2020. május 28., csütörtök , Emil, Csanád

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Események

E.ON Sajtóközlemény 2012.04.12.

2012. április 18.

Nem lehet elég korán kezdeni.
Elkészült az EnergiaKaland óvodásoknak szóló része, az EnergiaOvi.
Az E.ON EnergiaKaland elnevezésű energia-oktatási programja nem kevesebbre törekszik, mint hogy segítsen létrehozni egy energiatudatos, energiaügyekben járatos nemzedéket.

Sajtóközlemény
2012.04.12.

Nem lehet elég korán kezdeni.
Elkészült az EnergiaKaland óvodásoknak szóló része, az EnergiaOvi.
Az E.ON EnergiaKaland elnevezésű energia-oktatási programja nem kevesebbre törekszik, mint hogy segítsen létrehozni egy energiatudatos, energiaügyekben járatos nemzedéket.

„Az energia kiemelt érték: megjelenik életünk minden területén, sokszor mégis csak a hiánya esetén értékeljük igazán. Erre az értékre és a felelős energiafelhasználásra hívjuk fel a diákok, tanáraik és reményeink szerint szüleik figyelmét is negyedik éve az EnergiaKaland oktatási programunkkal – mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária vezérigazgató-helyettese, az EnergiaOvi ünnepélyes bemutatóján. „Idén pedig – legnagyobb örömünkre – elindíthatjuk a program óvodásoknak szóló modulját, az EnergiaOvit is.”

A 2008-ban indult EnergiaKaland oktatási programot szerte az országban több mint 550 általános és középiskolában tanítják, és sok ezer diákot elért már a tananyag. A program sikerén felbuzdulva, a visszajelzések alapján fogalmazódott meg az ötlet, hogy az eredetileg 6-18 év közötti korosztálynak szóló pedagógiai programot tovább bővítsék. Az játékos pedagógiai anyag óvodapedagógusok segítségével elkészült, így immár az óvodások is megismerkedhetnek az energia fogalmával és annak használatával.

A mai gyermekek a technikai vívmányoknak köszönhetően sokkal tájékozottabbak, mint elődeik. Információbőséggel küzdenek, életkorukból adódóan azonban nem mindent értenek meg. Ilyenkor fontos a felnőtt jelenléte, aki szelektál a lényeges és a gyermek számára még nem érthető dolgok közül. „A gyermekek sok mindent megértenek, megtaníthatjuk őket nyitott szemmel járni a világban, de nagyon fontos, hogy hiteles, számukra felfogható magyarázatot kapjanak minden kérdésükre. A környezettudatosság pedig éppen ebben az időszakban alapozható meg: folyamatos és következetes nevelőmunkával, értékrend teremtéssel - mondja Bátorfiné Jeles Anna, óvodapedagógus, a program szakmai felelőse.

Fontos tehát a legfogékonyabb korban, a gyermeki kíváncsiságra építve, játékosan megismertetni a kisgyermekeket az energia fogalmával, biztos és gazdaságos felhasználásával. Erre a tudáshalmazra építkezve alakították ki az óvodapedagógusok és az E.ON szakemberei az EnergiaOvit. A játékos program célja, hogy az apróságok megismerjék az energiahordozókat, az energiafogyasztókat és azok használatát. Ezek a játékok nemcsak lekötik a gyerekek figyelmét és szórakoztatva oktatnak, de megalapozzák és előkészítik a gyermekekben az energiatakarékossághoz szükséges kompetenciákat már az iskolakezdés előtt. „Nagy felelősség, hogy hogyan szocializáljuk a gyermekeket, mert az egész életükre és környezetükre is kihat.” tette hozzá Jamniczky Zsolt.

A szakértők a pedagógiai programcsomag összeállításakor a korosztály legfontosabb sajátságai mentén alakították ki a játszva tanító anyagot. Hiszen az 5-6 évesek nem írnak és olvasnak, így számukra képeken, játékokon keresztül működő „tananyagot” állítottak össze a szakemberek. A munkát egy szakértői csoport felügyelte, és Bátorfiné Jeles Anna vezetésével két budapesti óvoda, a XI. kerületi Pitypang és a szintén XI. kerületi Cseperedő óvodák vezetői és két óvodapedagógusa vettek részt a kidolgozásban. A játékok nyomtatott és online formában is elérhetőek.
„Számunkra fontos volt az is, hogy az elkészült játékok és programok pontosan illeszkedjenek az országos Óvodai Alapprogramhoz. Az így alkotott kártyák, a gyerekek finomkéz-mozgását elősegítő és fejlesztő labirintus játékok, képkártya párosító játékok és a memóriakártyák egyszerűek, színesek és rengeteg tudásanyagot hordoznak magukban” – mondja Dr. Havas Péter, a program egyik szakértője.

A játékok kipróbálásában nagycsoportos gyermekek vettek részt. Az EnergiaOvi program az ország bármely óvodájában, a gyermekek egyéni fejlettségéhez igazítva a helyi körülményekhez alkalmazkodva használható, de akár otthon, szülői segítséggel interneten is játszható. Az E.ON a tananyag terjesztéséhez pedagógiai képzéseket is tervez.

További információ: www.energiakaland.hu, www.eon.hu
Szanyi Laura
Vállalati Kommunikáció / Corporate Communications
laura.szanyi@eon-hungaria.com

EnergiaKaland oktatási program
Az EnergiaKaland program és a kapcsolódó internetes oktatási portál, a www.energiakaland.hu 5-től 18 éves korig kínál diákok és tanáraik számára energiával kapcsolatos ismeretanyagot. Az EnergiaKaland tananyagai és feladatai a Nemzeti Alaptanterv, valamint az Óvodai Alapprogram követelményeinek megfelelően, az egységes természettudományos oktatás alapelveivel összhangban készültek.
A program célja, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg az energia izgalmas világával, az energiatermeléssel, a felhasználással és az energiatakarékosság fontosságával. A program célja másodsorban pedig az, hogy segítsen a pedagógusoknak abban, hogy a diákjaikban kialakítsák az energiatudatosságot, bővítsék az energiával kapcsolatos tudást és fejlesszék az ezzel kapcsolatos kompetenciákat.
Öt korosztálynak öt különböző csomagot kínál az EnergiaKaland: míg az egészen kicsik az óvodában és az otthonaikon keresztül, addig a nagyobbak akár a bolygónk energiaellátásának megismerésével fejleszthetik tudásukat. A program ingyenes, a tananyagok elérhetőek mind az www.energiakaland.hu honlapon, mind offline (dvd), mind nyomtatott formában.
Az EnergiaKalandot szerte az országban több mint 550 általános és középiskolában tanítják, és sok ezer diákot elért már. A programot E.ON önkéntesek EnergiaKaland-órái, pályázatok és továbbképzések gazdagítják.


A sajtóközlemény szövege innen tölthető le.

--------

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.