2020. május 26., kedd , Fülöp, Evelin

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

Főigazgatói Titkárság

A Főigazgatói Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) feladata a főigazgató munkájának közvetlen támogatása az intézetvezetéssel kapcsolatos szakmai, igazgatási, személyzeti és kommunikációs feladatok terén, továbbá az intézeti szintű ügyintézői, ügyviteli, adminisztrációs feladatok koordinálása. Ennek érdekében:

 • koordinálja a főigazgatósághoz tartozó munkavállalók tevékenységét;
 • osztott iktatási rendszerben nyilvántartja és kezeli az Intézet ügyiratait, koordinálja az Intézet belső adminisztratív, ügyviteli feladatait; részt vesz az időközönkénti iratselejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában;
 • gondoskodik a főigazgatóhoz, illetve helyetteseihez érkező ügyiratok iktatásáról, a beérkezett feladatok szignálásáról, a kiadott feladatok határidejének nyilvántartásáról, illetve a határidők betartásáról
 • ellátja az Intézet postázással és kézbesítéssel kapcsolatos feladatait;
 • nyilvántartja az Intézet belső szabályzatait, gondoskodik azok egységes kezeléséről és mindenki számára való hozzáférhetőségéről;
 • gondoskodik a személyzeti anyagok és vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és őrzéséről;
 • együttműködik a szervezeti egységek titkárságaival;
 • megszervezi és előkészíti a vezetői értekezleteket, segítséget nyújt a testületek üléseinek előkészítéséhez, megszervezéséhez; az értekezletekről, testületi ülésekről emlékeztetőt készít;
 • adminisztratív és technikai támogatást nyújt a Titkárság szervezeti keretei között működő referensek, főigazgatói tanácsadók, testületek munkájához;
 • biztosítja a főigazgató munkájához szükséges adminisztratív és technikai jellegű feltételeket, közreműködik a főigazgató programjának szervezésében és nyilvántartásában;
 • támogatja a nemzetközi referens munkáját az Intézet nemzetközi kapcsolataival és a külföldi utazásokkal kapcsolatos feladatok terén; felügyeli az Eurydice Irodához rendelt nemzetközi feladatok teljesülését;
 • technikai, szervezési támogatást nyújt a belső ellenőr munkavégzéséhez.


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.