2020. január 27., hétfő , Angelika

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Sajátos nevelési igényű tanulók >> A befogadó iskolák értékelési gyakorlata

Ajánló

2009. június 17.

Ajánló

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása területén Magyarország az utóbbi években jelentős eredményeket mutathat be. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében-oktatásában erősödik az orvosi/biológiai megközelítéssel szemben a nevelési/társadalmi megközelítés. Mindenütt megjelenik oktatáspolitikai célként az integráció, a decentralizáció erősödése, a finanszírozásra fordított kiemelt figyelem. A gyakorlatban már működik az integráció többféle módja és mértéke – lokális, szociális és funkcionális – a jó gyakorlatok kialakulásával és közreadásával ez utóbbi látszik erősödni. Fejlődik az integráció tudásháttere és kapcsolatrendszere, ebben az is segít, hogy a korábbi elkülönült intézmények forrásközpontokká alakulnak.

A nemzetközi tudások termékenyítő hatására, annak beépítésére nyílt lehetőség 2005-ben. Magyarország tagja lett az Európai ügynökség a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának fejlesztéséért (European Agency for Development in Special Needs Education) nevű, független és önálló szervezetnek, amelyet a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása területén folytatandó együttműködés céljából alapítottak a tagországok. Működésének alapvető irányelveit a Képviselőtestület határozza meg, amelynek tagjait a tagországok jelölik ki. Ők a politikai szintű nemzeti képviselők az Ügynökségen belül. Az egyes országok nemzeti koordinátorai szakértelmükkel közreműködnek az Ügynökség munkájában, segítik a kétirányú információáramlást, valamint különböző projektek és tevékenységek munkaprogramjának kidolgozásában és megvalósításában vesznek részt. Magyarország delegáltja ebben a Képviselőtestületben az Oktatási Minisztérium munkatársa, Hámoriné Váczy Zsuzsa.

Az Országos Közoktatási Intézet egy biztosítja a szakmai hátteret a szervezet munkájában. Célja egyrészt hozzájárulni a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának fejlesztéséhez a széleskörű európai együttműködés során felhalmozott tudás terjesztésével. Feladatának tekinti az Ügynökség munkájának megismertetését a hazai szakmai körökkel, továbbá tagországok tájékoztatását a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának magyarországi helyzetét és gyakorlatát bemutató és az uniós követelményekkel egybevető, elemző szakmai anyagok közzétételével. Segíti a kétirányú információáramlást, valamint részt vesz a különböző projektek és tevékenységek munkaprogramjának kidolgozásában és megvalósításában. Mindebben a hazai szakmai körök együttműködésére támaszkodik.

A „Nemzetközi utakon” címet viselő kötet pillanatfelvétel a gyakorlat műhelyéből, a nemzetközi együttműködés kezdetéről. Tartalmazza az Agency bemutatkozását, az Országos Közoktatási Intézet szakmai hátteret biztosító, egy év alatt végzett tevékenységét a témában. Bemutatja azt a két országjelentést, amely nemzetközi területen is megjelenik a hazai befogadó pedagógia gyakorlatáról, különös tekintettel a fejlesztő értékelésre az együttnevelésben. A kötetben olvashatók azok a háttértanulmányok is, amelyek alapján a szakmai anyagok elkészültek. Az angol nyelvű részben helyet kap a két országjelentés, továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában a közoktatási rendszerben használt legfontosabb kulcsszavak a jegyzéke – minden tagállam nyelvén.

A folyamatosan gazdagodó területeken folyó szakmai tevékenység további pillanatképek bemutatására ad lehetőséget a témában. Várhatók az OKI honlapján magyar és angol nyelvű tájékoztató anyagok az Ügynökség munkájáról, az együttműködés során felhalmozódott tapasztalatokról, partneri kapcsolatok megvalósulásáról, a tudásáramlás helyzetéről.

Az együttműködés eredményeinek közzététele, a szakmai kapcsolatok serkentése és kiszélesítése reményeink szerint jelentős mértékben segítheti a Magyarországon zajló fejlesztési folyamatok eredményességét a legfontosabb területeken: az integrációs elkötelezettség kialakításában, fejlesztésében, támogatásában, a szakmai és szakmaközi együttműködések fejlesztésében, a sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai oktatásában (a bejutásának, be nem jutásának, a lemorzsolódás, kimaradás problémáinak megoldásában), a pályaorientáció, a munkába helyezés, a társadalmi integráció megvalósításának témájában.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.