évek fogalommeghatározást váró feladatai

 1. Az alábbi kifejezések az Európai Unióval kapcsolatosak. Magyarázza meg a fogalmakat!
 2. Regionalitás:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Jogharmonizáció:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2 pont
 3. Ismertesse röviden az alábbi fogalmakat!
 4. Kollektív szerződés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Költségvetés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Tőke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  GDP:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4 pont

5.2. Fogalommeghatározást váró feladatok tára

 1. Határozza meg a következő fogalmakat!
  1. etnikum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. fogyasztói társadalom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. konstruktív bizalmatlansági indítvány: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. ügyész:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5. jogorvoslat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6. marketing: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7. üzemi tanács: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8. dömpingár: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9. osztalék:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  10. ösztön: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11. deviancia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. Ismertesse röviden az alábbi jogi fogalmakat!
 3. jogrendszer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  jogág: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  jogforrás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  jogviszony: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  jogképesség: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  jogi személy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Táblázatkitöltés, besorolás

Várjon ezeknek a feladatoknak megoldásával, ha nem tudja biztosan a helyes megoldást! Ne írja be elsőre! Ne kapkodjon! Lehet, hogy a többi feladat segíthet megoldani. Sokszor egy másik, fogalmakra vonatkozó vagy esszé jellegű feladat juttatja eszébe a helyes megoldást!

Ha marad ideje a feladatlap megírásának végén, akkor próbálkozzon az üres helyek kitöltésével, ugyanis a rossz válaszra ugyanúgy nem kap pontot, mint a megoldatlan feladatra! „Büntetőpont” nincs!

Arra is figyeljen ennél a feladattípusnál, hogy a besorolandó fogalmakat csak egyetlen helyre írhatja-e be, vagy többre is.

6.1. Korábbi évek táblázatkitöltést, besorolást váró feladatai

 1. Az alábbiakban jogi esetek nevével találkozik. A felsorolt eseteket írja a megfelelő oszlopba!
Büntetőeljárás Polgári peres eljárás
   
   
   

Ügyek: emberölés kísérlete, örökösödési vita, garázdaság, lopás, adásvételi vita, válás.

3 pont
 1. Az alábbi feladat az önkormányzatok költségvetésével foglalkozik. A felsorolt példák közül válassza ki, melyek tartoznak az önkormányzati bevételekhez, melyek a kiadásokhoz, melyik esetleg mind a kettőhöz vagy egyikhez sem? Írja a számokat a megfelelő oszlopba!
Bevételi források Kiadások Nem önkormányzati forrás


   

1. vállalkozói nyereségadó; 2. bankhitel felvétele az önkormányzatnak, majd törlesztése; 3. címzett támogatás szennyvíztisztító építéséhez; 4. a város tulajdonában lévő telek értékesítése multinacionális nagyáruház építése céljából; 5. díszburkolat elhelyezése a sétáló utcában; 6. idegenforgalmi adó; 7. önkormányzati iskola felújítása; 8. nyári ünnepi fesztivál

5 pont
 1. Az alábbi kérdés a betegjogra vonatkozik. Írja be az esetek betűjelét az alábbi táblázat megfelelő helyére!
Sértik a betegjogokat Nem sértik a betegjogokat


 
 1. Tegnap megszületett első gyermekem, de a kórházban nem engedték, hogy feleségem mellett legyek a vajúdás alatt.
 2. A műtétem előtt kezelőorvosom részletesen tájékoztatott egészségi állapotomról, a vizsgálatok eredményeiről és a műtét időpontjáról.
 3. A nem életmentő műtét előtt egy nappal úgy döntöttem mégse végezzék el az operációt, kezelőorvosom ezt a döntésemet tiszteletben tartotta.
 4. Súlyos beteg vagyok. Azt kértem orvosomtól, hogy egészségi állapotomról és betegségemről a családomat ne tájékoztassa, de mégis megtette.
 5. Baleset során súlyos sérüléseket szenvedtem, de a kórházban nem adtak fájdalomcsillapítót.
 6. Két napja kezdték meg kivizsgálásomat, orvosom felállított egy diagnózist, de kérésemre engedélyezték, hogy egy másik orvos is kivizsgáljon.
3 pont

6.2. Táblázatkitöltést, besorolást váró feladatok tára

 1. A tulajdon megszerzésének különböző módjai lehetnek. Az esetek beazonosításával töltse ki a táblázat fejlécének hiányzó adatait, majd sorolja be az egyes eseteket betűjelük alapján a táblázat megfelelő oszlopába!
        Tulajdonszerzés speciális esetei
Zoltán eladta autóját Pálnak. Kis elcserélte kerékpárját egy babakocsira Soóssal. Kovács a könyveit régi iskolájának ajándékozta. János nagyapja meghalt, édesapját már korábban eltemette. Így testvérével osztozik a családi házon. Éva életjáradéki szerződést kötött nagynénjével


       
 1. Pál tartási szerződést kötött Máriával a házáért cserébe.
 2. Kati talált egy kutyát, gazdája több mint egy évig nem kereste, pedig Kati a kutyamenhelyen is kitette fényképét.
 3. András meghirdette a Bazárban, hogy ingyen elvihető kiscicái vannak.
 4. Jakab meghirdette a Bazárban, hogy régi könyveket konyhaasztalra cserélne.
 5. Gyuri élt elővásárlási jogával, és megvette exfelelségétől a közös tulajdonú ingatlan eladásra kínált tulajdoni hányadát.
 6. Nóra elvált, a házassági vagyonközösség felbontása során ő kapta a nyaralót, férje a lakást.
 7. Feri végrendeletében barátjára hagyott egy értékes vázát.
 8. Ingatlan nyilvántartásba is bejegyezték, hogy a lakás tulajdonjoga Tündétől Tamáshoz került 10 millió Ft ellenében.

Megoldás:

Adásvétel Csere Ajándékozás Öröklés Tulajdonszerzés speciális esetei
Zoltán eladta autóját Pálnak. Kis elcserélte kerékpárját egy babakocsira Soóssal. Kovács a könyveit régi iskolájának ajándékozta. János nagyapja meghalt, édesapját már korábban eltemette. Így testvérével osztozik a családi házon. Éva életjáradéki szerződést kötött nagynénjével
e, h

d c g a, b f

7. Relációanalízis, igaz–hamis

Valószínűleg biológiaórákon szerezte meg az ehhez a feladattípushoz szükséges gyakorlatot. Legfontosabb, hogy figyeljen a kérdésre! Hol az igaz állítás kiemelését várják Öntől, hol a hamisét!

Fajtái

 1. Az igaz-hamis feladatokra elemenként általában csak fél pontot kaphat, hiszen akkor is jó eséllyel kitalálhatja, ha nem tudja a helyes választ! Ezért semmiképpen se hagyja megválaszolatlanul, büntetőpontok hiányában nincs veszíteni valója!
 2. Az előbbiek mind igazak a relációanalízises feladatokra is, azzal a különbséggel, hogy mivel ez magasabb szintű gondolkodást igényel, általában egy-egy pontot érnek.

7.1. Korábbi évek relációanalízist, igaz–hamis választást kívánó feladatai

 1. Az alábbi mondatok állításokat és indoklásokat tartalmaznak. A megfelelő betű beírásával jelölje minden mondat esetében, hogy melyik lehetőség igaz:
  1. az állítás és az indoklás is igaz, és az indoklás teljesen megmagyarázza az állítást;
  2. mindkettő külön igaz, de az indoklás nem magyarázza meg kielégítően az állítást;
  3. az állítás igaz, az indoklás hamis;
  4. az állítás hamis, az indoklás igaz;
  5. mindkettő hamis.
  • A köztársasági elnök kegyelmet gyakorolhat, mert a lakosság választotta meg.
  • Minden magyar állampolgárnak jár az egészségügyi alapellátás, mert Magyarországon a munkavállalók társadalombiztosítási (tb) hozzájárulást fizetnek.
  • Az egyén szociális helyzete nem befolyásolja az érvényesülését, mert azt egyedül csak a szorgalom és egyéb szubjektív képességek határozzák meg.
  • A szenvedélybetegségek többnyire súlyosan befolyásolják a beteg és környezete szociális, érzelmi körülményeit; mert a szenvedélybeteg szinte mindent alárendel szenvedélyének.
  4 pont
 2. Igaz vagy hamis? Jelölje az állítás elé írt megfelelő I vagy H betűvel!
  1. A marketingszemlélet azt jelenti, az erőforrások kihasználtsága áll a vállalkozás tevékenységének középpontjában.
  2. A személyi jövedelemadó a vállalatokat sújtó teher.
  3. A vámok ösztönzik a nemzetközi kereskedelmet.
  4. A munkanélküliség a munkaerőpiac túlkínálatát jelenti.
  2 pont

7.2. Relációanalízist, igaz–hamis közti választást igénylő feladatok tára

 1. Döntse el, igaz vagy hamis egy-egy állítás. Húzza alá a megfelelőt!
  1. A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni.
  2. Igaz – Hamis

  3. Az export: olyan javak és szolgáltatások, amelyeket más országokból vásárol egy ország.
  4. Igaz – Hamis

  5. Kkt. és a bt. között az a különbség, hogy a bt.-nek van legalább egy kültagja.
  6. Igaz – Hamis

  7. Inflációs időszakban azok járnak jól, akiknek hiteltartozásuk van az infláció mértékénél alacsonyabb kamat mellett.
  8. Igaz – Hamis

  Megoldás: i, h, i, i

 2. Relációanalízis
  1. igaz, igaz, van összefüggés
  2. igaz, igaz, nincs összefüggés
  3. igaz, hamis
  4. hamis, igaz
  5. hamis, hamis

  • 1950 után a legtöbb országban a népesség növekedése lelassul, mert ennek a népesedési szakasznak fő jellemzője, hogy mind a születési, mind a halálozási arány alacsony szinten állandósul.
  • Az emberiség az ősközösségi, rabszolgatartó és a feudális rend időszakában csak rendkívül lassan gyarapodott, mert a természettől való függés, a termelés kezdetleges színvonala, az ismétlődő éhínségek és járványok, a gyakran kirobbanó háborúk mérsékelték a Föld lakosságának növekedését.

  Megoldás: c, a

 3. Az alábbi ábra alapján írja be a vonalra az alább felsorolt állítások közül azoknak a betűjelét, amelyek igazak a korfával ábrázolt az országra! Igaz állítások betűjele:
 4. _____________________

  Egy ország népességének nemek szerinti megoszlása
  1. Ebben az országban a férfiak születéskor várható átlagos élettartama magasabb, mint a nőké.
  2. A 14 évesnél fiatalabb korcsoportban férfitöbblet van.
  3. Sok az özvegy vagy magányos 70 év feletti nő.
  4. Az ország népességének életkor szerinti összetétele a gazdaság és a társadalom szempontjából távlatilag kedvező.
  5. Ebben az országban folyamatosan nő az idős, nyugdíjas korú népesség aránya.
  6. Az ország népessége nő.
  7. A 30-35 éves korosztály a legnépesebb.

  Megoldás: b, c, e.

 5. Döntse el, igaz vagy hamis egy-egy állítás. Húzza alá a megfelelőt!
  1. Magyarország tagja a Nemzetközi Valutaalapnak.
  2. Igaz – Hamis

  3. Az Európai Unió tagjai között csak a vállalatok fizetnek vámot.
  4. Igaz – Hamis

  Megoldás:

  1. igaz
  2. hamis

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.