2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

Gazdasági Igazgatóság (GI)

A Gazdasági Igazgatóság feladata az Intézet hatékony és gazdaságos működtetése; a pénzügyi, számviteli rend betartása; vagyongazdálkodási feladatok ellátása; az állami vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítése; a folyamatos, zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosítása; a kiemelt projektekkel és egyéb pályázatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátása.


Gazdálkodási Iroda:

 • elkészíti az Intézet költségvetési tervét, költségvetési beszámolóját; ellátja az Intézet jóváhagyott éves intézeti költségvetési előirányzatának felhasználásához, nyilvántartásához kapcsolódó feladatokat; elvégzi a gazdasági események főkönyvi könyvelését; kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetését;
 • végrehajtja a Számviteli politikában és a gazdálkodást érintő jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt feladatokat;
 • részt vesz az Intézet gazdálkodást érintő szabályzatainak kidolgozásában, szükség szerinti módosításában;
 • szükség szerint kezdeményezi a költségvetési előirányzatok évközi módosítását, elvégzi az előirányzatok felhasználásával összefüggő feladatokat, valamint nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat;
 • ellátja a Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett számlák kezelésével kapcsolatos feladatokat (pénzügyi műveletek, átutalás, készpénzfelvétel bonyolítása; bevételek kezelése), tartja a kapcsolatot a MÁK ügyintézőivel;
 • ellátja a statisztikai adatszolgáltatási feladatokat, teljesíti a jelentési kötelezettséget az illetékes államháztartási szervek felé;
 • működteti a házipénztárt, pénz- és értékkezelés a Pénztári szabályzatban foglaltak szerint. Nyilvántartja és vezeti a szigorú számadású nyomtatványokat, illetve azok felhasználását;
 • elvégzi az Intézet működéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyak, műszaki eszközök és egyéb anyagok számviteli szabályok szerinti leltározását, a vagyontárgyak nyilvántartását, selejtezését, a hasznosítással kapcsolatos feladatokat;
 • tájékoztatást nyújt a gazdálkodás, költségvetés és szakmai feladatok pénzügyi helyzetéről, adatot szolgáltat a főigazgató és a szervezeti egységek vezetői részére;
 • elvégzi a beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat az Intézet beszerzési szabályzatában foglaltak szerint, részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában;
 • kiépíti és működteti a szakmai feladatok, kiemelten a strukturális alapok fejlesztési programjainak megvalósításához szükséges gazdasági folyamatokat;
 • segíti a szakmai feladatok költségvetésének tervezését, a feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi beszámolási kötelezettségek teljesítését. Biztosítja a projektek elszámolásának jogszabályi és belső szabályzatoknak való megfelelőségét;
 • a számviteli törvénynek megfelelően ellátja a kiemelt projektek gazdálkodásával kapcsolatos gazdálkodási és koordinációs feladatokat;
 • a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad; segítséget nyújt a projektek pénzügyi tervezéséhez; időközi és végső elszámolásában, illetve munkafolyamatba építetten ellenőrzi azokat;
 • végrehajtja az Intézet vagyongazdálkodási stratégiájában foglaltakat;
 • végzi az Intézet működtetéséből adódó feladatokat, megköti és gondozza a működéshez kapcsolódó szerződéseket.


Bér- és munkaügyi Iroda

 • kialakítja és folyamatosan kezeli a törvényi előírásoknak megfelelő munkaügyi nyilvántartást;
 • ellátja a közalkalmazotti jogviszony és munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesetésével, módosításával és megszüntetésével összefüggő feladatokat;
 • elvégzi az Intézet dolgozói illetményének és egyéb járandóságainak számfejtésével, utalásával kapcsolatos feladatokat; elvégzi a nem rendszeres illetmények, illetmény jellegű kifizetések számfejtését;
 • teljesíti a személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket (éves szja-elszámolás, -bevallás) a dolgozók és a NAV felé.
 • teljesíti a bér- és munkaüggyel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat a hatóságok, hivatalok és az irányítási szerv felé.


Informatikai és üzemeltetési Iroda:

 • ésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően ellátja az Intézet által használt épületek üzemeltetési, bérlői karbantartási feladatait, biztosítja a működőképességet;
 • biztosítja az ingatlan és az ingó állami vagyon védelmét és állagmegóvását;
 • ellátja a tűzrendészeti, a munka- és a balesetvédelmi feladatokat;
 • beszerzi az Intézet működéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat, műszaki eszközöket és egyéb anyagokat;
 • ellátja az informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a belső hálózat, elektronikus levelezés és az internetes kapcsolat folyamatos és zavartalan működéséről;
 • elvégzi az informatikai rendszerekkel és eszközökkel kapcsolatos karbantartási feladatokat;
 • részt vesz a leltározás és selejtezés munkálataiban;
 • közreműködik az informatikai tárgyú beszerzések előkészítésében és lebonyolításában;
 • helpdesk szolgáltatást nyújt az Intézet munkatársai számára;
 • vezeti az informatikával kapcsolatos nyilvántartásokat, erről rendszeres időközönként adatszolgáltatást nyújt az Intézet vezetése felé.


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.