2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

Az emberismeret alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

Az emberismeret alapműveltségi vizsga általános követelményei

Az emberismeret a C) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 7-10. évfolyamra előírt témái alkotják:

- a test-lélek probléma megoldásának különböző változatai: vallásos és természettudományos válaszok, dualizmus, monizmus. Az emberi tudat, tudatos, tudattalan;

- megismerőfunkciók: érzékelés, figyelem, emlékezet, tanulás, gondolkodás, képességek, készségek, tehetség;

- az emberi motiváció gyökerei, fajtái; akarat, szándék, cselekvés viszonya;

- az ember egyedisége, a személyiség, az identitás; az énkép, a külső és a belső kontroll, kiegyensúlyozottság, testi-lelki harmónia;

- a fejlődés, életkorok jellemzői; munka és hivatás, társválasztás, szerelem és szexualitás, családalapítás, családi élet;

- fejlődés az egész életen át: életszerepek, az életpálya kialakulásának jellemző típusai, folyamatosság és váltások az élet során;

- társas viszonyok, személyközi kommunikáció, mások megítélése, csoportviszonyok, konformizmus és deviancia, meggyőzés és vita.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, időtartamát, vizsgáztatásának eszközét és módját az iskola határozza meg.

*

A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgából.

Az írásbeli vizsga központi feladatbankból összeállított feladatlap megoldásával történik. A feladatlap társas konfliktusok, különleges élethelyzetek értékelését szolgáló esszé típusú feladatot is tartalmaz.

A feladatlapon fele-fele arányban szerepelnek a Nemzeti alaptanterv minimum- és minimum fölötti követelményeinek megfelelő feladatok.

Az írásbeli feladatok megoldása lehetővé teszi annak értékelését, hogy a vizsgázó

- milyen szinten sajátította el a pszichológiai alapfogalmakat;

- tisztában van-e a lelki működés, fejlődés, a társas kapcsolatok legfontosabb törvényszerűségeivel;

- képes-e eltérő álláspontok felsorakoztatására, szembesítésére;

- képes-e önálló állásfoglalásra;

- képes-e a tanultakat alkalmazni hétköznapi helyzetekben.

Az írásbeli vizsgára 60 perc áll rendelkezésre.

A javítást és az értékelést a szaktanár végzi megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs alapján.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

*

A szóbeli vizsga az esszé megbeszéléséből és közös értékelésből, valamint egy társas helyzetgyakorlatból áll (például meggyőzés, vitavezetés, tanácsadás).

A szóbeli vizsga időtartama maximum 10 perc.

A szóbeli vizsga eredményét a szaktanár és a vizsgaelnök közösen értékeli, osztályozza megadott szempontok alapján.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.