2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 október

"Állampolgári ismeretek, Magyarország és az Európai Unió" CD a történelemórán

2009. június 17.

Sikné Lányi Cecília - Bokor Ferenc -
Fügedi Ágnes - Horváth Ervin - Szabó Zoltán

"Állampolgári ismeretek, Magyarország
és az Európai Unió" CD a történelemórán

A számítógéppel segített tanítás és tanulás módszerei országos elterjedésének egyik legfontosabb akadálya, hogy nagyon kevés a pedagógiai szempontból ellenőrzött szoftver. Az oktatók kevés kutatási eredményre, a tanulók munkájának közvetlen megfigyelésén alapuló vizsgálatra támaszkodhatnak, ha digitális taneszközt szeretnének választani. A tanár bizalmatlan, hiszen saját magának is kevés számítógépes ismerete és gyakorlata van, fél bevezetni az órai munkába a számára ismeretlen eszközt. Nagy segítség lenne, ha nemcsak a legdivatosabb vagy a legjobb reklámmal rendelkező CD-t kapnák (vagy) szereznék be az iskolák, hanem kísérletekben kipróbált tanári kézikönyv jellegű segítséghez is hozzájutnának. A szerzők bemutatják az "Állampolgári ismeretek, Magyarország és az Európai Unió" CD-t, amelynek alkalmazását is megvizsgálták két általános iskola nyolcadik osztályában.

"Állampolgári ismeretek, Magyarország
és az Európai Unió" CD

A program az "allam.exe" fájllal indul. A NAT Ember és társadalom műveltségi területének Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témaköréhez ad oktatási segédanyagot, e témakör egy-egy fejezetének feldolgozásával (BOKOR, 1999). A két fő fejezet almenüi a következők:

- Állampolgári ismeretek fejezet: Hazánk és a NATO, Hazánk minisztériumai, Munka világa, Választások, Emberi jogok, Államháztartás, Demokrácia, Környezetünk, környezetünk védelme, Az ENSZ és szervezetei, A Magyar Köztársaság külpolitikája, A közigazgatás.

  • Európai Unió fejezet: Az Európai Unió általános jellemzése, Az európai Unió intézményei, Magyar csatlakozás az Európai Unióhoz, Az uniós tagság felé, Az EU-csatlakozás előnyei, Teszt az Európai Unióról.

A CD alkalmas tanórai közös feldolgozásra, egyéni ismeretszerzésre, önálló munkára is. Az egyes fejezetek nem szövegtengert tárnak a tanulók elé, hanem jól áttekinthető, a lényeget tartalmazó rövid szövegeket a témát jól illusztráló szép fotókkal.

A programban található kislexikon egy kattintással elérhetővé teszi a szövegekben előforduló, magyarázatra szoruló fogalmakat, így annak a tanulónak is lehetősége van arra, hogy gyorsan jusson ismerethez, aki nem keresi ki az értelmező szótárból a megfelelő címszót.

A szövegekben a fontosabb fogalmakat kiemelt színnel jelöltük, ez a témák összefoglalásakor is segítséget adhat.

A hagyományos tankönyvi ismeretszerzéssel szemben a program folyamatosan aktualizálható. Ez fontos például a Hazánk és az EU, Hazánk és a NATO fejezetek esetében a témákkal kapcsolatos ismeretek naprakészen bővíthetők.

Az egyes témák végén tesztfeladatok találhatók, amelyek megoldásával a tanulók ellenőrizhetik tudásukat, és ezek lehetőséget adnak a tanárnak az azonnali visszacsatolásra. A teszt megoldása nem található meg a programban, így a tanuló rákényszerül arra, hogy a feldolgozott tananyag ismételt áttanulmányozásával maga keresse meg a helyes választ. A szoftver így figyelmes, alapos ismeretszerzésre késztet. A program kezelői felülete felhasználóbarát, könnyen átlátható, csak a legszükségesebb funkciókat törekszik megvalósítani, így a figyelmet nem vonja el a feldolgozandó témától.

A program magában foglal olyan témákat, amelyeket a NAT Állampolgári ismeretek fejezetének részletes követelményei tartalmaznak ugyan, de ezeknek még kevés, a gyerekek számára a könnyen érthető irodalma van, ezért a CD fontos forrásanyag is. Többek között teljes részletességgel megtalálható benne az EU története, szervezeti felépítése, a tagállamok felvételének rendje.

Vannak olyan témák (például Környezetünk védelme), melyek nem tartoznak a szorosan vett törzsanyaghoz, kiegészítő anyagként azonban felkelthetik minden tanuló érdeklődését, példát adva arra, hogyan kell egy témában alaposabban elmélyülni.

Az 1995-ben megjelent Állampolgári ismeretek tankönyv szolgált alapul a szoftver fejlesztéséhez, de az azóta történt változások sem hiányoznak az egyes témakörökből. Szerepel például a Hazánk és a NATO fejezetben Magyarország felvétele a szövetség tagjai közé. A program a változásoknak megfelelően bővíthető, aktualizálható, így mindig a legkorszerűbb, legújabb ismeretekhez juthatnak a diákok. A program a Macromedia Director multimédia fejlesztő szoftverrel készült, és futtatásához min. win95 környezet szükséges.

Pedagógiai és pszichológiai szakértői vélemény

"Az Állampolgári ismeretek tanítása nem könnyű az általános iskolás korosztály számára, mert elvont, kevéssé élvezetes, a pedagógusok nagy része sem szereti.
A Veszprémi Egyetem hallgatói által készített program felfedezése igazi meglepetés, hiszen már az első képek, a zene felkelti a figyelmet. Szép háttér, kiválóan eltalált betűformák és nagyság segíti a felhasználót az eligazodásban. A tizenegy témakör széles skáláját adja a tanulandó ismereteknek. Logikus felépítésű tananyag.
Az egyes leckék feldolgozása tematikus, szakszerű, látványos, a zenék hangulatosak. Az ellenőrző teszt jól illeszkedik a program egészéhez. A súgó kissé rövid, bár nagyon egyértelmű, és jó lenne, ha a program minden részéből elérhető lenne. A program gépigénye nagy, sajnos ma még nem minden általános iskola rendelkezik hálózatba kötött, gyors gépekkel. Mindez azonban nem vonhat le a program értékéből, amelyet közoktatási szakértőként nagyon jónak értékelek." (PAP, 1999)

A pedagógiai vizsgálat tapasztalatai

A CD-t 2000 áprilisában a tavaszi szünet előtt próbáltuk ki két általános iskola nyolcadik osztályában (1. táblázat). Mindegyik osztályban írattunk egy felmérő tesztet (Melléklet) az állampolgári ismeretek és az Európai Unió témakörökből, majd a gyerekeket két csoportra osztottuk. Az első csoport közösen, tanári irányítással, a CD felhasználásával (de csak azt az utasítást kapták a tanulók, hogy a CD mely részeit nézzék feltétlenül át és milyen sorrendben), a második csoport CD nélkül közösen, tanári irányítással beszélgetett az állampolgári ismeretekről és európai uniós kérdésekről. Ezek után megírattuk ugyanazt a tesztet minden gyerekkel.

A felmérésben részt vett tanulók száma
1. táblázat

Létszám  CD segítségével  CD nélkül  Összes 
  fiú  lány  fiú  lány   
1. általános iskola  24 
2. általános iskola  10  23 
Összes  11  14  15  47 

A felmérés három részből állt, az első rész az állampolgári ismeretekről (23 kérdés, max. 23 pont), a második rész az Európai Unióról kérdezett (19 kérdés, max. 19 pont), a harmadik rész a véleményekre irányult (6 kérdés) (összesen 42 kérdés, max. 46 pont volt elérhető) (2-5. táblázatok).

Az "Állampolgári ismeretek" pontszáma tanulás előtt
2. táblázat

Maximum  CD segítségével  CD nélkül 
23 pont  Fiúk  Lányok  Fiúk  Lányok 
1. általános iskola  13  11  12  11 
2. általános iskola  13  12  11 

Az "Állampolgári ismeretek" pontszáma tanulás után
3. táblázat

Maximum  CD segítségével  CD nélkül 
23 pont  Fiúk  Lányok  Fiúk  Lányok 
1. általános iskola  15  12  12  15 
2. általános iskola  14  17  16 

Az "EU-ismeretek" pontszáma tanulás előtt
4. táblázat

Maximum  CD segítségével  CD nélkül 
19 pont  Fiúk  Lányok  Fiúk  Lányok 
1. általános iskola  10 
2. általános iskola 

Az "EU-ismeretek" pontszáma tanulás után
5. táblázat

Maximum  CD segítségével  CD nélkül 
19 pont  Fiúk  Lányok  Fiúk  Lányok 
1. általános iskola 
2. általános iskola  13  13  14  11 

Átlagpontszámok témánként
6. táblázat

  CD segítségével  CD nélkül 
Állampolgári ismeretek tanulás előtt  12,12  11,27 
Állampolgári ismeretek tanulás után  15,08  14,18 
Európai uniós ismeretek tanulás előtt  7,21 
Európai uniós ismeretek tanulás után  11,36  10,47 

A tanulás előtti és utáni dolgozat pontszámait t-próbával vizsgáltuk. Csak a tanulás előtti és utáni eredményeknél találtunk szignifikáns különbséget, de nem találtunk különbséget a CD-vel és CD nélkül tanuló csoportok között. Mindkét tanítási forma növelte az ismereteket, amint az a 6. táblázatból látszik, a CD-vel tanulók átlagpontszámai kicsit magasabbak. A CD-vel tanulók az állampolgári ismeretekre másodszorra 0,05 ponttal, az EU-ismeretekre 0,7 ponttal jobban válaszoltak, mint a CD nélkül tanulók. Megállapítható, hogy a CD-vel való tanulás ha csak kismértékben is, de jobban növelte az ismereteket, mindenesetre a fiatalok számára érdekesebb és motiválóbb, mint a hagyományos oktatás.

A kérdőív harmadik részére adott válaszok a gyermekek százalékában (felső sor tanulás előtt, alsó tanulás után)
7. táblázat

Állítás  Nagyon egyetértek  Egyetértek  Nincs véleményem  Nem értek egyet  Egyáltalán nem értek egyet 
  fiú  lány  fiú  lány  fiú  lány  fiú  lány  fiú  lány 
A mai magyarországi fiatalokat érdekli a politika.  8,3  32,2  25  28,6  12,5  28,6  33,3  10,7  20,8 
26,9  18,2  23,8  18,2  38,5  36,4  11,5  27,3 
A politikusok egy probléma megoldásakor az ország gazdasági érdekeit előbbre valónak tartják, mint saját politikai pártjuk érdekeit.  4,2  10,7  20,8  46,4  33,3  28,6  16,7  14,3  25 
15,4  9,1  34,6  27,3  34,6  45,5  15,4  18,2 
Ha lehetőségem lenne rá, mindenképpen elmennék szavazni a következő választásokon.  21,4  29,2  50  33,3  25  25  3,57  8,3  4,2 
23,8  40,9  57,7  18,2  15,4  27,3  9,1  3,9  4,6 
A NATO-tagság óta az ország nagyobb biztonságban van.  7,1  8,3  42,9  20,8  32,2  37,5  14,3  25  3,6  8,3 
9,1  50  13,6  42,3  59,1  7,7  13,6  4,6 
Fontos, hogy az EU tagjai legyünk.  21,4  25  60,7  29,1  17,9  45,8 
34,6  22,7  46,2  22,7  15,4  54,5  3,9 
Sok hazai termék van, amely versenyképes akár a nyugati piacokon is.  14,3  39,3  37,5  35,7  45,8  7,14  12,5  3,57  4,16 
3,9  9,1  50  31,8  30,8  31,8  11,5  27,3  3,9 

Érdekes kövekeztetéseket lehet levonni a mai 14 éves korosztály véleményéből. Míg tanulás előtt a fiúk 32,2%-a azt felelte, hogy a mai fiatalokat érdekli a politika, erre a kérdésre tanulás után már csak 26,9% volt az egyetértő válasz. Erre az első kérdésre a lányok által adott válasz is "rosszabb" volt a tanulás után, (nem értek egyet 33,3% és 36,4%). Figyelemre méltó a harmadik, attitűdbeli kérdésre adott válasz, a "választásokhoz való hozzáállás". A tanulás előtt a fiúk 50%-a értett egyet azzal, hogyha lehetősége lenne rá, mindenképpen elmenne szavazni a következő választásokon, míg tanulás után ez a pozitív válasz 57,7%-ra emelkedett. A lányoknál ez a válasz még pozitívabb, tanulás előtt 29,2% értett "nagyon egyet" ezzel, tanulás után 40,9% válaszolt "nagyon egyetértek"-et. Az ötödik kérdés - fontos-e hogy az EU tagjai legyünk? - válaszai is módosultak, mégpedig tanulás után a fiúk többen mondtak "nagyon egyetértek"-et, ez a szám a lányoknál csökkent, sőt többnek a válasza változott "nincs véleményem"-re.

Hivatkozások

BOKOR FERENC - HORVÁTH ERVIN - SZABÓ ZOLTÁN: Állampolgári ismeretek és az Európai Unió. Multimédiás Oktató CD. 1999, Veszprém, TDK.

Pap Józsefné közoktatási szakértő pedagógiai és pszichológiai szakértői véleménye. Veszprém, 1999.

SIKNÉ LÁNYI CECÍLIA: Multimédiás oktatóprogramok tervezésének műszaki ergonómiai kérdései. Savaria Info 2000 Konferencia, Szombathely, 2000, április 5-7.

Melléklet

Állampolgári ismeretek és az EU I.

(minden kérdésre csak egy helyes válasz adható)

Csoportszám:  A - iskolában  B - egyetemen 
  o Fiú  o Lány   
Jelige:         
Iskolád: ................................  Osztályod:............................. 

Állampolgári ismeretek


1. Mikor alakult meg a NATO?  o 1939  o 1945  o 1949  o 1968 
2. Mely európai városban található a NATO székhelye?  o Berlin  o Brüsszel  o Genf  o Madrid 
3. Az újonnan felvett államokkal együtt hány tagja van a NATO-nak?  o 9  o 12  o 17  o 19 
4. Melyik minisztérium foglalkozik kiemelten a kábítószerproblémával?  o Semelyik, egy tárca nélküli miniszter foglalkozik ezzel  o Az Ifjúsági és Sportminisztérium  o Az Egészségügyi Minisztérium  o A Szociális és Családügyi Minisztérium 
5. A bíróságok melyik szervezettől függenek közvetlenül?  o Semelyiktől, a bíróságok függetlenek  o A kormánytól  o Az Igazságügyi Minisztériumtól  o A Büntetés-végrehajtási Intézettől 
6. A polgári peres eljárásoknak ki a két szembenálló szereplője?  o Az ügyész és az ügyvéd  o Az ügyvéd és a vádlott  o A feljelentő és a gyanúsított  o A felperes és az alperes 
7. Az alkotmány értelmében: a haza védelme...  o a Magyar Köztársaság férfiainak kötelezettsége  o a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelezettsége  o a Magyar Köztársaság ún. zsoldos hadseregének a feladata  o 1999 óta a NATO feladata 
8. A tankötelezettség jelenleg hány éves korig tart Magyarországon?  o 12  o 14  o 16  o 18 
9. Mi a munkajog alapdokumentuma?  o Az Alkotmány  o Munkaszerződés  o Munkakönyv  o A Munka Törvénykönyve 
10. Mi a munkavállalók érdekvédelmi szervezete?  o VOSZ  o Szakszervezet  o Brigád  o Munkavállalók Baráti Köre 
11. Mikor volt utoljára Magyarországon választás?  o 1996  o 1997  o 1998  o 1999 
12. Legalább hány ember kell népszavazás kezdeményezéséhez?  o 10 000  o 50 000  o 100 000  o 500 000 
13. A választások első fordulójának a sikeréhez mekkora a minimálisan szükséges részvételi arány?  o 10%  o 20%  o 25%  o 50% 
14. Mi nem kötelezettsége egy magyar állampolgárnak?  o Honvédelmi kötelezettség  o A kiskorú gyermek taníttatásának kötelezettsége  o A törvények betartásának kötelezettsége  o A választásokon való részvétel kötelezettsége 
15. Melyik nem tartozik a jogok közé?  o Szabadságjogok  o Gazdasági, szociális és kulturális jogok  o Adófizetési jog  o Az állampolgárok egyenjogúsága 
16. A felsoroltak közül mi tartozik bele a nemzeti jövedelembe?  o Csak végtermékek  o Minden termék  o Importált + hazai termékek  o Előállított + meglevő értékek 
17. Milyen gyakran fizetünk nemzeti jövedelemadót?  o A foglalkozástól függ  o Havonta  o Évente  o Kétévente 
18. Mikor fizetünk állami forgalmi adót (áfát)?  o A személyi jövedelemadóval egy időben  o Vásárláskor  o Évente  o Havonta 
19. Mi Magyarország államformája?  o Királyság  o Köztársaság  o Demokrácia  o Diktatúra 
20. Mit nevezünk a "törvények törvényé"-nek?  oA munka törvénykönyvét  o Az állami költségvetést  o A függetlenségi nyilatkozatot  o Az Alkotmányt 
21. A szuverenitás...  o külügyminiszterek találkozója  o teljes állami függetlenség  o egy ország határainak összessége  o szövetséges államok közösségét jelenti 
22. Hány országgal szomszédos Magyarország?  o 3  o 5  o 7  o 9 
23. Az általános iskolai oktatás fenntartásáról ki köteles gondoskodni?  o Önkormányzat  o Miniszterelnök  o Az Oktatási Minisztérium címzetes államtitkára  o Köztársasági elnök 

Az Európai Unió


1. Az EU-t a Maastrichtban aláírt szerződés hozta létre. Hányban történt ez?  o 1973  o 1985  o 1993  o 1997 
2. Hány csillag található az EU lobogóján?  o 5  o 9  o 12  o 15 
3. Hány tagállama van az EU-nak?  o 12  o 15  o 20  o 27 
4. Melyik intézmény hagyja jóvá az EU költségvetését?  o Európai Parlament  o Európa Tanács  o Európai Bíróság  o ENSZ 
5. Melyik az az intézmény az EU-ban, amelyet a tagállamok miniszterei alkotnak, s amely minősített többséggel dönt?  o Európai Parlament  o Gazdasági Tanács  o Nemzetközi Bíróság  o Miniszterek Tanácsa 
6. Melyik az EU fő jogalkotó szerve?  o Európai Közösség  o Európai Bíróság  o Európa Tanács  o Nemzetközi Bíróság 
7. Hol van az Európai Bíróság székhelye?  o Luxemburg  o Hága  o Bécs  o Prága 
8. Melyik az az intézmény az EU-ban, amelyet a tagállamok kormányfői alkotnak?  o Európai Gazdasági Közösség  o Európai Parlament  o ENSZ  o Európai Tanács 
9. Mit neveztek kezdetben PHARE-programnak?  o Közös gyógyszer-segélyezési támogatást  o Lengyelország és Magyarország gazdasági megsegítését  o Magyarország célzott anyagi támogatását  o A tisztességi elvet a gazdaságban 
10. 1991-ben melyik három ország írta alá az Európai Társulási Megállapodást?  o Románia - Bulgária - Szlovénia  o Magyarország - Ausztria - Csehszlovákia  o Magyarország - Csehszlovákia - Lengyelország  o Észtország - Lettország - Litvánia 
11. Az alábbiak közül melyek az EU-tagság alapvető feltételei?  o A piac állami befolyásolása  o NATO-tagság  o Demokrácia és piacgazdaság  o Nem lehet szomszédos KGST országgal 
12. Mit nevez az EU Fehér Könyvnek?  o Áruk-szolgáltatások szabad belső forgalmáról szóló jogszabályokat  o Tabula rasa  o Azt a kérdőívet, amelyet a tagságra váró országoknak kell kitölteni  o Az Unió összes jogszabályát tartalmazó többkötetes joganyagot 
13. Melyek a gazdasági alkalmasság legfontosabb kritériumai?  o Több import, mint export  o Egyensúly, gazdasági növekedés  o Váltógazdálkodás, agrárolló megléte  o Kölcsönök törlesztése, mérleghiány 
14. Az Európai Bizottság mikor adta ki a keleti jelentkezők számára a szintfelmérést szolgáló részletes kérdőívet?  o 1989  o 1990  o 1994  o 1996 
15. Az EU-tagság révén mit nyerhet hazánk?  o Integrációt Európa fejlett régióihoz, gazdaságához, kultúrájához  o Sok pénzt a közös európai kasszából, pályázatokból  o Katonai felzárkózást a fejlett nyugati országokhoz  o Egyenjogú tagságot az OECD-be, az EFTA-ba és a NATO-ba 
16. Milyen előnyt élvezhet az ország az EU-csatlakozásból kifolyólag.  o Kirekeszthetjük a külföldi árukat a magyar piacról  o Megszűnnek a kereskedelmi korlátozások  o Dönthetünk a nem EU-tagországok sorsa felől  o Korlátlan mennyiségű pénzjutalomban részesülünk 
17. Az EU-tagállamok...  o ...között nincsenek határok  o ...határain nincs vámellenőrzés  o ...között fokozatosan tűnnek el a határok  o ...határait csak új gépkocsival lehet átlépni 
18. Az 1995-ben aláírt Schengeni Megállapodás...  o ...végleg lezárta a Balkánon dúló véres háborút  o ...szoros kapcsolatot létesített 7 EU-tagállam között  o ...rendezte a közel-keleti területek vitáját  o ...deklarálta az egységes Németország megszületését 
19. Az alábbiak közül melyik megléte nem kötelező egy másik EU-tagállam egyetemén történő tanuláshoz?  o Beiratkozás  o Megfelelő ruházat  o A létfenntartáshoz szükséges anyagiak  o Betegbiztosítás 

Jelöld meg, hogy mi a véleményed az adott kérdésről!


Állítás  Nagyon egyetértek  Egyetértek  Nincs
véleményem 
Nem
értek egyet 
Egyáltalán nem értek egyet 
1. A mai magyarországi fiatalokat érdekli a politika. 
2. A politikusok egy probléma megoldásakor az ország gazdasági érdekeit előbbrevalónak tartják, mint saját politikai pártjuk érdekeit. 
3. Ha lehetőségem lenne rá, mindenképpen elmennék szavazni a következő választásokon. 
4. A NATO-tagság óta az ország nagyobb biztonságban van. 
5. Fontos, hogy az EU tagjai legyünk. 
6. Sok hazai termék van, amely versenyképes akár a nyugati piacokon is. 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.