2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

Szervezeti és Igazgatási Központ (SZIK)

Feladata az OFI szervezeti és működési támogatása, igazgatási feladatok ellátása, a kutatás-fejlesztési és szakmai szolgáltatási tevékenységének intézeti szintű folyamatainak koordinációja és nyomon követése, a hazai és nemzetközi projektek és szakmai feladatok tervezési támogatása, illetve a megvalósítás egységes, szabályos és hatékony működésének támogatása, a disszemináció és a hasznosítási tevékenységek támogatása, koordinációja. Feladatainak ellátása érdekében:

  • közreműködik az intézeti munkaterv elkészítésében, az alapfeladatok, projektek és fejlesztési programok tervezésében; részt vesz a pályázatok benyújtásához és projektek megvalósításához szükséges intézeti szintű dokumentumok kidolgozásában;
  • részt vesz a folyamatszervezés és működtetés feladataiban, adminisztratív és koordinációs támogatást biztosít a belső szabályzatok, eljárásrendek kialakításában, döntésre előkészítésében, igazgatási és jogi támogatást nyújt az Intézet vezetése számára, működteti a központi irattárat;
  • ellátja a szakmai feladatok megvalósításával, valamint beszámoltatásával kapcsolatos koordinációs feladatokat, segíti a főigazgató-helyettesek munkáját az ehhez kapcsolódó támogató rendszer működtetésében;
  • részt vesz a szervezeti egységekkel való belső koordinációban, és az együttműködési mechanizmusok kiépítésében és működtetésében, koordinációs támogatást nyújt a szervezetfejlesztési feladatok ellátásához;
  • közreműködik az Intézet egységes monitoring rendszerének működtetésében, a szakmai feladatok, fejlesztési programok megvalósulásának nyomon követésében, az előrehaladásról időszakonként jelentést készít az Intézet vezetése számára;
  • figyeli a pályázati lehetőségeket, arról tájékoztatást nyújt az intézet vezetése és szervezeti egységei számára;
  • a külső ellenőrzések során koordinációs és adminisztratív támogatást nyújt az érintett szervezeti egység vagy projekt számára;
  • elvégzi az egységes projektirányítási rendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, a hazai és nemzetközi szakmai feladatok, projektek intézeti szintű szervezési és működési koordinációjával kapcsolatos feladatokat;
  • részt vesz az intézeti eredmények disszeminációjával kapcsolatos feladatok ellátásában, a rendezvények koordinálásában, lebonyolításában, támogatja a hasznosítást (konferenciák, intézeti szintű szakmai napok, tájékoztatók szervezése, az eredmények honlapon való megjelenítése stb.).


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.