2020. május 26., kedd , Fülöp, Evelin

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Pályázatok >> Szakmai pályázatok

Meghívásos pályázat az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával pályázatot hirdet „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére. (A koncepció letölthető itt.) Benyújtási határidő: 2009. november 30.

 

Meghívásos pályázati tájékoztató

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával pályázatot hirdet „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére.

 

A pályázat célja:

 

A nevelési-oktatási intézményekben az erőszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint az intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony népszerűsítése.

Ez a cím azoknak az általános és középfokú iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek magukra vállalják az intézményben előforduló agresszív magatartási formák visszaszorítása érdekében a társadalmi szintű paradigmaváltáshoz való intézményes hozzájárulást is, valamint a gyermekek egészségmagatartásának formálása érdekében vállalják, hogy átdolgozzák, intézményesítetten megvalósítják készségalapú egészségnevelési programjukat. Az intézményi erőszakos cselekmények visszaszorítása érdekében intézményi megvalósítási tervet, ún. „Iskolabiztonság” stratégiát dolgoznak ki és működtetnek.

Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím adományozása kapcsolódik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) működéséhez, különös tekintettel az általa „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” címmel, magyar részvétellel is végzett rendszeres nemzetközi kutatásaihoz[1], valamint az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (az OGYEI) szakmai-pedagógiai tevékenységéhez és az OECD által életre hívott iskolaépítési program[2], illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által koordinált öko-iskolai mozgalom[3] nemzetközi dokumentumai által népszerűsített tapasztalataihoz, hazai eredményeihez.

 

A pályázók köre:

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények.

 

Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” cím elnyerése az iskolák számára a következő előnyökkel jár:

 

· A nemzetközi indikátorokkal összhangban kialakított „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” kritériumrendszere az iskola megkülönböztető minőségjelzőjévé válik, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára is.

· A kritériumrendszer alkalmazása és az ennek eredményeképp megvalósuló intézményfejlesztés pozitív eredményeket produkálhat az intézményi légkör, különösen az intézmény biztonságos működése és az intézményi egészségfejlesztés területén.

· Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái folyamatos információt kapnak a módszertani megújulást támogató hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről, melyek segítségével számos partneri együttműködés lehetőségeihez is hozzájuthatnak.

· Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ezen iskolák számára folyamatos szakmai együttműködési lehetőséget kínál, segítve az egymástól tanulás, az Európai Unió által is preferált „peer-learning” gyakorlatának hazai népszerűsítését is.

· Az elismerő címet elnyerő iskola tanárai és tanulói részt vehetnek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet rendezvényein, szakmai továbbképzésein, ezáltal iskolájuk és a maguk számára újabb szakmai-módszertani lehetőségekkel kerülnek kapcsolatba.

· Igény és lehetőségek szerint az OFI munkatársai vállalják az iskola tantestületeinek továbbképzésein való személyes közreműködést is.

· Valamennyi „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet elnyert iskola számára biztosítjuk az Új Pedagógiai Szemle c. folyóirathoz való kedvezményes hozzájutást.

 

Pályázati feltételek:

 

· Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be.

· Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.

 

Pályázni a pályázati adatlap és a mellékletek kitöltésével, és egy eredeti példányban, papír alapon, postai úton történő benyújtásával lehet.

A Pályázati adatlap formanyomtatványa itt letölthető. 

 

Mellékletek (nincs kötelező formanyomtatvány):

Nyújtsa be a vállalásokat, az intézményi megvalósítási tervet, az „Iskolabiztonság” stratégiát, fenntartói támogató nyilatkozatot, együttműködési megállapodást a szülői szervezettel, a DÖK-kel, az iskolaszékkel, a szociális intézményekkel (családsegítő, védőnő stb.) stb.

 

Pályázattal kapcsolatos bővebb információ Székely Károly Ákostól kérhető az iskolabiztonsag@ofi.hu e-mail címen, valamint a 06-1-235-7247 telefonszámon.

 

Benyújtási határidő: 2009. november 30. hétfő (postabélyegző dátuma)

 

Postacím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1051 Budapest Dorottya u. 8.

 

A borítékra írják rá: „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola”

Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hibás, hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

 

A pályázat elbírálása:

· A címet az OFI által felállított Bíráló Bizottság ítéli oda.

· A Bizottság a pályázat benyújtására a jelen felhívásban meghatározott határidőtől számított 20 napon belül hoz döntést a pályázatokról.

· A döntést követően az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját a www.ofi.hu honlapon közzéteszi.

· Az elnyerhető címek száma nincs maximálva.

· A címet elnyerő iskolák kézhez kapják a cím oklevelét, mely igazolja, hogy az iskola jogosan használja az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet és emblémát.

· A cím elnyerése pénzügyi támogatás elnyerésével nem jár.

· A címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három évig használhatja.

· A cím újabb pályázat útján ismét megszerezhető.

· A címet elnyert iskolák címnek megfelelő tevékenységét az OFI által felkért szakemberek ellenőrizhetik a cím használatának ideje alatt.[1] HBSC, azaz Health Behaviour in School-aged Children (a WHO Cross-national Study; National Report

[2] PEB, azaz „Programme on Educational Bulding

[3] ENSI, azaz Environment and School Initiatives

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.