2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ (PSZK)

Ellátja a köznevelés területén az országos pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal összefüggő, jogszabályokban, kiemelten az új köznevelési törvényben előírt feladatokat: a pedagógiai szakmai szolgáltatási rendszer újjászervezése, az országos szaktanácsadói hálózat kiépítése, a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakításának szakmai fejlesztési támogatása, új továbbképzések fejlesztése, a képzői szakértelem és kapacitás biztosítása területén. Emellett elvégzi az Alapító okirat szerinti oktatási szolgáltatási feladatokat. Ennek érdekében:

 • ellátja az oktatásért felelős miniszter átruházott hatáskörében a pedagógiai szakmai szolgáltatási rendszer országos szakmai irányítási feladatait;
 • kialakítja és fejleszti a szaktanácsadás, tantárgygondozás szakmai feltételrendszerét, eljárásrendjét, pedagógiai tartalmát; a szaktanácsadói rendszer szerepelőire vonatkozó szakmai standardokat fogalmaz meg;
 • kiépíti és működteti az országos szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszert, koordinálja az állami fenntartású megyei pedagógiai intézetek ezirányú tevékenységét;
 • vezeti az országos szaktanácsadói névjegyzéket, és ellátja ez ehhez kapcsolódó feladatokat;
 • ellátja a jogszabályban nevesített országos pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatait, kiemelt figyelmet fordítva a nemzetiségi oktatás, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási szükségleteire;
 • kutatási és elemzési tevékenységével hozzájárul a szaktanácsadói rendszer fejlesztéséhez, feltárja a rendszerproblémákat és hiányterületeket, fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg;
 • a szaktanácsadói rendszer működtetésére, illetve szolgáltatásszervezésre alkalmas hálózatot alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg a szakmai szolgáltatás intézményrendszerének újjászervezéséhez, amely támogatja, hogy a szaktanácsadók eredményesen és hatékonyan támogassák a pedagógusok szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) munkáját, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezését;
 • a szaktanácsadást végző szakemberek számára képzési programokat dolgoz ki, illetve szervez;
 • nyomon követi és monitorozza szaktanácsadói rendszer működését, a pedagógusok szakmai munkájának minőségének javulására gyakorolt hatás szempontjából;
 • szakmai támogatást nyújt a szakterülettel kapcsolatos jogalkotás számára;
 • vizsgálja és elemzi a továbbképzési rendszer összetevőit és jellemzőit, továbbá a pályán levő pedagógusok szakmai munkáját; azonosítja a nevelés és oktatás eredményességét meghatározó pedagógiai tényezőket; javaslatokat fogalmaz meg a továbbképzési rendszer tartalmi fejlesztéséhez;
 • biztosítja a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakításának és működtetésének központi pedagógiai, tartalmi támogatását;
 • a pályán lévő pedagógusok mesterségbeli tudás színvonalának emelését biztosító továbbképzéseket dolgoz ki;
 • tartalmi oldalról nyomon követi a továbbképzési rendszer működését, elemzi az eredményeket és azokat visszacsatolja a szakpolitika és a fejlesztéspolitika számára;
 • részt vesz pedagógus-továbbképzési programok kidolgozásában és szervezésében;
 • ellátja a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés-oktatás országos pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat;
 • az oktatásért felelős minisztérium megbízásából végzi az ágazat irányítása alá eső szakképesítések szakmai vizsgáinak megszervezését az ország minden régiójában;
 • kiépíti, koordinálja és fejleszti az oktatási közvetítői hálózat országos működését, valamint továbbképzi a közreműködő szakembereket;
 • részt vesz a Strukturális Alapok, az Új Széchenyi Terv terhére megvalósuló fejlesztési programok előkészítésében, tervezésében, valamint szakmai megvalósításában.


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.