2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ (NTFK)

Ellátja az oktatási ágazat tehetségfejlesztési feladatainak tartalmi és módszertani koordinációját; feltárja, fejleszti a tehetséggondozás központi programjait.

 

 • Nemzeti Tehetség Programiroda:

A 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján ellátja a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló szakmai feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve. Emellett a Programiroda látja el az Arany János Programokkal kapcsolatos intézeti feladatokat is.

 • az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat;
 • évente összeállítja a pályázati tervet, melyet elfogadásra a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum elé terjeszt;
 • kiírja a pályázatot a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak értékelésében való részvételre;
 • ellátja a beérkezett pályázatok szakmai elbírálását, felterjeszti döntésre az oktatásért felelős miniszternek;
 • az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél;
 • a megvalósítás befejezése előtt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését;
 • ellátja a beérkezett szakmai rész-, és végelszámolási beszámolók szakmai ellenőrzését és jóváhagyását;
 • ellátja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum működésével kapcsolatos feladatokat, ideértve a titkársági feladatokat is;
 • ellátja a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programmal, az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programmal és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programmal kapcsolatos feladatokat:
  • működteti a program tanácsadó testületeit, illetve a kollégiumi programok mentorhálózatait; kapcsolatot tart az érintett egyesületekkel;
  • ellátja a programok fejlesztési feladatait; szakmai támogatást nyújt a tehetséggondozó pályázatok intézményi szintű megvalósításához;
  • elvégzi a programok iskolai, kollégiumi megvalósulásának szakmai ellenőrzési feladatait;
  • kapcsolatot tart az intézményekkel és fenntartóikkal;
  • részt vesz az oktatásért felelős minisztérium pályázatainak kiírásában, illetve a jogszabály alapján a pályázatok elbírálásában.

 

 • Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága (OTDT Titkárság)

Az OTDT Titkársága végrehajtja az OTDT által meghatározott – jogszabályon alapuló – feladatokat: a felsőoktatási intézményekben folyó hallgatói tudományos és művészeti tevé­kenységeit, a diákköri mozgalom országos szakmai képviseletét és összehangolását; valamint az országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szervezését. Az OTDT Titkársága ellátja az Országos Tudományos Diákköri Tanács működéséről – általa megalkotott – Szervezeti és működési szabályzatban az OTDT Titkársága számára meghatározott feladatokat, amelyek közül a legfontosabbak:

 • összehangolja, koordinálja a felsőoktatásban szerveződő tudományos és művészeti diákkörök munkáját;
 • szakmai támogatást nyújt a felsőoktatási intézményekben a kötelező feladatokon túli tudományos és művészeti tevékenységet végző hallgatók és az őket segítő oktatók, kutatók munkájához; részt vesz tudományos tevékenységük elismertetésében, ezek között odaítéli az OTDT által alapított elismeréseket;
 • országos jellegű tudományos rendezvényeket és egyéb fórumokat szervez, köztük a kétévente sorra kerülő második szintű országos döntőket, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákat;
 • szakmai és koordinációs támogatást nyújt a tudományos és művészeti diákköri mozgalomban meghatározó szerepet betöltő szakmai bizottságok, az intézmények karainak tanár elnökeiből és velük azonos számú hallgatói képviselőkből álló szervezetek működéséhez;
 • a fentiekhez kapcsolódóan országos szintű adatbázisokat alakít ki és gondoz.


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.