2020. január 24., péntek , Timót

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rendezvények

"Médiatudatosság az oktatásban" - OFI konferencia

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), mint a hazai oktatási ágazatirányítás egyik meghatározó háttérintézménye, minden évet egy olyan szakmai konferenciával zár le, amelynek témája kiemelt érdeklődésre tarthat számot az oktatás-nevelés szereplőinek széles körében. Ezúttal Intézetünk egy olyan rendezvény megtartására készül, amely a köznevelési rendszer elmúlt két évben lezajlott teljes tartalmi megújítását foglalja keretbe.

OFI-Media-az-oktatasban-TVA konferencia

  • helyszíne: Károlyi-Csekonics Rezidencia (http://www.kcsr.hu/)
  • címe: 1088 Budapest, Múzeum u. 17.
  • időpontja: 2013. november 12–13., kedd–szerda


Részletes program


JELENTKEZÉS: A konferenciára ide kattintva lehet jelentkezni. A konferenciára a regisztráció lezárult!


Gyermekeink felnőtté válásában a családi és közösségi minta mellett a globális mediatizált nyilvánosság világa is döntő befolyással bír. A hagyományos, s az egyre fejlődő és változó új médiumok számottevően befolyásolják a gyerekek motivációit, érzelmi beállítódásaikat, viszonyulásaikat az élet számos alapvető kérdéséhez. E felismerés eredményeként az oktatás tartalmát meghatározó szabályozók hangsúlyosan foglalkoznak a médiatudatosságra nevelés legfontosabb alapvetéseivel. Nemcsak konkrét tantárgyakon keresztül ismerkedhetnek meg a tanulók a média működésével, sajátosságaival, hatásmechanizmusával, s kapnak lehetőséget az értelmező, kritikai, értékelvű beállítódás alapjainak elsajátítására, hanem valamennyi tantárgy műveltségi tartalmának meghatározását össze kellet hangolni – többek között – a médiatudatosságra nevelés kiemelt szándékával. A médiatudatosságra, médiaműveltségre való nevelés paradigmái alakulóban vannak, a konferencia ezek tudatosításához, a médiaoktatés tartalmi-módszertani fejlesztéséhez kíván hozzájárulni.

Ez évi konferenciánkon tehát eszmecserét kezdeményezünk és ajánlásokat teszünk arra nézve, hogy a médiatudatosságra nevelés miként érheti el céljait, melyek azok a lehetőségek és szándékok, amelyek összefogása és mozgósítása révén a pedagógusok eredményesebben és hatékonyabban adhatják át tapasztalataikat, oszthatják meg ismereteiket, vonhatják be a közös alkotáson keresztül történő tanulási folyamatokba a gyermekeket. Elképzelésünk szerint a pedagógusok téma iránti fogékonyságát növelheti, illetve a tárgyba vágó ismereteit bővítheti, ha a konferencia keretében közvetlenül megismerkedhetnének a média világával, személyiségeivel, s a tanítási folyamatba építhető tudás összegyűjtésének lehetőségével. A konferencia egy, az OFI által gondozott honlap-felület elindításával zárul, amelyen az elhangzott előadások elérhetővé, illetve a megkezdett szakmai munka interaktívan folytathatóvá válik.

A konferencia tematikus csomópontjai:

  • Médiatudatosság - médiaoktatás
  • A médiatanítás Európában
  • Média – veszélyek - kockázatok
  • A közszolgálati média által kínált tartalmak és formátumok, illetve kapcsolódási formák
  • A pedagógiai szakújságírás, pedagógiai lapok, folyóiratok

Javaslatok:

  • a konferencián elhangzó valamennyi előadás és beszélgetés, illetve iskolai műhelyek bevonásával készülő multimédiás tartalmak egy honlap-felületen, valamint (formátumfüggően) egy kötetben jelennek meg
  • kísérő programok: diák fotósok és videósok közreműködésével záruló konferencianapok

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.