2020. január 22., szerda , Vince, Artúr

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Segédanyagok -Hogyan legyünk Ökoiskolák?- >> Témanapok, Jeles napok, Beszámolók, Egyéb

Hasznos weboldalak

2009. október 11.

Szerencsére az Interneten is napról-napra növekszik azoknak a honlapoknak a száma, amelyek hasznos segítséget nyújthatnak a környezeti nevelés iránt elkötelezettek számára.

Az alábbiakban szeretnénk ezek közül néhányra felhívni a figyelmet a teljesség igénye nélkül:

Kiindulásként érdemes felkeresni olyan összegző, sok információt magába foglaló oldalakat, amelyek számos lehetőséget kínálnak a további, szűkített keresésre: ilyenek például a startlap.hu tematikus oldalai:

  • www.kornyezetvedelem.lap.hu : tudatformálás, zöld szervezetek, környezetvédelmi technológiák, folyóiratok, érdekességek, pályázatok, adatbázisok stb.
  • www.termeszetvedelem.lap.hu : állami természetvédelem, hazai szervezetek, nemzetközi szervezetek, nemzetközi egyezmények, oktatás, szemelvények stb.
  • www.termeszet.lap.hu : állat- és növénykertek, nemzeti parkok, magazinok, szervezetek, jogszabályok, természetfotózás stb.
  • www.zoldek.lap.hu : magyar és külföldi zöld szervezetek, magyar zöld oldalak, zöld médiák, biokultúra stb.

Különböző, környezeti nevelési témák találhatók:

Magyar internetes oldalak:

 

www.bocs.hu: A Bocs Alapítvány fő témái között szerepel a békére nevelés, az öko nevelés és a globális képzés, így nem meglepő, hogy számos fenntarthatósággal kapcsolatos írásokat közöl. Ízelítőül néhány: Mit jelent a Globális Képzés?, A környezeti neveléstől a globális képzés felé, DE SUSTINEBILITATE, azaz a fenntarthatóságról, Képzés a fenntartható jövőért.

 

www.ff3.hu: A fenntartható fejlődés honlapján többek között magyar és angol nyelvű kiadványlisták, honlapcímek, ENSZ és EU letölthető dokumentumok, továbbá fenntartható fejlődéssel foglalkozó civil szervezetek adatbázisa található. Egyszóval kezdőoldalként az egyik legmegfelelőbb a további kereséshez.

 

www.ffstrategia.hu: A Fenntartható Fejlődés Stratégia műhelyvitáinak egyike volt az Oktatás a fenntartható fejlődés érdekében, a társadalmi szemlélet és elköteleződés erősítése. A vitaanyag háttértanulmánnyal együtt letölthető, továbbá a dokumentumok menüponton belül más országok fenntartható fejlődési stratégiája is hozzáférhető.

 

www.greenfo.hu: A Greenfo tematikus honlap gyűjteményén belül (Zöld navigátor) a Zöld oktatás tartalmaz 2 tanulmányt. Az egyik: Fenntartható felsőoktatás – Európai modellek, a másik: Az élethosszig tartó tanulás és fenntartható fejlődés kapcsolata a felsőoktatásban.

 

www.kia.hu: A Kulturális Innovációs Alapítvány környezeti nevelési báziskönyvtára több száz könyv rövid ismertetőjét tartalmazza, köztük a témához kapcsolódó magyar és idegen nyelvűekét is. Ilyenek pl.: Oktatás egy ökológiailag fenntartható kultúráért, Oktatás a jövőért. Tantermi tevékenységek útmutatója, Az oktatás jövője – a jövő iskolája.

 

www.korlanc.uw.hu: A Körlánc Egyesület honlapjáról a kiadványok közül letölthető: A fenntarthatóság pedagógiája c. amerikai tanulmánykötet, amelynek magyar vonatkozású fejezete is van. Ezenkívül Havas Péter: Oktatás a fenntartható fejlődésért (kézirat gyanánt) c. írása is elolvasható.

 

www.kornyezetunk.hu: A Környezetünk magazin rovatai között szereplő környezeti nevelés témakörön belül, több hasznos írást is találunk. Ilyen az Új Pedagógiai Szemlében megjelent: A fenntartható fejlődés iskoláinak minőségi kritériumai és A fenntarthatóság pedagógiai elemei c. írások vagy a Mit tehet egy óvodapedagógus, egy óvoda a fenntartható fejlődés érdekében? c. írás, de ezeken kívül még számos, a témához kapcsolódó publikációt találunk az ökológia rovatban is..

 

www.kulturpont.hu: A Kultúrpont Iroda az Európai Unió Kultúra 2000 programjának hivatalos hazai koordinátora. Kiadványai között szerepel a Fésű József György - Dr. Nagy Mihály által írt Kultúra és fenntarthatóság c. fotókkal és infógrafikákkal illusztrált írás, ami letölthető a honlapról és a Kultúra és fenntartható társadalmi fejlődés fejezeten belül foglalkozik többek között a környezeti nevelés, környezettudatosság, környezetkultúra témakörrel is és egy hasznos honlap-gyűjteményt is tartalmaz.

 

www.kvvm.hu: A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján a fenntarthatóság keresőszóra kiadott találatok között mindenképp említésre méltó az alábbi két dokumentum: A fenntarthatóság pedagógiája, A fenntartható fejlődés elősegítése az oktatáson keresztül.

 

www.lelegzet.hu: A Levegő Munkacsoport által megjelentetett Lélegzet c. havonta megjelenő környezetvédelmi lapban rendszeresen szerepelnek fenntarthatósággal kapcsolatos írások, amelyek a honlapon is elérhetők. Ezek több területet is érintenek, ilyen pl. a közlekedés, az építőipar, a turizmus, a mezőgazdaság és a szociális helyzet.

 

www.mkne.hu: A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület több kiadványt is megjelentetett a fenntarthatóság jegyében pedagógusok számára: Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében, Iskolánk zöldítése, Kíméletes kémia, Bimbó boci bóklászása. Ez utóbbi több fejezetet is tartalmaz a fenntarthatóság és az iskola kapcsolatát illetően. A teljes anyag letölthető a honlapról, így gyorsan, nagy segítséget képes nyújtani a fenntarthatóságra neveléshez. Ezenkívül a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (2003) is külön fejezeteket szán a témakörnek: Környezet nevelés – fenntarthatóságra nevelés, A fenntarthatóság pedagógiája.

 

www.oki.hu: Az Országos Közoktatási Intézet honlapja a „fenntarthatóság” keresőszóra közel 100 publikációt jelenít meg, melyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba hozhatók a fenntarthatóság pedagógiájával. Ezek közé tartoznak például: A fenntarthatóságra nevelés gyakorlata, A fenntartható fejlődés iskoláinak kialakítása, Oktatás, környezeti nevelés a fenntarthatóságért, A fenntartható fejlődés iskoláinak minőségi kritériumai.

 

www.okoiskola.hu: A fenntarthatóság pedagógiájának megvalósításában kiemelkedő szerepet játszanak az ökoiskolák. Hazai hálózatuk weboldalán minden olyan hasznos információ elérhető, amely a már ökoiskolaként működő vagy a jövőben azzá válni kívánó intézmények számára fontos lehet: ökoiskolai adatbázis, kritériumrendszer, publikációk, események, hírlevél stb.

 

www.prof.iif.hu: A Professzorok Háza honlapján lévő dokumentumok között találjuk az Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában c. összefoglaló, hosszabb terjedelmű munkát, mely többek között az alábbi témákkal foglalkozik: társadalmi tanulás a fenntartható fejlődésért, fenntartható fogyasztásra nevelés, élethosszig tartó tanulás, stb.

 

www.unesco.hu: A Magyar UNESCO Bizottság Nevelésügy almenüpontjában található Fenntartható fejlődés címszó alatt sok hasznos dokumentumot találunk: általános ismertetőket, angol nyelvű időszaki jelentést, a fenntartható fejlődés évtizedére vonatkozó ajánlást, információt az ENSI (A Környezetvédelem és Iskolák Kezdeményezés) tevékenységéről, dokumentumot a riói Fenntartható Fejlődés Csúcskonferenciáról és az Oktatás Évtizede a Fenntartható Fejlődésért Program Végrehajtási Tervét.

 

 


 

Külföldi internetes oldalak:

 

http://csf.concord.org: A Fenntartható Fejlődésért Központ (CSF) honlapján találunk egy Közép- és Kelet-európai országokra (köztük Magyarországra is) kiterjedő projekt beszámolót, amely a honlapról teljes egészében letölthető. Ezenkívül letölthető könyvek, néhány szoftver, valamint a témához kapcsolódó honlapok is fellelhetők. De talán a leghasznosabbak a tananyagok, tantervek, melyek életkor és témakör szerint vannak felsorolva. Többek között találunk: ózonnal, energiatakarékossággal, vízmegőrzéssel, erdővel, építkezéssel, gazdasággal foglalkozó anyagokat egyaránt. Helyenként az a tantárgy is jelölve van, amelynek a keretében a foglalkozást ajánlott elvégezni.

 

www.earthcharter.org: A Föld Charta kezdeményezés mottója: Értékek és alapelvek a fenntartható jövőért. A 16 alapelv egyike, hogy a fenntartható életvezetés értékrendjét, elvi és gyakorlati ismeretanyagát integrálni kell a hivatalos iskolai tananyagokba és az élethosszig tartó tanulásba, ezért a charta az ilyen jellegű kezdeményezések összegyűjtésére törekszik. Ennek megfelelően sok alap-, közép- és felsőoktatásban használható anyagot találunk a honlapon, melyek kiegészülnek az iskolán kívül használható anyagokkal is. A charta fő célja a globális együttműködések kialakítása, melyben nemcsak az oktatási intézményeknek, hanem a civil társadalomnak, a vállalatoknak és a helyi önkormányzatoknak is egyaránt fontos szerepe van, mivel a környezeti, társadalmi és gazdasági problémák csak így oldhatóak meg, ezáltal biztosítva a fenntarthatóságot.

 

www.ec.gc.ca/education: A környezeti nevelés és fenntarthatóság kanadai weblapján a helyi viszonyokat bemutató, igényesen illusztrált, összefoglaló dokumentumot találunk (A környezeti nevelés és fenntarthatóság keretei Kanadában). Ezt az elméleti megalapozást egészítik ki a környezeti nevelés gyakorlatban megvalósuló konkrét példái, melyekről rövid leírást olvashatunk a kapcsolódó honlapcímekkel kiegészítve, megkönnyítve a további információszerzést. Az országban meglévő konkrét cselekvési terveket területi bontásban találjuk meg. A publikációk között nagyon hasznosak lehetnek az adatbázisok (természet és vadvilág, szennyezés, fenntartható fejlődés, víz, időjárás és meteorológia), a játékok, reprezentációk, az eseménynaptár. De sok más mellett találunk háttér-információkat, publikációs listákat, tanári segédleteket és különböző szolgáltatásokat is.

 

www.ecosustainable.com.au: Az ökológiai fenntarthatóság ausztrál honlapja számos kapcsolódó linket tartalmaz különböző országokból, amelyek fenntarthatósági projekteket mutatnak be, információs segédeszközöket tartalmaznak, különböző termékeket, szolgáltatásokat, technológiákat nyújtanak. El lehet jutni különböző fórumokra (megújuló energiák, alternatív technológiák), meg lehet nézni az ökológiával, környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos eseményeket, a témához kapcsolódó különlegességeket, hasznos segítséget nyújtó különböző weboldalakat (térképek, adatok, fényképek, múzeumok, stb.). Ezenkívül 21 összetett témakörben tartalmaz kapcsolódási pontokat, forrásokat, könyvtárakat, eszközöket. Informativitását jól mutatja, hogy csak az Oktatás, kutatás, egyetemek címszó alatt 177 kapcsolódó weboldalt találunk.

 

www.ens.gu.edu.au/ciree/LSE: A Tanulás a fenntartható környezetért tanári útmutató 10 modult tartalmaz, amelyek mindegyike az alábbi részekből épül fel: bevezetés, célok, műhelyvázlat, megjegyzések az előadóknak, eszközök (transzparensek, eszközök, olvasmányok), ajánlott irodalom, tevékenységek. A modulok az alábbi címeket viselik: Oktatás a fenntarthatóságért, Egy teljes iskolai megközelítés, Felfedező tanulás, Történetmesélés a környezetért, Velünk született tudás, Nevelési értékek, Vizsgálódó tanulás, Iskolán kívüli tanulás, Közösségi problémamegoldás, Megfelelő értékelés. Ezeken kívül találhatunk még egy kiegészítő anyagot hasonló felépítésben a műhelytervezésről és vezetői készségekről.

 

www.enviroschools.org.nz: Az új-zélandi Ökoiskola Alapítvány honlapjáról letölthető az az átfogó dokumentum (Irányelvek az új-zélandi iskolák környezeti neveléséhez), amelynek egyik legnagyobb előnye, hogy a tantervben, tantárgyi felbontás szerint részletezi az egyes területek és a környezeti nevelés kapcsolatát, kiegészítve a kereszttantervi témákkal. Eligazítást kapunk azzal kapcsolatban is, hogy milyen egy fenntartható iskola és hogyan válhat egy iskola ökoiskolává. Hasznos része a weboldalnak a tanárok és diákok részére szóló honlapajánló, különböző témakörökben (hulladék, fenntarthatóság, energia, ökológiai épületek, vidéki élet, egészséges víz).

 

www.green-street.ca: A kanadai Zöld utca országos program célja az ország egész területén zajló környezeti nevelési helyi programok, tevékenységek összegyűjtése és propagálása. A program célcsoportja 8 évfolyamot ölel át (4. osztálytól 12. osztályig) és az összes kanadai tartományban jelen van. Az évfolyam és terület szerinti választás kiegészül a tantárgyakkal, műveltségi területekkel, ez alapján lehet a konkrét programokról információkat szerezni. A program fontosnak tartja a résztvevők visszajelzéseit, ezért lehetőséget nyújt az értékelésre is egy rövid kérdőív kitöltésével.

 

www.greenteacher.com: A Zöld tanár egy Kanadában 15 éve negyedévente megjelenő környezeti nevelési magazin, amelynek több régebbi cikke is letölthető a honlapról. Ezenkívül iskolai programok, kezdeményezések, környezeti nevelési témakörök, kiadványok és egyéb forrásanyagok érhetők el innen. 6 Zöld tanár könyvről is találhatók információk a honlapon, melyek 5-től 12. osztályos tanulók környezeti nevelésével foglalkoznak.

 

www.lsf-lst.ca: A Tanulás a fenntartható jövőért kanadai szervezet honlapján tanárok és tanulók egyaránt találnak maguknak kedvükre való anyagokat. Láthatunk itt letölthető multimédiás programokat általános- és középiskolások számára, modulokat minden korosztálynak közel 10 témakörben és oktatócsomagokat az alábbi témakörökben: édesvizek, fenntartható közlekedés, erdők megőrzése, fenntartható városok, mezőgazdaság, halászat, energia. A tanároknak szóló részben találunk 2 konkrét projektet is (Zöld utca, Hurley sziget) és kapcsolódó weblapokat fenntartható környezetvédelem, gazdaság és társadalom témakörben.

 

www.sustain.no: A norvég honlap 6 témakörben (biodiverzitás, éghajlat és levegőminőség, fogyasztás és erőforrások, demokrácia és részvétel, energia, víz) nyújt lehetőséget a diákok számára saját környezetükben végzett megfigyelésekre, vizsgálatokra. Kapott eredményeiket a weblapon közölhetik (beszámolót írhatnak), megvitathatják és összehasonlíthatják mások eredményeivel. A világ minden részéről találhatunk résztvevőket, így Magyarországról is, de sajnos ennek a lehetőségnek a kihasználtsága egyelőre kismértékű.

 

www.sustainableliving.com.au: A 8 éve zajló ausztráliai Fenntartható Élet Vetélkedő egy nemzetközi verseny iskolások részére, akik vállalják környezetvédelmi projektek megvalósítását az osztályukban vagy egyénileg, ami a tanároknak is kitűnő lehetőséget nyújt a motivációra és az együttműködés fejlesztésére. Az érdeklődők olvashatnak ráhangoló kérdéseket, ötleteket, használhatják a keresőprogramot információszerzéshez, letölthetnek 12 esettanulmányt különböző témakörben, megnézhetik az eddigi győztesek listáját és projektleírásait.

 

www.sustainableunh.unh.edu: A New Hampshire Egyetem fenntarthatósági programjai az alábbi témaköröket foglalják magukba: biodiverzitás, éghajlat, élelem és társadalom, kultúra és fenntarthatóság. A témakörökön belül találunk jövőkép- (az elérendő célok megfogalmazása) és háttérismertetést, rövid projektleírásokat (kapcsolódó anyagokkal), eseményeket, publikációkat, a munkacsoportban résztvevők elérhetőségeit, partnereiket és a témához kapcsolódó honlapokat.

 

www.unesco.org/education: Az UNESCO honlapján az Oktatás Évtizede a Fenntartható Fejlődésért címszó alatt 8 kulcstéma jelenik meg, amelyeket érdemes megnézni, mert sok, jól használható anyagot találhatunk (magyarázatok, kapcsolódó honlapok, játékok, stb.). A célzott keresés eredményeként kapott 100 találatban pedig többek között olvashatunk háttér dokumentumokat, konferencia- és műhelybeszámolókat, találhatunk kapcsolódó weblapokat (pl. Fenntartható városok program), éppen ezért nagyon jó kiindulási pont lehet a továbblépéshez az információgyűjtésben.

 

www.unesco.org/education/tlsf: Az UNESCO honlapjáról közvetlenül elérhető az Oktatás és tanulás a fenntartható fejlődésért multimédiás oktatási, nevelési program. A honlap tanterv, tananyag centrikus megközelítést alkalmaz, a könnyebb használhatóság érdekében különböző színek jelzik az egyes alfejezeteket és az azokon belül található, összesen 25 témakör (modul) belső struktúrája is egységes. A témákon belül találunk egy általános bevezetőt, célok megfogalmazását, ajánlott tevékenységeket és a témához kapcsolódó irodalomjegyzéket. A teljesség igénye nélkül néhány téma: állampolgári nevelés, egészségnevelés, kultúra és vallás a fenntartható jövőért, nők és a fenntartható fejlődés, fenntartható turizmus, mezőgazdaság, közösségek.

--------

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.