2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Pályázatok >> Szakmai pályázatok

Együtt az integrációért a sporttal és a művészetekkel…

A pályázat beadási határidejét meghosszabbítottuk 2010. március 12-ig.

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot hirdet alap és középfokú intézmények, valamint kollégiumaik számára „Együtt az integrációért a sporttal és a művészetekkel …” címmel.

A pályázat részterületei:

1. Pedagógusokat, szakmai közösségeket, nevelőtestületeket kérünk, hogy intézményi jó gyakorlataikat mutassák be „Integráció a sporttal, művészeti tevékenységgel” címmel. A hasznosítható „jó gyakorlatokat” közzétesszük.

2. Sajátos nevelési igényű tanulóknak szól három korosztályban „Sporttal a testi-lelki egészségemért” című rajzverseny felhívásunk. Az alkotásokból kiállítást rendezünk.

3. Sajátos nevelési igényű diákoktól, tanulócsoportoktól várjuk művészeti tevékenységek bemutatását dramatikus játék, színjáték, tánc, báb, versmondás, ének, zene, egyéb produkció kategóriákban. A legjobbak színházteremben, közönség előtti bemutatkozásra kapnak lehetőséget.

 

Jelentkezni az intézményi adatlap kitöltésével és a pályázati anyag internetes feltöltésével 2010. február 19-től 2010. március 12-ig a http://palyazat.ofi.hu oldalon lehet.

 

 PÁLYÁZAT 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot hirdet alap és középfokú intézmények, valamint kollégiumaik számára

„Együtt az integrációért a sporttal és a művészetekkel …”

címmel.

 

A pályázat célcsoportja

 

A pályázat célcsoportja a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat külön és/vagy integráltan nevelő – oktató közoktatási intézmények pedagógusai, nevelőtestületei, SNI tanulói, tanulócsoportjai.

 

A pályázati projekt indokoltsága

 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének – oktatásának – fejlesztésének egyik célja a mind teljesebb társadalmi beilleszkedés elérése.

Az SNI és a nem SNI tanulónépesség ilyen irányú felkészítésének színterei lehetnek a szabadidős tevékenységi formák, különösen a művészeti- és a sporttevékenységek.

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tehetséget mutathatnak a művészetek, a sport területén is. Ennek a tehetségnek, képességnek megismertetése a társadalommal, a közoktatás résztvevőivel e projekt feladata.

A megtapasztalt „jó gyakorlatok” is ösztönzést jelentenek az SNI tanulók szabadidőben való integrációjának szorgalmazásához.

A művészeti- és sporttevékenységek közös megvalósítása által mind a sajátos nevelési igényű, mind a „többségi” tanulók érzelmi és szociális intelligenciája fejlődik a közös élmények átélésével és ezáltal a társadalmi inklúzió jobban megvalósulhat.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kitüntetett figyelmet fordít (kutatások, konferenciák, akciók, pályázatok, stb. szervezésének segítésével) arra, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése – oktatása, társadalmi beilleszkedése eredményesebbé, hatékonyabbá váljon és e téren a „jó gyakorlatok” megismerése, terjesztése megtörténjen.

 

A pályázat célja

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szeretné megtalálni azokat a praxisban kidolgozott, bevált és működtetett „jó gyakorlatokat”, amelyek a sajátos nevelési igényű tanulók szociális integrációját szolgálják.

A pályázat során összegyűjtött mozgás-, sport- és művészeti programok disszeminációja, publikussá tétele segítheti országosan egy olyan integrációs tevékenység elindítását, amely megismerteti az integráció kulcsszereplőit (pedagógusokat, szülőket, diákokat) az SNI tanulók szabadidős tevékenysége integrációjának pedagógiai lehetőségeivel, értékeivel.

A pályázat célja továbbá, hogy

 • minél nagyobb számban vonjon be résztvevőket a szegregált és az integráló közoktatási intézmények pedagógusközösségéből és SNI tanulóifjúságából,
 • az esztétikai élményt nyújtó alkotások, produkciók bemutatásával növelje az SNI tanulók művészeti- és sporttevékenységének megismerését, a társadalmi elismertségét,
 • demonstrálja az esélyegyenlőség realizálhatóságát, a motiváltságot az együttműködésre,
 • az intézményi „jó gyakorlatok”, innovatív elképzelések, kezdeményezések megerősítése, terjesztése.

 

 A PÁLYÁZAT RÉSZTERÜLETEI

 

 1. Intézményi jó gyakorlat bemutatása „Integráció a sporttal, művészeti tevékenységgel” című írásos pályázat

2. „Sporttal a testi-lelki egészségemért” címmel rajzverseny meghirdetése

3. Művészeti tevékenységek bemutatása

 

LEHET PÁLYÁZNI RÉSZTERÜLETEKRE KÜLÖN – KÜLÖN, VAGY KETTŐRE, VAGY MINDHÁROMRA.

 

A pályázat részterületeinek bemutatása

 

1. Részterület:

Intézményi jó gyakorlat bemutatása „Integráció a sporttal, művészeti tevékenységgel” című írásos pályázat

A fenti című pályamunka elkészítésére, benyújtására egyes pedagógusok, szakmai közösségek, nevelőtestületek egyaránt vállalkozhatnak.

A pályázatra benyújtani kívánt írásmű terjedelme: minimum 4 oldal – maximum 10 oldal.

A pályaműveket a kiíró értékeli.

 

Az értékelés szempontjai:

· a mű pályázati kiírásnak való megfelelősége

· az írásmű támaadekvátsága, célorientáltsága

· ötletgazdagság

· tartalmi gazdagság

· a tanulói aktivitásra épülő eljárások, módszerek, tevékenységek megjelenítése

· a pályamű hasznosíthatósága, disszeminációs értéke

 

A kiválasztott pályamunkákat a kiíró a honlapján és kiadványban megjelenteti.

Műhelykonferencián a kiválasztott „jó gyakorlatok” ismertetésre kerülnek.

Pályázni az intézményi adatlap kitöltésével és a pályázati anyag (word formátumban) internetes feltöltésével 2010. február 19-től 2010. március 12-ig a http://palyazat.ofi.hu oldalon lehet.

 

2. Részterület

 

„Sporttal a testi-lelki egészségemért” címmel rajzverseny meghirdetése

A fenti címben megjelölt témában várjuk SNI tanulók grafikai alkotásait (szén-, tus-, színes ceruza-, zsírkréta rajz) és/vagy festményeit (vízfesték, tempera, stb.).

A pályázat célja: Gondolkodjanak el a gyermekek, hogy mit jelent a testi-lelki egészség, s jussanak el arra a következtetésre, hogy megőrzésének egyik fontos szegmense a sport, valamint gyermeki sokszínűség bemutatása a művészeteken keresztül.

Tanulói alkotás 3 korosztályban készíthető, illetve küldhető be.

Ezek:

- 6-10 éves korosztály

- 10-14 éves korosztály

- 14-18 éves korosztály

Egy intézményből több tanulói produktummal is lehet pályázni.

A művek maximum A/3-as méretűek lehetnek.

A pályázatra beküldendő képek hátoldalán az alábbi adatok feltüntetését kérjük:

 • A kép címe
 • A tanuló neve, osztályfoka
 • A tanuló iskolájának neve
 • A tanuló felkészítő tanárának neve

A tanulók alkotásait a kiíró értékeli.

Az értékelés szempontjai:

 • a mű pályázati kiírásnak való megfelelősége
 • az alkotás témaadekvátsága
 • a rajz/festmény ötletgazdagsága
 • a rajz/festmény tartalmi gazdagsága
 • a rajz/festmény esztétikuma
 • a választott technika alkalmazásának biztossága

 

Eredményhirdetés: A „Sport és a Művészetek Szerepe az Együttnevelésben” Mini Konferencia zárásán, 2010. március 20-án, Kiskőrösön.

A beérkezett alkotások a Kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési Házban kerülnek Kiállításra, valamint az OFI honlapján megtekinthetők.

A pályaművekből készült válogatást a kiíró a honlapján és kiadványban közzéteszi.

Pályázni az intézményi adatlap kitöltésével és a pályázati anyag (JPEG, PDF formátumban) internetes feltöltésével 2010. február 19-től 2010. március 12-ig a http://palyazat.ofi.hu oldalon lehet.

 

3. Részterület

 

Művészeti tevékenységek bemutatása

Az alábbi művészeti jellegű tevékenységekről készült videofelvétellel (DVD) lehet pályázni:

- dramatikus játék, színjáték

- tánc

- báb

- versmondás

- ének

- zene

- egyéb, fel nem sorolt egyéni vagy csoportos „előadóművészeti” produkció

A maximális műsoridő: 20 perc

Az egyéni és csoportos produkciókat (videofelvételeket) a kiíró értékeli.

Az értékelés szempontjai:

 • a bemutatott művészeti tevékenység pályázati kiírásnak való megfelelősége
 • a prezentált művészeti tevékenység ötletgazdagsága
 • a művészeti tevékenység motivációs, disszeminációs értéke

 

Az értékelés alapján a pályázók lehetőséget kapnak színháztermi bemutató tartására.

A hasznosítható „jó gyakorlatokat” a kiíró kiadványban és a honlapján hozzáférhetővé teszi, valamint műhelykonferencián ismerteti.

Pályázni az intézményi adatlap kitöltésével és a pályázati anyag internetes feltöltésével 2010. február 19-től 2010. március 12-ig a http://palyazat.ofi.hu oldalon lehet.

   

A pályázat kulcseseményei, mérföldkövei  

Esemény, tevékenység

 

Határidő

A pályázat beadása

2010. március 12.

A pályázatok értékelése

2010. március 15.

A pályázatok bemutatása, disszeminációja

2010. április 30.

 

A pályázatról bővebb információ Dr. Székely Károly Ákostól kérhető a szekely.karoly.akos@ofi.hu e-mail címen vagy a 06-1-235-7208 telefonszámon.

 

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.