2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 március

Alkossunk pedagógiai programot

2009. június 17.

Alkossunk pedagógiai programot!

Szakmai sajtónkban sokasodnak a pedagógiai program készítésével kapcsolatos írások, kiadványok. A pedagógiai műhelyekben: az óvodában, az iskolában, a kollégiumban lázas szakmai előkészületek folynak az önazonosság pontos meghatározására. A nevelőtestületek a jó programkészítéssel sokat nyerhetnek az élesedő versenyben.

A pedagógiai programkészítéssel foglalkozó kiadványok sorába szervesen illeszkedik a Módszertani segédanyagok sorozatban megjelent Petrikás Árpád-Sass Attila: Alkossunk pedagógiai programot című munka.

Az ismert szerzőpáros - eddigi neveléselméleti felfogásához híven - az első fejezetben a nevelési rendszerszemlélet oldaláról közelítette meg a témát. Ez a megközelítés a pedagógiai programkészítést sajátos nézőpontból tárgyalja. Egyenrangúvá emeli a hagyományőrzést, hagyományápolást mint közösségteremtő erőt az innovációs folyamat szükségességével. A második fejezetben kiteljesedik a fő téma, mert a társadalmi mikro- és makrofolyamatokat mint programalakító tényezőket veszi elemzés alá. A harmadik részben a programalkotó nevelőtestület kap hasznos és azonnal használható algoritmusokat a szép, kihívó és felelősségteljes jövőt alakító feladathoz. A lezáró negyedik részben operatív műveleti feladatokkal ismerkedhet meg az olvasó. A gyakorló, programalkotó, programformáló és azt megvalósító pedagógus iránti mélységes tisztelet árad a szerzőpáros munkájából. Élő üzenet címmel szemelvényeket közölnek már kész és készülő programokból, s ezzel a gyakorló pedagógusok munkáját állítják példának. Ezzel is kifejezik, hogy a pedagógiaiprogram-készítés nem lehetetlen feladat és nem kényszeredett vállalkozás. Megtalálhatjuk a kötetnek ebben a részében többek között a debreceni Károlyi Mihály úti óvoda, a nyírmadai, az ibrányi, a biharkeresztesi, a miskolci, a hajdúhadházi általános iskolák nevelésfilozófiai alapvetését. Ezek az intézmények már korán elkezdték a nevelési és pedagógiai programalkotást, bekapcsolódva a debreceni alkotói műhelymunkába.

A kötetet kézbe vevő olvasó gondoljon arra is, hogy a kitűnő pedagógus és szakíró Sass Attila a halálos kórral birkózva vetette papírra gondolatait. Ez volt az utolsó szakmai üzenete: Alkossunk pedagógiai programot! A kötet a halála előtti napon jelent meg. Szemével még láthatta, de föl nem foghatta.

Petrikás Árpád-Sass Attila: Alkossunk pedagógiai programot! Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1996.

Benedek István

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.