2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

A főbb tevékenységek összefoglalója

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az oktatási ágazat stratégiai kutató-fejlesztő és szolgáltató intézménye. Ezen a néven 2007. január 1-jén kezdte meg működését, jogelődjei között található az Országos Pedagógiai Intézet, az 1990-ben alapított Országos Közoktatási Intézet, valamint az Oktatáskutató Intézet és a Professzorok Házának keretei között működő kutató-fejlesztő részlegek. 2007 őszétől az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet része lett az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alapfeladatát a magyar közoktatás, esetenként a felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett kutatási, fejlesztési, innovációs és szolgáltatási tevékenység jelenti. Az intézet tevékenysége közoktatási és felsőoktatási kutatásokra és fejlesztésekre, nemzetközi elemzésekre, az oktatásirányítás szakmai döntéseit előkészítő szakértői tevékenységekre, adatszolgáltatásokra, valamint a szakmai eredmények széles körű disszeminációjára terjed ki.

Feladatainak minőségi ellátása érdekében együttműködik a közoktatás és felsőoktatás területén működő egyéb országos vagy területi szintű kutató, fejlesztő és szolgáltató intézményekkel, a közoktatás országos irányításában részt vevő vagy azt segítő egyéb szervezetekkel. Aktív együttműködésre törekszik a tankönyv-, taneszköz- és programfejlesztést folytató vagy azt támogató egyéb szervezetekkel (például tankönyvkiadókkal, iskolai fejlesztő műhelyekkel, innovációs alapokkal). Kapcsolatot tart a társadalomtudományi kutatások azon intézményeivel, amelyek a közoktatás területén is hasznosítható kutatási eredményeket hoznak létre, valamint más országokban működő, hasonló feladatokat végző intézményekkel, a nemzetközi szakmai közösséggel. Aktívan hozzájárul a nemzetközi kutatási és fejlesztési eredmények hazai adaptálásához és elterjesztéséhez, a magyar közoktatás nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez.


A működés alapelvei és feladatai:

  • Az erőforrások eredményes és hatékony felhasználása, a minőségfejlesztés és minőségi garanciák alkalmazása, a szakmai kompetenciák fejlesztése, továbbá a partneri (belső-külső, hazai, nemzetközi) együttműködés erősítése.
  • A munkatervben rögzített K+F+I és szolgáltatási alapfeladatok rövid és középtávú tervezése, a vállalt feladatok folyamatos nyomon követése, támogatása, ellenőrzése.
  • Az intézetben meglévő tudományos és szakmai potenciál felmérése, fejlesztése, a K+F+I, oktatási szolgáltatások és könyvtár/múzeum területén.
  • Tudományos normák alkalmazása, jó gyakorlatok feltárása, terjesztése, kutatási eredmények disszeminációja, szinergiák kihasználása.
  • A tudományos és szakmai munka hatékonyságának, intézeti és külső elismertségének folyamatos javítása.
  • A tudományos és szakmai tevékenységhez kapcsolódó disszeminációs munka áttekintése, új stratégia kidolgozása, új szervezeti keretek kialakítása.
  • Az intézet korábban megszerzett szakmai pozícióinak (konferenciák, továbbképzések stb.) feltárása és visszaállítása.
  • Nyitás a felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés területei felé oly módon, hogy ezek a területek is igényeljék az intézet által nyújtott oktatáspolitikai szolgáltatásokat.


Szervezeti egységekA honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.