Az Ökoiskola Hálózat 366. Hírlevele


2013. szeptember 12.

 

 

1. Út a demokráciához: támogatás tanároknak az aktív állampolgárságra neveléséhez (tanártréning) - 2013. szeptember 20.

2. Vácrátóti Botanikus Kert pályázati felhívásának meghosszabbítása - 2013. szeptember 25.

3. Madárvonulás gyermekszemmel – rajzpályázat 2013. október 11.

4. Természetkutató akadályverseny – 2012. november 15.

5. Humusz hírek

6. A Falusi Porta Tanoda* program módszertani bemutatója – 2013. szeptember 18.

 

 

1. Út a demokráciához: támogatás tanároknak az aktív állampolgárságra neveléséhez (tanártréning) - 2013. szeptember 20.

 

A projekt átfogó célja, hogy az Európa Tanács Demokratikus állampolgárságra nevelés és emberjogi nevelés kartájának gyakorlatba ültetéséhez szükséges hosszútávon felhasználható eszközökre és módszerekre vonatkozó javaslatokat tegyen. A projektben EU-s és nem EU-s országok működnek együtt, összegzik a demokratikus állampolgárságra vonatkozó gyakorlatukat, és tanulnak egymástól. További cél, hogy a partnerországok megerősítsék kapcsolataikat ebben a témában. Vagyis a projekt hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az iskolák jobban megértsék a demokratikus állampolgárságra nevelést, a tanárok kompetenciái javuljanak az iskolában folyó demokratikus állampolgárságra nevelés terén, és hogy a demokrácia kérdései és a gyermekjogok láthatóbbak és ismertebbek legyenek.

 

A projekt részeként az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ingyenes továbbképzést biztosít a téma iránt érdeklődő pedagógusoknak.

A képzés időpontja: 2013. szeptember 20. (péntek), 9.00 – 18.00

A képzés tematikája: délelőtt demokráciára nevelés, délután közösségi szolgálati képzés

A képzés helye: XVIII. kerületi Önkormányzat, Üllői út 400.

A résztvevőknek étkezést biztosítunk.

Jelentkezés: dr. Bodó Márton, telefonszám: 30/550-53-44, e-mail: Bodo.Marton@ofi.hu

Határidő: 2013. szeptember 17., kedd

Az első 20 fő jelentkezését tudjuk elfogadni! A jelentkezésnél előnyt jelent (nem feltétel!), ha a pedagógus az alább felsorolt XVIII. kerületi intézmények valamelyikében, 1-2 órában kipróbálja azokat a közösségi szolgálati tevékenységeket, amelyeket diákjai végezni fognak.

 

Intézmény

Vezető

Elérhetőség

Időpont

Cím

Tevékenység

Robogó Óvoda

Dóczi Ildikó

295-3301 20/ 532-5577

szeptember 16. 15-17 óra között

1181 Kondor Béla sétány 14.

mosakodás segítése ébredés után, játszás

Bababirodalom Bölcsöde

Marton Attiláné

291-3221 297-5025

szeptember 18. szerda 15-17 óra

1188, Bükk utca 6.

kerti munka, raktár, gyermekfelügyelet (gyurmázás) játékmosás, dekoráció készítése

Somogyi Szociális Szolgálat

Bálint Ramóna

297-3372 20/ 500-2174

bármely nap 8-16 óra között

1181 Kondor Béla sétány 17.

felolvasás, éneklés, foglalkozás a bentlakóknak a részt vevők közösen a tárgyalóban

Csibész Családvédelmi és Módszertani központ

Madarassy Judit

294-5680 20/377-0720

hétfő-péntek 8-17 óra

1181 Kondor Béla sétány 11

sétáltatás, szabadidős tevékenységek szervezése

 

 

2. A Vácrátóti Botanikus Kert pályázati felhívásának meghosszabbítása - 2013. szeptember 25.

 

A „Nyomozz növények után az irodalomban!” című alkotópályázat beküldési határidejét az iskolai nyári szünetre való tekintettel meghosszabbítottuk.

A pályázatok új beérkezési határideje: 2013. szeptember 25.

A pályázatra általános iskolás korosztályból (3.-6. osztály) várjuk az alkotásokat.

 

Feltételek:

Olyan egyéni tabló elkészítését várjuk, ami az alábbi részeket tartalmazza:

1. Növénynevet tartalmazó vers, mondóka vagy más irodalmi mű (kézírással!). Novella, regény esetén idézett szövegrészlet bővebb szövegkörnyezettel.

2. A növény rövid, bemutató leírását (hol él, mi jellemzi, védett-e) a forrás pontos megjelölésével (szerző(k), könyv/forrás címe, kiadó, kiadás éve). A forrás megjelölését a készülő tablón a bemutató leírás alatt zárójelben kérjük feltüntetni.

3. Fényképet vagy kézzel készített rajzot a növényről.

 

Az A/3 méretű, egyoldalas tablókon a rajzokat és az esetleges díszítést színes ceruzával, zsírkrétával, vízfestékkel, temperával és egyéb színes technikákkal is el lehet készíteni, a (lehetőleg saját készítésű) fotók ragasztással rögzíthetők. A tabló összeállításához, szerkesztéséhez számítógépes technika felhasználása nem megengedett! Díjazni csak a feltételeknek teljes mértékben megfelelő munkákat tudjuk.

A pályázat hátoldalán a következő adatokat kérjük feltüntetni: név, életkor, elérhetőség (postai, telefon és/vagy e-mail cím) és az alkotás címe.

A pályázatok beadhatók postai úton az Intézet címére, és személyesen a Vácrátóti Botanikus Kert portáján. A borítékra kérjük feltüntetni: „Nyomozz növények után az irodalomban!”

A pályázatok meghosszabbított beérkezési határideje: 2013. szeptember 25.

Értékelés, díjazás: A beérkezett pályázatokat két kategóriában fogjuk értékelni korcsoport szerint. Korcsoportonként az első három legszebb, legötletesebb alkotás pályázója könyvjutalomban részesül, valamint a nyertes és a zsűri által legkreatívabbnak, legötletesebbnek, legszebbnek tartott pályaműveket 2013. október 1-től október 31-ig kiállítjuk.

A beküldők pályázatait a szervezők nem küldik vissza.

Az eredmény megjelenik a www.botanikuskert.hu honlapon illetve a nyerteseket külön is értesítjük.

Az eredeti pályázati kiírás a bővebb információ a http://www.botkert.hu/node/530 linken olvasható!

 

 

3. Madárvonulás gyermekszemmel – rajzpályázat 2013. október 11.

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság gyermekrajz pályázatot hirdet a II. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás délalföldi ünnepe alkalmából.

CÉL:

A madárvonulás színpompás, látványos jelensége hazánk élővilágának. Mindannyiunkat, kisgyermek kortól megérint az érkező, átvonuló madarak látványa, foglalkoztat a madárvonulás sok titokzatos kérdése. A nyarat búcsúztató fecskecsapatok kedves nyüzsgése, párás őszi alkonyban hullámzó darucsapatok messzehangzó krúgatása – megannyi élmény a nyitott gyermeki léleknek. E sok természeti szépség megjelenítése a „Madárvonulás gyermekszemmel” rajzpályázat célja. A pályázatra beküldött alkotásokból, a zsűri válogatása alapján kiállítást rendezünk 2013. november 15-17-én, a II. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában Szatymazon, a Postakocsi Csárdában.

 

FELTÉTELEK:

A pályázat nyilvános. Óvodás és általános iskolás gyermekek nevezhetnek, bármilyen technikával készített képekkel. Követelmény, hogy a beküldött képek témája a madárvonuláshoz kapcsolódjon. Az alkotásokat a minél szélesebb körű közzététel érdekében szkennelni (digitalizálni) fogjuk. Fontos feltétel ezért, hogy maximum A/3-as mérető, sík felületű (nem kisplasztikai jellegű) képekkel lehet pályázni! Kérjük, hogy az alkotásokat keretezés és paszpartuzás nélkül küldjék.

 

NEVEZÉS: A pályázaton minden nevező maximum 3 képpel indulhat. Nevezési határidő: 2013. október 11. (beérkezés dátuma!)

 

A nevezett képekhez meg kell adni:

- kép címe,

- jelige (lehetőleg egy szavas)

- szerző neve,

- korcsoport megjelölése

- e-mail cím

 

A zsűrizés anonimitása és a beérkezett képanyag korrekt kezelése érdekében a zsűri tagjai a nevezők személyes adataihoz a bírálat előtt nem férnek hozzá.

Cím: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Szegedi Iroda

6724 SZEGED Föltámadás u. 29.

A beküldött anyagot a szervezők a legnagyobb gondossággal kezelik, de az esetleges sérülésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállalnak. A Fehértavi Darvadozás megfelelő népszerűsítése érdekében a képeket a KNPI szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (CD, sajtó, TV).

 

KORCSOPORTOK:

A pályázaton külön értékelünk három korcsoportot:

- óvodások;

- alsó tagozatosok;

- felső tagozatosok.

 

ÉRTÉKELÉS:

A pályázatra nevezett alkotásokat zsűri értékeli.

Leskuné Bikki Dóra oktatási szakreferens HNPI

Gilly Zsolt környezeti nevelő KNPI

Herbót Erzsébet oktatásszervező KNPI

Faragó Ádám grafikus MME

 

Minden zsűritag sorrendet állít fel. A rajzok a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zsűritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott kép.

A kiállításon történő bemutatásra kiválogatott műveket a KNPI facebook-oldalán (http://www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark) 2013. október 25-től közzétesszük.

A közzétett képekre 2013. november 10-én 24:00-ig leadott szavazatok („like”) alapján közönségdíjat is adunk.

 

DÍJAZÁS:

Korcsoportonként az első három helyezett részére oklevél, valamint a szervezők által felajánlott tárgyjutalmak. Csak azokat a korcsoportokat díjazzuk külön, amelyekben legalább négy nevező indult. Kevesebb nevező esetén a csoportok összevonásra kerülnek.

 

4. Természetkutató akadályverseny – 2012. november 15.

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság terepi akadályversenyt hirdet a II. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás délalföldi ünnepe alkalmából.

 

CÉL:

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság e verseny keretei között kíván lehetőséget biztosítani természetszerető, a természettudományok iránt különösen érdeklődő diákok számára, hogy az elméleti ismereteiket játékos formában, valós terepi feltételek között megmérettessék.

IDŐPONT: 2013. november 15. péntek 10-13:00

HELYSZÍN: Szatymaz, Postakocsi csárda (a II. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontja)

FELTÉTELEK:

A természetkutató akadályversenyen 3 fős csapatok indulhatnak. A csapat tagjai általános-, és középiskolás tanulók egyaránt lehetnek, akár vegyesen is. A csapat egyetlen tagja sem lehet 7. osztályosnál fiatalabb, ill. 10. évfolyamnál (középiskola 2. osztály) idősebb.

NEVEZÉS:

A versenyre egy, a Kiskunságra jellemző, védett állat-, vagy növényfajt bemutató poszterrel kell nevezni. A bemutatandó élőlényt „A Duna-Tisza köze természeti értékei” plakátról lehet kiválasztani (digitális formában megtalálható a http://termeszetvedelmiplakat.blogspot.hu internetes címen, vagy nyomtatott formában a KNPI bemutatóhelyein).

A poszter értékelésénél a következő fő szempontokat vesszük figyelembe:

- személyes megfigyeléseket, élményeket milyen mértékben tudnak beépíteni a faj ismertetésébe;

- az alkotók kreativitását, kézügyességét hogyan sikerül az esztétikus kivitelezésben kamatoztatni;

- a poszter mennyiben tükrözi a csapat saját, önálló terepi, és forrásfeldolgozó munkáját;

- a felhasznált szakirodalmi-, és internetes forrásmunkák korrekt megjelölése.

 

A poszter mérete A/2-es (42 x 60 cm), álló formátumú legyen.

A posztereket kiállítjuk 2013. november 15-17-én, a II. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában, a Postakocsi Csárdában.

 

Nevezési határidő: 2013. október 31. (beérkezés dátuma!)

A nevezés jeligés. A poszter előoldalán csak a csapat által választott jeligét kell feltüntetni. A csapattagok nevét, iskoláját, osztályát és a felkészítő tanár nevét a poszterhez mellékelt, lezárt borítékban kérjük beadni.

A zsűrizés anonimitása és az anyag korrekt kezelése érdekében a zsűri tagjai a nevezők személyes adataihoz a terepi verseny zárása előtt nem férnek hozzá.

Cím: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Szegedi Iroda

6724 SZEGED Föltámadás u. 29.

 

A beküldött anyagot a szervezők a legnagyobb gondossággal kezelik, de az esetleges sérülésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállalnak.

 

TEREPI FELADATOK:

A természetkutató akadályversenyre a II. Fehértavi Darvadozás alkalmából, 2013. november 15-én, pénteken 10:00-13:00 óra között kerül sor.

Helyszín: A Szegedi Fehértó természetvédelmi területtől északnyugatra elterülő „Székalji gyep” nevű területrész (Natura 2000 terület).

 

Rajt és cél a Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában, a Postakocsi Csárdában (GPS:

46o21’0,96”N; 20o03’33,22”E).

A terepi feladatok eredményes megoldásához jó tájékozódó képességre, elemi térképhasználati ismeretekre, a csapattagok közötti együttműködésre lesz szükség.

Hasznos segítség a felkészüléshez: Dr Seregélyes Tibor - Dr Simon Tibor: Növényismeret, és Dr Varga Zoltán: Állatismeret című munkája.

 

DÍJAZÁS:

A verseny értékelésére és a díjátadóra a II. Fehértavi Darvadozás ünnepélyes megnyitójának keretében 2013. november 15-én, pénteken 15:00-kor kerül sor. Az első három helyezett csapat tagjai és felkészítő tanáruk részére oklevél, valamint a szervezők által felajánlott tárgyjutalmak. Ugyancsak az első három helyezett csapat tagjait, és csapatonként egy kísérőt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a szerbiai Slano Kopovo Special Nature Reserve vendégül lát a 2013. november 23-24-én Újbecsén (Novi Becej) megrendezendő Daru-fesztiválon.

 

5. HUMUSZ hírek

 

1.*Gyere zöldülj és játssz velünk!*

Elindult a Nulla Hulladék Kvízjátékunk, ahol a regisztrálók 6 pályán keresztül tehetik próbára tudásukat, tanulhatnak új dolgokat a környezettudatos szemléletről!

http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/gyere-zoldulj-es-jatssz-velunk/11731

 

2.*ReSzütyő Pályázat*

A Nejlonzacskómentes Nap alkalmából táskakészítésre buzdítunk mindenkit, aki érez magában egy kis kreativitást, és szeretne a jó ügy mellé állni, a nejlonzacskók okozta környezetszennyezésre felhívni a figyelmet.

http://humusz.hu/reszutyo

 

3.*Akkreditált pedagógus továbbképzés a Humusz Házban* A Humusz Szövetség ötnapos képzést szervez általános- és középiskolás gyermekeket nevelők, tanítók, tanárok, környezeti nevelők és más érdeklődők számára. A tanfolyam résztvevői megismerkednek a hulladékgazdálkodás alapfogalmaival, a reklám - fogyasztás - hulladék összefüggésével és következményeivel, valamint gyakorlatias ötleteket adunk a fogyasztói társadalomból a fenntartható társadalom felé vezető úton való elinduláshoz. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 2.

http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzes-humusz-hazban/11838

 

4.*RAPA NUI VAGY TIKOPIA? ÖKOLÓGIAI VÁLSÁG ÉS KIÚTLEHETŐSÉGEK* Veszélyes mértékben átalakítottuk bolygónkat. Az éghajlat gyors változása, az élővilág sokszínűségének rohamos csökkenése, a szennyezések garmadája, valamint számos további környezeti probléma mindnyájunk életminőségének drasztikus romlásával fenyeget. A sivár élővilág, éhínség, vízhiány, nyomor és káosz által terhelt jövőt azonban elkerülhetjük, amennyiben bátran szembenézünk a problémákkal, és kitartóan teszünk ellenük.

http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/rapa-nui-vagy-tikopia-okologiai-valsag-es-kiutlehetosegek/11841

 

5.*Idén is lesz TeSzedd!*

Az idén szeptember 14-én szervezik meg harmadik alkalommal az országos TeSzedd! szemétszedési akciót, amelyre már úgyis 33 ezren jelentkeztek, hogy a regisztrációs kampányt hivatalosan csak ma nyitották meg.

http://humusz.hu/hirek/kulso-hirek/iden-lesz-teszedd/11824

 

6. A Falusi Porta Tanoda* program módszertani bemutatója – 2013. szeptember 18. Écs

 

A 2-3 órás program során a mezőörsi Magyar Műhely ÁMK diákjaival szüretelünk, közben nótázunk, szőlőt darálunk, mustot préselünk és beszélgetünk a borkészítésről, mezőgazdaságról, a hagyományokról és kicsit a történelemről is az egykori hegybíró házában. A részvétel ingyenes, azonban előzetes jelentkezéshez kötött és a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt csak meghatározott számú (kb. 20) jelentkezőt tudunk fogadni.

Jelentkezni szeptember 16-ig, illetve érdeklődni bármikor lehet a lipcsein@gmail.com címen, vagy a 70 / 317 53 42-es telefonon, valamint a http://huntula.do.am/ oldalon.

 

* A Falusi Porta Tanoda© egy olyan iskola, amely az életre nevel. Az iskola „épülete” maga a természet, az osztályterem a szántó, a rét és az istálló. Tanáraink a növények, az állatok és azok az emberek, akik a falusi portán élnek. A gyermekek és fiatalok a falusi portán tett kirándulásuk során betekintést nyernek a paraszti élet folyamataiba, így testközelből élhetik át a paraszti élet mindennapjait. Betekintést nyernek ezáltal a legkülönfélébb mezőgazdasági területekbe és felismerik az ökológiai összefüggéseket. A program eredményeként várhatóan nő a helyi termékek iránti kereslet és azok megbecsülése…

 

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a neder.katalin@ofi.hu címen.

Ön hírlevelünk ##VERSION## számát kapta. Amennyiben hírlevél beállításait módosítani kívánja, megteheti a http://www.ofi.hu/ oldalon. Hírleveleinkre fel-, illetve leiratkozni a jobb oldali Hírlevél felirat alatt tud.

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ##SUBSCRIBERS## példányban.
1051 Budapest, Dorottya u. 8.