2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó
A projektről

A projektről

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése című projektet hajt végre. A projekt megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében.

A projekt céljai: A gyerekek, diákok környezettudatosságának erősítése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növelése és a Natura 2000 területek ismertségének növelése.

A projekt megvalósítás időtartama: 2012. július 1 – 2016. június 30.

A projekt teljes költségvetése: 284.964.375 Ft, a Svájci Hozzájárulás támogatása: 239.970.000 Ft.

 

A projekt tevékenységei

Magyarországon adottak a jogi keretei annak, hogy minden közoktatási intézmény magas színvonalon, hatékonyan végezze természetvédelmi szemléletformáló, fenntarthatóságra nevelő munkáját. Elérhető, megismerhető az e munka szakmai hátterét adó hazai és nemzetközi tudás és gyakorlat. Ugyanakkor az implementáció rendszere hiányos. Nem működnek olyan mechanizmusok, melyek biztosítanák, hogy minden intézmény kihasználja a jogi és szakmai környezet biztosította lehetőségeket. A projekt ennek az implementációs rendszernek a kialakításához járul hozzá.

 

A projekt várható eredményei

A természettel, a természeti környezettel, a Natura 2000 fajokkal és élőhelyekkel kapcsolatos ismeretekkel rendelkező, környezettudatos óvodás, valamint általános és középfokú iskolai tanulók számának növekedése. Képzések segítségével a Zöld Óvodák és Ökoiskolák eredményesebb működése. Mentorálás, szakmai segítségnyújtás eredményeként a környezeti nevelés hatékonyságának emelkedése.

 

A projekt támogatója

A projekttevékenységeink támogatását biztosító Svájci-Magyar Együttműködési Program a Svájci Államszövetségnek a 2004. óta az Európai Unióhoz csatlakozott országok iránti felelősségtudatát példázó finanszírozási konstrukció. Célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek Unión belüli csökkentése. A programból Magyarország több mint 130 millió svájci frank (kb. 31,2 milliárd forint) támogatásban részesül, és a hozzájárulás segítségével 35 projekt és két pályázati alapon keresztül százat is meghaladó kisprojekt valósul meg. Projektünk a 4. prioritási terület: Határon átnyúló környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem alprogram részeként valósulhat meg.

 

A projekt keretében országos környezeti nevelési hálózat alakul ki országos és regionális ökoiskola és zöld óvoda forrásközpontok közreműködésével. A forrásközpontok olyan magas színvonalú eredményeket, gazdag pedagógiai tapasztalatokat felmutatni képes szervezetek, melyek alkalmasak a címeket elnyerni szándékozó közoktatási intézmények számára a cím elnyerését segítő szakmai szolgáltatások nyújtására. Az országos forrásközpontok feladata a regionális forrásközpontok felkészítése, valamint pedagógiai segédanyagok fejlesztése az OFI-val együttműködésben. Szervezik a projekt országos és nemzetközi – svájci partnerekkel közös – szakmai programjait, továbbképzéseit, valamint folyamatosan nyomon követik és támogatják a regionális központok tevékenységét. A regionális forrásközpontok feladata a címek pályázásához segítséget nyújtó regionális és helyi szakmai tudásbővítő, tudásközvetítő rendezvények szervezése, valamint a folyamatos mentori, tanácsadói segítségnyújtás humán erőforrásának biztosítása az Ökoiskola címre pályázó iskolák és a Zöld Óvoda címre pályázó óvodák részére.

 

A projektet öt projektelem alkotja:

Módszertani fejlesztés és képzés (WP1): Módszertani fejlesztés, szakmai kiadványok megírása; szakmai kiadványok elkészítése; szakmai képzésfejlesztés és lebonyolítás

Forrásközpont hálózat kiépítése, fejlesztése (WP2): 2 országos és 14 regionális forrásközpont kiválasztási folyamatának lebonyolítása közbeszerzés keretében; 1 Ökoiskola és 1 Zöld Óvoda országos forrásközpont tevékenysége

Ökoiskola és Zöld Óvoda programok kiszélesítése, fenntartása (WP3): 7 Ökoiskola és 7 Zöld Óvoda regionális forrásközpont rendezvényszervezése, mentori és képzési tevékenységei, az Ökoiskola ill. Zöld Óvoda cím elnyerésének/megtartásának támogatására

Nyilvánosság biztosítása (WP4): nyomtatott és elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazása; rendezvények szervezése

Projektmenedzsment és -megvalósítást támogató egyéb szolgáltatások (WP5)

 

A projekt tervezett kiemelt számszerű eredményeként említhetjük az 540 „Zöld Óvoda” / „Ökoiskola” címet megtartó oktatási intézményt az Ökoiskolába/Zöld Óvodába járó plusz 99 000 fő diákot, a 20 db kidolgozott oktatási segédanyagot a 2 366 nap mentori tanácsadást, valamint a 30 db képzést.

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a következő honlapokat:

OFI honlapjának (www.ofi.hu) projekt aloldala tájékoztat a tevékenységek előrehaladásáról, rendezvényekről, eredményekről.

OFI beszerzések és közbeszerzések hirdetményei alapján várjuk a projektünk céljainak eléréséért együttműködni kívánó szervezetek jelentkezését, ajánlatait, melyhez nyilvánosan meghirdetjük a felhívásainkat a www.ofi.hu honlap baloldali menüben Pályázatok pontban, Beszerzések alpontban található közbeszerzési, illetve egyéb beszerzési ajánlattételi felhívások formájában.

Tájékozódhatnak az Ökoiskola programról a www.ofi.hu/okoiskola honlapon, és projektbeli munkánkat segíti az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közoktatásért Felelős Államtitkársága.

Információkat nyerhetnek a Zöld Óvoda programról a www.zoldovoda.hu honlapon. Szakmai iránymutatást a Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztály Intézményfelügyeleti és Szakoktatási Osztálya biztosít.

Értékes ismeretanyagokat gyűjthetnek a www.natura2000.hu honlapról, mely bemutatja a Natura 2000 hálózatot. A Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv értelmében hazánk kijelölte a közösségi jelentőségű természetes élőhelyeit, valamint állat- és növényfajai védelmében a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váló területeit is, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület.

 

A projekt sikeres és szabályos lebonyolításában a VÁTI Nonprofit Kft. (www.vati.hu), az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas) és a Svájci Hozzájárulás Program Hivatala (http://www.swiss-contribution.admin.ch/hungary/hu/Home/Swiss_contribution_to_Hungary) szakértő munkatársai a partnereink. Támogatóinknak ezúton köszönjük gyors és átlátható munkáját.

Örömmel, lelkesedéssel végezzük a projektben tervezett szakmai feladatainkat és reméljük, hogy Önökkel is aktív, sikeres munkakapcsolatba kerülhetünk. Erre törekszünk! Kérjük, kísérjék figyelemmel projektünket és kapcsolódjanak be hálózati, környezeti nevelési, ismeretterjesztő programjainkba!

Svájci HozzájárulásNemzeti Fejlesztési ÜgynökségVÁTIZöldóvodaÖkoiskola

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.