2020. június 05., péntek , Fatime

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Sajátos nevelési igényű tanulók >> A befogadó iskolák értékelési gyakorlata

Függelék

2009. június 17.

Irodalom

Befogadó iskolák, elfogadó közösségek. Szerk.: Kőpatakiné Mészáros Mária. OKI, Budapest, 2003.

Benczúr Miklósné: Mozgásfogyatékosok integrált oktatásának helyzete egy felmérés tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 1991. 3. 25–34.

Csányi Yvonne: Hallássérültek integrált oktatása. Gyógypedagógiai Szemle, 1983. 4. 260–269.

Csányi Yvonne.: Hallássérült gyermekek iskolai ellátása. Köznevelés, 1984. 38. 19.

Csányi Yvonne: Nagyothallók integrált oktatása. A Tudományszervezési és Informatikai Intézet kiadványa, 1985. 98–101.

Csányi Yvonne – Czinege K. – Varga K: Integrált hallássérültek beszédfejlődésének adatai a Wechsler-teszt verbális próbáinak tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 1986. 4. 241–251.

Csányi Yvonne: Über ein Integrationsprojekt für Hörgeschüdigte in Ungarn. Behindertenpüdagogik 26, 1987. 4. 383–389.

Csányi Yvonne: Integrált nevelés a kutatás szintjén. In: Együttnevelés Speciális igényű tanulók az iskolában. Szerk.: Csányi Yvonne. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI, Bp., 1993. 22–33.

Csányi Yvonne: Speciális szükségletek az osztályban. UNESCO pedagógus továbbképzési oktatócsomag. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Bp., 1993.

Dérczyné Somogyi V.: Módszertani intézet. In: 180 éves Magyarországon a vak gyermekek oktatása, 1825–2005. Budapest Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona, Gyermekotthona. Szerk.: Szőllősi F. Bp., 2005.

Európai Bizottság (2000) – Socrates-program pályázati útmutató (www.tpf.iif.hu).

Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Speciális oktatás Európában. Tematikus publikáció, 2001. (www.oki.hu).

European Commission – Towards a Barrier-free Europe for People with Disabilities. Communication from the Commission adopted on 12 May 2000. COM(2000)284final.

Equity in Education. OECD, Párizs, 2004.

Financing of Special Needs Education. Szerk.: Meijer, J. C. European Agency for Development of Special Education, Middelfart, 1999.

Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban. Útmutató. Szerk.: Csányi Yvonne. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Bp., 2001.

Fótiné Hoffmann Éva: Mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése, oktatása. In: Kisgyermekek, nagy problémák. Raabe kiadó, Bp., 2005. 3–23.

Földiné Angyalossy Zsuzsa – Kiss Ágnes: A súlyos fokban látássérültek óvodai, iskolai integrált nevelése hazánkban. In: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Szerk.: Perlusz Andrea. BGGYTF Bp., 1995. 71–79.

Halász Gábor: Az oktatáspolitikák európai szintű koordinációja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre. Kézirat. TÁRKI, Bp., 2003. március. (http://www.tarki.hu/research-h/integracio/4.pdf).

Inklúziós tanterv és útmutató a magyarországi pedagógusképzés számára. Szerk.: Csányi Yvonne–Fótiné Hoffmann Éva, Kereszti Zsuzsa, Nagyné Kovács I., Willumsen J. Európai Bizottság–GYISM–OM, Bp., 2004.

Integrating Pupils with Special Needs into Mainstream Schools. OECD, Párizs, 1995.

Kókayné Lányi Marietta: Befogadó osztály a Gyermekek Házában. In: Mindenki iskolája. Szerk.: Kereszty Zsuzsa. IFA-BTF-OM, Bp., 1999. 269–282.

Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.): Táguló horizont. Tanulmánykötet a befogadó iskolák, elfogadó közösségek pedagógusai számára. OKI, Bp., 2004.

Kőpatakiné Mészáros Mária: Új szakmai igények – új működési forma. Országos Oktatási Integrációs Hálózat, Bp., 2004.

Kőpatakiné Mészáros Mária: Which is the right way? Teachers and school-leaders in the special schools and int he regularly schools in Hungary. Mexico City, 2004. november 9.

Locsmándi Alajos: Ahol jó gyermeknek lenni. In: Befogadó iskolák, elfogadó közösségek. Szerk.: Kőpatakiné Mészáros Mária. OKI, Bp., 2003. 53–78.

Meijer, C. Soriano, V. Watkins, A.: Special Needs Education in Europe. Thematic Publication, 2003. Web: http://www.european-agency.org

Meijer, C. J. W. Inclusive Education and Efective Classroom Practices. European Agency for Development in Special Needs Education, Middelfart, 2001.

Nahalka István: Javaslatok az ELTE stratégiai tervezési feltételeivel összefüggésben a pedagógusképzésre koncentrálva (kézirat).

Papp Gabriella: A tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. Comenius Bt., Pécs, 2004.

Papp Gabriella: A tanulásban akadályozott gyermekek integrációja. In: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Szerk.: Perlusz A. BGGYTF Bp., 1995. 94–132.

Paraszkay Sára – Vargáné Mező Lilla: Tájékoztatás a gyengénlátó gyermeksegítő gyógypedagógus utazótanárok működéséről. Gyógypedagógiai Szemle, 1979. 4. 280–286.

Perlusz Andrea: A hallássérült gyermekek integrált nevelésének, oktatásának helyzete az utazótanár szemével. In: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Szerk.: Perlusz Andrea. BGGYTF Bp., 1995.

Pirisi Jánosné–Pesti Gézáné: Differenciált tanulásszervezés – differenciált képességfejlesztés. In: Különböznek. Szerk: Gereben Ferencné–Kereszty Zsuzsa. BTF, Bp., 1996. 237–253.

Poland (2003): http://www.european-agency.org

Students with disabilities, learning difficulties and disadvantages – statistics and indicators for curriculum access and equity. Szerk.: Evans, P. OECD, Párizs, 2005.

Teacher Education Resource Pack. Special Needs in the Classroom. Szerk.: Ainscow, M. és mtsai. UNESCO, Párizs, 1993.

Teacher support. Trends in 17 countries. Szerk.: Soriano, V. European Agency for Development of Special Education, Middelfart, 1999.

The Czech Republic (2003): http://www.european-agency.org

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO, Paris, 1994

The Slovak Republic (2003): http://www.european-agency.org

Warnock, H. M.: Special Educational Needs Report of the Committee of Equity into the Education pf Handicapped Children and Young People. Her Majesty’s Stationary, London, 1978.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.