2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2009 január

2009 a Magyar Pedagógiai Társaságban

2009. szeptember 30.

„Ahol nevelésügyi kongresszus van, ott nevelésügyi kongresszus van” – emlékeztetett Trencsényi László a tavaly novemberi Szakmai-vezetői kollégium ülésén elhangzottakra, azaz folytatódjék az a szakmabeli és szakmaközi dialógus, amely 2008 augusztusában megindult. Fontos, még fontosabb, hogy ez a dialógus a megszokottnál is higgadtabb és tárgyszerűbb legyen, ebben áll a Magyar Pedagógiai Társaság felelőssége.

Miközben vannak szakosztályok, amelyek működésében a szakmai érdekérvényesítés erősödik (napközisek, kollégisták), másutt a diskurzuselv érvényesül (pl. az „újjászületett” felsőoktatási szakosztály).

A kolozsvári Szőts Judit indítványához, a győri Kovátsné Németh Mária kezdeményezéséhez méltó keret az Apáczai-évforduló. Nem csupán az „oskolák felettébb fontos voltáról” szóló, hanem az a bizonyos másik mondat is fontos mottó lehet: „az iskola tanítók és diákok rendezett társulása” – mind a rendezettségre, mind a társulásra hangsúly esik. S kiterjedhet a közös gondolkodás a határainkon túli magyar szakmára is. (Kora tavasszal erdélyi konferenciasorozat zajlik majd; a helyi szakmai rendezvények szintézise kíván lenni május 15-én a győri rendezvény.)

Ezenközben nemzetközi kapcsolataink is kiterjedőben. A „visegrádi négyek” országai körében aktív részvételünkkel szerveződő „Együttműködő iskola – együttműködő társadalom” projekt sokat ígér. Szólt a szónok arról is, hogy éppen a magát „nemzeti őrseregnek” nevező csoport királyhelmeci randalírozása napján tudtunk szlovák partnereinkkel konstruktívan előrelépni – lengyel és cseh kollégák társaságában.

Elvünk változatlan: fokozni kell a fiatalítást, az ISCE-konferencia ebben igen reménykeltő, s egyben jól kell sáfárkodnunk a tradíciókkal is, tagságunk idősebb generációival. Mindezt jól szolgálja jubilánsaink köszöntése, e sorba lép a BAZ megyeiek tervezett konferenciája Mihály Ottó jubileumán, a Kiss Árpád Műhely munkája (a legutóbbi, Kovács Máté életútjának tanulságait feldolgozó ülés igen komoly tanulságokkal járt, külön örömünk, hogy két valahai államtitkár mellett Hankiss Elemér is megtisztelte az ülést); a gyermekvédők a Sztehlo-centenáriumra készülnek.

Készülünk a Staféta-táborra. Egyre nő azon szervezeti egységek száma, amelyek programjában a „Tanulás ünnepe – művelődés hete” a meghatározó.

Jellegzetes a szakosztályok, tagozatok közti együttműködés. A Fővárosi Tagozat és a Neveléselméleti Szakosztály lényegében fuzionált, hasonló terveken gondolkodik a Gyermekvédelmi Szakosztály, a Korczak Munkabizottság és a Segítők műhelye. A Családpedagógiai Szakosztály több szervezettel is közös programot készít elő. A munkatervek további hasonló megoldásokat tartalmaznak. S fontos a társaságon kívüli kapcsolatrendszer is. A VII. Nevelésügyi Kongresszus „olvasztótégelyében” fontos együttműködések keletkeztek és erősödtek meg, például a Gyermekmédia Egyesülettel; de konszolidált a viszonyunk „második otthonunkkal”, a Mérei Ferenc Intézettel, s javulnak a kapcsolatok az OFI-val is, nemkülönben a Corvin téri „végvárral”, az MMI-vel. Miskolcon az egyetem a bázis, Nógrád­ban, Somogyban a megyei pedagógiai intézet, Hajdúban, Szabolcsban a főiskola, és sorolhatnánk a példákat.

A tagdíjfizetés terén még vannak lehetőségeink, itt fokozni érdemes az elkötelezettséget. Annál is inkább, hiszen a gazdasági válság bizonyára a költségvetési támogatási források csökkenésével jár – a debreceni betörés az irodába ráadásul komoly érvágás volt. Köszönet a Színes Húrok Szakosztály aktivistáinak, hogy egy kereskedelmi cég akciója révén sikerült jelentős összeget szerezni a társaságnak. Ezt az iroda „szellemi melegedőként” való fenntartására fordítjuk.

Sikerült stabilizálni részesedésünket az Új Pedagógiai Szemle feletti felelősségből. Az ÚPSZ-kávéház új hagyományának máris nyertese a legközelebbi társrendező, a Somogyi Tagozat. Támogatjuk az A Kisgyermeket, segítjük nyilvánosságát. Kiadványokhoz is sikerült támogatókat nyernünk. Ezek közük kiemelkedik a Kontra György emlékének megőrzését segítő A fejlődő gyermek című kötet kiadása.

Májusban küldöttgyűlésre kerül sor. Elnököt választunk. Ádám György akadémikus a vezetői posztról – életkorára tekintettel – visszavonul. Arra számítunk, hogy a biztonságos folyamatosság, a szolid fejlődés feltételeit javítja majd a változás.

Trencsényi László

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.