2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Konferenciák, rendezvények eredményei >> Hatékonyság és minőség: aktuális kérdések a hazai közoktatásban - Közoktatás és versenyképesség >> Vitafórumok és szakmai műhelyek >> 4. A versenképesség növelésének kulcsszereplői a pedagógusok

Az iskolavezetés jó gyakorlatai

2009. június 17.

Szabóné Virág Katalin

Az iskolavezetés jó gyakorlatai

A magyar oktatásban – a nyugat-európai iskolarendszerhez hasonlóan – egyre inkább meg­jelennek a piaci viszonyokra jellemző, versenyre motiváló paraméterek. Az iskolával mint szolgáltatóval szemben egyidejűleg két felhasználó támaszt elvárásokat: a szülő/ta­nu­ló és a munkaerőpiac. A szülő azt várja el, hogy az iskola a gyermek képességeit, szemé­lyi­ségét megfelelő módon fejlessze, és a munkaerőpiacon jól értékesíthető tudást adjon. A gazdaság igényei az elmúlt évekhez képest átalakultak. A konkrét ismeretek mellett egy­re nagyobb szükség van arra, hogy a munkaerő rendelkezzen a gyors átképzéshez és munkaszer­ve­zés­hez, illetve az idegen nyelvű kommunikációhoz szükséges kompetenciákkal.

E területen az iskolákkal szemben támasztott elvárások körébe és a társadalmi kommunikációba is beépült egy alapvető félreértésen alapuló probléma: az, hogy vajon tény­anya­got, ismereteket tanítsunk, vagy kompetenciát fejlesszünk. A két feladat azonban nem vá­laszt­ható el egymástól, kizárólag egymást támogatva létezhet: az egyik ugyanis a „mit” tanítsunk, a másik a „hogyan” tanítsunk problémakörébe tartozik. Valódi kompetencia csak tudáson – melybe a lexikális ismeretek bizonyos rétege is beletartozik – alapulhat, mint ahogy nem sok haszonnal jár az önmagáért való tudás sem, amelynek felhasználása eszünkbe se jut problémáink megoldása során.

A Móra Ferenc Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium az intézmény nevében megjelenő feladatellátáson kívül széles körű felnőttképzéssel is foglalkozik. Minden iskolai szinten speciális módszereket dolgoztunk ki a tanulók képességeinek fejlesztésére. Ennek megfelelően tanmeneteinkben nemcsak az óra témája szerepel, hanem a fejlesztendő kompetencia és a módszer is, amely e képesség kialakítását segíti.

Komoly problémának látjuk, hogy a tanulók nem képesek az egyes tantárgyak körében tanult ismeretek alapszintű integrálására sem. E kompetencia fejlesztésére a szakterületek pedagógusai szorosan együttműködnek és közösen dolgoznak: történelemórán a fizi­ka­ta­nár kérésére szó esik arról, milyen társadalmi és kulturális környezetben alkotott Newton. Fizikaórán elemezzük, miként jelennek meg a reáliák József Attila költészetében. Az iskola előtti útszakaszon végzett sebességmérési feladathoz hozzátartozik egy levél „megal­ko­tása” a városi közlekedési felügyeletnek arról, hogy az autók többsége átlépi az 50 km/h sebességkorlátot. Matematikaórán újsághirdetések alapján „készülünk lakást vásárolni”, és végzünk erre vonatkozó gazdaságossági számításokat. A beszédkészség fejlesztésére eredményesnek bizonyult a mikrofonnal kihangosított, előadás jellegű felelés módszere. Széles nemzetközi kapcsolataink vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy tanulóink a Leo­nar­do program támogatásával külföldön végezzenek szakmai gyakorlatot. E projektjeink előtt az iskola tanárai által készített angol–német–magyar nyelvű multimédiás tananyagot alkalmazva készítjük fel a diákokat a külföldi munkára. Az iskolánkban töltött évek alatt nemcsak tanulóink tárgyi tudása gyarapodik, de jelentős személyiségfejlődést is sikerül elérnünk náluk.

Eredményeink motiválnak bennünket. Az oktatás és képességfejlesztés feladatának elvég­zé­séhez azonban ritkán elegendő a napi nyolcórás munkaidő, és kell hozzá egy sokéves, egészséges szelekcióval kialakult, igényes tantestület is.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.