2020. május 25., hétfő , Orbán

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Sajátos nevelési igényű tanulók >> Befogadó iskolák, elfogadó közösségek

Irodalom

2009. június 17.

Irodalom

A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelve. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Bp., 1997.
A gyógypedagógia alapproblémái. Szerk.: dr. Göllesz Viktor. Medicina, Bp., 1979.
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény.
Benczúr M.: Mozgáskorlátozottak integrált oktatásának helyzete egy felmérés tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 2., 103–112.
Csányi Y. – Perlusz A.: A hallássérültek hazai integrálásának néhány kérdése. In: Földes Tamás és mtsai (szerk.): II. Soproni Logopédiai Napok Konferencia, Sopron, 1996. 92–95.
Földiné Angyalossy Zs.–Kiss Á.: A súlyos fokban látássérültek óvodai, iskolai integrációjának helyzete hazánkban. In: Perlusz A. (szerk.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. ELTE BGGYTF, Bp., 1995. 71–79.
Gaál Éva: Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője. Gyógypedagógiai Szemle, 2001. (megjelenés alatt)
Gordosné dr. Szabó Anna: Gyógypedagógia-történet. Tankönyvkiadó, Bp., 1972–73.
Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program tankönyvcsaládja és Helyi Pedagógiai Programja
Gyógypedagógiai alapismeretek. Szerk.: Illyés Sándor. ELTE BGGYTF, Bp., 2000.
Gyógypedagógiai lexikon. Szerk: Mesterházi Zsuzsa. ELTE BGGYTF, Bp., 2001.
Gyógypedagógiai Szolgáltató Centrumok. Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon. Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány. Bp., 2002.
Illyés Sándor: Együtt vagy külön? In: Hoffmann R. (szerk.): Évkönyv a magyar köznevelésről. OM-OKM, 1999. 29–35.
Kőpatakiné Mészáros Mária: Different concepts about integration and/or inclusion of special needs children in Hungary. In: Abstracts of European Academy of Childhood Disability (EACD), Pisa, 2002.
Lányiné Engelmayer Ágnes: A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára: In: Csányi Yvonne (szerk.) Együttnevelés – Speciális igényű tanulók az iskolában. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI, Bp., 1993. 11–21.
László Istvánné: Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása és nevelése. Iskolakultúra, 1922/22.
Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Főiskolai tankönyv. ELTE BGGYPF, 1998.
Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása-nevelése. Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak. ELTE BGGYPF, Bp., 2001.
Perlusz A.: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. ELTE BGGYTF, Bp., 1995. 94–32.
Pirisi Jánosné – Pesti Gézáné: Diagnosztizáló értékelés. Matematika I. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Pécs, 1998.
Pirisi Jánosné – Pesti Gézáné: Differenciált pedagógiai eljárások a gyakorlatban. Matematika II. Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Pécs, 2000.
Pirisi Jánosné–Pesti Gézáné: Hogyan igazodjunk a helyi és egyéni különbségekhez? Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Pécs, 1996.
Rottmayer Jenő: Tankönyvi útmutatók. Tankönyvkiadó, Bp., 1985.
Salné L. M. – Kőpatakiné M. M.: Fogyatékos gyermekek és tanulók helyzete az ezredfordulón. Az együttnevelés. (Egy kutatás tapasztalatai) Fejlesztő Pedagógia, 2001. 3. szám.
Sedlah, Franz – Sindelar Brigitte: „De jó, már én is tudom!”v Összeállította: Zsoldos Márta, Ringhofer Jánosné. Szolgáltató Bt., Bp., 1993.
Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp., 2001. Fejlesztő Pedagógia, 12. évfolyam, 2001/3. Út az együttnevelés felé.
Szabó I.: A szomatopedagógus szerepe a mozgásfogyatékos gyermekek bölcsödei, óvodai, iskolai együttnevelésében. ELTE BGGYTF, Bp., 1995. 47–70.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.