2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése

3. A projektkészítés kiskátéja

2009. június 17.

3. A projektkészítés kiskátéja

Miután a projektvizsgával kapcsolatos szakkifejezéseket megismerte, most lássuk az egyes munkafázisokat!

3.1. Van-e kötött formája a dolgozatnak?

Igen, mert dolgozatának külső jegyei befolyásolják a munkája egészéről alkotott képet. Ezeket az elvárásokat nem a vizsgaszabályzat írja elő, hanem a szokásjog érvényesül.

A formai követelményeket könnyű teljesíteni, ha kezdettől így készíti el dolgozatát. Bármelyik műfajcsoportban dolgozik, rövidebb-hosszabb írásos részt alkot majd, vegye figyelembe tehát a következőket!

a) Mire figyeljen, ha kézzel írt dolgozatot ad be?

Fontos! Biztos, hogy nincs lehetősége szövegszerkesztő használatára? Nem elvárás a nyomtatott verzió, de mégiscsak könnyebb a javítás, csökken a helyesírási hibák lehetősége.

A munkanaplót, a portfólióba kerülő jegyzeteket írhatjuk kézzel, ha olvasható az írásunk és biztos a helyesírásunk. (Pontozással értékelik!)

Ha mégis kézzel írja a dolgozatot, a következőkre figyeljen!

 • A margók érdekében kb. 3-3 cm-t minden oldalról hagyjon szabadon! Nehogy megvonalazza a sorokat!
 • Egyenes sorokban, azonos betűmérettel írjon!
 • Használjon bekezdéseket olyan gyakran, amennyire csak lehet!
 • Számozza meg az oldalakat!
 • Minden fejezetet kezdjen új oldalon!
 • A/4-es fehér, viszonylag vastagabb papírt használjon!
 • Csak az egyik oldalra írjon!

b) Hogyan állítjuk be a szövegszerkesztő programot?

Javasolható a 12-es betűméret, álló lapon 3-3 cm-es margó, 1,5-es sortávolság. Leggyakrabban a Times New Roman betűtípust szokták használni. A „Beszúrás” menüben állítsa be az oldalszámozást is! Legyen következetes a dőlt vagy aláhúzott betű alkalmazásában!

Logikusan építse fel a fejezetek, alfejezetek számozását, használja hozzá a „Formátum” menüpontot!

c) Nincsenek formai elvárásai a nem írásbeli részeknek

A művészi, alkotói folyamatot, kreativitását nem korlátozza a vizsgaleírás.

3.2. Mivel kezdjem? Anyaggyűjtéssel?

A téma kiválasztása után kezdődhet a szakirodalommal való ismerkedés. Nemcsak könyvek, hanem webcímek, újságok, filmek, rádióműsorok is a segítségére lehetnek, ezek feltüntetése és pontos bibliográfiai adatainak megadása nélkülözhetetlen. Rövidebb terjedelmű, tudományos és ismeretterjesztő cikkek, írások, tanulmányok, statisztikai évkönyvek, albumok, filmek pontos felsorolása is szükséges.

Fontos! Minden elolvasott anyagról készítsen külön lapokon emlékeztetőt! A későbbi félreértések elkerülése végett idézőjellel jelölje, ha másolása szó szerinti! A szakirodalomról készített jegyzeteit a portfólióban helyezze el!

Az anyaggyűjtés terjedjen ki a téma értelmezésein kívül a választott műfaj elméletével való megismerkedésre is. Ez különösen fontos forgatásnál, riportnál, kérdőívnél. Bizonyos helyzetekben a jogszabályi háttérrel, személyiségjogokkal, esetleg adószabályokkal is tisztában kell lennie, főleg, ha rendezvényszervezésre vállalkozik.

Amennyiben internetes böngészőprogramok segítségével választja ki a szakirodalmat, különösen fontossá válik az adatközlő hitelességének kérdése. A szakirodalomban való jártassága részben a konzultációk alkalmával, részben a dolgozatában leírt utalásokkal bizonyítható. Ehhez nélkülözhetetlen az olvasott anyag kijegyzetelése.

Feladat:

 • Keresse ki társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó könyvek bevezető részében a művek céljának meghatározását! Milyennek ítéli meg az adott könyv célmeghatározását?
 • Keressen hipotézis megfogalmazására példát!
 • Ismerjen meg néhány olyan folyóiratot, mely rendszeresen közöl társadalomtudományi kutatásokat!
 • Töltse ki a táblázatot kedvenc könyve adataival!
ADATTÁBLA
Szerző (jogtulajdonos)  
Cím  
Alcím  
Fordító  
Szerkesztő (alkotószerkesztő)  
Kiadó  
Kiadás éve  
 • Néhány lehetséges példa a bibliográfiai adatok helyes feltüntetésére:
 • Jakab György: Történelmi szó- és képtár,
  Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, 1993.
  Borrell, Josep: A kihívás éve: 2005.
  In: HVG 2005. január,
  A kétszintű érettségiről
  www.tte.hu

  Litván György: Jászi Oszkár és a zsidókérdés.
  In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában,
  Balassi kiadó, Budapest, 1995.
  45–54. oldal

3.3. Szükséges-e célkitűzés és hipotézis megfogalmazása?

Igen, és nem csak azért, mert külön pontozzák! Nem kezdhet a projektérettségi megvalósításához, a vele járó kutatómunkához egészen pontos célmeghatározás nélkül. A célkitűzés szorosan összefügg a választható műfajjal, és részét képezi a módszerek meghatározása is.

A projektvezető tanárral közösen határozza meg a projektmunka konkrét témáját és műfaját! Mivel a műfajokat három nagy csoportba sorolták, és műfajcsoportonként készítik el a javítási útmutatót, az Ön joga a dolgozat írásos részében meghatározni, hogy a projektet melyik műfaji csoport szempontjai szerint értékeljék.

Célkitűzését a projekt írásos részének elején ismertetnie kell.

Feladat:

 • Az alábbiakban idézeteket olvashat néhány elkészült projektérettségi célkitűzéséből. Fogalmazza meg erényeiket, hibáikat!
 • Keresse meg a korábbi vizsgaidőszakok témái közül, vajon melyik megvalósításához tartoznak!
 • „Dolgozatom témája az önkormányzat működése a közoktatásban – társadalmi visszhanggal. A téma első hallásra talán meglepő. Mi köze az önkormányzatnak a közoktatáshoz? – kérdezheti egy átlagember. Dolgozatom célja ennek ábrázolása, tulajdonképpen egy átlagember okítása, hogy miután elolvassa dolgozatomat azt felelje: nos, nagyon is sok.”

  Debrecen, 19 éves fiú

  „Hajdúszoboszlói lakosként a hajdúszoboszlói önkormányzat közoktatásbeli szerepét szeretném bemutatni, majd néhány lakos – véleményem szerint általánosnak tekinthető – véleményét ismertetem. Mindenekelőtt azonban lássuk magát a várost!”

  Hajdúszoboszló, 18 éves

  „A koldusoknak nagyobb a túlélési esélye a városokban, mint a kisebb településeken.”

  Pécs, 24 éves

  „A civilszervezetek Pécsett az országos szint felett végzik a hajléktalan koldusok ellátását.”

  Pécsi 26 éves

  „Az emberek többsége elítéli a koldusokat, vagy bizalmatlan, tartózkodó a velük való kapcsolatteremtésben.”

  Pécsi 33 éves férfi

  „A házat ökoszisztémának tekinteni sokak számára új és meglepő elképzelésnek tűnik. Pedig csupán divatos kifejezése annak, amit eleink ösztönösen tudtak, és nem volt szükséges szavakba foglalniuk. Maga a környezettant jelentő ökológia szó a »ház« jelentésű görög oikoszból származik. A környezettan tudománya szerint minden állat és madár a maga »élőhelyén« lakik, s léte, élelme, fészke mind-mind anyag- és energialáncolatok vagy -áramlatok egymásra utalt részecskéi. Környezetünk azért van egyensúlyban, mert minden kölcsönhatásuk hozzájárul egy ilyen dinamikus változatlanság fenntartásához. Házaink valaha szorosabban illeszkedtek be a környezetrendszerükbe. Helyi anyagokból épültek, helyi energiát, táplálékot és vizet fogyasztottak, hulladékukat helyben újrahasznosították. Ma viszont ezt a kül-, és belvárosokban is újra meg kell tanulnunk, és a városi környezetre kell alkalmaznunk: biztosítva a környező épületektől való lehető legnagyobb védettséget, azt növényzettel növelve, napfűtést vagy -hűtést és újrahasznosító rendszereket alkalmazva.”

  Debrecen, 18 éves leány

  „Nemcsak az szabja meg az egyes ember és a hivatal viszonyát, hogy valaki milyen érzésekkel lép be, hanem sokkal inkább, hogy milyenekkel távozik.”

  (Imre Sándor, 1936.)

  „Napjainkban Magyarországon a közigazgatási hivatalokat, valamint a közszolgáltatási szervezetek ügyfélszolgálati irodáit közel tizenkétmillió állampolgár keresi fel évente.

  Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a különböző közigazgatási döntések és tevékenységek szinte átszövik mindennapi életünket, hiszen gyakorlatilag egyetlen állampolgár sem kerülheti el, hogy kapcsolatba kerüljön a különböző államigazgatási szervekkel.

  Rendkívül fontos a lakossági ügyintézés színvonala, hiszen ez alapján ítélik meg az emberek a közigazgatást. Kitűnik, hogy milyen nagy szereppel bír a jól szervezett közigazgatás, milyen fontos a hatékony ügyfélszolgálat mindennapi életünkben.

  Legfőbb célom összehasonlítani a szakirodalom által vázolt ideális ügyfélszolgálatot egy a valóságban működővel, miközben megvizsgálom az ügyfélszolgálat jelentőségét és bemutatom annak fogalmi rendszerét.

  Mindezek után kiemelten foglalkozom egy működő ügyfélszolgálati rendszerrel. Bemutatom tehát a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Főosztályán belül működő Okmányirodát.”

  A. G. Pécs

  „Felmérésem célja annak eldöntése: elégedettek-e a debreceniek az önkormányzati képviselők oktatási tárgyban hozott döntéseivel.”

  H. K.

3.4. Mi történik, ha a célkitűzésem csak részben valósul meg?

Az írásbeli projekt végén tisztázni kell, mit sikerült megvalósítani a célkitűzésekből. Ha felmerültek bizonyos előre nem látható nehézségek, és a célkitűzést csak részben sikerült megvalósítania, akkor erre szükséges kitérnie. Máskor a gyakorlatlanság lehet a részbeni sikertelenség oka. Ebben az esetben a tények pontos végiggondolásának, a következtetések levonásának a projekt részét kell képeznie. A munkanaplóból derüljön ki, mikor, milyen események hatására döbbent rá az eredeti célkitűzés megvalósíthatatlanságára. Tanárával egyetértésben új, pontosabban körülhatárolt célkitűzéssel folytassa a munkát! Ha mindez a leadás előtti 24 órában derül ki, akkor baj van, erre nézve nincsenek tanácsaink.

3.5. Mi a hipotézis?

A hipotézis olyan feltételezés, kiindulópont, amelyre a további kutatásai épülnek. Az egyéni kutatómunka hipotézisének meghatározása egy jól megfogalmazott kérdésfeltevés vagy állítás.

Feladat:

 • Ha célkitűzése annak vizsgálata, miként hatott az a hír a lakosságra, hogy Pécs kulturális főváros lesz 2010-ben, akkor Ön szerint melyik hipotézis a helyes?
  • Sok az ellenzője, mert máshonnan fog forrásokat elvonni.
  • Főleg a polgármester pártállásával azonosulók támogatják.
  • Csak szűk értelmiségi körben ismert a hír.
  • A fővárosi cím elnyerésének támogatói között nem lehet lényeges különbséget tenni kor, iskolai végzettség, pártszimpátia szerint.

Mind a négy állítás megfelelő hipotézis lehet, a vizsgálat végeredménye dönti el, hogy igaz vagy megcáfolt az állítás.

A hipotézis a kutatás során vagy igazolódik, vagy az eredmények megcáfolják azt, mindezt szükséges a dolgozat végén dokumentálni és értékelni. Az érettségi értékét nem befolyásolja, ha a hipotézis megdőlt, hisz a tudományos felfedezések sorához is zsákutcákon keresztül vezetett út, de fontos, hogy próbáljon magyarázatot találni rá.

Feladat:

 • Említsen a középkori aranycsinálásért küzdő alkimisták esetén túl olyan kutatásokat, amikor a hipotézis megdőlése vezetett eredményre!
 • Visszatérve az előbbi feladathoz, gondolja végig, hogy a kulturális fővárosi címhez kapcsolódó négy hipotézis vizsgálata során mennyire eltérő kérdőív összeállítására lenne szükség!
 • Alább idézeteket olvashat egy elkészült projektérettségi hipotéziséből és a hipotézis értékeléséből. Fogalmazza meg erényeit, hibáit!
 • „Felmérésem célja annak eldöntése: elégedettek-e a debreceniek az önkormányzati képviselők oktatási tárgyban hozott döntéseivel.”

  „A megkérdezettek többségének véleménye, hogy az önkormányzat hatáskörét tekintve a rendszabályoknak megfelelően jár el. Az önkormányzat alkalmazottai az iskolák és az óvodák dolgozóival egyetértésben és körültekintően hozzák meg döntéseiket a közoktatási intézményekre nézve, hogy az a gyermekeknek és szülőknek egyaránt megfelelő legyen.

  Kevesen ugyan, de voltak, akik nem értettek egyet mindenben az önkormányzat határozatait illetően, mégpedig a beiskolázás szabályaival. Az önkormányzat ugyanis a várost körzetekre osztja fel, és minden körzethez hozzárendeli az adott területhez legközelebbi közoktatási intézményeket. Ezzel megakadályozza a szabad iskola- és óvodaválasztás jogát a szülők, illetve gyermekek számára. Ez a határozat azonban az utóbbi időben megszűnni látszik.”

  „Ma már elmondhatjuk, hogy a bürokrácia nem annyira gőgős és öntelt, mint volt néhány évvel, évtizeddel ezelőtt, ami persze nem azt jelenti, hogy nem lenne mit javítani.”

  „Egy-egy vizsgálat elvégzésére többféle módszer alkalmazása lehetséges, de nagyon lényeges az, hogy mindig a problémához legjobban illeszkedő módszert válasszuk. Dolgozatom elkészítéséhez az interjút valamint a kérdőívek használatát választottam, mivel ezeket ítéltem a legalkalmasabb vizsgálati módszernek. Amikor a személyek élményeire, múltbéli tapasztalataira, egyéni vélekedésére vagyunk kíváncsiak, interjúra illetve kérdőívekre van szükség.”

3.6. Érdemes-e munkatervet vagy hálótervet készítenem?

Igen, mert a projekt részfeladatainak ütemezésére szolgál. Mellékelnie kell a kész munkához. Ráadásul rendszeres vezetését pontozzák is. Heti, kétheti vagy tíznapos bontást javaslunk.

A továbbiakban heti bontást feltételezünk, ezért a kiindulópont a munkaterv készítésénél rendelkezésre álló hetek számának meghatározása. Az első hét: szándék a projektérettségire, az utolsó pedig: a projekt beadása. Hivatalosan ennek a dátuma az írásbelik első napja, azaz a magyar írásbeli ideje. Amikor az utolsó hetet tölti a gimnáziumban, az a hét már nem a projektkészítés ideje, tehát a hivatalos dátumból érdemes 10 napot visszaszámlálni, és azt a napot megjelölni leadási időpontul. Az elvégzendő feladatokat érdemes a táblázatba alulról (időben visszafelé haladva) beírnia.

Feladat:

 • Értékelje a megadott munkaterv betarthatóságát!
 • Jónak tartja-e a megírandó dolgozatoldalak számának feltüntetését?
Munkaterv projektérettségire
Dátum Hátralévő hetek száma Projektvezető által adott feladatok, konzultációk Teendőim Az elkészített oldalak számának minimuma
November 20. 21   Szándék a projektérettségire  
November 30. 20 1. konzultáció Munkanaplósablon, munkaterv készítése  
December 10. 19   Téma és műfaj kiválasztása, motiváció feltüntetése a munkanaplóban  
December 20. 18   Célkitűzés és hipotézis megfogalmazása 1
December 28. 17   Anyaggyűjtés  
Január 10. 16   Anyaggyűjtés  
Január 20. 14   Kérdőív összeállítása, sokszorosítása 2
Január 30. 13   Felmérés  
Február 10. 12 2. konzultáció Felmérés összesítése 4
Február 20. 10   Részfejezet megírása 9
Február 28. 9   Bibliográfia összeállítása 10
Március 10. 8   Korrigálás 10
Március 20. 6   Kidolgozás 13
Március 30. 4   Kidolgozás 16
Április 10. 3 3. konzultáció Portfólió összeállítása 20
Április 20. 1   Nyomtatás, végső ellenőrzés, kötés 20
Április 30. 0 Leadás   20

Másfajta változatban is bemutatjuk mindezt.

  Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.
Anyaggyűjtés              
Tervezés              
Konzultáció              
Végleges projektterv és ütemezés              
A „nyers” változat              
Konzultáció              
A végleges produktum – I. szakasz              
A végleges produktum – II. szakasz              
Konzultáció              
A végleges leadás              

A hálótervet munkája ütemezésére akkor ajánljuk, ha nem a hagyományos házi dolgozat formájában készül, és így több helyszín, időpont, feladat egyeztetését kell megoldania. Táblázatszerű formája biztosítja a könnyebb áttekinthetőséget.

Ha a külső feltételek (technika, közreműködők stb.) nagymértékben befolyásolják a projektmunkát, különösen fontos a jó tervezés. Ebből a szempontból több szinten érdemes hálótervet készíteni:

 • saját munka,
 • a közreműködők tevékenysége,
 • a technikai feltételek összehangolása a projektmunkával,
 • a pénzügyi szükségletek pontos tervezése.

Igazán az a fontos, hogy

 • legyen átlátható a projektmunka teljes folyamata;
 • legyen átlátható a projektmunka valamennyi területe, illetve a különböző rovatokban megjelenő szükségletek (pénz, technika, segítség stb.);
 • mindig tudjuk, hol tartunk a megvalósítás folyamatában.

Ha valaki nem szereti a táblázatos formát, hálótervet készíthet folyamatos szövegként is, esetleg önálló lapokra írva az egyes fázisokat. Főbb elemei a követezőek:

 • cél
 • tartalom vagy tevékenységek
 • időbeli ütemezés
 • szükséges feltételek
  • pénz
  • személyek
  • eszközök
 • tervezett konzultációk
 • tervezett produktumok, háttéranyagok

Feladat:

 • Gondolja végig, mennyire feszített az alább olvasható ütemterv!
 • ÜTEMTERV
  • 2004. november 9. – Témakörök megismerése.
  • November 25. – Téma kiválasztása.
  • December első két hete – Szakirodalom kikeresése a könyvtárból az általános tájékoztatáshoz (ügyfélszolgálati tevékenység kérdéskörben).
  • 2005. január első hete – A kigyűjtött szakirodalom elolvasása, adatok gyűjtése, bibliográfiában való összegyűjtése.
  • Január második hete – Okmányiroda vezetőivel történő egyeztetés, téma: adatok kérése a működésről, vonatkozó jogszabályi anyag megkérése, belügyminisztériumi tájékoztató anyagok, tananyagok kérése, egyeztetés az okmányiroda vezetőjével a vele készülő interjú időpontjáról. Jogszabályi anyag kigyűjtése a CD jogtárból.
  • Január harmadik hete – Interjú a vezetővel, téma: az osztály szerepe, rendeltetése, szervezeti felépítése, az osztály tevékenységeinek felmérése, az illetékességi területtel kapcsolatos kérdések megbeszélése, az okmányiroda személyi állománya, tárgyi feltételrendszere. Interjú az okmányiroda egyes dolgozóival a munkafeltételekről és működésről.
  • Január végéig – Általános részek (1. és 2. rész) kidolgozása a szakirodalomban olvasottak, hallottak alapján. Harmadik rész kidolgozása az okmányiroda működéséről, feladatairól, az ehhez kapcsolódó jogszabályok kigyűjtése, megjelölése.
  • Február eleje – Időpont egyeztetése a város hetilapjának munkatársával.
  • Február első két hete – Interjú az újság munkatársával, téma: az okmányirodát érintő megjelent cikkek kigyűjtésének kérése.
  • Február harmadik hete – Az elkészült fejezetek rendszerezése, javítások, pontosítások elvégzése.
  • Március eleje – Jogszabályi felsorolás rendszerbe foglalása.
  • Március közepéig – A dolgozat befejezése, végleges formájának kialakítása. A dolgozat bemutatása az okmányiroda vezetőjének, valamint a sajtó munkatársának – jóváhagyás céljából.

3.7. Munkanaplót vagy kommentárt vezessek?

A projektkészítés folyamatának értékeléséhez nélkülözhetetlen, hogy munkanaplót vezessen vagy kommentárt készítsen, ezt a projektvezető pontozással értékelni is fogja. Egyéniségétől függ, melyiket választja.

A munkanapló javasolt formája fekvő formátumú lapon az alább látható.

Dátum A részfeladat megnevezése Nehézségek, döntések, problémák Személyes élmény, vélemény Következtetések, új célok


       

Feladat:

 • Alább két munkanapló néhány kitöltött sorával találkozhat. Talál bennük valami meglepőt?
 • Keresse meg a mellékelt ütemtervet és a megvalósulást tükröző munkanaplót! Hasonlítsa össze a kettőt! Vonjon le belőle következtetéseket a saját munkájával kapcsolatban!
Egy munkanapló néhány sora
Dátum A részfeladat megnevezése Nehézségek, döntések, problémák Személyes élmény, vélemény Következte-
tések, új célok
10. 15. Témaválasztás   Örülök a környezet-
védelmi témának, én is megmásztam a Zengőt a lokátor-telepítés elkerülése érdekében.
Elmegyek Lantoshoz tanácsért.
11. 29. Információ-
szerzés
Interjú készítése az Ormánság Alapítvány vezetőjével, aki váratlanul elutazott, helyettese viszont hajlandó volt válaszolni. Mintha nem akarna mindent elmondani. Újból felvenni a kapcsolatot az interjúalannyal.
12. 06. Interjú készítése Lantossal Hosszabb beszélgetésre számítottam, de elrohant. Kár volt jégverés után érkezni, feszült volt a hangulat. Újabb interjú készítése helyett inkább önkéntes munkát vállalok, energiaerdőt fogunk telepíteni, és akkor személyesebb benyomásaim lesznek.
A. G. munkanaplója
Dátum Munkafolyamat Nehézségek Tapasztalat, vélemény Következ-
tetés, új célok
Szept.
09.
Témakörök megismerése Választás a témák közül
Nov.
25.
Témaválasztás A téma sokfélesége Hozzánk közeli témát szerencsés választani Az adott terület még jobb megismerése
Dec.
2–15.
Szakirodalom kikeresése, tanulmányozása Túl nagy mennyiségű szakirodalmat kell átolvasni A hivatalos szövegezés nem mindig egyértelmű Jogszabályi nyelvezet jobb megismerése
Jan.
10.
Okmányiroda vezetőivel történő egyeztetés Nehéz időpontot kapni a vezető elfoglaltsága miatt (is) A titkárságon keresztül a legszerencsé-
sebb az egyeztetés
Jan.
12.
Jogszabályi anyag gyűjtése Tetemes jogszabályi anyag áttekintése Jó helyen kell keresni… Megoldás: http://www.
okmanyirodak.
hu
Jan.
17.
Interjú az okmányiroda vezetőivel Okmányiroda tevékenységi köre túl sokrétű Rendszerezni kell a jobb átláthatóságért Fontosabb témák kiválasztása
Jan.
18.
Interjú a dolgozókkal Folyamatos ügyfélfogadás Sokféle vélemény létezik Átlagos vélemény kialakítása szükséges
Jan.
19–22.
1–2. fejezet kidolgozása Nagy mennyiségű információ kigyűjtése és leírása Sok felesleges adat van Lényeg kiszűrése
Jan.
24.
Bibliográfia megírása Az összes használt forrás felsorolása Könyvtáros nem leszek… Remélem…
Jan.
24–27.
Harmadik rész kidolgozása Ide már konkrét adatok kellenek Nem könnyű az okmányirodában dolgozni Következtetések összegzése fontos
Jan.
31.
Egyeztetés a 3. fejezetről Újabb időpont kérése
Feb.
7.
Időpontkérés a Pécsi Extra Hírektől Szerkesztőség pontos címének megtalálása Nem könnyű bejutni a főszerkesztőhöz (sem)
Feb.
14.
Interjú a hetilap képviselőjével Nagy mennyiségű cikk jelent meg A meghatározókat kell kiválasztani Cikkek összefoglalása külön fejezetben
Feb.
17.
Konzultáció Technikai problémák tisztázása Megoldani, ami eddig hátráltatta a már elkészült anyagok bemutatását Új fejezet megírása
Feb.
16–20.
4. fejezet kidolgozása Sajtóanyag rendszerezése
Feb.
21.
Konzultáció A kapott tanácsokat beépíteni Negyedik fejezet befejezése
Feb.
22–23.
Az elkészült anyag egyeztetése Ismét újabb időpont kellett az Okmányirodában és az újságnál
Feb.
24–28.
Egyeztetett fejezetek javítása, pontosítása Hibák pontos kijavítása Egy hibát sem szabad javítatlanul hagyni! Hibátlan dolgozat megírása
Márc.
1–2.
Jogszabályi felsorolás rendszerezése Megtalálni a vonatkozó jogszabályt Bonyolult a jogszabályi hierarchia
Márc.
7–11.
Kérdőíves vizsgálat és annak kiértékelése Vélemények összefoglalása Általában pozitív a megítélés, de akadnak problémák… Dolgozat befejezése…
Márc.
23–31.
A dolgozat végleges formájának kialakítása Logikus sorrend, arányos felépítés kigondolása Sok korrekciót kell végezni a kész anyagon is A hibátlanság biztosítása a témában, szakértők bevonásával
Ápr.
11.
A kész dolgozat bemutatása Újabb időpontok kérése az Okmányiroda vezetőjénél, a sajtó munkatársánál Szerencsére segítőkész szakértőkkel dolgozhattam
Ápr.
25.
Végső konzultáció (harmadik) Hibák kijavítása, tartalomjegyzék megírása Átkozott szövegszerkesztő program! Kész van!

Munkanapló helyett kommentárt is készíthet, a megvalósítás egyes fázisait leírva még kötetlenebb formában számolhat be a projektmunkáról. Ide rögzítheti a megjegyzéseit, saját véleményét és az érzelmeit. A kommentárt is rendszeresen kell vezetni, folyamatosan bővíteni, az egyes bejegyzések dátumát pedig pontosan kell feltüntetni!

3.8. Tartalomjegyzék készítése

Mielőtt elkezdené a munka kivitelezését, először a címet, a bevezetőt és a tartalomjegyzéket írja meg! A tartalomjegyzék munkahipotézisként szolgál, megadja a kereteket. Menetközben bizonyára többször módosítani fogja, de könnyebb átírni, ha van kiindulási alap. Legyen viszonylag részletes, így megadja az egyes fejezetek tartalmát is!

Feladat:

 • Egészítse ki még néhány bekezdéssel a közölt tartalomjegyzéket!
 • Találjon ki címet és témát a közölt tartalomjegyzékhez, és annak megfelelően fogalmazza át!
 •      
  1.  Bevezetés
  1.1.  A témaválasztás indoklása
  1.2.  A központilag megadott téma leszűkítése
  1.3.  Célkitűzés megfogalmazása
  2.  A kérdőíves módszer alkalmazásának terve
  2.1.  A kérdőíves kutatás hipotézise
  2.2.  A módszer ismertetése
  2.3.  A kérdőív összeállításának szempontjai, módja
  2.4.  A megkérdezett személyek kiválasztásának szempontjai
  3.  Kutatási beszámoló a kérdőíves felmérésről
  3.1.  Helyszín és időpont bemutatása
  3.2.  Személyes tapasztalatok a felmérés közben
  4.  A kérdőív kiértékelése
  4.1.  Az értékelés szempontjai
  4.2.  Számszerű adatok
  4.3.  Szöveges értékelés
  5.  Összegzés
  6.  Felhasznált irodalom
  7.  Mellékletek

Fontos! A tartalomjegyzékben feltüntetett számozást, betűtípust, kiemeléseket következetesen valósítsa meg a dolgozatban is!

Ha nem a házi dolgozat jellegű írásos műfajt választotta, hanem szervezőmunkát végez vagy audiovizuális produktumot készít, akkor is szükséges az írásos kommentár, aminek a terjedelme természetesen jóval rövidebb. Ennek a szövegnek is tagoltnak, jól megszerkesztettnek kell lennie, tehát ilyenkor is érdemes a tartalomjegyzék készítésével kezdeni!

Feladat:

 • Húzza alá a fenti tartalomjegyzékből azokat a sorokat, amelyeknek mind a három lehetséges műfaj írásos részében szerepelniük kell!

3.9. Mikor kell részfejezetet írni?

A téma és műfajválasztást követően, a sikeres anyaggyűjtés bizonyítékául következhet a részfejezet készítése. A szaktanár által a konzultációkon meghatározott időpontra a projektmunka egy részét el kell készítenie, és azt javításra át is kell adnia. A részfejezet kifejezés nem feltétlenül írásos alkotást jelent, hisz film, fotó, audiovizuális produktum készítéséről is szó lehet, így mindig a műfajnak megfelelő kifejezésforma részlete adja a megfelelő megoldást.

3.10. Forgatókönyvet írjak?

Többfajta forgatókönyv létezik. Irodalmi értékű változata jellegénél fogva inkább az írásos típusú projektek közé tartozik.

A technikai forgatókönyv lényegében a hálóterv egyik tematikus formájának tekinthető, a képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt elengedhetetlen része. Általános szerkezete a következő.

Időpont, sorszám Tevékenység Személyek Eszközök Költségek Egyéb
1.          
2.          

A technikai forgatókönyvben az elkészítés folyamatát érdemes minél több apró fázisra bontani és a tervezett részeket sorba véve megvalósítani. Például:

 • szervezés,
 • forgatás (felvétel):
  • 1. felvétel
  • 2. felvétel,
 • külső munkálatok,
 • utómunkálatok (szinkron, vágás, feliratozás, stb.).

A technikai forgatókönyvet az esetek többségében érdemes egyszerűsíteni.

Idő, sorszám Tevékenység Technika
1.    

3.11. Filmet szeretnék forgatni! Megtehetem?

Ezt a fajta projektmunkát elsősorban akkor ajánljuk, ha korábban már kísérletezett önálló audiovizuális produktum létrehozásával. Természetesen akkor is próbálkozhat, ha kedveli az ilyen jellegű kihívásokat, és ez lesz az első ilyen jellegű vállalkozása.

Az audiovizuális produktumok létrehozásában kevésbé jártas vizsgázóknak még a tervezés időszakában – egy hagyományosnak mondható „szociofilm” tervezése esetén is –, érdemes próbafelvételeket készítenie, hogy személyesen tapasztalja meg a leírt forgatókönyv és az audivizuális megvalósítás kapcsolatát, a két világ eltérő „nyelvezetét”.

3.12. Használhatok különleges számítógépes programokat?

Nemcsak szövegszerkesztésre, adatfeldolgozásra, képszerkesztésre használhatja a számítógépet, hanem többfajta műfajban tevékenykedhet vele. Például: prezentáció, honlap, grafikai programok, rajzfilm, képregény vagy más módszert is alkalmazhat. Ez utóbbi esetben a választott műfaj a képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt.

A legfontosabb, hogy tanácsadója nyomon tudja követni a tervei megvalósulását, és biztos lehessen benne, hogy önálló munkát végzett! Az is elképzelhető, hogy két tanácsadó tanárt kell felkérnie, a társadalomismeretet tanító mellett még egy informatikai szakembert is. Az informatikai szakember számára készítsen szinopszist, egyeztesse vele annak megvalósíthatóságát!

Fontos! Ha különleges szoftvert használ, nem biztos, hogy iskolájának van olyan gépe, programja, melyen futtatható. Erről Önnek kell gondoskodnia!
Portfóliója számára menet közben nyomtasson ki anyagokat, hogy ne csak a kész munkát, hanem a munkafolyamat egészét láthassák az érettségi bizottság tagjai!

3.13. Fotókat is készíthetek?

Fényképek készülhetnek illusztrálásként bármelyik műfajhoz, vagy önálló projektet is képezhetnek. Ha ez utóbbiról van szó, akkor a képi információhordozón alapuló műfajba tartoznak.

Bár a képek esztétikai minősége is fontos, nem művészeti, hanem társadalomismereti tárgyból érettségizik, ezért fontos, hogy betartsa az alábbiakat.

 • Pontosan indokolja meg a témaválasztást!
 • Térjen ki a helyszín és időpont megválasztásának okára!
 • Készítsen pénzügyi tervet is, hiszen iskolája valószínűleg nem tudja ebben támogatni!
 • Tervezze meg az előhívások idejét is a munkatervben!
 • Portfóliójába kerüljenek be a kiselejtezett darabok, indokolja meg a hátoldalukon, miért nem esett rájuk a választása!
 • Tervezze meg a bemutatás módját! Passepartout használata, albumban való elhelyezés, iskolai „minikiállítás” egyaránt szóba jöhet.

3.14. Milyen a jó bibliográfia?

Az érettségi dolgozat végén, új fejezetcímként tüntesse fel az olvasott szakirodalmat, természetesen szigorú ábécérendben. Ne a könyvtári katalógust másolja ide, hanem csak azt tüntesse fel, amit tényleg olvasott, így elkerülheti, hogy kínos helyzetbe kerüljön a projekt megvédése során. A téma jellegéből következően a projektmunka egyes részeihez szükséges egyéb ismeretek (például: kérdőív és interjú készítésének sajátosságai, rendezvényszervezési útmutató, filmforgatási, fényképezési kiskáté, plakátkészítés sajátosságai stb.) forrását is jelölje meg!

Feladat:

 • Miért hibás az alábbi bibliográfia részlete? Legalább 7 hibát fedezzen fel!
 • Wilson, J. A filozófia és a vallás Oxford, 1961
  W. Churchill: A II. világháborúról Budapest, MTT Kiadó
  Tamás Gáspár Miklós: A szolidaritásról 2005 ÉS 12. oldal

3.15. Hivatkozások, idézetek

Más szerzők tanulmányaira való hivatkozás nemcsak szó szerinti átvételek esetén van szükséges, hanem akkor is, ha egy elmélet lényegét, egy gondolatmenet tartalmát közli. Ezt nevezik parafrázisnak. A szó szerinti idézéseknél ügyeljen az idézőjel használatára, és arra, hogy mindenkor a magyar helyesírás szabályai szerint járjon el!

Fontos! „Amennyiben a vizsgamunka valamely része nem az érettségiző szellemi terméke, és ezt a vizsgázó idézőjellel vagy más módon nem jelezte, az adott dolgozatrészt a szaktanár természetesen nem veszi figyelembe.”

(Részlet a projektjavítás útmutatójából)

Más alkotások egyes részeinek felhasználása előfordulhat képi vagy audiovizuális eszközök alkalmazása során is, különösen gyakori ez például a montázstechnika során. A dolgozatot kísérő szövegben az átvétel tényének tükröződnie kell annak érdekében, hogy elkerülje a jogtalan felhasználás vádját!

3.16. Köszönetnyilvánítás

Ha a tanárán kívül valaki szóbeli tanácsokkal, technikai eszközök kölcsönzésével vagy egyéb módon segítette munkáját, jó, ha a szakdolgozat elején vagy végén köszönetet mond neki. Ízléstelen dolog viszont az értékelő tanárnak köszönetet mondani!

3.17. Mi kerüljön a címoldalra?

Gondot szokott okozni a címoldal megszerkesztése. A következő formát javasoljuk.

Írja a felső lapszéltől kb. 5 cm-re 18-as betűmérettel: projektérettségi.
Alá kerüljön a készítés évszáma, például 2006.
Egy sor kihagyással a projekt pontos címét tüntesse fel, ahogyan az Oktatási Minisztérium meghatározta, ehhez már csak a 14-es méretet javasoljuk.
Ez után következzen az Ön által választott cím.
Neve jobb oldalra, alulról kb. 8 cm-re kerülhet.
Alá vagy mellé írható az osztályjelzés: például: 12. b.

Lehetséges megoldás:

Társadalomismeret projektérettségi dolgozat
2006
A környezetszennyező és környezettudatos magatartás
Egy ökofalu felépítése, működése a Tisza-mentén
Tiszai Virág 12. a

3.18. Beköttessem? Hogyan adjam be a megírt dolgozatot?

A kérdés akkor merül fel, amikor a projekt elkészült, tehát már az utolsó teendők következnek. Az oldalakat számozza meg, és ügyeljen arra, hogy ne keverje össze a lapokat! Készítsen a dolgozatáról másolatot, különben nem lesz saját példánya! A leadott munkát később nyilvánosságra hozhatja az iskolája, többek között elhelyezheti az iskolai könyvtárban is.

Lehetősége van a dolgozat beköttetésére, ám ez a megoldás viszonylag drága, és a száradással együtt kb. 3 napot vesz igénybe a kivitelezés.

Fontos! Tartsa be a leadási határidőt! Késés csak orvosilag indokolt esetben, például kórházi kezelés esetén fogadható el!

Olcsóbb és gyorsabb megoldás a gyűrűs fűzés, melyet a legtöbb fénymásolással foglalkozó cég el tud vállalni 1-2 órás határidővel néhány száz forintért.

Egyéni kivitelezéssel kilyukasztott lapjait gyorsfűzőben vagy gyűrűs mappában is benyújthatja, ez a legolcsóbb, de a kevésbé elegáns megoldás.

A projektmunkával együtt a teljes portfóliót és a munkanaplót is le kell adnia. A jegyzőkönyv hozzácsatolása is a feladat része.

Ha nem írásos műfajt választott, akkor a szükséges adathordozót is mellékelnie kell, valamint itt is fel kell tüntetnie a nevét. Ha maradt még energiája, akkor az adathordozó borítóját is tervezze meg! Flopilemezt, kisebb kazettákat is helyezzen megfelelő tokba, legrosszabb esetben borítékba.

Előfordulhat, hogy nagyméretű képekkel, tematikus faliújsággal dolgozott. Mivel valamennyi dolgozat megtekintését lehetővé kell tenni az érettségi elnökök számára, illik gondoskodnia az anyagok szállíthatóságáról, vagy ha az nem lehetséges, akkor megfelelő méretű képeket kell készítenie munkájáról.

Fontos! Az értékelést, a pontozást a projektérettségi esetében is megismerheti, az eljárás és az időpont nem különbözik a magyar vagy matematika írásbeli érettségi javítási módjától. A megtekinthetőség időpontját mindenesetre kérdezze meg, mert csak rövid idő áll a rendelkezésére és az esetleges fellebbezésre.

3.19. Írásos dolgozat típusú projektet választottam. Mik az első lépések?

Ezen a megfogalmazáson értse a hagyományos házi dolgozatot, esszét, utópiát, dokumentumelemzést, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjút, esettanulmányt, publicisztikai típusú riportot, oknyomozó riportot, iskolaújságot, abban megjelenő cikksorozatot. A vizsgadarab létrehozásához kitöltethet kérdőívet, készíthet interjúkat diáktársaival, helyi lakosokkal, önkormányzati képviselőkkel, a környezetvédelem iránt elkötelezettekkel, esetleg építészekkel, különböző szakemberekkel a választott témának megfelelően. Előtérbe kerülhetnek törvények, önkormányzati rendeletek, újságcikkek, helyi tévé és rádióadások tartalmának elemzései.

Feladata lehet egy kampányterv készítése, ami sokféle műfaj kipróbálására ad lehetőséget. Természetesen az írásos dolgozat elfogadható akkor is, ha nem kerül sor a kampányterv tényleges lebonyolítására, a feladatmegoldás az írásos dolgozat műfajában szorítkozhat pusztán ennek a megtervezésére is! Írásos típusú dolgozat esetében a kampánytervhez készített vizuális produktumokat: ezeket illusztrálásként értékelik, ha elkészíti őket, jelentősen növeli a projekt értékét.

Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy a munkát az első fejezetnél kezdje! Lehet, hogy a második fejezet könnyebben megfogalmazható, ebben az esetben azt írja meg először.

Feladat:

 • Ha a projektmunkát egy későbbi szakdolgozatkészítésének modelljeként fogja fel, érdemes beleolvasnia egy közismert olasz regényíró alkotásába, Umberto Eco „Hogyan írjunk szakdolgozatot?” című művébe. (Kairosz Kiadó, Budapest, 1996.)

3.20. Mit jelent a képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt?

A vizsgaleírás által meghatározott rend szerint egy produktumot kell létrehozni, és meghatározott módon szükséges dokumentálni az alkotás folyamatát. Ebben az esetben a munkanaplónak különösen nagy jelentősége van, hiszen az írásos projektmunkától eltérően az elkészült projektből itt nem igazán állapítható meg a projektmunka „háttere” (a technikai feltételek, külső segítők, a tervezés, előkészítés stb.). Az audiovizuális projektmunka természetesen nem igényli azt, hogy professzionális filmkészítő, riporter, multimédiás szakember legyen. Joga van külső közreműködőt (operatőrt, vágót, technikai szakembert) segítségül hívni, de vigyáznia kell arra, hogy a saját munkája is értékelhető legyen!

Fontos! A projektmunka értékelése nem a produktum technikai tökéletességét, kidolgozottságát jutalmazza!

A vizsga alapvetően a társadalomtudományi – emberismeret és etika; ember- és társadalomismeret, etika; társadalomismeret tárgyakból való – felkészültséget méri. (Olvassa el a filmforgatásról szóló részt!)

Fontos! Vigyáznia kell arra, hogy jól ossza be az idejét és az energiáit, hogy elsősorban a tartalmi elemekre koncentráljon!

3.21. Milyen műfajok, technikák választhatóak képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt esetében?

Ebbe a kategóriába sorolják az audiovizuális produktumot, a fotósorozatot, az iskolarádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozatot, a filmet, az audiovizuális interjút, a tematikus faliújság-sorozatot, az önálló filmet, a multimédia produkciót, a hangosított dia- vagy fotósorozatot.

A produktum fogalmát a technikai lehetőségek állandó változása, illetve a műfajok sokfélesége miatt nagyon nehéz egyértelműen meghatározni. Mindez azt is jelenti, hogy – a szaktanárával egyeztetve – a leírtakhoz képest új műfajokat is érdemes kigondolnia, megalkotnia. A projektfeladatok évenkénti kiírásában megjelennek az ajánlott technikák és műfajok, valamint az is, hogy milyen terjedelmű műveket kell létrehozni a sikeres érettségihez.

3.22. Elkezdeném az audiovizuális projektmunkát, de hogyan?

Készítse el szinopszisát. Nagyon fontos a tervezéskor tisztázni a témavezető tanárral a projektmunka

 • pénzügyi szükségleteit és feltételeit,
 • a külső közreműködők bevonását,
 • a technikai szükségleteket és feltételeket,
 • a projektmunka nagyobb időbeli és szervezési szükségleteit,
 • milyen formában (milyen médiumon) kell leadni a produktumot és a segédleteket.

A képi vagy audiovizuális produktum megtervezésekor el kell döntenie, hogy milyen technikát, illetve külső segítséget használ munkájához: mely munkafázisokat csinálja Ön, s mely fázisok elkészítésére kér meg másokat.

Fogalmazza meg – a célkitűzésről írtaknak megfelelően és a munkanaplóban rögzítve –, hogy miért választotta az adott médiumot (filmet, rádiót, fotót, számítógépes programot stb.) a vizsgafeladat megoldásához. Miért volt ez fontos az Ön számára? Milyen többletet biztosít az adott médium a feladat eredményes megoldásához stb.?

A bizonytalan külső tényezők miatt érdemes előre tartalékidőket, alternatív időpontokat tervezni, hogy ne okozhassanak nehézséget az esetleges váratlanul közbejött dolgok.

3.23. Mire érdemes figyelni audiovizuális vagy képi projektmunka készítése közben?

Fontos! A legfontosabbak egyike! Mindenből biztonsági másolatokat kell készíteni! (lehetőleg DVD-re, CD-re) Őrizzen meg minden nyers változatot is!

Az audiovizuális projektmunka értékelésekor a produktum technikai kivitelezésének színvonalát nem veszi figyelembe a bíráló, de a produktum létrejöttének – munkanaplóban rögzített – körülményeit annál inkább. Fontos bírálati szempontok:

 • hogyan tervezte meg a munkafolyamatot;
 • hogyan viszonyul egymáshoz a terv, a forgatókönyv és a megvalósult produktum;
 • hogyan szervezte meg a külső közreműködők munkáját;
 • hogyan szervezte a technikai feladatok sorrendjét.

Bár a technikai kivitelezés színvonala nem elsődleges szempont a projektmunka értékelésekor, azért a feldolgozott tartalom és a kivitel összhangjára törekedni kell.

Fontos! Érdemes próbafelvételeket készíteni még a tervezés időszakában, hogy személyesen tapasztalja meg a leírt forgatókönyv és az audiovizuális megvalósítás kapcsolatát, és ha szükséges, annak megfelelően módosíthasson az eredeti elképzelésein!

Javasoljuk, hogy a munka középpontjában a munkanapló álljon. Folyamatos vezetése esetén a projektmunka „nem fog elúszni”.

A projekt készítése közben vegye figyelembe, hogy munkáját a következő szempontok alapján is fogják értékelni:

 • a tanult társadalomtudományi ismeretek megléte,
 • az adott probléma iránti érdeklődés és érzékenység,
 • az audiovizuális szöveg megtervezésének és elkészítésének tudatossága,
 • a munkával kapcsolatos kritikai megállapítások szakmai érvényessége.

3.24. Mi a szinopszis?

A szinopszis egy-két oldalas ötletterv, amely tartalmazza a következőket:

 • leendő produktum rövid leírását,
 • a legfontosabb tevékenységeket, amelyek révén a produktum megvalósul,
 • az alapvető feltételeket (idő, pénz, eszközök, személyek)

A szinopszis legfőbb célja az, hogy ennek alapján egyeztesse a közreműködő személyekkel (vezető tanár, külső segítők) a projekt megvalósíthatóságát, illetve azt, hogy milyen segítségre van szüksége a munkához.

3.25. Szervezésen alapuló projekt előkészületeibe fognék, de hogyan?

Elsőként azt döntse el, önálló szervezőmunkára vállalkozik, vagy mások szervezésében vállal aktív közreműködést. Műfajon belül is választania kell, hisz ide sorolják a közéleti diákrendezvény megszervezésének tervét, az iskolán kívüli közéleti akció szervezését, a jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt, a környezetvédelmi akció szervezését. Az érettségi feladat témaismertetésében néha javaslatot olvashat arról, milyen szervezést igénylő munkát tudnak elképzelni a kiírók, ennek mérlegelése is segíthet.

Fontos! Szervezőmunkája akkor méltó az érettségihez, ha összességében 30-35 órát bizonyíthatóan dolgozik érte.

3.26. Mit tegyek, ha önálló szervezőmunkát végzek?

Ha önálló szervezőmunkára vállalkozik, számtalan dolgot kell végiggondolnia, hálótervet, esetleg kiviteli tervet is kell készítenie. Nem kerülhető meg a következők meghatározása, eldöntése.

 • Meg kell határoznia, kikből álljon a célközönség!
 • El kell döntenie, milyen típusú rendezvényt akar (előadás, közönségtalálkozó, közéleti vita, jótékonyság, verseny stb.)!
 • Végig kell gondolnia, kiknek a segítségére számíthat!
 • Számba kell vennie, milyen anyagi forrásai vannak a rendezvényre!
 • Ki kell választania a rendezvény helyszínét!
 • Meg kell határoznia az időpontot!
 • Végig kell gondolni, kiket és milyen módon akar meghívni!
 • Pontosan meg kell terveznie, milyen berendezésekre van szüksége a rendezvényen!
 • Amennyiben szükségesnek látszik, díszletet kell terveznie.
 • Gondoskodnia kell a rendezvény dokumentálásáról (kép és hangfelvételt, fotókat kell készítetnie!
 • Ki kell választania és meg kell hívnia az előadó(ka)t, szereplőket, vitapartnereket!
 • El kell dönteni, milyen módon és ki fogadja az előadót, végig kell gondolni, ki mutatja be a közönségnek!
 • A rendezvénnyel kapcsolatos jogi, adóügyi, szakhatósági kérdéseket megfelelő szakember segítségével tisztáznia kell!
 • Amennyiben szükséges, el kell intéznie a rendezvény engedélyezését.
 • Gondoskodnia kell olyan személyekről, akik a rendezvény alatt felügyelnek a közönségre, segítik a rend fenntartását!
 • Meg kell szerveznie a rendezvény helyszínének utólagos kitakarítását!
 • A rendezvényt utólag értékelnie kell, célszerű összegyűjteni a fogadtatásra, a visszhangra vonatkozó információkat is!
 • Fel kell készülnie váratlan eseményekre, más, módosító megoldásokra (helyszín megváltozása, előadó akadályoztatása, rossz időjárás miatti változtatás, áramszünet, egyéb)!

Szervezés esetén már nem igaz az a kutatómunkával kapcsolatos megállapítás, hogy a cél nem teljesülése is hozhat eredményt. Gondoljon arra, hogy megvalósíthatóbb egy iskolai, diákönkormányzati rendezvény szervezése, mint egy szabadtéri rendezvény vagy lakógyűlés!

Feladat:

 • A felsorolásból húzza alá azokat a teendőket, amelyeket akkor is meg kell valósítani, ha egy önkormányzati képviselővel folytatandó beszélgetést akar szervezni az iskola klubjában!
 • Írja mellé, hogy a rendezvény előtt mennyi idő szükséges az adott feladat elvégzésére! Rakja mindezt időrendbe! Készítsen hozzá hálótervet!

3.27. Készíthetek-e mások szervezésében közreműködve, másokkal együttműködve szervezésen alapuló projektérettségit?

Igen, de ha mások szervezésében vállal aktív közreműködést, akkor az egyik legfontosabb, hogy igazolja: a választott rendezvény, esemény pont arra a kérdésre ad választ, azt vizsgálja, amit az Ön számára az Oktatási Minisztérium érettségi témaként felkínált.

Fontos! Ha a tanára nem ismeri közvetlenül, személyesen azt a szervezési feladatot, amit csinál, nagyon pontosan kell dokumentálnia, hogy mikor, milyen tevékenységet végzett. Munkanaplóját vezesse részletesen! Ne elégedjen meg csak a nap megjelölésével mint dátummal, hanem írja be pontosan az időtartamot is, például: „15–17 óra, meghívókat osztogattam”.

Közös szervezőmunka esetén lényeges bemutatni, hogy Ön hol helyezkedik el a döntéshozatali hierarchiában, mi az Ön feladata, tervezői tevékenységet is végez-e, vagy csak kivitelezőit? Van-e olyan ügy, aminek Ön a felelőse? A dolgozat írásos részében vagy a portfóliója számára írjon ismertetést magáról a szervezetről, csoportról, amelyben részt vesz. Mutassa be tagságát, célját, korábbi tevékenységét!

Szervezőmunka esetében jobb hálótervet készíteni, mint munkatervet.

Ha módja van rá, készíttessen ismerőseivel néhány fotót (esetleg videofelvételt) a projektmunka közben, amellyel dokumentálja tevékenységét!

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.