2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (PKM)

A Pedagógiai Könyvtár országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár a magyar oktatáspolitikai, neveléstudományi, nevelés- és ifjúságszociológiai dokumentumok területén, valamint a magyar tankönyvek, az iskolai értesítők, továbbá a hazai gyermek- és ifjúsági irodalom vonatkozásában. A Múzeum feladata, hogy országosan gyűjtse és bemutassa a magyar pedagógia- és iskolatörténet tárgyi és szellemi emlékeit (taneszközök, iskolabútorok, tudományos hagyatékok, stb.), továbbá elvégezze ezek tudományos igényű feldolgozását. Feladatai:

  • központi pedagógiai szakkönyvtárként gyűjti, megőrzi, védi, feldolgozza és rendelkezésre bocsátja a teljes körű magyar nyelvű és a válogatott idegen nyelvű pedagógiai szakirodalmat, a kötelespéldányként beérkezett tankönyveket és taneszközöket, amelyekből bemutatóhelyet működtet;
  • részt vesz a nyilvános könyvtári ellátás keretében működő országos dokumentum ellátási rendszerben; korszerű szakirodalmi szolgáltatásokat nyújt, előállítja és közreadja a kurrens és retrospektív pedagógiai nemzeti szakbibliográfiát és más szakirodalmi adatbázisokat; szolgáltatja a legjelentősebb külföldi pedagógiai és határterületi adatbázisokat;
  • szakmai szolgáltatásokat nyújt az iskolai és pedagógiai szakkönyvtáraknak; a pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében országosan koordinálja a pedagógiai tájékoztatást. Ellátja az oktatásért felelős minisztérium könyvtárfejlesztési stratégiájá­nak kialakítása és végrehajtása során ráháruló szakmai feladatokat; továbbképzéseket szervez,
  • meghatározza szakmai kiadványok tartalmát (pl. Könyv és Nevelés folyóirat);
  • országos szakmúzeumként feladata a hazai oktatás történetével kapcsolatos kulturális javak, muzeális emlékek felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, állagmegóvása, tudományos feldolgozása és publikálása, mindezek kiállításokon és más formában történő bemutatása;
  • ellátja a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai előkészítéséhez, illetve véleményezéséhez tartozó feladatokat, közreműködik a védett gyűjtemények és műtárgyak helyszíni ellenőrzésében;
  • a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének szempontjait érvényesítő szemlézési, véleményezési feladatokat lát el;
  • a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve az oktatásért és a kultúráért felelős minisztérium felkérése alapján – szakértői tevékenységet, alaptémáiban és muzeológiai módszertanában kutatói tevékenységet folytat.


A Pedagógiai Könyvtár és Múzeum saját honlapja itt elérhető.


    A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.