2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése

A. Az esszéfeladatról általában

2009. június 17.

A. Az esszéfeladatról általában

Az esszé műfaja meglehetősen hagyományos, lényegében megegyeznek az irodalom, történelem, illetve társadalomismeret, etika, pszichológia témájú esszék sajátosságai. A társadalomismeret és az etika tantárgyi sajátossága, hogy teret ad az egyéni vélemény, az állásfoglalás kifejtésére is. Elvárás Önnel szemben, hogy az adott téma kapcsán anélkül fogalmazza meg személyes meggyőződését, hogy azzal másokat bántana.

Az esszé célja tehát az, hogy lemérje, mennyire képes a társadalmi problémák rendszerszerű értelmezésére, illetve többszempontú elemzésére, a sajátjától eltérő nézetek tárgyszerű bemutatására, az elvi és elméleti problémák gyakorlati alkalmazására.

Az esszének tükröznie kell azt is, hogy a szűkebb értelemben vett szakmai ismereteken túl mennyire tudja alkalmazni a korábban, más tárgyak tanulásakor megszerzett tudását. Különösen igaz ez etikai témájú esszék esetében, minthogy minden tudománynak van etikai vonatkozása.

Az esszé elvárt terjedelme, pontszáma vizsgánként és résztárgyanként is változó, azaz 10–22 sor illetve 10–20 pont. Az esszéfeladat megoldására saját beosztása alapján kb. 30–60 perc áll a rendelkezésére.

1. Hagyományos esszék

Ennél a feladattípusnál az írásbeli vizsgákon olyan megszerkesztett, összefüggő szöveget, azaz tényeket, érveket, megállapításokat közlő, lényegre törő fogalmazást várnak Öntől, amely tükrözi az adott témában megszerzett ismereteit, szakszókincsét. Meglévő tudásának felidézése, rendszerezése és nyelvi formába öntése a feladata, az ismeretek felidézését segítő, elemzendő források nélkül.

1.1. A hagyományos esszéfeladatok megoldásának javasolt lépései

a) A feladat pontos értelmezése

Az érettségi feladat készítői, akik egyben a megoldókulcs összeállítói is, a munkában nemcsak a témát adhatják meg, hanem egy szempontot, műfajt is megjelölhetnek. Hangsúlyozhatják, hogy saját álláspontjára, esetleg a médiában megjelent érvek összegzésére kíváncsiak. Ennek tisztázását, rendszerezését segíti az alábbi táblázat. Azért tartalmaz három üres sort, mert bizonyos esetekben a feladat megfogalmazása összetett, így érdemes azt részekre bontani.

Miről kell írni? Mit kell írni? Milyen speciális elvárások vannak?
     
     
     

Feladat:

 • A következő esszéfeladatnak megfelelően töltse ki a táblázatot! „Mutassa be az Alkotmánybíróság jog- és feladatkörét, és érvekkel bizonyítsa az Alkotmánybíróság működésének fontosságát!”
 • A lehetéges megoldás az alábbiakban olvasható.

Miről kell írni? Mit kell írni? Milyen speciális elvárások vannak?
Alkotmánybíróság jogköréről Ismereteket, tényeket
Alkotmánybíróság feladatköréről Ismereteket, tényeket
Alkotmánybíróság működésének fontosságáról Bizonyítékokat (eseteket) Érvek megfogalmazása


b) Ötletroham

Ennél a reklámszakemberek által is alkalmazott módszernél (brain storming) ötletszerűen, válogatás nélkül összeírjuk azokat a fogalmakat, ötleteket, kifejezéseket, eseteket, amelyek a kulcsszó hallatán eszünkbe jutnak. A kulcsszót a tábla vagy egy lap közepére írják, és köré az ötletrohammal előhívott szavak kerülnek. A tudati kontrollt érdemes néhány percre kikapcsolni. A módszer hasonlít a pszichoanalízis által alkalmazott szabad asszociációs technikához.

Az ötletrohamot főleg akkor érdemes alkalmaznia, ha az esszéfeladat nem egy megtanult tananyag egyszerű visszaadását várja el Öntől, hanem kreatív ötleteire is szükség van.

A következőkben megadjuk egy esszéfeladat megoldása közben keletkezett ötletroham vázát. Az esszéfeladat: „Mutassa be az Alkotmánybíróság jog- és feladatkörét, és érvekkel bizonyítsa az Alkotmánybíróság működésének fontosságát!”

Kulcsszó: Alkotmánybíróság.

Törvény Parlament taláros testület
  halálbüntetés eltörlése alkotmánybírók viták a megválasztásukról
Sólyom László törvények megsemmisítése mulasztásos alkotmánysértés  
  alkotmány védelme ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG alkotmány  
jogalkotás alkotmányellenesség felsőoktatási törvény megsemmisítése
  bárki fordulhat az Alkotmánybírósághoz jegyzőkönyv bíróság
a köztársasági elnök előzetes véleményt kérhet

Feladat:

 • Az 1.5. Hagyományos esszéfeladatok tára című fejezetben található esszécímek felhasználásával tartson ötletrohamot! Kezdje a kulcsszó megállapításával és középre írásával!


c) Gondolati térkép

A gondolati térkép az ötletrohammal összeírt szavak rendszerezését, kiegészítését, összefüggések létrehozását, a használhatatlan ötletek elvetését jelenti. Érdemes összekötni a rendszerezést az érettségi feladat konkrét kérdéseivel.

A rendszerezés készülhet összekapcsolással, nyilakkal vagy halmazok létrehozásával. Szemléltetésül bemutatunk egy lehetséges megoldást az Alkotmánybírósággal kapcsolatos feladaton keresztül.

Jogköre: törvények megsemmisítése, alkotmányellenesség megállapítása.

Feladatköre: az Alkotmány védelme, válaszadási kötelesség (bárki fordulhat az Alkotmánybírósághoz), a Köztársasági elnök előzetes véleményt kérhet.

Működése: halálbüntetés eltörlése, felsőoktatási törvény megsemmisítése.

Jellemzői: taláros testület, alkotmánybírók száma 12 fő.

Kapcsolódások: Parlament – mulasztásos alkotmánysértés, köztársasági elnök.

Elvetett ötletek: jegyzőkönyv, bíróság, Sólyom László, viták a megválasztásukról.


d) Szakkifejezések, szakszavak

Elkerülhetetlen összeállítani azon fogalmak, szakszavak, kifejezések listáját, amelyeknek illik előfordulniuk az esszében, hisz ezt a szempontot külön pontozzák.

(A szakszavak többsége bizonyára előkerült az ötletroham alatt, de a kigyűjtést akkor is ajánlatos elvégeznünk, ha ötletrohamot nem is tartottunk.) A listán lévő szavakat menet közben kipipálhatjuk, ha már sikerült egy mondatba belefogalmaznunk őket. Ha leírtuk a következő mondatot: „Az Alkotmánybíróság a parlamentnek előírhatja bizonyos területen a törvényi szabályozást. Ha a képviselők ezt a feladatot a megadott határideig mégsem teljesítik, akkor mulasztásos alkotmánysértést követnek el.” – akkor a listánkról kipipálhatunk 4 szót.

alkotmány
Alkotmánybíróság √
törvények √
alkotmányellenesség
válaszadási kötelesség
normakontroll
Parlament √
mulasztásos alkotmánysértés √
jogállás
hatáskör
állampolgári jogok, kötelesség
alkotmányos jog

Feladat:


e) Logikai váz

Az esszéfeladat elvárja Öntől, hogy alkotása megszerkesztett legyen, aminek alapfeltétele a logikus gondolati felépítés. A klasszikus hármas egységű tagolást ebben az esetben is érdemes alkalmazni.

Bevezetésként egy tényállást, egy megállapítást, egy állítást rögzíthet. A tárgyalásban ismeretek, érvek, cáfolatok következnek. Bekezdésenkénti tagolásban az esszéfeladat egyes részfeladatait oldhatja meg. Befejezésként elég lehet egyetlen összegző mondat.

A logikai váz nem jelenti azt, hogy feltétlenül egész mondatos vázlatpontokat kell leírnia. A magunk számára készítjük, tehát elegendő lehet egy-egy szó vagy kifejezés is.

Feladat:

 • Rakja logikai sorrendbe az Alkotmánybírósággal kapcsolatos feladat alábbi vázlatát! (Többféle jó megoldása lehetséges.)
  • Példák a legismertebb döntéseikre.
  • Milyen döntéseket hozhat az Alkotmánybíróság?
  • Ki fordulhat az Alkotmánybírósághoz?
  • Az Alkotmánybíróság a rendszerváltás idején jött létre.
  • Mit védenek az Alkotmánybírák?
  • Az Alkotmánybíróság tagjai.
  • Működésükkel a jogállamiságot biztosítják.
  • Mi az Alkotmány?

1.2. Korábbi évek hagyományos esszéfeladatai

Az esszék megoldására az érettségi dolgozatban kipontozott üres sorok állnak a rendelkezésére. Ez a megoldás megkönnyíti, hogy érezze írás közben, mennyi az elvárt mennyiség, mennyi helye van még az írásra. A feladatokban mondatszerűen viszont nincs mindig meghatározva a terjedelem.

Fontos! Ha mégsem férne el a kipontozott vonalakon, joga van a feladatot egy mellékelt üres papíron befejezni. Válassza inkább ezt a megoldást, semmint hogy félbe maradjon egy gondolat kifejtése, vagy megtörje a kifejtés gondolati ívét. Az is rossz megoldás, ha az utolsó sorokat sokkal apróbb betűkkel írja.

(Az esszéfeladatok megoldását az Oktatási Minisztérium honlapján találja meg: www.om.hu vagy www.om.hu)

1.  A szeretet jelentősége az emberi társadalomban
Mutassa be a szeretetfogalom sajátosságait, megmaradásának lehetőségeit a társadalomban! Hivatkozzon néhány filozófiai elgondolásra is! Írja le saját meglátásait is!
  20 pont
2.  A fogyasztói szemlélet etikai és társadalmi problémái
Elemezze és illusztrálja a mindennapi életből vett példákkal a fogyasztói szemlélet hatását az erkölcsi viselkedésre az egyén és a társadalom viszonylatában! Világítson rá az éhezés és a pazarlás ellentmondásaira! Fogalmazza meg saját véleményét is!
  20 pont
3.  Milyen környezeti nehézségekkel, veszélyekkel kell szembenézniük a Földön az utódainknak?
Fejtse ki a témával kapcsolatos saját álláspontját! Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.
  15 pont
4.  Én csak parancsra tettem – egyéni felelősség kérdése és a háború „erkölcstana”
Fejtse ki a témával kapcsolatos saját álláspontját! Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.
  15 pont
5.  Hogyan érvényesül a többségi akarat a parlamenti demokráciában?
A téma a demokrácia különböző jellemzőivel foglalkozik. Fejtse ki a témával kapcsolatos saját álláspontját! Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.
  15 pont
6.  A szabad iskolaválasztás joga és annak társadalmi, erkölcsi vonatkozásai a mai Magyarországon
A téma a demokrácia különböző jellemzőivel foglalkozik. Fejtse ki a témával kapcsolatos saját álláspontját! Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.
  15 pont
7.  „Véges világban lehetetlen a végtelen növekedés.”
Foglalja össze 15-20 soros esszé formájában a témáról a gondolatait!
Értelmezze az 1968-ban megfogalmazott gondolatot! (1968-ban egy magyar származású olasz iparos, Aurelio Peccei maga köré gyűjtötte a világ 100 kiváló gondolkodóját, azzal a céllal, hogy együtt hívják fel a figyelmet az emberiséget fenyegető veszélyekre. Így született meg a Római Klub elnevezésű tudóscsoport, amelynek tagjai elsőként fogalmazták meg a fenti gondolatot.)
  15 pont
8.  Az emberi jogok történeti alakulása
Tekintse át röviden az emberi jogok alakulásának kérdését az ókortól napjainkig! Foglalja össze 15-20 soros esszé formájában a témáról a gondolatait!
  15 pont
9.  Fejtse ki 10-15 sorban, hogy milyen hatással lehet a médiában egyre gyakrabban mutatott nyers agresszió, brutalitás a fejlődő gyermek személyiségére! Fejtse ki saját véleményét is!
  5 pont

1.3. Az esszéfeladatok értékelési szempontjai

A javítási-értékelési útmutató csak címszavakban közli az esszéelemzés megoldásának lehetséges tartalmi összetevőit. Az ettől eltérő jó megoldását el kell fogadniuk az értékelő tanároknak. (Ezt fontos tudnia, mert esetleg szükség lehet arra, hogy fellebbezzen!)

Teljesítménye értékelését nem befolyásolhatja – a javítási útmutató előírása szerint –, ha a véleménye eltér az általánosnak tekinthető megközelítéstől.

Tantárgyanként némileg eltérő az esszéértékelés módja, az egyes szempontok százalékos aránya.

Fontos! Amennyiben bármely feladat értékelésénél a tématartást nulla ponttal értékelik, azaz úgy ítélik meg, hogy egyáltalán nem a feltett kérdésre válaszolt, a feladat egészének értékelése nulla pont.

 • Minden esetben véleményezik a tématartást.
 • Javítják a nyelvhelyességi és helyesírási hibáit.
 • Az értékelési útmutató azt honorálja, ha a kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan felépített, nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
 • Értékelik a lényegkiemelést, a témának megfelelő tények, összefüggések, gondolatok, megállapítások megfogalmazását, általánosítását.
 • Pontozzák ismeretei mélységét, az adott tudománynak megfelelő tárgyi tudását, a szakmai nyelv használatát.
 • Ezeknek a tantárgyaknak más tárgyakétól eltérő sajátosságuk, hogy elvárás a megközelítés sokszínűsége, komplexitása, 2-3 nézőpont figyelembe vétele.
 • Ismételten emlékeztetjük arra, hogy önálló vélemény megalkotását, életszerű, saját vagy a médiából ismert példák alkalmazását is elvárják Öntől.

Feladat:

 • Fogalmazza meg önálló véleményét a következő témákkal kapcsolatban:
  • Szabad iskolaválasztás az általános iskolában
  • Az emberi jogok helyzete Magyarországon
  • Megengedhető gyakorlat-e a passzív eutanázia?
 • Az alábbiakban egy tanároknak szánt módszertani kiadványból olvashat részletet. Hasonlítsa össze a fenti bekezdés tartalmával! Írja az Önnek szánt szöveg mondatai elé a négyzetekbe, annak a mondatnak a számát, amelyik azt a gondolatot szakembereknek magyarázza!
 1. Mennyire képes a megadott témát (problémát) valóságos társadalmi rendszerében elhelyezni, hozzá társadalomtudományi fogalmakat kapcsolni?
 2. Mennyire képes a témát (problémát) az életből vett példákkal megjeleníteni?
 3. Mennyire képes rendszerezésre, lényegkiemelésre?
 4. Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra?
 5. Mennyire képes önálló kérdésfelvetésre, véleményalkotásra, állítása melletti érvelésre?
 6. Mennyire tájékozott a témakörben?
 7. Milyenek tárgyi ismeretei?
 8. Milyen mértékű a problémaérzékenysége?
 9. Milyen mértékű a kreativitása?
 10. Milyen a társadalomtudományi fogalomhasználata?
 11. Mennyire képes az eset komplex megközelítésére, vagyis a tárgy keretében tanultak gyakorlati alkalmazására?
 12. Mennyire képes a történeti, szociológiai, kulturális és lélektani szempontok érvényesítésére?
 13. Mennyire képes a mindennapi moralitás és az etikai gondolkodásmód megkülönböztetésére, a konkrét, az egyéni, a mindennapi problematika elvont, etikai (filozófiai szintű) megfogalmazására?
 14. Mennyire képes elkerülni a leegyszerűsítéseket: a közhelyes, lapos pszichologizálást, szociologizálást, a filozófiai közhelyeket, valamint az erkölcsi ítélkezést és a lapos moralizálást?
 15. Mennyire képes különböző erkölcsi felfogások felismerésére és értelmezésére?
(Forrás: Jakab György: Az esszé megítélésének általános alapelvei.)

1.4. Hagyományos esszék javítási útmutatói és diákok megoldásai

 1. Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni – tartja a közmondás. Ön szerint mennyiben igazolható a gondolat?
 2. Fejtse ki a témával kapcsolatos saját álláspontját! Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.

Feladat:

 • Olvassa el egy diáktársa a témával kapcsolatos esszéjét! Értékelje munkáját!
 • Mennyire érzi megfelelőnek a tanári bírálatot?

Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni – tartja a közmondás. Ön szerint mennyiben igazolható a gondolat?


„A mindenki által jól ismert közmondások nemcsak fontos nyelvtörténeti emlékek, de sok igazságot, bölcsességet felvonultató gondolatok, amelyek üzenetére érdemes odafigyelni. Minden ember a saját belátása szerint rangsorolja az élet dolgait; mindenki mást lát fontosnak, mást tart követendőnek, mást vall értékesnek. Egy személy jellemzésére leginkább az értékrendje alkalmas. Tehát megcáfolhatnánk a mondást, hiszen az egyetlen szót sem ejt az értékrendről.

Azonban gondoljunk arra, amikor valakiről eldöntjük, hogy szimpatikusnak, vagy éppen ellenszenvesnek tartjuk-e! Bár sokszor (sajnos) az előítéleteink alapján döntünk, a hosszabb ismeretségek tudatos döntések eredményei. Azt, hogy milyen emberekkel akarunk egy közösséget alkotni, nagyon is megfontoljuk! Az egyforma ízlésen, gondolkodáson és értékrenden alapul minden barátság!

Egy ember személyisége mégis annyira összetett, hogy nem lehet csupán valakinek a barátait szemlélve dönteni az illetőről. A barátság ugyanis nem csak önmagunkról szól, illetve arról, hogy nekünk miért jó a kapcsolat, sokkal inkább a kölcsönös elfogadás és segítségnyújtás a lényege. A barátságok egyébként gyakran nem válogatás alapján szövődnek, általában az események sodrása és a közös hang megtalálása, az összekovácsolódás mikéntje tesz egy barátságot olyanná, amilyen.

Módosítanám a mondást: madarat tolláról, embert barátságáról.”

(K. M.)

Tanári vélemény: Dicséretes a szakszerűségre törekvő tézismondat. Több szakszót helyesen használ: érték, előítélet, értékrend, személyiség.

Az esszé felépítése jó, legnagyobb erénye, hogy bizonyító és cáfoló érveket is felhoz, mérlegel.

A befejezés ötletes, de adós maradt annak kifejtésével, mi a különbség szerinte a barát és barátság között, így inkább csak szójáték lett belőle.

 1. A dinoszauruszok is kihaltak, pedig ember nem bántotta őket. Az egyes állatfajok kipusztulása tehát természetes folyamat?
 2. Fogalmazza meg 15-20 soros esszé formájában a témáról a gondolatait!

Feladat:

 • Értékelje saját teljesítményét az alábbi értékelési útmutató alapján!
Szempontok, kompetenciák Feladat értékelése Max. pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
0–1
 
A feladat megértése, tématartás A válasz az állatfajok kihalására fókuszál, egyaránt említ természetes módon zajló folyamatokat, és emberi beavatkozás következményeit.
0–2
 
Lényegkiemelés, témájának megfelelő tények, összefüggések, általánosítások megfogalmazása A válaszban lényeges elemeket emelt ki a vizsgázó, például a környezetvédelem fontosságát, az emberi felelősség kérdését a technikai fejlődés miatti visszafordíthatatlan beavatkozást a természetes folyamatokba. Felismeri, hogy a dinoszauruszok kihalása miatt nem terheli az emberiséget felelősség, de napjainkban már igen. Elemezheti, hogy a dinoszauruszok kihalása a teljes állatvilág lényeges változásával egyidejűleg ment végbe. A vizsgázó tudja, hogy már néhány faj kipusztítása is felboríthatja a kialakult táplálékláncot, a természet egyensúlyát.
0–3
 
Ismeretek mélysége, az adott tudománynak megfelelő tárgyi tudás, a szakmai nyelv használata A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő tárgyi tudással rendelkezik a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az etika és az ökológia területén. Szakkifejezéseket használ, például: élőhely, tápláléklánc, környezeti katasztrófa, biodiverzivitás, fenntartható fejlődés, felelősség, morál, érték.
0–3
 
A megközelítés sokszínűsége, komplexitása A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz, vagy környezetvédelmi és/vagy etikai problémákat vizsgál esetleg a rövid és hosszú távú érdek szembenállásával foglalkozik, összehasonlíthatja a természetes módon és a mesterséges úton, ember által okozott természeti katasztrófák erkölcsi kérdéskörét. Komplexitásra törekszik.
0–3
 
Önálló vélemény megalkotása, a téma aktualizált (életszerű, saját vagy a médiából ismert példák alkalmazása) Önálló véleményét megfogalmazta, megindokolta. Legalább 2 életszerű, a médiából ismert példát említett, például őserdők irtása, növényvédőszerek és szúnyogirtás káros hatása a madarak a felmelegedés miatt a jegesmedvék veszélyeztetése, nehézfémek megjelenése a tengeri halakban stb.
0–3
 
Összesen   0–15  

Feladat:

 • Olvassa el két diáktársa a témával kapcsolatos esszéit! Értékelje munkájukat!
  Mennyire érzi megfelelőnek a tanári bírálatot?
  A szöveges bírálattal vagy a pontozás eredményével ért jobban egyet?

A dinoszauruszok is kihaltak, pedig ember nem bántotta őket. Az egyes állatfajok kipusztulása tehát természetes folyamat.


„Kezdetben a Földünkön csodás, sárkányokhoz hasonlatos, meseszerű lények éltek. A dinoszauruszok kihalása máig vitatott téma és teljesen más természetű dolognak tartom, mint mondjuk a kondorkeselyű kipusztulással veszélyeztetett helyzetét. Egyes fajok eltűnéséhez az ember is nagymértékben hozzájárul(t), például az illegális orvvadászatok, vagy az erdők irtása által. Tehát ezt egyáltalán nem nevezném természetesen végbemenő folyamatnak. A sokszínűség fenntartása fontos feladata lenne az emberiségnek.

A technika előretörése egyre jobban háttérbe szorítja környezetünk, a körülöttünk létező természetes világ szépségeit. Másrészről ezt a technikai fejlettséget a szakemberek kihasználhatnák éppen az egyes állatfajok életben tartása érdekében. A dinoszauruszok korában még egyáltalán nem álltak rendelkezésünkre olyan lehetőségek, mint például a géntechnológia, melynek segítségével a kihalás küszöbén álló állatok megmenthetővé válnának. De ha ezt a jelen, a XXI. század tálcán kínálja nekünk, miért ne használnánk ki az adott lehetőségeket?

Párhuzamot tudnék vonni a rákbetegségek példáján. Régen nem létezett sugárkezelés, kemoterápia e veszélyes betegség kezelésére, megfékezésére. Tehát természetes folyamat volt, ha egy ember meghalt rákban. De ma már jóval nagyobb esély van a betegség legyőzésére, sok lehetőség adott, amit természetesen ki is használunk, amennyire csak lehetséges. Így kellene viszonyulnunk az állatok kihalása elleni küzdelemhez is.

Hiszen milyen lenne Földünk szibériai tigris, afrikai elefánt vagy éppen a pandák nélkül?”

(Pécsi leány, 17 éves)

Tanári vélemény: a dolgozat felépítése, megszerkesztettsége megfelelő. A címben lévő állítást cáfolja, az emberiség felelősségének kérdését érinti. Igyekszik megoldási lehetőséget találni a géntechnológia alkalmazásának javaslatával. Egyéni véleménye csattanószerűen, költői kérdés formájában fogalmazódik meg.

A rákbetegséggel kapcsolatos kitérőt túlzottnak tartom, és elfeledkezett a vizsgázó arról is, hogy a rákbetegségek jelentős részéért is ugyanaz a felelős mint egyes állatfajok kihalásáért, azaz maga a környezetszennyező ember.

Több szakszó használatára lenne szükség! A kezdetekre vonatkozó megállapítás lírai, de szakszerűtlen.

Szempontok, kompetenciák Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, … 0–1 1
A feladat megértése, tématartás 0–2 1
Lényegkiemelés, … 0–3 1
Ismeretek mélysége, … 0–3 1
A megközelítés sokszínűsége, … 0–3 1
Önálló vélemény megalkotása, … 0–3 3
Összesen 0–15 8

„Bár még nem teljesen tisztázott, de a dinoszauruszok természeti kihalását környezeti változás okozta. Az biztos, hogy nem egy földön élő másik faj, mint ahogy erre nem is volt még példa a történelemben, mert a ragadozó állatok is létfenntartásból élnek. Nem úgy, mint az ember, akinek a kezébe az ipari forradalom óta olyan „eszközök” kerültek, amivel képes egész fajokat eltüntetni a föld színéről.

Ugyanakkor az embernek természetesen ehhez nincs joga, és mindamellett nem is tudjuk, milyen hatással lenne a természetre, ugyanis felborulna a tápláléklánc, aminek beláthatatlan következményei lehetnek.

Az ember az egyetlen lény, aki intelligenciájának köszönhetően képes beavatkozni a természetbe. Ezt a képességét arra kell felhasználnia, hogy mind erkölcsi okból, mind pedig jól felfogott érdekében megmentse a kipusztulás szélén álló állatfajokat.”

(B. T.)

Tanári vélemény: A probléma lényegét helyesen látja meg, összeköti az etikai felelősség kérdését az érdekkel, a modern technikai eszközök használatának káros és előnyös lehetőségét mérlegeli. Szakmai szempontból helyesen felveti a tápláléklánc felborulásának beláthatatlan következményeit. Szakszavakat használ; létfenntartás, tápláléklánc, ipari forradalom.

Az esszé ugyanakkor túl rövid, nincsenek saját példái, nem foglal egyértelműen állást a természetes folyamat kérdésében.

Szempontok, kompetenciák Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, … 0–1 1
A feladat megértése, tématartás 0–2 2
Lényegkiemelés, … 0–3 3
Ismeretek mélysége, … 0–3 2
A megközelítés sokszínűsége, … 0–3 1
Önálló vélemény megalkotása,… 0–3 1
Összesen 0–15 10
 1. A panda a kihalással veszélyeztetett állatfajok egyik szimbólumává vált. Szükséges-e az állati fajok sokszínűségének védelme?
 2. Fejtse ki a témával kapcsolatos saját álláspontját!

Feladat:

 • Értékelje saját teljesítményét az alábbi értékelési útmutató alapján!
Szempontok, kompetenciák Feladat értékelése Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
0–1
 
A feladat megértése, tématartás A válasz az állatvédelemre és környezet védelemre fókuszál, a fajok megmentése érdekében folyó mozgalmat elemzi.
0–2
 
Lényegkiemelés, témájának megfelelő tények, összefüggések, általánosítás, megfogalmazása A válaszban lényeges elemeket emelt ki a vizsgázó, például a környezetvédelem fontosságát, az emberi felelősség kérdését a technikai fejlődés miatti beavatkozást a természetes folyamatokba. Felismeri, hogy a gazdaság illetve a mezőgazdaság érdekében növekvő művelt földterület, az utak, a műtrágyahasználat stb. egyszerre jelent gazdasági előnyt és környezeti kárt. A vizsgázó tudja, hogy már néhány faj kipusztítása is felboríthatja a kialakult táplálékláncot, a természet egyensúlyát, a megszokott élőhelyeket.
0–3
 
Ismeretek mélysége, az adott tudománynak megfelelő tárgyi tudás, a szakmai nyelv használata A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő tárgyi tudással rendelkezik a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az etika és az ökológia területén. Szakkifejezéseket használ, például élőhely, tápláléklánc, környezeti katasztrófa, biodiverzivitás, fenntartható fejlődés, felelősség, morál, érték.
0–3
 
A megközelítés sokszínűsége, komplexitása A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz, környezetvédelmi és/vagy etikai problémákat vizsgál, esetleg a rövid és hosszú távú érdekek szembenállásával foglalkozik. Említheti a pandát mint a természetvédő szervezet szimbólumát, a környezetvédő mozgalmak fontosságát. Komplexitásra törekszik.
0–3
 
Önálló vélemény megalkotása, a téma aktualizált (életszerű, saját vagy a médiából ismert példák alkalmazása) Önálló véleményét megfogalmazta, megindokolta. Legalább két életszerű, a médiából ismert példát említett, például a pandák élőhelyének csökkenése, esőerdők irtása, a növényvédőszerek és szúnyogirtás káros hatása a madarakra, a felmelegedés miatt a jegesmedvék veszélyeztetése, a nehézfémek megjelenése a tengeri halakban stb.
0–3
 
Összesen   0–15  

Feladat:

 • Olvassa el alább egy diáktársa a témával kapcsolatos esszéjét! Értékelje munkáját!
  Mennyire érzi megfelelőnek a tanári bírálatot?

A panda a kihalással veszélyeztetett állatfajok egyik szimbólumává vált. Szükséges-e az állati fajok sokszínűségének védelme?


„Megalapozott becslések szerint óránként legalább 1 (de talán 10–12) faj pusztul ki az élőhelyek eltűnése és a környezetszennyezés miatt anélkül, hogy valaha is megismerhettük volna őket.

Mérhetetlen pusztítást viszünk végbe úgy, hogy fel sem tudjuk mérni a következményeket. Nevezhető-e természetesnek az az értelmetlen gyilkolás, mellyel vérfürdővé változtatjuk az óceánokat, kioltva bálnák és gyilkosbálnák tömegének életét? Vagy mikor lelketlenül leöldössük Afrika békés, szürke óriásait, hogy agyarukból készült dísztárgyakkal rakhassuk tele otthonaink polcait, Vagy amikor kiirtjuk az őserdőket, nem számolva a következményekkel, és azzal, hogy hány élőlényt fosztunk meg természetes élőhelyétől? De még rengeteg példát felsorolhatnék. A válasz egyértelműen nem, és nem! Nem nevezhető természetesnek a környezetpusztítás!

Ha ez így folytatódik, a jelenlegi 30 millió faj fele örökre eltűnhet a következő 100 évben. Nem hagyhatjuk, hogy ez bekövetkezzen!”

(Pécsi, 18 éves leány)

Tanári vélemény: Az esszé jól felépített, megszerkesztett, érzelmekre ható. A vizsgázó egyéni véleményét pontosan tükrözi, álláspontját indokolja. Erénye, hogy sokfajta példát felsorol. A szakszavak közül az élőhelyek, természetes élőhely kifejezést helyesen használja.

Viszont alapvetően nem a kérdésre koncentrál. Jó helyzetleírást ad, de a magyarázattal adós. Szükséges-e az állati fajok sokszínűségének védelme? – csak annyit tudhatunk meg, hogy ha nincs változás, 30 millió faj fele örökre eltűnhet. Adós annak megmagyarázásával, hogy a sokszínűség eltűnése milyen következményekkel, ökokatasztrófával járhat a tápláléklánc teljes felborulását hozva magával.

Szempontok, kompetenciák Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, … 0–1 1
A feladat megértése, tématartás 0–2 1
Lényegkiemelés, … 0–3 1
Ismeretek mélysége, … 0–3 2
A megközelítés sokszínűsége, … 0–3 1
Önálló vélemény megalkotása,… 0–3 1
Összesen 0–15 9
 1. Hazánk népessége fokozatosan csökken. Jelenthet-e ez a társadalom számára nehézségeket, problémákat? Szükséges és lehetséges-e állami beavatkozás a népességcsökkenés folyamatának megállítására?
  Fejtse ki a témával kapcsolatos saját álláspontját! Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.

Feladat:

 • Olvassa el alább egy diáktársa a témával kapcsolatos esszéjét! Értékelje munkáját!
  Mennyire érzi megfelelőnek a tanári bírálatot?

Hazánk népessége fokozatosan csökken. Jelenthet-e ez a társadalom számára nehézségeket, problémákat? Szükséges és lehetséges-e állami beavatkozás a népességcsökkenés folyamatának megállítására?


„A népesség az utóbbi húsz év alatt közel 500 ezer fővel csökkent. Ennek elsődleges okai az alacsony és csökkenő születési arány, valamint a magas halálozási ráta, ami egy nemzet számára hosszútávon jelentős számbeli és kulturális veszteséget von magával.

Oka rendkívül összetett, országunk esetében a kisember számára leginkább érzékelhetőeket emelném ki. Magyarország gazdasági fejlettségének mutatói jócskán lemaradnak a fejlett, nyugati országokéval szemben, az infláció mértéke meghaladja a béremeléseket, tehát az életszínvonal alulmaradása következtében a fiatalok gyermekvállalási kedve is csökkent. A másik ok szintén nyugati gyökereket mutat: a divatos szingli-élet, vagy a harminc éves koron túli kényelmes gyermekvállalás is népességcsökkenést eredeztet.

Napjainkban egyre kisebb létszámú korosztályok lépnek be a munkaerőpiacra, ezzel egyidejűleg az idősebb, 50–64 éves korcsoport aránya jelentősen nő. Az aktív korú népesség öregedésével párhuzamosan a 64 év felettieknek a munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya is lassan, de stabilan növekszik.

Az állam részéről folyamatosan érkeznek megoldási kísérletek (ösztönző és segítő anyagi támogatások), de úgy gondolom, hogy a teljes körű szabályozásra nem lenne mód. De amíg országunk ilyen gazdasági helyzetben van, ahol egy fő már nem képes rendesen ellátni egy akár viszonylag kis létszámú családot sem, addig nem hiszem, hogy bármilyen jelentősebb változásra számíthatunk az elöregedés és népességcsökkenés kérdésében. Legelőször egy stabil gazdaságot kell teremteni, amit csak nagy áldozatokkal lehet elérni, és majd csak utána örülhetünk az elöregedési probléma megoldódásának.”

(B. L.)

Tanári vélemény: Az esszé felépítése logikus, nyelvezete érettségihez méltó. A szakszavakat helyesen használja, pontos adatot közöl; születési arány, halálozási ráta, infláció mértéke, gyerekvállalási kedv, életszínvonal, elöregedés, népességcsökkenés.

Igyekszik a tények mellett okokat, magyarázatokat megfogalmazni. Érvel az állami beavatkozás szükségessége mellett, ugyanakkor kételyének ad hangot.

Viszont hibás a stabil gazdasági helyzet és a növekvő gyermekvállalási kedv közötti szoros kapcsolat feltételezése, köztudott, hogy nem a leggazdagabb országokban születik a legtöbb gyerek, és a nálunk gazdagabb országokban, többek közt Németországban is a népességcsökkenés a jellemző.

Feladat:

 • Az alább olvasható tanári vélemény felhasználásával próbálja meg elkészíteni a javítási útmutatót (mintha Ön lenne az OKÉV megbízottja)!
Szempontok, kompetenciák Feladat értékelése Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
0–1
 
A feladat megértése, tématartás   0–2  
Lényegkiemelés, témájának megfelelő tények, összefüggések, általánosítás, megfogalmazása A válaszban lényeges elemeket emelt ki a vizsgázó, például: …
0–3
 
Ismeretek mélysége, az adott tudománynak megfelelő tárgyi tudás, a szakmai nyelv használata A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő tárgyi tudással rendelkezik: Szakkifejezéseket használ, például: …
0–3
 
A megközelítés sokszínűsége, komplexitása A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz: …
0–3
 
Önálló vélemény megalkotása, a téma aktualizált (életszerű, saját vagy a médiából ismert példák alkalmazása)  
0–3
 
Összesen   0–15  

1.5. Hagyományos esszéfeladatok tára

Az itt közölt feladatok megoldásával készülhet az írásbeli vizsgára. Érdemes az esszék megírása előtt a szakirodalommal is megismerkedni.

 1. Mire jók a szabályok?
  Foglalja össze 15-20 soros esszé formájában gondolatait a témáról! Feleletében térjen ki saját iskolája házirendjéről alkotott egyéni véleményére is!
 2. Nem lesz katonai radarállomás a Zengőn!
  A példa segítségével ismertesse a társadalmi érdekütköztetés sajátosságait! Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.
 3. Mostanában sokat lehet hallani arról, hogy csökkenteni kellene a parlamenti képviselők számát.
  Esszéjében fejtse ki saját véleményét a parlamenti létszám csökkentésének előnyeiről, hátrányairól, a még demokratikus képviseletet biztosító mértékéről!
  Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.
 4. A demokrácia a jogok és kötelességek együttese, összefoglalása.
  Fogalmazza meg 15-20 soros esszé formájában a témáról a gondolatait!
 5. Demokratikus országokban az állami iskoláknak világnézetileg semlegesnek kell lennie.
  Fejtse ki a témával kapcsolatos saját álláspontját! Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.
 6. Génkezelt kukoricát fognak termeszteni hazánkban is – szigorú előírások betartása mellett.
  Fejtse ki a témával kapcsolatos saját álláspontját! Az esszé elvárt terjedelme 15-20 sor.
 7. Ismertesse a magyar parlamenti választási rendszert!
  Fogalmazza meg 15-20 soros esszé formájában a témáról a gondolatait!
 8. „Jóléti társadalom” – bizonyára hallotta már ezt a kifejést célkitűzésként emlegetni.
  Foglalja össze 15-20 soros esszé formájában gondolatait a témáról!
 9. Az intelligencia alakulása, a rá ható tényezők elemzése.
  Fejtse ki esszé formájában, milyen tényezők alakítják az intelligencia alakulását? Hogyan lehet elősegíteni a képességeink kibontakozását?

Feladat:

 • Értékelje az alábbi javítókulcs alapján saját munkáját!
Szempontok, kompetenciák Az esszé értékelése Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
0–2
 
A feladat megértése, tématartás, lényegkiemelés Valóban az intelligencia alakulásáról ír, nem tér el lényegtelen témák irányába.
0–2
 
Témájának megfelelő tények, összefüggések, gondolatok, megállapítások közlése Feltárja, hogy a képességeink tárházát öröklött, veleszületett adottságok képezik, de a környezet minősége, ingergazdagsága jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ezek érvényesülésre jussanak. A megfelelően stimuláló, fejlesztő, elfogadó környezet biztosítja öröklött lehetőségeink maximális érvényre jutását.
0–4
 
Ismeretek mélysége, az adott tudománynak megfelelő tárgyi tudás, a szakmai nyelv használata Használja a fogalmakat: veleszületett, öröklött, környezeti tényezők, ingergazdagság, tanulás stb. fogalmakat.
0–4
 
A megközelítés sokszínűsége, komplexitása, problémaközpontúsága Legalább kétféle megközelítést (például ingerszegénység – fejlesztő hatású környezet) alkalmaz a kifejtésben.
0–4
 
A téma aktualizált (életszerű, saját vagy a médiából ismert példák alkalmazása), önálló vélemény megalkotása Példával illusztrálja az esszében kifejtett állítását.
0–4
 
Összesen 0–20  
A végső pontszám (összesen/2) kerekítés után 0–10  

Feladat:

 • Vesse össze saját esszéjét egy alább található lehetséges megoldással!

Az intelligencia alakulása, a rá ható tényezők.

Egy lehetséges megoldása következőkben olvasható.

„A genetika egyik legrégebb óta vizsgált területe az intelligencia örökletes háttere. Genetikailag minél közelebb áll egymáshoz két egyed, annál valószínűbb, hogy intelligenciahányadosuk (IQ) megegyező értéket mutat. Testvéreknél ez a valószínűség 47%. Ugyanakkor a környezeti tényezők szerepét sem lehet figyelmen kívül hagyni.

Egy vizsgálatban közösen felnövekedő, genetikailag nem rokon gyermekek intelligenciáját vizsgálva kiderült, hogy az intelligencia egyéni változatosságának kb. egyharmada környezeti hatásra vezethető vissza. Ez azt jelenti, hogy az intelligencia veleszületett lehetőségek tárháza, amely azonban annak megfelelően alakul, hogy a környezet mennyire biztosítja ingergazdag környezettel ezeknek a lehetőségeknek a kifejeződését, a képességek kibontakozását.

Képességeink kibontakozását szüleinken és az iskolán kívül mi magunk is elősegíthetjük, ha a világ dolgai iránt nyitottak vagyunk, élünk a számunkra felkínált lehetőségekkel, jelentkezünk szakkörre, klubba, eljárunk művelődési házakba, sportklubokba, részt veszünk tanításon kívüli iskolai rendezvényeken, kipróbálunk különböző alkotási technikákat.”

2. Esszéfeladat forráshasználattal

Ez az esszétípus lényegében nem tér el a csupán címmel meghatározott esszétől, ezért csak a specialitásokra hívjuk fel a figyelmét.

A feladatban megadott források különböző típusúak lehetnek: térképek, táblázatok, szövegek, ábrák, képek stb. Mivel részletesebb forráselemzésre, esetleg forráskritikára a szóbeli vizsga alkalmából van lehetőség, magával a forráselemzés módszerével ott foglalkozunk.

Fontos! Nem magát a forrást vagy forráscsoportot kell elemeznie, hanem a forrásnak az esszébe történő beépítésével a feltett kérdésre kell válaszolnia. Ne vesszen el az adatok részleteiben!

Lényeges, hogy a feltett kérdés megválaszolására és ne a forrás adataira koncentráljon, ezt azzal is jelezzük, hogy ugyanahhoz a forráshoz többször is különböző feladatokat, kérdéseket kapcsoltunk az forráshasználatot elváró esszéfeladatok tárában. (85. oldal)

2.1. Forráshasználatot elváró esszéírás javasolt lépései

 1. Olvassa el figyelmesen a forrást is! Karikázza be vagy húzza alá azokat a kulcsszavakat, adatokat, jellemzőket, melyek a kérdés megválaszolását segítik.

Feladat:

 • Mit emelne ki a következő szövegből? Ellenőrizheti munkáját a szövegrészlet alatt!

A marketinggel és a vezetéselmélettel foglalkozó közgazdászok sokkal előbb vették észre, mint a szociológusok, hogy a 20. század végéhez közeledve valami megváltozott az emberi kapcsolatokban. Megszületett a „konfettitársadalom” leírása, amelyben az emberek közötti különbségeket már nem annyira a státus és a pozíció, hanem az élethelyzet, az életút és az életstílus különbözősége határozza meg. Egyre gyakrabban beszélnek az összemosódott, töredezett és a kapcsolt társadalomról.

Francis Fukuyama a nagy visszhangot kiváltott Bizalom című könyvében nem kevesebbet állít, mint hogy a társadalmi tőke lesz az az erő (ő ezt némileg beszűkítve a bizalommal azonosította), amely a modern társadalmak sikerét biztosítja. Megítélése szerint a 21. századi társadalmak bizalom nélkül „sose tudják majd hasznosítani az információs technika hatékonysága kínálta előnyöket.”

(Forrás: Szakál Gyula: A társadalmi tőkéről röviden.)

Megoldás:

A marketinggel és a vezetéselmélettel foglalkozó közgazdászok sokkal előbb vették észre, mint a szociológusok, hogy a 20. század végéhez közeledve valami megváltozott az emberi kapcsolatokban. Megszületett a „konfetti-társadalom” leírása, amelyben az emberek közötti különbségeket már nem annyira a státus és a pozíció, hanem az élethelyzet, az életút és az életstílus különbözősége határozza meg. Egyre gyakrabban beszélnek az összemosódott, töredezett és a kapcsolt társadalomról.

Francis Fukuyama a nagy visszhangot kiváltott Bizalom című könyvében nem kevesebbet állít, mint hogy a társadalmi tőke lesz az az erő (ő ezt némileg beszűkítve a bizalommal azonosította), amely a modern társadalmak sikerét biztosítja. Megítélése szerint a 21. századi társadalmak bizalom nélkül „sose tudják majd hasznosítani az információs technika hatékonysága kínálta előnyöket”.

 1. A kulcsszavak aláhúzása után kezdődhet az ötletroham!
 2. A szakszavak közé írja be azokat is, amelyek akár a forrásban, akár annak címében szerepelnek!
 3. Jelezze a vázlatpontok között – akár önálló bekezdésként – melyikben tér ki a forrás értelmezésére!

2.2. Forráshasználatot elváró esszé mintafeladatként

Mutassa be 10-15 sorban a jelenkori Magyarország helyzetét a megadott szempont alapján! Értelmezze és elemezze az alábbi táblázatokat! Milyen gazdasági folyamatok zajlottak le a két vizsgálat között, amelyek hatással lehettek a foglalkozási arányok megváltozására?

2.3. A forráshasználatot elváró esszéfeladatok értékelési szempontjai

A szempontok nem térnek el az esszéértékelés módjától. Külön pont sem mindig jár a forrás elemzésére. Az „Összefüggések, általánosítások meglátása” szempont egyik része a forrás felhasználásának, elemzésének értékelése.

2.4. Forráshasználatot elváró esszéfeladatok javítási útmutatói és diákok megoldásai

Feladat:

 • Oldja meg a következő pszichológiai témájú feladatot!
  Elemezze az alábbi esetet abból a szempontból, hogy szocializációnk során milyen modellek játszanak szerepet, és hogyan befolyásolják az agressziókezelésünk alakulását! Fogalmazza meg saját véleményét is a témával kapcsolatban!

„Az öcs megüti nővérét, hogy megszerezzen tőle egy játékot. A nővér visszaüt. A kisfiú rákiabál a nővérére, rángatja a játékot, és újra üt. A lány ellenáll. Anyjuk futva érkezik, és rájuk ordít, hogy hagyják abba, de azok nem hallgatnak rá. Elkeseredetten kirobban, és pofon üti a fiát, durván eltaszítja a lányát. A fiú visszahúzódik, és megszakítja a kört egy időre.

Ha a dolog itt véget érne, ez csak a büntetés egy egyszerű esete lenne. De az anya viselkedése módosul. Mivel az anyai pofon sikeresen megszakította a gyerekek verekedését, a későbbiekben is valószínűbben viselkedik agresszívan. Így a szülő a sikeres agressziót modellálja, és a gyerekek is megtanulhatják ezt a fajta interakciós módot.”

(Forrás: Cole és Cole: Fejlődéslélektan című műve alapján.)

Feladat:

 • Értékelje saját munkáját! Használja az alábbi javítókulcsot!
Szempontok, kompetenciák Az esetelemzés értékelése Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
0–1
 
Tématartás, lényegkiemelés, problémaközpontúság Valóban az agresszív viselkedés szociális, modellkövető tanulásáról ír, nem ágazik el lényegtelen témák irányába.
0–2
 
A feladatban leírt esetnek megfelelő érvek, összefüggések, gondolatok, megállapítások közlése Felismeri, hogy az agresszió mindannyiunkban meglévő, ösztönös késztetés, mely az evolúció során fennmaradt, és optimális mennyiségben a túlélést szolgálja. A kultúra többféle, szociálisan elfogadható és elfogadhatatlan levezetési módot kínál, melyet a szocializáció során sajátítunk el, ennek tanulásos alapja a modellkövetés. Egy modell annál vonzóbb, minél közelebb érezzük magunkhoz, minél kompetensebb és minél eredményesebb.
0–4
 
A szakmai nyelv használata Helyesen használja a szakmai nyelvet, például az ösztön, agresszió, öröklött, késztetés, modell, modellkövetés, szocializáció stb. kifejezéseket.
0–2
 
Önálló vélemény megalkotása Megfogalmaz összefüggéseiben helyes, önálló véleményt, vagy saját példával támasztja alá a történetet.
0–1
 

Feladat:

 • Olvassa el, hogyan oldotta meg a feladatot egy másik diák!
 • Értékelje a diákdolgozatot a javítókulcs alapján! Hasonlítsa össze az Ön által adott pontszámokat a szerző pontozási eredményével.

Elemezze az alábbi esetet abból a szempontból, hogy szocializációnk során milyen modellek játszanak szerepet, és hogyan befolyásolják az agressziókezelésünk alakulását!

„Bizonyított tény, hogy az agresszió bizonyos mértékben szükséges az életben maradáshoz (például: vadállatok gyilkolnak a túlélésért, vadásznak). Sajnos az agresszió mára már a mi életünk részévé is vált. Az agresszió mindannyiunkban meglévő öröklött késztetés, csak különbözőképpen tudjuk kezelni. Kultúránk határozza meg, hogy melyik levezetési módot tartjuk elfogadhatónak és elfogadhatatlannak, ezeket az emberi szocializálódás során tanuljuk meg, követjük a látott példát, azaz modelleket követünk. Annál inkább követünk egy modellt, minél természetesebbnek tartjuk, minél gyakrabban találkozunk vele, és minél inkább elérjük vele a célunkat.

A szövegben is jól megfigyelhető ez a fajta viselkedési mód: az anya agresszíven lép fel, mert tehetetlennek érzi magát a helyzetben, a probléma megoldódik. A következő alkalommal gondolkodás nélkül ugyanezt fogja tenni, mert tudja, hogy ezzel sikerrel járhat. A gyerekek sajnos a rossz példát látják maguk előtt, látják, hogy az agresszivitás sikerhez vezet, így ők is könnyen eltanulhatják ezt a fajta interakciós módot.

Mi, fiatalok gyakran elhatározzuk egy-egy számunkra nem elfogadható viselkedési modell láttán, hogy mi biztosan nem így fogjuk tenni. Sajnos hasonló helyzetbe kerülve mégis a legtöbben ugyanazt fogjuk tenni, amit előtte elítéltünk, mert a pillanatnyi helyzetben biztosan tudni fogjuk, hogy a korábbi módon sikerrel járunk. Véleményem szerint ezen kéne változtatnunk, ha a rossz példa láttán mindig elgondolkodnánk, hogy lehetne másként megoldani a problémát. Lehet, hogy éles helyzetben nem csak egy választási lehetőségünk lenne, így kevesebb agresszivitás jellemezhetné a bennünket körülvevő világot.”

(P. M. 19 éves)
Szempontok, kompetenciák Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás 0–1 1
Tématartás, lényegkiemelés, problémaközpontúság 0–2 2
A feladatban leírt esetnek megfelelő érvek, összefüggések, gondolatok, megállapítások közlése 0–4 3
A szakmai nyelv használata 0–2 1
Önálló vélemény megalkotása 0–1 1
Összesen 0–10 8
A végső pontszám 0–5 4
 • Olvassa el alább az egyik pszichológus által készített lehetséges megoldást! Húzza alá azokat a kifejezéseket, melyek az Ön számára új információkat hordoznak! Karikázza be a szakkifejezéseket!

Egy lehetséges megoldás az alábbiakban olvasható.

„Az agresszió a fajon belüli szándékos károkozást jelenti. Ezért az állatvilágban a zsákmányszerző viselkedés nem tekinthető agressziónak. Eredeti funkciója az állatvilágban az erőforrások birtoklása.

Az agresszió velünk született, ösztönös késztetés, de a viselkedés megjelenésében a környezeti tényezőknek is fontos szerepük van.

Az agresszió fajtáit taglalva célszerű megkülönböztetni antiszociális és proszociális agressziót. Az előbbi a közösség ellen irányul, az utóbbi a közösség és az egyén céljait egyaránt szolgálhatja, de célja, kimenetele mindig társadalmilag elfogadott. Ha például a szülő megbünteti gyermekét, az proszociális agressziónak tekinthető, mint a gyermeknevelés eszköze.

Az agresszív viselkedés öröklött ösztönös viselkedés az állatoknál és az embernél is. Azt, hogy milyen formában jelentkezik az egyes embernél, nagyban befolyásolja neveltetése. Minden célra irányuló motivált viselkedés akadályozása – azaz frusztrációja – agresszív feszültséget hoz létre. Az agresszív feszültség levezetésének különböző viselkedésformái lehetnek, amelyeket a környezet jutalmaz vagy büntet. A megerősített, jutalmazott viselkedéselemek a későbbi életkorban is a frusztráció levezetését fogják szolgálni.

A szocializációnak három szintjéről beszélünk: mikro-, mezo- és makroszocializációs szintről. A mikrokörnyezetet a család jelenti. Az első közösségbe kerülésig (bölcsőde, óvoda, iskola) a család alakítja a gyermek személyiségét, szab utat vágykielégítésének. Az eset ebben a mikroszocializációs környezetben játszódik.

Az anya agresszív viselkedése célt ért: a gyerekek elhallgattak. A kisfiú megtanulta, hogy egy-két pofon szükséges a hatékony megoldáshoz. (Ha ez rendszeressé válik a nevelésében, a gyermek bántalmazott lesz.) Az öcsi számára a hozzá legközelebb álló, hatékonynak tűnő anya azonosulási mintává válik, az agresszorral való azonosulás fogja csökkenteni a bántalmazottságából származó feszültséget. Ez az agresszív viselkedésminta rögzüléséhez vezet.

Annak érdekében, hogy fiú felnőve, apává válva, ne a saját fia verésében lássa a nevelés legeredményesebb módját, sok felvilágosító kampányra, meggyőzésre, szigorú törvényekre van szükség. Erősíteni kell a családon belüli erőszak elleni küzdelem hatékonyságát! A mezo- és makroszocializáció során a mikroszocializációval ellentétes viselkedést, értékrendszert nehéz kialakítani, nehéz az agresszió ellen fellépni.”

2.5. Forráshasználatot elváró esszéfeladatok tára

Fontos! Mielőtt ezeket az esszéfeladatokat megoldaná, gyakorlásképpen a következő forráselemző gyakorlatokat végezze el!

 1. A kamaszkort sokan mint az identitásválság időszakát mutatják be. Mennyiben igazolja ezt az alábbi szöveg?
  12-15 sorban fejtse ki saját véleményét is!
 2. A serdülőnek fejlődése során „feladatokat” kell megoldania. Ki kell szakadnia a gyermekkor függéséből, és meg kell tanulnia felnőtt ember módjára önállóan élni. Ezeket a feladatokat három nagy csoportra oszthatjuk. Szexuális fejlődésben el kell érnie azt a fokot, amikor a testi kielégülés forrása az ellenkező nemű partnerrel történő nemi együttlét. Képessé kell válnia arra, hogy a családon kívül társat, érzelmeinek tárgyat találjon. El kell vállalnia a felnőtt ember társadalmi szerepét, beleértve az önálló életvitelt, a megfelelő pálya megválasztását, a saját, sőt a mások sorsáért is érzett felelősséget. Ezeket a „feladatokat” a biológiai-pszichológiai érés, és a társadalmi elvárások összetalálkozása tűzi ki.”

  (Forrás: Házipatika 2005. november.)

 3. A fenti, a Házipatika című lapból származó részlet elolvasása után válaszoljon esszéformában arra a kérdésre, hogy mennyire felel meg a jelenlegi középiskola a szocializációs elvárásoknak?
 4. A fenti, a Házipatika című lapból származó részlet elolvasása után válaszoljon esszéformában arra a kérdésre, hogy mi a „feladata” a kortárs csoportoknak a felnőtté válásban?
 5. A fenti, a Házipatika című lapból származó részlet elolvasása után válaszoljon esszéformában arra a kérdésre, hogy milyen tipikus problémák szoktak lejátszódni a családokban a gyermek(ek) serdülésének időszakában?
 6. Napjainkban egyre több helyen igyekeznek az ügyintézést számítógépek segítségével intézni. Az ábra egy önkormányzat ezzel kapcsolatos lehetőségeit szemlélteti. Fejtse ki vélemény az e-ügyintézés – azaz elektronikus, számítógépes ügyintézés –, lehetőségéről az önkormányzati hivatali munkában!
 7. Az 5. feladathoz tartozó ábra segítségével elemezze, hogy mit értünk az önkormányzatiság fogalmán!
 8. Hasonlítsa össze az önkormányzati köztisztviselők, közalkalmazottak és az önkormányzati képviselők feladatát, jogait, megválasztásuk módját. Térjen ki arra is, miként és milyen célból találkoznak a helyi lakossággal! Használja forrásként az 5. feladathoz tartozó ábrát!
 9. A kép a demográfiai robbanással hozható kapcsolatba. Indokolja az állítás érvényességét és magyarázza meg magát a jelenséget!
 10. A kép egy nemzetközi szolidaritási akció keretében készült. Miért van szükség szolidaritásra? Fogalmazza meg saját véleményét a nemzetközi akciókról!
 11. A kép a harmadik világ egyik országában készült. Mutassa be a harmadik világ problémáit napjainkban! Fejtse ki egyéni véleményét a megoldási lehetőségekről.
 12. Írjon esszét a hazánkban zajló népesedési jellemzőkről. Segítségül használja a következő grafikont!
 13. Az 1975 és 2001 között született korosztályok létszáma 2002. január elsején (fő)
  (Forrás: Demográfiai évkönyv 2001, KSH.)
 14. Fejtse ki véleményét arról, mi befolyásolja hazánkban a szülési kedv alakulását! Segítségül használja a 11. kérdésnél látható ábrát!
 15. Hazánk népessége kisebb mértékben fogy, mint ami a 11. feladatnál látható grafikon adataiból következne. Magyarázza meg a különbség okát 10-12 sorban!
 16. A forrás alapján 5-10 sorban mutassa be a kamatlábak és a forint árfolyama közötti kapcsolatot!
 17. Kamatláb és forintárfolyam

  „Adott az ország jelentős deviza iránti kereslete, amely elsősorban az állami túlköltekezésből fakad, mivel a mini gazdaságunkba pumpált többletjövedelem termelésösztönzés helyett importként kifolyik az országból. A magas kamatszint azonban a tőkebeáramlás elősegítésével igyekszik az ország devizaigényét kielégíteni, implicite a forint árfolyamstabilitását megőrizni. Hiszen a vonzó kamat miatt jönnek a külföldi befektetők, saját devizájukat forintra váltják, és ezzel folyamatosan erős keresletet támasztanak a forint iránt. Ebben a rendszerben az erős árfolyam egyfajta jelzőeszköz a devizapiac túlkínálatáról, ami a jegybankot a kamat csökkentésére ösztönzi. Kockázata, hogy a tőkebeáramlás bármikor megfordulhat, a forint elvesztheti stabilitását, aminek súlyos következményei lehetnek, mint ezt 2003 végén is láttuk.”

  (Forrás: Manager Magazin 2005. októberi száma.)

 18. Mutassa be a Kamatláb és forintárfolyam című forrás felhasználásával a jegybank szerepét!
 19. Mutassa be a Kamatláb és forintárfolyam című forrás felhasználásával az euró bevezetésének fontosságát!
 20. Az alábbi forrás és saját ismeretei segítségével 10-15 sorban mutassa be a vállalatok által Magyarországon alkalmazott marketing legfontosabb elemeit és azok változásait!
 21. „A boltláncok marketingjében továbbra is az ár dominál, bár kommunikációjukban már megjelennek a vásárlói döntés összetevőinek szerepét tükröző elemek. A kereskedelem szerkezetében végbemenő változások és a vásárlói döntések motívumai alátámasztják, hogy Magyarországon a gyártók számára egyre fontosabb, hogy a különböző értékesítési csatornákra (például hipermarket, szupermarket, diszkont vagy kis bolt) szabott stratégiát alakítsanak ki.”

  (Forrás: Manager Magazin 2005. augusztusi száma.)

 22. Elemezze, értelmezze 10-15 sorban az alábbi eset kapcsán a reklámok szerepét a globalizálódó világban!
 23. „Ismerik a Lipton Yellow Label tea legújabb reklámfilmjét? A Himalájában forgatták. A híres színész álmosan előbújik a sátrából, és teát főz magának. Barátja csatlakozik hozzá, elégedett mosolyok közt szürcsölik a csodálatos nedűt. A Lipton Yellow tea a teák Coca-Colája. Akár Ázsiában, Indiában, Srí Lankán vagy Dél-Amerikában járunk, biztosan belebotlunk. Nincs feltűnő íze, egyentea, azoké, akik nem válogatnak a teák között. Csakhogy a reklámját abban az országban forgatták, ahol a világ legjobb teáinak egy része terem, köztük a híres Himalája tea. A Lipton itt bizony csúsztat, megpróbálja kisajátítani a teájáról nevezetes vidék hírnevét. A horizonton havas csúcsok, előtérben a teás tasak, más semmi. A mesés országból, amelyről remek riportok, csodálatos dokumentumfilmek készültek, semmit sem látunk.”

  (Forrás: Olivero Toscani: Reklám, te mosolygó hulla.)

 24. 5-10 sorban elemezze, értelmezze az alábbi esetet, és tegyen gazdasági jellegű javaslatot a probléma megoldására!
 25. „1994 tavaszán San Diegoban a »Nemzeti Szennyezés Megszüntetéséért« (NSZM) programjának vezetője közölte a helyi iskolák igazgatóival, hogy »az autómosásra használt víz, még ha nem is tartalmaz tisztítószert vagy bármilyen vegyszert, nem kerülhet a parkolók lefolyóiba vagy bármi módon a csatornába«. Ez annyit jelentett, hogy az iskolák diákjai nem üzemeltethetnek autómosókat, így ők és iskolájuk is elveszítik ebből származó bevételeiket.”

  (Michelle Malkin, a los angelesi Competetive Enterprise
  Institute kutatómunkatársának cikke alapján)

 26. A Magyar Köztársaság Alkotmányának részletei alapján mutassa be a hatalommegosztás elvének érvényesülését Magyarországon!
 27. „19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.

  (2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.

  (3) E jogkörében az Országgyűlés

  a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;

  b) törvényeket alkot;

  e) dönt a Kormány programjáról;

  f) megköti a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi szerződéseket;

  g) dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötés kérdéséről;

  k) megválasztja a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt;

  l) közkegyelmet gyakorol.


  35. § (1) A Kormány

  b) biztosítja a törvények végrehajtását;

  d) a belügyminiszter közreműködésével biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését;

  j) közreműködik a külpolitika meghatározásában; a Magyar Köztársaság Kormánya nevében nemzetközi szerződéseket köt;

  (2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá. A Kormány rendelete és határozata törvénnyel nem lehet ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki kell hirdetni.


  45. § (1) A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, az ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a munkaügyi bíróságok gyakorolják.

  (2) A törvény az ügyek meghatározott csoportjaira külön bíróságok létesítését is elrendelheti.”

 28. A 20. feladatban közölt részlet alapján mutassa be az Országgyűlés feladatkörét!
 29. A 20. feladatban közölt részlet alapján hasonlítsa össze a Parlament és a Kormány feladatkörét!
 30. A magyar gazdaság helyzete az ezredfordulón Írjon esszét 15-20 soros terjedelemben a mellékelt térkép adatainak felhasználásával!
 31. Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) régiónként, 2001 (folyó áron, ezer Ft)
  (Forrás: Magyar statisztikai zsebkönyv 2002, KSH.)
 32. Regionális különbségek és azok gazdasági okai Magyarországon. Írjon esszét 15-20 soros terjedelemben a 23. feladathoz mellékelt térkép adatainak felhasználásával!
 33. A magyar munkanélküliség jellemzői, okai, társadalmi következményei. Írjon 15-20 soros esszét a fenti témáról a táblázat alapján!
 34. Regisztrált munkanélküliségi ráta régiónként, 1997–2002 (%)
  Régiók 1997 1998 1999 2000 2001 2002
  Nyugat-Dunántúl 6,8 5,7 5,9 5,1 4,8 4,9
  Közép-Magyarország 5,3 4,4 4,0 3,3 2,8 2,6
  Közép-Dunántúl 9,7 8,2 8,4 6,8 6,5 6,5
  Dél-Alföld 11,1 9,7 10,5 9,9 9,2 9,2
  Dél-Dunántúl 13,2 11,2 12,2 11,3 11,0 11,0
  Észak-Alföld 16,5 14,5 16,3 15,6 13,7 13,7
  Észak-Magyarország 16,7 15,6 17,1 17,1 14,9 15,8
  (Forrás: GM Foglalkoztatási Hivatal munkanélküli regisztere.)
 35. A társadalmi egyenlőtlenségek etikai vonatkozásai Írjon esszét 15-20 sor terjedelemben a 23. feladathoz megadott térkép és a 24. feladathoz tartozó táblázat adatainak felhasználásával!
 36. Mutassa be Magyarország társadalmi rétegződésének földrajzi tagolódását! Használja hozzá a 23. feladathoz megadott térképet és 24. feladathoz tartozó táblázatot!
 37. A munkanélküliség lehetséges okai hazánkban A 10-15 soros esszé megírásához használja az oszlopdiagram adatait!
 38. A foglalkoztatottak és munkanélküliek iskolai
  végzettség szerinti megoszlása, 2001 (%)
  (Forrás: Magyar statisztikai évkönyv 2001, KSH.)
 39. Az élethosszig tartó tanulás szükségessége Fejtse ki saját álláspontját a fenti témában a 28. feladathoz mellékelt diagram adatainak beépítésével!

3. Az esetelemzés

Az írásbeli vizsga jellegének megfelelően, rövidebb (10-15 soros) és egyszerűbb (kevésbé árnyalt) esetekkel találkozhat, amelyeket értelmeznie és elemeznie kell. Az esetek különböző tematikát érinthetnek, vannak köztük pszichológiai, etikai, gazdasági, társadalomismereti kérdéseket érintők, továbbá a mindennapi élet konkrét vagy modellezett élethelyzeteit feldolgozók. Az esetek forrása eredetileg lehetett tankönyv, példatár, szöveggyűjtemény, napi hír, történelmi esemény, irodalmi alkotás, film, az iskolai vagy lakóhelyi közösség életének eseménye.

Az esetelemzés legtöbbször mindössze 5 pontot ér, ekkor 6-8 mondat megfogalmazását várják el. A rendelkezésére álló idő kb. 15 perc. Etikából az esetelemzés lehet akár 15 pontot érő is, ennek megfelelően nő a terjedelme, és közel háromnegyed órát fordíthat rá.

Feladat:

 • Írja le, hogyan viselkedne egy introvertált és egy extrovertált ember, amikor az ötéves érettségi találkozón be kell számolnia az életéről, családjáról!

A fenti feladat utasításában is látható, hogy néha az esetelemző feladat megfordítása az elvárás, vagyis maga az eset megfogalmazását várják el.

3.1. Az esetelemzés lépései

 1. Kiindulópont az adott forrás, a szöveg megértése és értelmezése.
 2. Aláhúzással emelje ki a lényeges részeket!
 3. Pontosítsa az esetelemzés szempontjait!
 4. Találja meg azokat az általános jellemzőket, törvényszerűségeket vagy jelenségeket, melyek az eset egyedi történéseiben jelennek meg!
 5. Elméleti tudásából keresse ki azokat a kifejezéseket, szakszavakat, amelyekkel az esetben foglaltak leírhatók!
 6. Az esetben megfogalmazott egyedi történésekből kiindulva fogalmazza meg szakszavak használatával a benne rejlő, általánosítható megállapításokat!
 7. A fentiek alapján válaszoljon a feltett kérdésekre!

3.2. Korábbi évek esetelemző feladatai

(A feladatok megoldását az Oktatási Minisztérium honlapján: a www.om.hu vagy www.om.hu címen találja meg.)

1. 

10-15 sorban elemezze az alábbi esetet morális szempontok alapján! Adjon magyarázatot az idős hölgy, a többi utas és a fekete bőrű fiatalember viselkedésére!

Párizsban egy középkorú, farmernadrágos, fekete bőrű férfi felszáll egy buszra, és leül egy szabad ülésre egy idős, fehér bőrű hölgy mellé. A kosztümös hölgy hangos megjegyzéseket tesz a férfi bőrszínére, vélt viselkedésére, elítéli életmódját. Felháborító, hogy a rendes emberek elől elveszik a munka lehetőségét mindenféle idegenek! A fekete férfi szótlanul tűri a sértegetést, a többi utas is hallgat. A következő megállónál felszáll a buszra egy kalauz és kéri a jegyeket. A néni még mindig bántó megjegyzéseket tesz a bevándorlókra, és közben előkészíti jegyét. Mielőtt a kalauz hozzájuk érne, a fekete férfi egy hirtelen mozdulattal kikapja a hölgy kezéből a buszjegyet és megeszi. Az esetnek nincs szemtanúja. A kalauz megbírságolja a francia hölgyet.

 
5 pont

2. 

Olvassa el az alábbi szöveget! Elemezze a szituációt 10-15 sor terjedelemben etikai szempontok alapján a férj, a feleség, és a barátok szemszögéből! Írja le a saját véleményét is!

„Johan megrázza a fejét, és Marianne-ra néz, anélkül, hogy látná. Aztán kilép az ajtón. Marianne ott marad, az ajtó becsukódik. Az ablakon át látja, ahogy Johan beszáll az autóba. Néhány próbálkozás után az autó kelletlenül elindul és kigurul a kapun, le a lejtőn, elkanyarodik jobbra és eltűnik a domb mögött. Marianne sokáig áll még ott földbe gyökerezve, mintha mostantól kezdve minden mozdulat szörnyű erőfeszítésébe kerülne. Végül kivonszolja magát a konyhába, és elkezd mosogatni. Bekapcsolja a rádiót. Hirtelen otthagyja az egészet és bemegy a lányok hálószobájába. Ott csend és mély álom uralkodik. Leül egy kicsit, és nézi az alvó arcokat. Marianne (magának) Nem értem. Nem, nem értem. (Aztán támad egy ötlete. A telefonhoz megy, és tárcsáz. Eltelik egy kis idő, míg a másik oldalon felveszik a kagylót.) Szervusz Fredrik! Itt Marianne. Bocsáss meg, hogy felébresztettelek. Birgit ott van? Nem, nem tesz semmit. Hagyd aludni. Hogy vagytok? Értem, szeretsz fenn lenni egyedül, ilyenkor. Nem, nem akarlak feltartani. Nem, itt felhős. Milyen jó nektek! Igen, akarok veled valamiről beszélni. Nem, csak beszélni akarok valakivel. Te meg Birgit mégiscsak a barátaink vagytok. Muszáj… muszáj… ez az egész teljesen valószínűtlen. Fredrik. Látod… (Szünet) Látod, így vagyok. Mindjárt sírni kezdek, és akkor csak sírok, sírok, pedig nem akarok sírni, mert akkor sokkal rosszabb lesz. Hát az van, hogy Johan beleszeretett egy másik nőbe. Paulának hívják, és ma elutaznak Párizsba. Nem beszélnél Johannal, és nem kérnéd meg, hogy várjon egy kicsit? Nem kellene ilyen fejetlenül elrohannia. Mit mondasz? Már beszéltél vele? Igen, értem. Értem. Szóval te meg Birgit mindvégig tudtátok? Mindvégig tudtátok, és nekem nem szóltatok semmit? Micsoda barátok vagytok? Hogy viselkedhettetek velem ilyen ocsmányul, aljasul? Hogy lehettetek ennyire tisztességtelenek hozzám? Mondhatsz, amit akarsz. És ahányszor csak találkoztunk és beszélgettünk, ti mindenről tudtatok, és nem szóltatok semmit! (Őrjöngve) A rosseb egye meg, a rosseb egye meg az ilyen barátokat! Menj a fenébe a magyarázataiddal! Hányan tudnak még erről? Vagy úgy, elég sokan. Boldog vagyok, hogy tudom. (Lecsapja a telefont. Mikor csöng, nem emeli föl a kagylót. A kezét harapdálja, hogy ne üvöltsön)”

 
(Forrás: Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból.)  
15 pont

3. 

Az alábbiakban az emberi viselkedésről olvasható egy leírás. Elemezze 6-8 sorban Solomon Asch és kutatótársai hatvanas években végzett kutatását az alábbi szempontok alapján! Mi állapítható meg az emberek viselkedéséről olyan helyzetben, amikor a külvilág nyomást gyakorol rájuk? Említsen egy ön által ismert hasonló esetet! Fejtse ki véleményét, álláspontját!

„Képzeljük el magunkat a következő szituációban: önkéntesen vállalkozunk arra, hogy részt vegyünk egy észleléssel kapcsolatos kísérletben. Belépünk egy szobába négy másik résztvevővel együtt. A kísérletvezető egy egyenes vonalat (X vonal) mutat mindenkinek. Ugyanakkor, összehasonlítás végett három másik vonalat is mutat (A, B és C). A feladat az, hogy meg kell határozni, a három vonal közül melyik az, amelyiknek a hossza leginkább megegyezik X vonaléval. Teljesen világos, hogy B vonal a helyes válasz, és amikor majd sorra kerülünk, természeten azt fogjuk mondani, hogy a B. Az illető, aki először következik, gondosan megvizsgálja a vonalakat, és azt mondja: »A vonal«. Kételkedve nézünk rá. »Hogy hiheti, hogy az A vonal az, amikor a vak is látja, hogy B az?« – gondoljuk magunkban. A második, a harmadik és a negyedik személy is az A vonalat mondja megfelelő vonalnak. Kiüt rajtunk a hideg veríték. Végül mi következünk: »Hát persze, hogy az A vonal – jelentjük ki. Mindig tudtam.«”

 
(Forrás: Elliot Aronson: A társas lény.)  
5 pont

4. 

Mutassa be 8-12 sorban, hogy az alábbi esetben milyen gazdasági érdekek hatására szorult háttérbe a környezet védelme!

Befektetők X. város határába új üzletközpontot akartak építeni. A terület egy ritka, sok biológust és diákot vonzó békafaj otthona. Az építtetők az eredetileg megadott nagyságú központ mellett érveltek, a központ mellé nagyméretű parkolók, új bekötőút kiépítését tervezték, amelyek mellé fákat, bokrokat akartak telepíteni. A helyi környezetvédők a városi rendezési terv hiányában a központ építésének elhalasztását kérték, illetve olyan terv elfogadását javasolták, amely a környezeti érdekekre tekintettel lehetetlenné tenné az üzletközpont felépítését. A város vezetése engedélyezte az üzletközpont felépítését.

 
5 pont

5. 

Elemezze és értelmezze 8-12 sorban az esetet, adjon tanácsot Józsefnek!

Kovács Józsefnek 25 év után megszűnt a munkahelye. Talált a szakmájának megfelelő állást, de a vállalkozó hivatalosan csak minimálbéren foglalkoztatná, annak körülbelül a dupláját kereshetné meg „nem hivatalosan”.

 
5 pont

6. 

8-12 sorban mutassa be, hogy milyen tényezők vezettek az alábbi történetben a fiú deviánssá válásához! Fogalmazza meg saját véleményét is az esettel kapcsolatban!

Csaba első, tervezett gyermekként, időre született. Otthon az első néhány hét nagyon nehezen telt el, a gyermek szinte megállás nélkül sírt, anyja úgy emlékszik vissza ezekre a hónapokra, hogy teljesen egyedül maradt a csecsemő gondjaival, és teljesen tehetetlennek, rossz anyának érezte magát. Csaba az óvodában társaival agresszíven viselkedett, ez folytatódott az iskolában is, párosulva gyengébb tanulmányi eredménnyel. Szülei elsős korában váltak el. Először ötödikben bukott meg, ekkor történt az első lopása is; otthonról pénzt vitt el, és csokit vett belőle az osztálytársainak. Hatodiktól fokozatosan ki-kimaradozott az iskolából, és egy deviáns csoporttal lógni kezdett. Később egyre nagyobb bajba sodorta magát, míg szülei teljesen elvesztették a kontrollt fiuk viselkedése fölött.

 
5 pont

7. 

Elemezze az esetet 8-12 sorban! Mi lehet az oka a viselkedésromlásnak? Fejtse ki véleményét avval kapcsolatban, hogy mit tehet egy szülő hasonló helyzetben?

Petinek hatéves korában kistestvére született. Kezdetben nagyon örült neki, sokat foglalkozott vele. Néhány hónap elteltével megváltozott a viselkedése: kistestvérével ellenségesen kezdett viselkedni, ha anyjuk nem látta, néha rá is ütött. Az iskolában szétszórtan viselkedett, otthon is sokkal nyűgösebb és követelőzőbb lett. Éjszakánként néha bepisilt, pedig ez évek óta nem fordult vele elő.

 
5 pont

3.3. Esetelemzések javítási útmutatói és diákok megoldásai

Esetelemzések során a következőket értékelik:

 • Mennyire képes a vizsgázó a forrás megértésére és értelmezésére?
 • Mennyire képes rendszerezésre, lényegkiemelésre?
 • Mennyire képes logikus szövegalkotásra?
 • Milyenek a tárgyi ismeretei?
 • Milyen mértékű a problémaérzékenysége?
 • Milyen a fogalomhasználata?
 • Mennyire képes az eset komplex társadalomtudományi megközelítésére, vagyis a tárgy keretében tanultak gyakorlati alkalmazására?
 • Mennyire képes esetelemzésében a megadott szempontok érvényesítésére?
 • Mennyire képes elkerülni a leegyszerűsítéseket: a közhelyes, lapos pszichologizálást, szociologizálást, a filozófiai közhelyeket, valamint az erkölcsi ítélkezést és a lapos moralizálást?

Feladat:

 • Oldja meg a következő pszichológiai témájú feladatot!

Az alkotó egyéniség

Elemezze az alábbi esetet 5-10 sorban, abból a szempontból, hogy melyek az alkotó ember főbb jellemzői! Érvelését indokolja példákkal, vagy fogalmazza meg saját véleményét is!

A. már már óvodás korában is szeretett rajzolni, de legtöbbször nem azt, amit az óvó néni javasolt, fákat, autót, házat. Ő helyettük különleges állatokat rajzolt, sokszínű világot teremtett magának. Elvárta, hogy megdicsérjék, hogy az ő rajzait mutogassák a többi szülőnek is. Szeretett verekedni, ha a többiek nem akarták követni új és új ötleteinek megvalósításában.

Általános iskolában nehezen nevelhető gyereknek számított. Váratlan megnyilvánulásai, egyéni elképzelései próbára tették tanárai idegzetét. Ha unatkozott valamelyik órán, egyszerűen elővette ceruzáját, és rajzolt. Tankönyveit, füzeteit színes, egyre absztraktabb rajzai díszítették.

Korán elkezdett érdeklődni a lányok iránt, nála sokkal idősebb nők érdekelték. Eljárt velük különböző előadásokra, klubokba, performanszokra. A fotózás megszállottja lett.

Második próbálkozásra vették fel a Képzőművészeti Egyetem festő szakára. Kitűnt új technikák iránti fogékonyságával, sikeres lett. Napjainkban nemzetközi kiállításokon is rendszeresen kiállít, képeit aukciókon árusítják.

Feladat:

 • Értékelje saját munkáját az útmutató alapján!
Szempontok, kompetenciák Az esetelemzés értékelése Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
0–4
 
Tématartás, lényegkiemelés, problémaközpontúság Valóban a tehetség, alkotói készség témájáról ír és nem ágazik el lényegtelen témák irányába.
0–2
 
A feladatban leírt esetnek megfelelő érvek, összefüggések, gondolatok, megállapítások közlése Felismeri, hogy az alkotó ember főbb jellemzői: a változásra való törekvés, az impulzivitás, hajlam a fegyelmezetlenségre, nyitottság az új elképzelések iránt, nonkonformizmus, illetve gyors reagálás az új helyzetekre.
0–4
 
A szakmai nyelv használata Helyesen használja a szakszavakat, például a merészség, kreativitás, nyitottság, nonkonformizmus stb. kifejezéseket.
0–2
 
Önálló vélemény megalkotása Megfogalmaz önálló véleményt vagy saját példákat említ.
0–1
 
Összesen 0-10  
A végső pontszám (összesen/2) a kerekítés után 0-5  

Feladat:

 • Olvassa el alább, hogyan oldották meg a feladatot más diákok!
 • Értékelje az esetelemzést a javítókulcs alapján! Hasonlítsa össze az Ön által adott pontszámokat a szerző által elért eredménnyel!

Az alkotó egyéniség


„Az alkotó ember megy a maga feje után, csak a saját fantáziája szab neki határt. A külvilág művészeten kívül eső része számára unalmas. Mindig azzal a dologgal foglalkozna és foglalkozik, ami neki a legfontosabb a világon: vagyis az egyéni művészete. A művészek viselkedése gyakran eltér a megszokottól, például: váratlan megnyilvánulások, egyéni elképzelések előtérbe helyezése, akaratosság jellemzi őket.

Ezek a gyerekek általában korán érnek és ezért csak az idősebb korosztállyal érzik jól magukat.

Ha jó környezetbe kerülnek, akkor felfedezik tehetségüket és végre tényleg annak szentelhetik magukat, amire mindig is vágytak.”

(D. E. 18 éves)
Szempontok, kompetenciák Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás 0–1 1
Tématartás, lényegkiemelés, problémaközpontúság 0–2 1
A feladatban leírt esetnek megfelelő érvek, összefüggések, gondolatok, megállapítások közlése 0–4 1
A szakmai nyelv használata 0–2 1
Önálló vélemény megalkotása 0–1 1
Összesen 0–10 5
A végső pontszám 0–5 3
 • Olvasson el egy pszichológus által írt megoldást! Keresse ki a szakszavakat és magyarázza meg őket!

„Az alkotó ember rendszerint „kilóg a sorból”, hiszen vannak olyan tulajdonságai, vagy képességei, melyek pozitív irányba eltérnek az átlagtól.

Emellett fontos tény az is, hogy az intelligencia és a kreativitás nem szükségszerűen járnak együtt, lehet valaki kevésbé intelligens, de roppant kreatív. Lehetőségeink tárháza az intelligencia, mely nagyon szerteágazó képességek halmazát jelenti; célja a környezethez való alkalmazkodás.

A kreativitás olyan képesség, mellyel az alkotás folyamatát értelmezhetjük. Jelent eredetiséget, rugalmasságot, elvonatkoztató képességet. Vizsgálatok igazolták, hogy egy bizonyos IQ-szint felett az intelligencia mértéke nem befolyásolja számottevően az alkotást. Mindenesetre az iskolai teljesítmény inkább az intelligenciával korrelál, és nem a kreativitással.

Képességeink kibontakozása tehát leginkább a környezeti feltételek függvénye. Temperamentumunk, adottságaink ugyan veleszületettek, de kezdeményezőkészségünk, újító tendenciáink, önbizalmunk jórészt a környezet megerősítésein múlnak.

Minél melegebb, elfogadóbb, biztatóbb a szülők reakciója a gyermek kezdeti alkotásaira, annál nagyobb kedvvel fog tovább kísérletezni. Fontos, hogy a gyermek életében jelen legyenek az alkotáshoz szükséges tárgyi és idői feltételek, és a rendszeres pozitív visszajelzés, az elfogadó odafordulás.”

(Forrás: Golob András.)

Feladat:

 • Oldja meg a következő pszichológiai témájú feladatot! Elemezze az alábbi esetet 5-10 sorban abból a szempontból, hogy az új keletű, szektaként számon tartott vallásos kisközösségek milyen vonzerővel bírnak; illetve milyen pszichológiai, társadalmi oka van annak, hogy a fiatalok nagyobb számban csatlakoznak hozzájuk! Fejtse ki saját véleményét is a témával kapcsolatosan!

Szekták vonzereje

Laci sodródó tizenévesként egyre kevésbé találta a helyét a világban. Az iskolában nem érezte jól magát; szülei elégedetlenek voltak vele, és elég magányosnak is érezte magát. Társtalanságában megtalálta őt egy gyülekezet, ahol új perspektívák rajzolódtak ki elé; a túlvilági üdvözülés mindennél fontosabb lett számára. Az érettségi megszerzése után szüleivel megszakította a kapcsolatot, és teljesen az újonnan megismert eszméknek szentelte életét.

 • Értékelje saját munkáját az útmutató alapján!
Szempontok, kompetenciák Az esetelemzés értékelése Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
0–1
 
Tématartás, lényegkiemelés, problémaközpontúság Valóban a szekták fiatalokra tett hatásáról, vonzerejéről ír, és nem ágazik el lényegtelen témák irányába.
0–2
 
A feladatban leírt esetnek megfelelő érvek, összefüggések, gondolatok, megállapítások közlése Felismeri, hogy a szekták hatékonyan kihasználják a fiatalok identitáskereső törekvéseit. A magányos, elidegenedett, bizonytalan serdülőknek társaságot, életcélt és önazonosság-tudatot kínálnak, ebben rejlik a viszonylagos népszerűségük.
0–4
 
A szakmai nyelv használata Használja a szekta, identitás, önazonosság, hiánypótlás, közösség stb. kifejezéseket.
0–2
 
Önálló vélemény megalkotása Megfogalmaz önálló véleményt. 0–1  
Összesen 0–10  
A végső pontszám (összesen/2) a kerekítés után 0–5  
 • Olvassa el egy diák esetelemzését!
 • „Mára egyre elterjedtebbek a szekták Magyarországon is. Tagjaiknak a többsége céltalan, reményvesztett és boldogtalan emberként csatlakozott a közösséghez. Az új, eddig ismeretlen célok (például: túlvilági üdvözülés), az új barátok és elvek új értelmet adtak az életüknek.

  A szekták igyekeznek egy zárt, családias közösséget kialakítani, hogy tagjaik érezzék, hogy végre tartoznak valahová. Ezért gyakran előfordul, hogy az új tagok eltaszítanak maguktól mindenkit, aki nem vallja az ő új elveit.

  Statisztikák kimutatták, hogy főleg fiatalok csatlakoznak a szektákhoz. Ennek oka a szövegből is jól kivehető. Tizenévesen a fiatalok többsége már nem találja helyét a szülei világában, kíváncsi, önállósodni szeretne, szeretné kialakítani saját világát és baráti körét. Ebben az esetben a szekták könnyen kihasználhatják a fiatalok identitáskereső törekvéseit. A magányos, rossz közérzetű, céltalanul tengődő fiatalok könnyen a szektákban vélhetik felfedezni az új életcélt, barátokat, így teljesnek érezhetik az életüket.

  Személyesen még nem volt tapasztalatom arról, hogy milyen negatív illetve pozitív hatása van egy szektához való tartozásnak, de a baráti körömben van egy lány, akinek – a forrással ellentétben – az egész családja „szektás”. Én úgy látom, hogy a lány a szekta elvei miatt nem él úgy, mint egy átlagos fiatal. Sok dolgot másként lát és él meg mint, mi és sok mindenről lemarad, amit később megbánhat.”

  (B. A. 19 éves)
 • Értékelje az esetelemzést javítókulcs alapján! Hasonlítsa össze az Ön által adott pontszámokat a szerző pontozási eredményével.
Szempontok, kompetenciák Adható pont Adott pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás 0–1 1
Tématartás, lényegkiemelés, problémaközpontúság 0–2 2
A feladatban leírt esetnek megfelelő érvek, összefüggések, gondolatok, megállapítások közlése 0–4 3
A szakmai nyelv használata 0–2 2
Önálló vélemény megalkotása 0–1 1
Összesen 0–10 9
A végső pontszám 0–5 5

3.4. Esetelemző feladatok tára

Elemezze az alábbi esetet 5-10 sorban, abból a szempontból, hogy miért válhatott John Lennon a beat-korszak emblematikus alakjává! Érvelését indokolja példákkal, vagy fogalmazza meg saját véleményét is!

Zenészi életpálya

„1940. október 9. 6 óra 30 perc. Szirénazúgás, német bombák hullanak Liverpoolra. Ebben a pokolban jön világra Alfred Lennon hajópincér, és felesége, Júlia fiúgyermeke. John hároméves, mikor apja elhagyja családját. John anyja újból férjhez ment, ekkor a fiú Mimi nevű nagynénjéhez, egy szigorú, polgári hölgyhöz került. Az egész városnegyedben Mimi volt az egyetlen, aki Johnt szerette. Mint bandavezér, John apróságokat lopott a boltokból – ő volt az ügyeletes verekedő. »Agresszív voltam, mert én akartam lenni a központ. Én akartam lenni a vezér. Ezzel küzdöttem le a kisebbrendűségi érzésemet. Másrészt meg voltam győződve róla: zseni vagyok, de ezt senki nem vette észre. Arra gondoltam: bolond nem lehetek, mert senki sem dugott diliházba. Világos volt tehát, hogy zseni vagyok.«"

(Forrás: Koltay Gábor: John Lennon.)

Feladat:

 • Értékeljen mások által írt esetelemzést! Egy diák által írt esetelemzést olvashat alább.
 • „John Lennonnak nehéz gyerekkora volt: apja elhagyta a családot, így hiányzott az életéből a férfi, az apa figurája, egy erős vezető szerep. Az anya újra férjhez ment, így ő anyja új életében nem kapott helyet, ezért nagynénje nevelte, akinek szigorúsága ellen lázadt.

  Kisebbségi érzései voltak, mert környezete nem szerette őt. ő akart a középpontban lenni. Ez már fiatal korában megnyilvánult, amikor bandavezér lett. Célja az volt, hogy kitűnjön a többiek közül. Ez eleinte lopásokban nyilvánult meg, de gyakran erőszakot is alkalmazott. Lázadó természet volt, azt akarta, hogy figyeljenek rá. Meg volt róla győződve, hogy ő a zseni, csak ezt még senki nem vette észre.

  A 60-as évek lázadó hangulata ösztönözte arra, hogy Paul McCartney-val megalapítsák a Beatles-t. A mindennapi élet elől akartak a zenébe menekülni. Mivel munkásosztályból származott, könnyebben átérezte a környezetének gondjait, bajait, ezért elsősorban ennek a társadalmi rétegnek írt. Rajongóiknak is könnyű volt vele azonosulni. A lázadás, normaszegés követhető példájává vált ruházatában, hajviseletében, gondolataiban.

  (H. K. 18 éves)

4. Döntési dilemmák, helyzetek

Az ilyen típusú feladatoknak mindig etikai vonatkozásai vannak. Mivel az emberek számára egyidejűleg különböző értékek a fontosak, bizonyos esetekben rákényszerülhetünk a köztük lévő választásra. A mérlegelés érveléssel, bizonyítással, saját magunk meggyőzésével jár, a lehetséges döntés következményeinek végiggondolásával zajlik. Csak erkölcsös, mindennapi, szokásos értékítéletű emberek döntését mérlegelhetjük, fanatikus, elkötelezett vagy erkölcstelen személyek adott helyzetben másfajta döntési kényszer előtt állnak, csak azt kell végiggondolniuk, ebben a konkrét helyzetben is kitartanak-e korábbi elveik, közösségi elkötelezettségük mellett vagy sem.

Feladat:

 • Olvassa el az 4.1. alatti szöveget úgy, hogy feltételezi, előzményként a következő áll a szövegben:
 • „Péter 2 hónapja szökött meg a börtönből, ahol autólopás miatt ült. Jelenleg egy régi barátnője lakásában rejtőzködik.”

  Hogyan változott az esetről az elképzelése?

 • Olvassa el az 4.1. alatti szöveget úgy, hogy feltételezi, előzményként a következő áll a szövegben:
 • „Péter már három éve egy szekta tagja, ahol a tagok teljes szegénységet fogadnak, napjaikat főleg imádkozással és olvasással töltik.”

  Hogyan változott az esetről az elképzelése?

 • Olvassa el a 4.1. alatti szöveget úgy, hogy feltételezi, előzményként a következő áll a szövegben:
 • „Péter mióta egy véletlen golyó kioltotta fivére életét, egy magát forradalminak kikiáltó terrorista csoport tagja lett. Mindent elkövetnek, hogy legyen elegendő pénzük robbantásos akciók végrehajtásához. Mostanában nemrég elhunyt nagyapjának lakásában húzta meg magát, telefonüzenetre vár, hogy mikor lesz a következő akciójuk.”

  Hogyan változott az esetről az elképzelése?

4.1. Korábbi évek döntési dilemmát, helyzetelemzést tartalmazó feladatai

Az esszéfeladatok megoldását az Oktatási Minisztérium honlapján: a www.om.hu vagy www.om.hu címen találja meg.)

 1. Olvassa el az alábbi szöveget! Mutassa be a főszereplő döntési folyamatának etikai vonatkozásait 10-15 sor terjedelemben! Fogalmazza meg személyes álláspontját is!
 2. Sötétedett már, mikor Péter hazafelé tartott, fáradt volt, és semmi másra nem vágyott, mint nyugalomra, csendre, saját szobája biztonságára. Látta már magát, ahogyan kezében a teás csészéjével beleül nagyapjától örökölt hatalmas, puha karosszékébe, amikor megbotlott valamiben. A sötétben nem igazán látta, mi az. Lehajolt, felvette. Egy jól kitömött irattárca volt rengeteg rekesszel, rengeteg papírdarabkával, cédulával. Automatikusan kotorászni kezdett benne: igazolványok, bankkártyák, és elég sok papírpénz. – Végre megvehetem magamnak azt a jó kis horgászfelszerelést! – villant át az agyán a lelkes gondolat. Egy pillanatra megijedt magától. Letette a földre az irattárcát, de közben körbenézett, jön-e valaki. Nem jött senki. Mit csináljon? Vegye ki a pénzt, s költse el, vigye vissza a tulajdonosának, hiszen itt a tárcában a címe, neve, vagy hagyja itt az egészet, majd más eldönti, mit csinál vele.

  10 pont

4.2. Döntési dilemmát, helyzetelemzést tartalmazó feladatok tára

 1. Olvassa el az alábbi szöveget! Mutassa be a főszereplő döntési folyamatának etikai vonatkozásait 10-15 sor terjedelemben! Fogalmazza meg személyes álláspontját is!
 2. Harmath Jánosnak gyönyörű gyümölcsfái voltak, körte, alma, barack. Mivel alacsony volt a nyugdíja, szerette volna eladni a termést a közeli város piacán. De már évek óta nem volt rá módja, mert a félérett gyümölcsöt mindig lelopták. Megmagasította kerítését, nem használt. Szögesdrótot tett a tetejére, elvágták. Éles üvegcserepekkel szórta tele a kertet, látott is néhány vércseppet, de körte, az nem maradt. Bodri kutyája mellé egy dobermann kutyát is beszerzett, de a kutyát hamarosan megmérgezték. Ekkor a barackfája köré új vezetéket tekert, és áramot vezetett bele. Másnap a fa alatt holtan találták K. S. 13 éves helybélit, egy jól tanuló iskolás fiút.

 3. Elemezze az alábbi esetet! Hogyan döntene a bíró helyében? Indokolja meg az ítélethozatalát!
 4. P. I. A rossz látási viszonyok miatt elgázol egy kivilágítatlan kerékpáron ülő részeg kerékpárost, aki a helyszínen meghal. Két kiskorú gyermekét testvére vette magához, mivel édesanyjuk már meghalt.

 5. Olvassa el az alábbi szövegeket! Mi a két eset közt a leglényegesebb különbség? Mutassa be a szereplők döntési folyamatának etikai vonatkozásait 10-15 sor terjedelemben! Fogalmazza meg személyes álláspontját is!
  1. Egy haldokló rákos beteg arra kéri orvosát, dr. Nagyot, hogy hagyják abba a nagy fájdalmakkal járó kezelését, inkább engedjék meghalni.
  2. Dr. Kovács mint orvos úgy dönt, nem alkalmaz egy olyan – roppant drága – kezelési módot, amellyel néhány hónappal meg lehetne hosszabbítani a 89 éves beteg életét.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.