2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Pályázatok >> Szakmai pályázatok

Pályázati felhívás - „A tudás felelőssége”

Pályázat az iskolai holokauszt emléknap megszervezésének módszertani bemutatására

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – a zsidó-magyar együttélés pozitív hagyományaira építve közös nyílt pályázatot hirdet a magyarországi általános és középiskolákban tanító pedagógusok részére a holokauszt emléknap megszervezésének módszertani bemutatására.

A pályázat szakmai indoklása

A holokauszt magyarországi emléknapja (április 16.) az Országgyűlés ajánlása alapján 2001 óta része a köznevelésnek. A magyarországi zsidó lakosság gettóba kényszerítésének évfordulóján minden oktatási intézményben lehetőség nyílik arra, hogy a pedagógusok és a diákok közösen emlékezzenek az áldozatokra. Az emléknap során olyan programokra van szükség, amelyek segítik az áldozatokkal való együttérzést, az elkövetők tetteinek elítélését, a közömbösség elutasítását és az embermentőkkel való azonosulást.

Jelen pályázat keretében olyan programterveket (lehetőleg már megvalósítottakat) kívánunk összegyűjteni, amelyek mintát adnak az iskolák számára a holokauszt magyarországi emléknapjának méltó megrendezéséhez.

1. A pályázat célja

Célunk az OFI és a HDKE által felkért szakmai zsűri által kiválasztott azon jó példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek hozzájárulnak a holokauszt 70. évfordulója kapcsán a magyarországi áldozatokról való méltó és pedagógiailag hatékony megemlékezéshez..

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a magyarországi holokauszt tragédiáját. A programtervekben ajánlott aktivitás, foglalkozások, rendezvények segítsenek kiépíteni – a holokauszt eseményeinek megismerése alapján – a diákokban a társadalmi felelősségvállalást az üldözöttek, a kisebbségek, a hátrányos helyzetben lévők iránt. Ezt nevezzük a tudás felelősségének.

A pályázat további céljai:

– minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI és a HDKE portálon olyan módszertani és pedagógiai anyagok, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a holokauszt magyarországi emléknapjának megszervezésében;

– minél több ötlet, tevékenység és elképzelés bemutatási lehetőségének megteremtése;

– elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózatépítést;

– minél nagyobb nyilvánosságot kapjon a magyar múlt ezen tragédiájának megismerése.

2. A pályázat kategóriái:

A pályázat egy kategóriában kerül kiírásra: az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok maximum 4–5 oldalas programleírása az általuk szervezett holokauszt emléknapról. A szöveg tartalmazza a program előkészítő szakaszának bemutatását, a konkrét megvalósítást (módszertani leírással), mutassa be a résztvevők körét és a program zárását követő reakciókat, eredményeket.

Képes, illetve filmes illusztrációk is csatolhatóak a pályamunkához, amelyet/amelyeket (10 MB méret felett) FTP-re kell feltölteni. A hozzáféréshez szükséges információ (felhasználónév, jelszó és kiszolgálónév) a lent megjelölt e-mail címen igényelhető.

3. A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben szerepeljenek a következők:

a) Részletes, átlátható programterv.

b) Az emléknapot előkészítő foglalkozás(ok) vázlatszerű bemutatása.

c) Hogyan vonta be a szerző kollégáit és diákjait a programba?

d) Milyen visszajelzéseket kapott a program résztvevőitől (tanárok, diákok, szülők)?

e) Hogyan kívánja beépíteni az emléknap tapasztalatait a holokauszttal kapcsolatos további oktatási tevékenységébe?

4. A pályamunkák díjazása

A legsikeresebb pályamunkák készítői pénzjutalomban részesülnek:

1. helyezett: 150 ezer Ft

2. helyezett: 100 ezer Ft

3. helyezett: 50 ezer Ft

5. A pályázók köre

Valamennyi magyarországi székhelyű iskola pedagógusa.

6. Egyéb tudnivalók:

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott holokauszt emléknapi programjukat, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat az OFI és a HDKE felhasználhassa, azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye, terjessze, a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki a pályázati kiírásnak nem megfelelő dokumentációt küld be.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályamunkákat elektronikus formában kell benyújtani, „A tudás felelőssége” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyaként. Beküldési cím: holokausztpalyazat@ofi.hu

8. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 16. 24.00 óra

– A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben, csatolt pdf dokumentumban.

A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

9. Hiánypótlás

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

A pályázatok értékelését az OFI és a HDKE által kijelölt szakmai zsűri végzi aszerint, hogy a pályázatra benyújtott alkotás mennyiben felel meg:

· a holokauszt emléknap módszertani kihívásainak,

· az oktatási intézményben valóadaptálhatóságának,

· a pályázat céljában meghatározott nevelési céloknak (például a társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás erősítése)

Továbbá:

· mennyiben használja a szerző a magyarországi holokauszt oktatás eredményeit, tapasztalatait,

· mennyiben innovatív a szerző programja,

· milyen eredményeket ért el a programban résztvevő diákok körében..

11. A pályázók döntést követő értesítése

A szakmai zsűri döntését követően a díjazott pályázók listáját az OFI és a HDKE közzéteszi a honlapján (www.ofi.hu és www.hdke.hu), továbbá e-mailben értesíti a díjazott pályázókat.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. március 31.

12. A pályázati felhívás jogi háttere

„Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak."

13. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak

e-mail: holokausztpalyazat@ofi.hu

telefon: 06-1-235-7278; 06-30-789-1804

kapcsolattartó: Nagy-Király Vivien

Budapest, 2014. február 5.

Mellékletek:


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.