2019. szeptember 18., szerda , Diána

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Pályázatok >> Szakmai pályázatok

Pályázat a 2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerésére

A nemzeti erőforrás miniszter pályázatot hirdet a 2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerésére

A pályázat célja
 
A pályázat célja – a Kormány 221/2006. (XI. 15.) rendelete alapján – a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó és folyamatos fejlődést mutató felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik elismerése.
 
Pályázati feltételek
 
Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei és azok szervezeti egységei (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt intézmények).
 
A Felsőoktatási Minőségi Díjat pályázat útján azok a felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik nyerhetik el, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

 1. a folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei működésének meghatározó részét képezi és ennek társadalmi megítélés szerint is jelentős eredményei születtek;
 2. az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló folyamatos minőségfejlesztést;
 3. folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevő partnerek elégedettségének alakulását;
 4. gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét.

A pályázók vállalják, hogy a Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerése esetén a teljes pályázatukat és a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat - az elismerés átvételét követő egy hónapon belül - közzéteszik az intézmény honlapján.
 
A pályázati eljárás költsége:

 • felsőoktatási intézmények számára 400 ezer Ft
 • felsőoktatási intézmények szervezeti egységei számára 200 ezer Ft.


A pályázat benyújtása
 
A pályázat önértékelésen alapul.
 
A pályázónak be kell mutatnia adottságait az alábbi szempontok szerint:

 1. vezetés: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósítását segítő vezetői tevékenység és a vezetés értékrendjének kialakítása, irányítási rendszerének biztosítása, működtetésének továbbfejlesztése a munkatársak közreműködésével;
 2. stratégia: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósításában alkalmazott módszerek, különös tekintettel a hosszú távú tervekre, azok oktatási, kutatási programjaira;
 3. emberi erőforrások: a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek egyéni, csoportos és intézményi szinten alkalmazott fejlesztése; a munkatársak tevékenységeivel kapcsolatos oktatási, kutatási programok és folyamatok támogatásának megtervezése a hatékony működés érdekében;
 4. partnerkapcsolatok és erőforrások: az intézmény külső partnerkapcsolatainak, belső erőforrásainak, stratégiai programjának megtervezése és menedzselése az intézményi folyamatok hatékony működése érdekében;
 5. folyamatok: az oktatási, kutatási programok támogatása, a partneri elégedettség elérése, a partnerek számára nyújtott értékek növelése céljából alkalmazott folyamatok módszereinek megtervezése és menedzselése az intézményben.

A pályázónak be kell mutatnia az elért eredményeket az alábbi szempontok szerint:

 1. a közvetlen partnerek elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által elért eredmények a partnerek elégedettsége terén tervezett és teljesített célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva;
 2. a munkatársak elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által megvalósított eredmények a munkatársak elégedettsége terén tervezett és elért célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva;
 3. társadalmi hatás: a társadalom és a külső partnerek véleménye és elégedettsége a felsőoktatási intézménnyel, szervezeti egységeivel és azok tevékenységével kapcsolatban;
 4. kulcsfontosságú eredmények: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által tervezett célok, elért eredmények és teljesítmények, más kiválasztott intézmények eredményeivel való összehasonlításban.

A pályázó pályázási szándékát 2011. február 28-án 14 óráig a geza.agg@nefmi.gov.hu e-mail címre kell bejelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a pályázó melyik kategóriában kíván pályázni (intézmény, vagy intézmény szervezeti egysége), valamint a pályázattal megbízott kapcsolattartó személy elérési adatait (beosztás, telefon, e-mail cím).
 
A pályázatokat 2011. április 25-én 14 óráig kell benyújtani kettő példányban nyomtatott formában (egy eredeti és egy másolat) és egy CD lemezen a következő címre:
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Tudománypolitikai Főosztály
„Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat”
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.


Postai úton történő beküldés esetén a postára adás legkésőbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott idő lehet. Amennyiben a pályázatot postai úton küldik meg, úgy kérjük, hogy azt e-mailben előre jelezzék.
 
A pályázati eljárás költségét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 10032000–01744277–00000000 számú bankszámlájára kell átutalni „FMD 2011 pályázat” megjelöléssel. A pályázati eljárási költség befizetését igazoló dokumentumot a pályázathoz csatolni kell.
 
A határidőn túl beérkezett pályázatokat a NEFMI-nek nem áll módjában befogadnia.
 
A benyújtott pályázat terjedelme felsőoktatási intézmények esetében nem haladhatja meg az 50, szervezeti egységek esetében pedig a 30 oldalt. A pályázatnak önmagában elbírálhatónak kell lennie, a melléklet csak az illusztrációt szolgálhatja.
 
Amennyiben felsőoktatási intézmény szervezeti egysége pályázik, akkor az intézmény rektorának a véleményét is csatolni kell a pályázathoz.
A pályázó tudomásul veszi az értékelést.
 


A pályázatok elbírálásának rendje
 
A beérkezett pályázatokat a Felsőoktatási Minőségi Díj és Minőségfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el szakértők bevonásával. Az elbírálás alapja a pályázatban benyújtott önértékelés. A bírálat részeként sor kerülhet helyszíni szemlére.
 
A díj két kategóriában kerül elbírálásra:

 • felsőoktatási intézmény és
 • felsőoktatási intézmény szervezeti egysége (kar, centrum).

Mindkét kategóriában egy Felsőoktatási Minőségi Díj, valamint Arany, Ezüst és Bronz Fokozatú Elismerő Oklevél adható ki.
 
A Bizottság által előterjesztett javaslat alapján a Felsőoktatási Minőségi Díj és az Elismerő Oklevél odaítéléséről a nemzeti erőforrás miniszter dönt.
 
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közreműködők bizalmasan kezelik.
 

A pályázat eredményhirdetése
 
A Felsőoktatási Minőségi Díjban részesült pályázók oklevelet és plakettet kapnak, amelyek tartalmazzák az intézmény, illetve szervezeti egysége nevét, a „2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díj„ és „A magyar köztársaság nemzeti erőforrás miniszterétől” szöveget. Az Elismerő Oklevélben részesült pályázók oklevelet kapnak, amelyek tartalmazzák az intézmény, illetve a szervezeti egysége nevét, a „2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díj pályázatán arany, vagy ezüst, vagy bronz fokozatú elismerő oklevélben részesült” és „A magyar köztársaság nemzeti erőforrás miniszterétől” szöveget.
 
A Díjjal pénzjutalom nem jár.
 
A Felsőoktatási Minőségi Díjban részesült intézmény vagy szervezeti egység a címet az adományozás évére való utalással használhatja, legközelebb 5 év múlva pályázhat újra a Díjra. Az Elismerő Oklevélben részesült pályázók a következő évben újra pályázhatnak a Díjra.
 
A 2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díjat a nemzeti erőforrás miniszter a tanév végén adományozza és ünnepélyes keretek között adja át. A díjazottak neve megjelenik a Magyar Közlönyben, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.
 
A pályázatra egyebekben a Felsőoktatási Minőségi Díjról szóló 221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet alkalmazandó.
 

nemzeti erőforrás miniszter


Ez a pályázati felhívás megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.