2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

Kutatási, Elemzési és Értékelési Központ (KÉK)

Feladata az oktatás területén rendszeres vizsgálatok, empirikus kutatások lefolytatása; tematikus adatgyűjtés, az oktatáspolitikai döntéshozók, oktatásirányítási, oktatásfejlesztési szakemberek számára elemzések, értékelések és előrejelzések készítése, javaslatok, ajánlások megfogalmazása; a pedagógusképzéssel és a továbbképzésekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, illetve elemzési-értékelési feladatok ellátása; továbbá a felsőoktatási validációs- és kreditrendszer, valamint a képesítési keretrendszer működésének figyelemmel kísérése, hatásuk elemzése. Ennek érdekében:

 • nyomon követi az oktatási rendszerben zajló hazai és nemzetközi folyamatokat; az oktatással kapcsolatos közép-, és hosszú távú stratégiai tervezést, illetve kormányzati munkát támogató kutató, elemző, értékelő tevékenységet folytat;
 • közreműködik oktatáspolitikai döntéseket támogató stratégiai dokumentumok készítésében; oktatáspolitikai elemzéseket végez, és ezekről szakmai-társadalmi konzultációkat szervez;
 • makroszintű (rendszerszintű vagy szakmapolitika-orientált) és mikroszintű (intézményi, tanári/oktatói, tanulói/hallgatói szintű) kutatásokat folytat;
 • elemzi és értékeli hazai és nemzetközi összefüggésekben a köz- és felsőoktatás, valamint a szakképzés és a felnőttoktatás területén végbemenő változásokat; szakmai megalapozó támogatást nyújt az oktatáspolitikai, kormányzati döntéshozatal számára;
 • vizsgálja és elemzi a szakpolitikai és az oktatással kapcsolatos kormányzati döntések társadalmi és szakmai hatásait;
 • a jogszabályokban rögzített feladataihoz kapcsolódóan az oktatás fejlesztését megalapozó egyéb interdiszciplináris és neveléstudományi kutatásokat folytat;
 • nemzetközi összehasonlító kutatásokat, elemzéseket végez; nemzetközi és európai uniós szervezetek számára ország-tanulmányokat, jelentéseket, háttérelemzéseket készít; részt vesz az Európai Unió stratégiai ajánlásainak értelmezésében és megvalósításában;
 • részt vesz az új tanárképzési modell, valamint a felsőfokú szakképzés tartalmi követelményeinek előkészítésében, szakmailag támogatja azok bevezetését, nyomon követi és elemzi a megvalósulás tapasztalatait;
 • kutatás-fejlesztési és módszertani támogatást nyújt a tanárképző központok létrehozásához, elemzi és értékeli az intézményi gyakorlatokat;
 • nyilvántartja a hazai és külföldi intézmények kreditrendszereinek dokumentumait, információkat szolgáltat az országos kreditrendszer működéséről, valamint intézményi kreditrendszerekkel kapcsolatos kiadványokat tesz közzé;
 • gyűjti, feldolgozza, frissíti és terjeszti a magyar oktatási rendszerrel és oktatáspolitikával kapcsolatos összehasonlítható információkat, továbbá szolgáltatja a magyar döntéshozók számára az európai adatokat;
 • értékeli és elemzi országosan és intézményi szinten az oktatás területén megvalósult fejlesztési programokat, illetve azoknak a tanulói teljesítményekre és az oktatás eredményességére gyakorolt hatásait; az oktatásirányítást, oktatáspolitikai döntéshozatalt és a tudományos kutatást informáló másodelemzéseket készít;
 • részt vesz a Strukturális Alapok, az Új Széchenyi Terv terhére megvalósuló fejlesztési programok előkészítésében, tervezésében, valamint szakmai megvalósításában.


A Kutatási, Értékelési és Elemzési Központ (KÉK) munkatársainak 2012. évi publikációs jegyzéke

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.