2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

Kiadói és Kommunikációs Központ (KIK)

Feladata az Intézet kiadói és kommunikációs tevékenységének koordinálása és felügyelete, a szakmai arculati standardok kialakítása és közzététele, felelős szerkesztői feladatok ellátása, az Intézet honlapjának fejlesztése, szerkesztése. A feladatteljesítés érdekében:

 • koordinálja az Intézet szervezeti egységeinek kiadói tevékenységét éves intézeti kiadói terv alapján;
 • kialakítja a kiadói tevékenység szakmai standardjait és az Intézet egységes arculati megjelenését;
 • tervezi és szervezi a kutatási-fejlesztési, illetve más szakmai eredmények kiadványok formájában történő megjelentetését, terjesztését;
 • fejleszti és szerkeszti az Intézet honlapját, engedélyezi kapcsolódó alhonlapok indítását, felügyeli azok működését, illetve ellenőrzi az egységes intézeti szakmai és arculati standardok érvényesülését;
 • közreműködik a szervezeti egységek kiadványainak szerkesztésében, nyomdai előkészítésében, megjelentetésében, közzétételében;
 • koordinálja az Intézetben zajló feladatok, projektek, az Intézet kiadványainak, illetve szervezeti egységeinek bemutatását és prezentációját a nyomtatott és elektronikus sajtóban;
 • javaslatot tesz az Intézet kommunikációs stratégiájára, különös tekintettel a sajtóban, médiában való megjelenés céljaira és szabályaira, eljárásrendjére;
 • szervezési és kiadói támogatást nyújt az Intézet által megjelentetett folyóiratok munkájához, kiemelten az alábbiakhoz:


Új Köznevelés

Az Új Köznevelés című oktatási havilap az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) Köznevelésért Felelős Államtitkárságának megbízásából az Intézeten belül, értékmentő- és teremtő pedagógiai folyóirataként újult meg. Célja, hogy olyan értékközvetítő oktatáspolitikai-módszertani lapként működjön, amely megjeleníti és képviseli a megújult köznevelési rendszer értékszemléletét és eredményeit. Időszerű, hiteles és részletes áttekintést ad a köznevelés rendszeréről-tartalmáról, annak átalakulásáról, eredményeiről, jó gyakorlatairól, híreket és rövid tanulmányokat (felméréseket, kutatásokat) közöl az oktatás lehetőségeiről, helyzetéről, kilátásairól.


  Új Pedagógiai Szemle

  Az Új Pedagógiai Szemle az Intézet meghatározó szakmai folyóirata, amely nyomon követi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat; bemutatja és elemzi az oktatási ágazatban végbemenő változásokat és azok összefüggésrendszerét. Teret biztosít a kutatók, fejlesztők és a mindennapi pedagógiai gyakorlatot végző szakemberek mellett a neveléstudományi doktori iskolák hallgatói számára az oktatáskutatás szakmai utánpótlása érdekében. A folyóirat szakmai tartalmának összeállításáért a Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ a felelős, a kiadási feladatok szervezését a Kiadói és Kommunikációs Központ látja el. A folyóirat felelős kiadója az Intézet főigazgatója, aki kinevezi a főszerkesztőt, és aki a neveléstudomány szakmai szervezeteivel, műhelyeivel történt egyeztetést követően felkéri a szerkesztőbizottság tagjait. A szerkesztőbizottság közreműködik a lapkoncepció kialakításában, közreműködik a szakmai lektorálásban és véleményezi a folyóirat tartalmát.


  Educatio

  Az Educatio az oktatáskutatók és egyetemi-főiskolai oktatók tudományos folyóirata. Az időszerű oktatáspolitikai kérdésekre vonatkozó bel- és külföldi kutatásokat gyűjti össze és mutatja be, átfogó igénnyel, a hazai kutatói közösségnek – ide értve a doktori iskolákat és programokat –, valamint az oktatáspolitikusoknak (központi, közép- és helyi szinten) és oktatási szakembereknek. A folyóirat szakmai tartalmának összeállításáért a Kutatási Elemzési és Értékelési Központ a felelős, a kiadási feladatok szervezését a Kiadói és Kommunikációs Központ látja el. A folyóirat felelős kiadója az Intézet főigazgatója, aki kinevezi a főszerkesztőt. Az Educatio-t a szerkesztőbizottság szerkeszti, amelynek tagjaira a főszerkesztő tesz javaslatot a főigazgatónak.


  Könyv és Nevelés

  A Könyv és Nevelés az iskolai könyvtárosoknak, pedagógusoknak szóló, elektronikus és nyomtatott változatban évi négy alkalommal megjelenő folyóirat. Mind a könyvtári, mind a pedagógiai folyóiratok közül kiemelten vállalja az olvasási kultúra fejlesztését, az iskolai könyvtárak ügyének gondozását. A folyóirat szakmai tartalmának összeállításáért a Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a felelős, a kiadási feladatok szervezését a Kiadói és Kommunikációs Központ látja el. A folyóirat felelős kiadója az Intézet főigazgatója, aki kinevezi a főszerkesztőt. A főszerkesztő munkáját szerkesztőbizottság segíti, amelynek tagjait a főigazgató bízza meg a főszerkesztő javaslata alapján.

  A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.