2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Pályázatok >> Szakmai pályázatok

Felsőoktatási Minőségi Díj Pályázat 2009

2009. január 08.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet
a 2009. évi
Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerésére
 
 
 
A pályázat célja
A pályázat célja – a Kormány 221/2006. (XI.15.) rendelete alapján ­– a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó és folyamatos fejlődést mutató felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik elismerése.
 
 
 
Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei és azok szervezeti egységei (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt intézmények).
 
A Felsőoktatási Minőségi Díjat pályázat útján azok a felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik nyerhetik el, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
a) a folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei működésének meghatározó részét képezi;
b) az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló folyamatos minőségfejlesztést;
c) folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevő partnerek elégedettségének alakulását;
d) gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét.
 
A pályázók vállalják, hogy a Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerése esetén a teljes pályázatukat és a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat közzéteszik az intézmény honlapján.
 
A pályázati eljárás költsége:
- felsőoktatási intézmények számára bruttó 400 ezer Ft
- felsőoktatási intézmények szervezeti egységei számára bruttó 200 ezer Ft.
 
 
 
A pályázat benyújtása
A pályázat önértékelésen alapul.
 
A pályázónak be kell mutatnia adottságait az alábbi szempontok szerint:
 
a) vezetés: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósítását segítő vezetői tevékenység és a vezetés értékrendjének kialakítása, irányítási rendszerének biztosítása, működtetésének továbbfejlesztése a munkatársak közreműködésével;
b) stratégia: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósításában alkalmazott módszerek, különös tekintettel a hosszú távú tervekre, azok oktatási, kutatási programjaira;
c) emberi erőforrások: a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek egyéni, csoportos és intézményi szinten alkalmazott fejlesztése; a munkatársak tevékenységeivel kapcsolatos oktatási, kutatási programok és folyamatok támogatásának megtervezése a hatékony működés érdekében;
d) partnerkapcsolatok és erőforrások: az intézmény külső partnerkapcsolatainak, belső erőforrásainak, stratégiai programjának megtervezése és menedzselése az intézményi folyamatok hatékony működése érdekében;
e) folyamatok: az oktatási, kutatási programok támogatása, a partneri elégedettség elérése, a partnerek számára nyújtott értékek növelése céljából alkalmazott folyamatok módszereinek megtervezése és menedzselése az intézményben.
 
 
A pályázónak be kell mutatnia az elért eredményeket az alábbi szempontok szerint:
 
a) a közvetlen partnerek elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által elért eredmények a partnerek elégedettsége terén tervezett és teljesített célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva;
b) a munkatársak elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által megvalósított eredmények a munkatársak elégedettsége terén tervezett és elért célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva;
c) társadalmi hatás: a társadalom és a külső partnerek véleménye és elégedettsége a felsőoktatási intézménnyel, szervezeti egységeivel és azok tevékenységével kapcsolatban;
d) kulcsfontosságú eredmények: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által tervezett célok, elért eredmények és teljesítmények, más kiválasztott intézmények eredményeivel való összehasonlításban.
 
A pályázó pályázási szándékát 2009. február 24-én 14 óráig az agg.geza@okm.gov.hu
e-mail címre kell bejelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a pályázó melyik kategóriában kíván pályázni (intézmény, vagy intézmény szervezeti egysége), valamint a pályázattal megbízott kapcsolattartó személy elérési adatait (telefon, e-mail cím).
 
A pályázatokat 2009. április 27-én 14 óráig kell benyújtani öt példányban nyomtatott formában (egy eredeti és négy másolat) és egy CD lemezen a következő címre:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
                             Felsőoktatási Tudományos és Fejlesztési Főosztály
„Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat”
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
 
Postai úton történő beküldés esetén a postára adás legkésőbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott idő lehet.
A pályázati eljárás költségét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
10032000 – 01744277 – 00000000 számú bankszámlájára kell átutalni „FMD 2009 pályázat” megjelöléssel. A pályázati eljárási költség befizetését igazoló dokumentumot a pályázathoz csatolni kell. A pályázati eljárási költsége nem igényelhető vissza.
 
A határidőn túl beérkezett pályázatokat az OKM-nek nem áll módjában befogadnia.
 
A benyújtott pályázat terjedelme felsőoktatási intézmények esetében nem haladhatja meg az 50, szervezeti egységek esetében pedig a 30 oldalt. A pályázatnak önmagában elbírálhatónak kell lennie, a melléklet csak az illusztrációt szolgálhatja.
 
Amennyiben felsőoktatási intézmény szervezeti egysége pályázik, akkor az intézmény rektorának a véleményét is csatolni kell a pályázathoz.
A pályázó tudomásul veszi az értékelést.
 
 
 
A pályázatok elbírálásának rendje
A beérkezett pályázatokat a Felsőoktatási Minőségi Díj és Minőségfejlesztési Bizottság bírálja el szakértők bevonásával. Az elbírálás alapja a pályázatban benyújtott önértékelés. A bírálat részeként sor kerülhet helyszíni szemlére.
A díj két kategóriában kerül elbírálásra:
-         felsőoktatási intézmény és
-         felsőoktatási intézmény szervezeti egysége.
Mindkét kategóriában egy Felsőoktatási Minőségi Díj, valamint Arany, Ezüst és Bronz Fokozatú Elismerő Oklevél adható ki.
 
A bizottság által előterjesztett javaslat alapján a Felsőoktatási Minőségi Díj és az Elismerő Oklevél odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter dönt.
 
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közreműködők bizalmasan kezelik.
 
 
 
A pályázat eredményhirdetése
A felsőoktatási minőségi díjban részesült pályázók oklevelet és plakettet kapnak, amelyek tartalmazzák az intézmény, illetve szervezeti egysége nevét, a „2009. évi felsőoktatási minőségi díj„ és „a magyar köztársaság oktatási és kulturális miniszterétől” szöveget. Az elismerő oklevélben részesült pályázók oklevelet kapnak, amelyek tartalmazzák az intézmény, illetve a szervezeti egysége nevét, a „2009. évi felsőoktatási minőségi díj pályázatán arany, vagy ezüst, vagy bronz fokozatú elismerő oklevélben részesült” és „a magyar köztársaság oktatási és kulturális miniszterétől” szöveget.
 
A Díjjal pénzjutalom nem jár.
 
A Felsőoktatási Minőségi Díjban részesült intézmény vagy szervezeti egység a címet az adományozás évére való utalással használhatja, legközelebb 5 év múlva pályázhat újra a Díjra. Az Elismerő Oklevélben részesült pályázók a következő évben újra pályázhatnak a Díjra.
 
A 2009. évi Felsőoktatási Minőségi Díjat az oktatási és kulturális miniszter a tanév végén adományozza és ünnepélyes keretek között adja át. A díjazottak neve megjelenik az Oktatási Közlönyben, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.
 
Egyebekben a pályázatra a Felsőoktatási Minőségi Díjról szóló 221/2006. (XI.15.) Korm. rendelet az irányadó.
 
Budapest, 2008. december 16.
 
                                                                                        oktatási és kulturális miniszter
 
Ez a pályázati felhívás megjelenik az Oktatási Közlönyben, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.
*  *  *
 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.